Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XLV/314/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-07-06 14:08

Uchwała Nr XLV/313/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-07-06 14:08

Uchwała Nr XLV/312/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji działań rekomendowanych przez Zespół ds. Upamiętnienia Historii Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr XLV/312/17 (PDF) (37.72kB)
(dodano: 2017-07-07 10:06)

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-07-07 10:08

Uchwała Nr XLV/311/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przejecia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-07-06 14:08

Uchwała Nr XLV/310/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-07-06 14:08
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-06 11:54

Uchwała Nr XLV/309/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 r. Uchwała Nr XLV/306/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 r.

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-07-06 14:08

Uchwała Nr XLV/308/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-07-06 14:08

Uchwała Nr XLV/307/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-07-06 14:08

Uchwała Nr XLV/306/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa do Zespołu ds. Rewitalizacji

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-07-06 14:10

Uchwała Nr XLV/305/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Żyrardów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-07-06 14:18
 • zmodyfikował: Dorota Rdest
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-06 14:20

Uchwała Nr XLV/304/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-07-06 14:18

Uchwała Nr XLV/303/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–2026 wraz z prognozą długu na lata 2017–2026

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-07-06 14:08

Uchwała Nr XLV/302/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-07-06 14:08

Uchwała Nr XLV/301/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu multimodalnej mobilności mieskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-07-06 14:08
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-06 11:15

Uchwała Nr XLV/300/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Uchwała Nr XLV/300/17 (PDF) (59.21kB)
(dodano: 2017-07-06 15:47)

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-07-06 15:49
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-06 11:09

Uchwała Nr XLV/299/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu budowy parkingów Park&Ride w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Mazowieckiego 2014-2020

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-07-06 14:08
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-05 15:10

Uchwała Nr XLV/298/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-07-06 14:08
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-10 10:53

Uchwała Nr XLV/297/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu. "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT).

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-07-06 14:08
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-05 15:01

Uchwała Nr XLV/296/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, DZiałanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2.E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT).

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-07-06 14:08

Uchwała Nr XLIII/295/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 maj 2017 r. zmieniajaca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

drukuj

 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-02 10:36

Uchwała Nr XLIII/294/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024

Uchwała Nr XLIII/294/2017 (PDF) (1703.35kB)
(dodano: 2017-06-02 10:29, ostatnia modyfikacja: 2017-06-02 15:02)

drukuj

 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-02 10:36

Uchwała Nr XLIII/293/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żyrardowa absolutorium z tytułu wykonania budzetu za 2016 rok

drukuj

 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-01 15:50

Uchwała Nr XLIII/292/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

drukuj

 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-01 15:50

Uchwała Nr XLII/291/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Żyrardowa

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-05-09 15:00

Uchwała Nr XLII/290/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia płatnej strefy reklamowo - informacyjnej na słupach ogłoszeniowych, wysokości stawek za korzystanie ze strefy

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-05-09 15:00

Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały o ustaleniu zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-05-09 15:00
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-18 11:55

Uchwała Nr XLII/288/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-05-09 15:00

Uchwała Nr XLII/287/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-05-09 15:00

Uchwała Nr XLI/286/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-11 14:08

Uchwała Nr XLI/285/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-11 14:08

Uchwała Nr XLI/284/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-11 14:08

Uchwała Nr XLI/283/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Załącznik Nr 1 (PDF) (3132.76kB)
(dodano: 2017-04-07 15:24)
Załącznik Nr 2 (PDF) (3178.32kB)
(dodano: 2017-04-07 15:24)
Załącznik Nr 3 (PDF) (1974.8kB)
(dodano: 2017-04-07 15:24)

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-07 15:29

Uchwała Nr XLI/282/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przejęcia od Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Chmielnej z ul. Jaktorowską

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-11 14:08
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-11 13:03

Uchwała Nr XLI/281/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-10 12:37

Uchwała Nr XLI/280/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-11 14:08

Uchwała Nr XL/279/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 roku zmieniająca Statut Miasta Żyrardowa

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-15 15:56

Uchwała Nr XL/278/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania opłat

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-15 15:56

Uchwała Nr XL/277/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-15 15:56

Uchwała Nr XL/276/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegw sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 rok”

Uchwała Nr XL/276/2017 (PDF) (471.52kB)
(dodano: 2017-03-15 14:34, ostatnia modyfikacja: 2017-05-05 09:00)

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-15 15:56

Uchwała Nr XL/275/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-15 15:56

Uchwała Nr XL/274/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-15 15:56

Uchwała Nr XL/273/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-15 15:56

Uchwała Nr XL/272/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 207 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-15 15:56

Uchwała Nr XL/271/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-15 15:56

Uchwała Nr XL/270/2017 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-15 15:56

Uchwała Nr XL/269/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Żyrardów na lata 2017-2021

Uchwała Nr XL/269/2017 (PDF) (11204.28kB)
(dodano: 2017-03-16 10:19, ostatnia modyfikacja: 2017-03-28 12:44)

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-16 10:24

Uchwała Nr XL/268/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-15 15:56

Uchwała Nr XL/267/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-15 15:56

Uchwała Nr XL/266/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-15 15:56

Uchwała Nr XL/265/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem Tryavna

Uchwała Nr XL/265/2017 (PDF) (163.9kB)
(dodano: 2017-03-15 15:04)

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-15 15:56

Uchwała Nr XXXIX/264/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2017 rok

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-02-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-16 12:07

Uchwała Nr XXXIX/263/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2017 rok

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-02-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-16 11:59

Uchwała Nr XXXIX/262/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-02-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-16 11:44

Uchwała Nr XXXIX/261/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimanazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-02-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-16 09:55

Uchwała Nr XXXIX/260/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017 - 2024 wraz z prognozą długu na lata 2017 - 2024

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-02-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-16 11:44

Uchwała Nr XXXIX/259/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-02-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-16 09:55

Uchwała Nr XXXVIII/258/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-10 11:32

Uchwała Nr XXXVIII/257/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

Załącznik Nr 1 (PDF) (1425.93kB)
(dodano: 2017-02-10 11:14)
Załącznik Nr 2 (PDF) (4318.42kB)
(dodano: 2017-02-10 11:14)
Załącznik Nr 3 (PDF) (591.21kB)
(dodano: 2017-02-10 11:14)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-10 11:32

Uchwała Nr XXXVIII/256/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-02 12:47

Uchwała Nr XXXVIII/255/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Żyrardowie

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-02 12:47

Uchwała Nr XXXVIII/254/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/346/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez gminę - Miasto Żyrardów

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-02 12:47

Uchwała Nr XXXVIII/253/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia Miasta Żyrardowa do realizacji projektu partnerskiego pn. "Szkoła bliżej nauki-stworzenie w 7 minach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opatego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętnosci i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych"

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-02 12:47

Uchwała Nr XXXVII/252/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-24 09:58

Uchwała Nr XXXVII/251/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-24 09:58

Uchwała Nr XXXVII/250/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-24 09:58

Uchwała Nr XXXVII/249/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-24 09:58

Uchwała Nr XXXVII/248/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-24 09:58

Uchwała Nr XXXVII/247/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzania "Programu budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 - 2016"

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-24 09:58
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 09:24

Uchwała Nr XXXVII/246/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-23 16:01

Uchwała Nr XXXVII/245/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-23 16:01

Uchwała Nr XXXVII/244/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzania "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żyrardowa na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-24 12:21

Uchwała Nr XXXVII/243/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-24 12:21
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 11:14

Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2017 Nr XXXVII/242/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r.

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-24 12:21

Uchwała Nr XXXVII/241/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017 - 2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024ą

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-23 16:01

Uchwała Nr XXXVII/240/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-23 16:01

Uchwała Nr XXXVI/239/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017

 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-20 15:30
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-20 15:02

Uchwała Nr XXXVI/238/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-20 15:30

Uchwała Nr XXXVI/237/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Żyrardów jest organem prowadzącym

 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-20 14:15
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-20 12:22

Uchwała Nr XXXVI/236/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-20 15:30

Uchwała Nr XXXVI/235/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie opłaty targowej

 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-20 15:30

Uchwała Nr XXXVI/234/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-20 15:30

Uchwała Nr XXXVI/233/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-20 15:30

Uchwała Nr XXXV/232/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Umowy o Partnerstwie NR 1/OZE/2016 z dnia 07.10.2016/

 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-20 15:28

Uchwała Nr XXXIV/231/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 03 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-11-03
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-17 15:40

Uchwała Nr XXXIV/230/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-11-03
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-17 15:40

Uchwała Nr XXXIV/229/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-11-03
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-17 15:40

Uchwała Nr XXXIV/228/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-11-03
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-17 15:40

Uchwała Nr XXXIV/227/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz prognozą długu na lata 2016-2024

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-17 12:28
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-11-03
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-17 15:40

Uchwała Nr XXXIV/226/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-11-03
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-17 15:40

Uchwała Nr XXXIII/225/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Żyrardów

 • autor informacji: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Ryszard Mirgos
  data wytworzenia: 2016-10-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-21 11:54

Uchwała Nr XXXII/224/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 5 października 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie realizacji projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-18 13:55
 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-10-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-18 14:38
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-18 13:54

Uchwała Nr XXXII/223/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 5 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa i zawarcie Umowy o Partnerstwie w zakresie realizacji Projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-10-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-18 14:38

Uchwała Nr XXXI/222/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 września 2016 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie

 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-09-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-18 15:46

Uchwała Nr XXXI/221/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie w zakresie wykonania programów funkcjonalno-użytkowych, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej n terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-09-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-20 09:46

Uchwała Nr XXXI/220/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Straż Pożarną lub Miasto Żyrardów

Uchwała Nr XXXI/220/2016 (PDF) (276kB)
(dodano: 2016-10-18 15:43)
 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-09-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-18 15:46

Uchwała Nr XXXI/219/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 września 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-09-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-18 15:46

Uchwała Nr XXXI/218/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 września 2016 r.w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie

 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-09-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-18 15:46

Uchwała Nr XXXI/217/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień i umów pomiędzy Miastem Żyrardów i zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczących zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w ciągu drogi wojewódzkiej 719 w Żyrardowie

 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-09-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-18 15:46
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-05 13:53

Uchwała Nr XXXI/216/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 września 2016 r.w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-09-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-18 15:46

Uchwała Nr XXXI/215/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

 • autor informacji: Marcin Rosiński
  data wytworzenia: 2016-09-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-18 15:46

Uchwała Nr XXXI/214/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie"

 • autor informacji: Marcin Rosiński Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-09-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-18 15:46

Uchwała Nr XXX/213/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa"

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-09-14
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-21 12:51

Uchwała Nr XXX/212/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/193/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-09-14
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-21 12:51

Uchwała Nr XXX/211/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/112/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w gminie Rewal

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-09-14
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-21 12:51

Uchwała Nr XXX/210/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przystąpienia Miasta Żyrardowa do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 poprzez realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Bema w Żyrardowie na odcinku od ul.Reymonta do granicy miasta z Gminą Radziejowice" oraz podpisania porozumienia z Powiatem Żyrardowskim, Gminą Radziejowice, Nadleśnictwem Radziwiłłów oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" w celu wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-09-14
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-21 12:51

Uchwała Nr XXIX/208/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXIV/179/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:48

Uchwała Nr XXIX/207/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXIII/171/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego miasta Żyrardowa

Uchwała Nr 207/2016 (PDF) (266.93kB)
(dodano: 2016-09-12 13:57)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:48

Uchwała Nr XXIX/206/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i uzrądzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 15:16

Uchwała Nr XXIX/205/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na obszarze Miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:48

Uchwała Nr XXIX/204/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:48

Uchwała Nr XXIX/203/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:48

Uchwała Nr XXIX/202/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:48

Uchwała Nr XXIX/201/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r.w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:48

Uchwała Nr XXIX/200/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie ul. Stanisława Sławińskiego 6

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:48

Uchwała Nr XXIX/199/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r.w sprawie nabycia nieruchomości połozonej w Żyrardowie

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:48

Uchwała Nr XXIX/198/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr LII/371/14 rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasadwynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 13:09

Uchwała Nr XXIX/197/2016 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

Uchwała Nr XXIX/197/2016 (PDF) (228kB)
(dodano: 2016-09-08 12:36)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:48

Uchwała Nr XXIX/196/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miasta w skład Komisji Opiniującej

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:48

Uchwała Nr XXIX/195/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn."Budowa instalacji do produkcji energii ze żródeł odnawialnych na terenie Gmin : Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa"

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:48

Uchwała Nr XXIX/194/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie

 • autor informacji: Rada Miasta Żrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:48

Uchwała Nr XXIX/193/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:48

Uchwała Nr XXIX/192/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:48

Uchwała Nr XXIX/191/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:48

Uchwała Nr XXIX/190/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie podpisania porozumienia z Powiatem Żyrardowskim w celu współdziałania przy realizacji zadania inwestycyjnego

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:48

Uchwała Nr XXVIII/189/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji dotyczącej realizacji inwestycji w obiektach oświatowych przy ulicy Parkingowej w Żyrardowie

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-01 14:05

Uchwała Nr XXVII/188/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-07-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-15 14:52

Uchwała Nr XXVI/187/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-11 15:33
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-10 12:55

Uchwała Nr XXVI/186/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruhomości

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-11 15:58

Uchwała Nr XXVI/185/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-12 10:12
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-12 11:10

Uchwała Nr XXVI/184/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-11 15:41

Uchwała Nr XXVI/183/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-12 11:19

Uchwała Nr XXVI/182/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2016 roku zmieniajaca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-11 15:50

Uchwała Nr XXVI/16 rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-11 15:11

Uchwała Nr XXIV/179/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-05-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-03 15:55

Uchwała Nr XXIV/178/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Żyrardowa na lata 2014-2017

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-05-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-03 15:49

Uchwała Nr XXIV/177/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa w 2016 roku

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-05-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-03 15:34

Uchwała Nr XXIV/176/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, Miastem Krasna Lipa

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-05-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-03 15:28

Uchwała Nr XXIV/175/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-05-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-03 15:08

Uchwała Nr XXIV/174/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-05-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-03 14:52

Uchwała Nr XXIV/173/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Żyrardowa

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-05-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-03 15:08

Uchwała Nr XXIV/172/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-05-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-03 15:16

Uchwała Nr XXIII/171/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

Załącznik Nr 1 (PDF) (1241.7kB)
(dodano: 2016-05-12 13:56)
Załącznik Nr 2 (PDF) (4211.32kB)
(dodano: 2016-05-12 13:56)
Załącznik Nr 3 (PDF) (294.05kB)
(dodano: 2016-05-12 13:56)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-04-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-12 13:57

Uchwała Nr XXIII/170/16 Rady Miasta Żyrardowa dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-04-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-10 14:23

Uchwała Nr XXIII/169/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Żyrardów służebnością gruntową

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-10 13:11
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-04-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-10 14:23

Uchwała Nr XXIII/168/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad obciążenia nieruchomości komunalnch prawem użytkowania

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-10 13:02
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-04-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-10 14:23

Uchwała Nr XXIII/167/16 Rady Miasta Żyrardowa dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego realizacji projektu pn. "Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-04-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-10 14:23

Uchwała Nr XXIII/166/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Targowisko Miejskie w Żrardowie

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-04-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-10 14:23
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-31 11:06

Uchwała Nr XXIII/165/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-04-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-10 15:13

Uchwała Nr XXIII/164/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu Miasta Żyrardowa

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-04-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-10 10:46

Uchwała Nr XXIII/163/16 Rady Miasta Żyrardowa dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-10 12:34
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-04-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-10 14:23

Uchwała Nr XXIII/162/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-04-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-12 15:17

Uchwała Nr XXIII/161/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-04-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-12 15:22

Uchwała Nr XXIII/159/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów im. Filipa de Girarda

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-04-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-10 14:23

Uchwała Nr XXII/158/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie stanowiska Rady Miasta Żyrardowa dotyczącego planowania wariantu przebiegu linii elektroenergetycznej 2 x 400 KV Kozienice - Ołtarzew wzdłuż obwodnicy Miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-04-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-10 14:06

Uchwała Nr XXI/157/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Spółki pod nazwą Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor "Żyrardów" Sp. z o.o. oraz powierzenia Spółce obowiązkowych zadań własnych gminy na terytorium Miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:31

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:49

Uchwała Nr XXI/156/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia wyremontowania budynku dawnego "Kantoru" oraz wyboru partnera finansowego

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:24

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:49

Uchwała Nr XXI/155/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu " Żyrardowska Karta Seniora"

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:20

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:49

Uchwała Nr XXI/154/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych, mającego na celu promocję, rozwój i ochronę rodzin wielodzietnych na terenie Miasta Żyrardowa pod nazwą "Żyrardowska Karta Dużej Rodziny"

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:09

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:49

Uchwała Nr XXI/153/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:02

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:49

Uchwała Nr XXI/152/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie budowy pomnika Filipa de Girarda

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:36

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:49

Uchwała Nr XXI/151/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/125/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:38

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:49

Uchwała Nr XXI/150/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Żytniej

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 11:46

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:49

Uchwała Nr XXI/149/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 11:30

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:49

Uchwała Nr XXI/148/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 11:34

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:49

Uchwała Nr XXI/147/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok"

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:43

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:49

Uchwała Nr XXI/146/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa n lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 13:30

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 13:38

Uchwała Nr XXI/145/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 13:54

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 14:01

Uchwała Nr XXI/144/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 11:16

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:49

Uchwała Nr XXI/143/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 10:58

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 12:49
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-08 10:55

Uchwała Nr XX/142/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-04 13:08

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-02-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-04 14:57

Uchwała Nr XX/141/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa do Zespołu do spraw Wspierania Inicjatyw Lokalnych

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-04 13:02

drukuj

 • autor informacji: Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-02-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-04 14:57

Uchwała Nr XX/140/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-04 12:18

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-02-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-04 14:57

Uchwała Nr XX/139/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-04 12:07

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-02-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-04 14:57

Uchwała Nr XX/138/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-04 12:24

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-02-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-04 14:57

Uchwała Nr XX/137/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-04 11:31

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-02-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-04 14:57

Uchwała Nr XIX/136/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentu "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do roku 2025"

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-17 09:35

Uchwała Nr XIX/135/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr 135/2016 (PDF) (29.47kB)
(dodano: 2016-02-17 09:31)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-17 09:31
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-17 10:27

Uchwała Nr XIX/134/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Honorowego obchodów "Roku Filipa de Girarda w 100-lecie nadania Miastu Żyrardów praw miejskich"

Uchwała Nr 134/2016 (PDF) (55.49kB)
(dodano: 2016-02-17 09:29)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-17 09:29
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-17 10:27

Uchwała Nr XIX/133/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 "Rokiem Filipa de Girarda w 100-lecia nadania Miastu Żyrardów praw miejskich"

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-17 09:21
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-17 10:27

Uchwała Nr XIX/132/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany składu doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-15 14:02

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-15 14:03

Uchwała Nr XIX/131/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-15 13:57

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-15 14:03

Uchwała Nr XIX/130/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2016 rok

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-17 09:15
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-17 10:27

Uchwała Nr XIX/129/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2016 rok.

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-15 13:49
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-15 13:50

Uchwała Nr XIX/128/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-15 13:37

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-15 13:38

Uchwała Nr XIX/127/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr XIX/127/2016 (PDF) (48.5kB)
(dodano: 2016-02-15 13:31)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-15 13:31

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-15 13:32

Uchwała Nr XIX/126/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr 126/2016 (PDF) (36.39kB)
(dodano: 2016-02-15 13:24)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-15 13:24

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-15 13:28

Uchwała Nr XIX/125/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zamiany nieuchomości położonych w Żyrardowie

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-15 12:44

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-15 12:45
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-18 12:47

Uchwała Nr XIX/124/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i pulicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-15 12:40

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-15 12:41

Uchwała Nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-17 09:12
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-17 10:27

Uchwała Nr XIX/122/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 122/2016 (PDF) (429.78kB)
(dodano: 2016-02-17 09:02)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-17 09:02
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-17 10:27

Uchwała Nr XIX/121/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-15 12:01

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-15 12:02
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-18 15:19

Uchwała Nr XVIII/120/2015 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-13 15:20

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-15 14:33

Uchwała Nr XVIII/119/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-15 14:49

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-15 14:51

Uchwała Nr XVIII/118/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-13 15:29
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-15 14:33

Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2016 Nr XVIII/117/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2015 r.

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-13 15:14

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-15 14:33
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-05 08:39

Uchwała Nr XVIII/116/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-15 14:44

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-15 14:45

Opinia Nr XVII/115/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie pisma Radnego Arkadiusza Rzepeckiego

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 10:37

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 13:15

Opinia Nr XVII/114/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie stanowiska Prezydenta Miasta Żyrardowa odnośnie planowanej trasy elektroenergetycznej sieci przesyłowej najwyższych napięć 400 kV przez tereny gmin powiatu żyrardowskiego

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 11:44

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 13:15

Uchwała Nr XVII/113/2015 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 11:20
Załącznik graficzny (PDF) (2692.65kB)
(dodano: 2015-12-21 11:20)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 11:20

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 13:15

Uchwała Nr XVII/112/2015 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w gminie Rewal

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 10:26

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 13:15

Uchwała Nr XVII/111/2015 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie : Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 10:09

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 13:15

Uchwała Nr XVII/110/2015 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 09:54

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 13:15

Uchwała Nr XVII/109/2015 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek leśny

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 09:50

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 13:15

Uchwała Nr XVII/108/2015 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek rolny

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 09:48

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 13:15

Uchwała Nr XVII/107/2015 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 09:45

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 13:15

Uchwała Nr XVII/106/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 09:42

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 13:15

Uchwała Nr XVII/105/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-18 15:34

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 13:15

Uchwała Nr XVII/104/15 RMŻ z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innch form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez inne niż Miasto osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-18 15:15

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 13:15
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-18 15:11

Uchwała Nr XVII/103/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2015-2024

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 12:09

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 13:15

Uchwała Nr XVII/102/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 12:13

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-21 13:15

Uchwała Nr XVI/101/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa do zespołu programowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-07 14:56

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-10 10:09

Uchwała Nr XVI/100/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-10 09:56

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-10 10:09

Uchwała Nr XVI/99/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-07 14:34

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-10 10:09

Uchwała Nr XVI/98/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-07 14:13

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-10 10:09

Uchwała Nr XVI/97/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

Uchwała Nr XVI/97/2015 (PDF) (805.91kB)
(dodano: 2015-12-07 13:14, ostatnia modyfikacja: 2015-12-18 15:05)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-07 13:14
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-18 15:05

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-10 10:09

Uchwała Nr XVI/96/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Programu "Żyrardowska Karta Seniora"

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-07 15:03

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-10 10:09

Uchwała Nr XVI/95/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie : Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-07 13:05

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-10 10:09

Uchwała Nr XVI/94/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Żyrardów porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Żyrardowski przedszkola specjalnego

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-07 12:49

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-10 10:09
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-07 15:22

Uchwała Nr XVI/93/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żyrardowa"

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-07 15:27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-07 15:27

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-10 10:09

Uchwała Nr XVI/92/15 Rady Miasta Żyrardowa w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2015-2024

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-07 12:25

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-12-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-10 10:09

Uchwała Nr XVI/91/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-10 09:17

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-10 10:09

Uchwała XV/90/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia Miasta Żyrardowa do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 poprzez realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Bema na odcinku od ul. Reymonta do granic z Gminą Radziejowice" oraz podpisania umowy o partnerstwie z Powiatem Żyrardowskim oraz z Gminą Radziejowice w celu wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia

Uchwała Nr XV/90/2015 (PDF) (428.33kB)
(dodano: 2015-11-13 10:47)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-13 10:47

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-13 16:01
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-13 10:49

Uchwała XV/89/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr XV/89/2015 (PDF) (166.89kB)
(dodano: 2015-11-13 10:52)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-13 10:52

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-13 16:01

Uchwała XV/88/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry

Uchwała XV/88/2015 (PDF) (157.52kB)
(dodano: 2015-11-13 11:02)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-13 11:02

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-13 16:01

Uchwała XV/87/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie i nadania jej Statutu

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-13 11:46

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-13 16:01

Uchwała XV/86/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa

Uchwała XV/86/2015 (PDF) (2675.74kB)
(dodano: 2015-11-13 11:49, ostatnia modyfikacja: 2015-11-16 13:59)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-13 11:49
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-16 13:59

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-13 16:01

Uchwała XV/85/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-13 11:54

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-13 16:01

Uchwała XV/84/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr XV/84/2015 (PDF) (468.42kB)
(dodano: 2015-11-13 12:00)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-13 12:00

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-13 16:01

Uchwała Nr XIV/83/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 08 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2015-2024

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-15 15:34

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-10-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-15 15:35

Uchwała Nr XIV/82/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-15 15:23

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-10-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-15 15:35

Uchwała Nr XIV/81/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 października 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinek dawnej drogi krajowej nr 50, przebiegającej ulicami 1 Maja i Mickiewicza w Żyrardowie

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-15 15:30

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-10-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-15 15:35

Uchwała Nr XIII/80/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 11:59

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 14:24

Uchwała Nr XIII/79/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-08 15:54
załącznik Nr 1 (PDF) (1416.45kB)
(dodano: 2016-09-15 15:06)

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-08 15:58

Uchwała Nr XIII/78/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-08 14:50
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-08 14:50

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-08 15:09

Uchwała Nr XIII/77/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Żyrardowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 13:36

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 14:24

Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa w skład Komisji Opiniującej

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 11:55

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 14:24

Uchwała Nr XIII/75/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję w latach 2016-2019

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 12:18

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 14:24

Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie na kadencję w latach 2016-2019

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 12:32

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 14:24

Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015 r. w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 12:35

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 14:24

Uchwała Nr XIII/72/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015 r. w sprawie : utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 12:39

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 14:24

Uchwała Nr XIII/71/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 14:12

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 14:24

Uchwała Nr XIII/70/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015 r. w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Radziejowice zadania polegającego na remoncie fragmentu ul.Ziołowej w Żyrardowie

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 13:14

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 14:24

Uchwała Nr XIII/69/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015 r. w sprawie : odwołanie radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 12:42

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 14:24

Uchwała Nr XIII/68/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015 r. w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żyrardowie

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 13:02

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-02 14:24

Uchwała Nr XII/67/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-07-14 09:23
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-07-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-07-14 09:29

Uchwała Nr XII/66/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-07-14 09:27
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-07-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-07-14 09:29

Uchwała Nr XI/65/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie : utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

Uchwała Nr XI/65/2015 (PDF) (542.85kB)
(dodano: 2015-07-08 09:35)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-07-08 09:35

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-06-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-07-08 11:45

Uchwała Nr XI/64/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2015-2024

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-07-08 09:53

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-06-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-07-08 11:45

Uchwała Nr XI/63/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-07-08 09:43

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-06-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-07-08 11:45

Uchwała Nr X/62/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr X/62/2015 (PDF) (256.14kB)
(dodano: 2015-06-24 13:17)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-24 13:17

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-24 14:14

Uchwała Nr X/61/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu umieszczenia ogródków gastronomicznych i piwnych

Uchwała Nr X/61/2015 (PDF) (290.61kB)
(dodano: 2015-06-24 13:58)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-24 13:58

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-24 14:14

Uchwała Nr X/60/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie : powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Nr X/60/2015 (PDF) (203.92kB)
(dodano: 2015-06-24 14:06)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-24 14:06

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-24 14:14

Uchwała Nr X/59/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żyrardowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok

Uchwała Nr X/59/2015 (PDF) (199.7kB)
(dodano: 2015-06-24 14:11)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-24 14:11

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-24 14:14

Uchwała Nr /58/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.

Uchwała Nr X/58/2015 (PDF) (150.17kB)
(dodano: 2015-06-24 13:05)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-24 13:05

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-24 14:14

Uchwała Nr IX/57/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 10:31

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 10:30

Uchwała Nr IX/56/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 10:15

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 10:14

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 10:12

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 10:12

Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr IX/54/2015 (PDF) (169.6kB)
(dodano: 2015-06-12 10:21)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 10:21

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 10:20

Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr IX/53/2015 (PDF) (617.55kB)
(dodano: 2015-06-12 09:34)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 09:34

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 09:34

Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Uchwała Nr IX/52/2015 (PDF) (428.72kB)
(dodano: 2015-06-12 09:41)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 09:41

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 09:40

Uchwała Nr IX/51/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 09:52

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 09:51

Uchwała Nr VIII/50/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia sób do pracy w Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-15 15:52

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-15 15:51

Uchwała Nr VIII/49/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-15 14:43

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-15 14:42

Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Żyrardowie

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-15 14:44

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-15 14:19

Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasta Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-15 14:45

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-15 14:24

Uchwała Nr VIII/46/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie ( w organizacji)

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-15 14:46

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-15 14:26

Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

Uchwała Nr VIII/45/2015 (PDF) (2648.22kB)
(dodano: 2015-05-06 13:21, ostatnia modyfikacja: 2015-05-15 14:50)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-06 13:21
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-15 14:50

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-06 13:18

Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 10:10

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 10:08
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-15 10:11

Uchwała Nr VII/43/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 10:13

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 10:12

Uchwała Nr VII/42/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 10:23

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 10:21

Uchwała Nr VII/41/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Filipa de Girarda oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 10:28

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 10:27

Uchwała Nr VII/40/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015 rok"

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 10:32

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 10:30

Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia i realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych na terenie Miasta Żyrardowa pod nazwą "Żyrardowska Karta Dużej Rodziny"

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 11:20

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 11:17

Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia i realizacji programu "Żyrardowska Karta Seniora"

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 11:37

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 11:35

Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/246/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa 7

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 11:40

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 11:39

Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 11:49

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 11:48
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-15 11:50

Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2015-2024

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 12:03

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 12:02

Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 12:25

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-15 12:23

Uchwała Nr VI/33/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Obsługi Placówek Oświatowych w Żyrardowie

Uchwała Nr VI/33/2015 (PDF) (206.21kB)
(dodano: 2015-03-11 15:02)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-11 15:02

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-11 15:01

Uchwała Nr VI/32/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-12 10:09
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-12 10:09
załącznik Nr 2 (PDF) (178.73kB)
(dodano: 2015-04-01 14:43)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-04-01
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-01 14:43
Załącznik nr 3 (PDF) (318.61kB)
(dodano: 2015-03-12 10:09)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-12 10:09

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-12 10:06

Uchwała Nr VI/31/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

Uchwała Nr VI/31/2015 (PDF) (3681.7kB)
(dodano: 2015-03-12 09:56)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-12 09:56
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-12 10:00
Załącznik Nr 2 (PDF) (242.59kB)
(dodano: 2015-03-12 10:00)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-12 10:00
Załącznik nr 3 (PDF) (292.58kB)
(dodano: 2015-03-12 10:00)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-12 10:00

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-12 09:54

Uchwała Nr VI/30/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr VI/30/2015 (PDF) (353.39kB)
(dodano: 2015-03-11 14:58)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-11 14:58

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-11 14:56

Uchwała Nr VI/29/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-11 15:13

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-11 15:11

Uchwała Nr VI/28/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2015-2024

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-11 15:05

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-11 15:04

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2015 r.zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-11 15:18

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-11 15:16

Uchwała Nr VI/26/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Uchwała Nr VI/26/2015 (PDF) (221.85kB)
(dodano: 2015-03-11 15:27)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-11 15:27

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-11 15:26

Uchwała Nr V/25/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

Uchwała Nr V/25/2015 (PDF) (707.3kB)
(dodano: 2015-02-19 16:12)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-19 16:12

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-19 16:11

Wyniki głosowania nad uchwałą Nr V/25/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

wyniki głosowania (PDF) (139.98kB)
(dodano: 2015-02-19 16:16)
 • autor informacji: Edyta Jakóbiak
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-19 16:16

drukuj

 • autor informacji: Edyta Jakóbiak
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-19 16:14

Uchwała Nr V/24/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr V/24/2015 (PDF) (192.84kB)
(dodano: 2015-02-13 12:57)
 • autor informacji: Rda Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-13 12:57

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-13 12:53

Wyniki głosowania nad uchwałą Nr V/24/15 w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Żyrardowa

wyniki głosowania (PDF) (139.28kB)
(dodano: 2015-02-19 16:02)
 • autor informacji: Edyta Jakóbiak
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-19 16:02
 • autor informacji: Edyta Jakóbiak
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-19 16:00

Uchwała Nr V/23/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Obchodów 25- lecia Samorządu Miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-13 12:50

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-13 12:46

Wyniki głosowania nad uchwałą Nr V/23/15 w sprawie powołania Komitetu Obchodów 25-lecia Samorządu Miasta Żyrardowa

wyniki głosowania (PDF) (134.85kB)
(dodano: 2015-02-19 15:52)
 • autor informacji: Edyta Jakubiak
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-19 15:52
 • autor informacji: Edyta Jakóbiak
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-19 15:50
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-19 15:57

Uchwała Nr V/22/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr V/22/2015 (PDF) (190.27kB)
(dodano: 2015-02-13 12:41)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-13 12:41

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-13 12:40

Wyniki głosowania nad uchwałą Nr V/22/15 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Żyrardowa

wyniki głosowania (PDF) (138.43kB)
(dodano: 2015-02-19 15:48)
 • autor informacji: Edyta Jakubiak
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-19 15:48
 • autor informacji: Edyta Jakóbiak
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-19 15:48
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-19 15:57

Uchwała Nr V/21/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 5lutego 2015 r. w sprawie zawierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2015 rok

Uchwała Nr V/21/2015 (PDF) (780.54kB)
(dodano: 2015-02-13 12:37)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-13 12:37

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-13 12:36

Wyniki głosowania nad uchwałą Nr V/21/15 w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2015 rok

wyniki głosowania (PDF) (142.46kB)
(dodano: 2015-02-19 15:43)
 • autor informacji: Edyta Jakubiak
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-19 15:43
 • autor informacji: Edyta Jakóbiak
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-19 15:42
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-19 15:56

Uchwała Nr V/20/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 05 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

Uchwała Nr V/20/2015 (PDF) (1544.33kB)
(dodano: 2015-02-12 15:26)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-12 15:26

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-12 15:20

Wyniki głosowania nad uchwałą Nr V/20/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015 (dot. Muzeum Lniarstwa)

wyniki głosowania (PDF) (144.82kB)
(dodano: 2015-02-19 15:39)
 • autor informacji: Edyta Jakubiak
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-19 15:39
 • autor informacji: Edyta Jakóbiak
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-19 15:36
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-19 15:56

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 05 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

Uchwała Nr V/19/2015 (PDF) (2429.54kB)
(dodano: 2015-02-12 15:29)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-12 15:29

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-12 15:28

Wyniki głosowania nad uchwałą Nr V/19/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

wyniki głosowania (PDF) (136.37kB)
(dodano: 2015-02-19 15:34)
 • autor informacji: Edyta Jakóbiak
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-19 15:34
 • autor informacji: Edyta Jakóbiak
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-19 15:32
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-19 15:56

Uchwała Nr IV/18/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2015-2024 wraz prognozą dlugu na lata 2015-2024

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-01-08 10:07

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-01-07 15:34

Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2015 Nr IV/17/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2014 r.

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-01-08 11:37

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-01-07 15:36

Uchwała Nr IV/16/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie : uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2014-2024

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-01-08 10:03

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-01-07 15:30

Uchwała Nr IV/15/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie : zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014

Uchwała Nr IV/15/2014 (PDF) (3999.6kB)
(dodano: 2015-01-08 10:05)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-01-08 10:05

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-01-07 15:32

Uchwała Nr III/14/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług Rady Miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-22 15:17

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-22 15:15

Uchwała Nr III/13/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komiesji ds. Samorządu Mieszkańców Rady Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr III/13/14 (PDF) (238.86kB)
(dodano: 2014-12-22 15:19)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-22 15:19

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-22 15:12

Uchwała Nr III/12/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr III/12/14 (PDF) (238.41kB)
(dodano: 2014-12-22 15:20)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-22 15:20

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-22 15:09
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-06 13:04

Uchwała Nr III/11/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych Rady Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr III/11/14 (PDF) (276.66kB)
(dodano: 2014-12-22 15:21)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-22 15:21

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-22 15:07

Uchwała Nr III/10/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Rady Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr III/10/2014 (PDF) (246kB)
(dodano: 2014-12-23 10:02, ostatnia modyfikacja: 2015-01-08 12:44)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-23 10:02
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-08 12:44

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-22 15:05

Uchwała Nr III/9/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Inicatyw Gospodarczych Rady Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr III/9/2014 (PDF) (295.43kB)
(dodano: 2014-12-23 10:01)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-23 10:01

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-22 15:03

Uchwała Nr III/8/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr III/8/2014 (PDF) (284.37kB)
(dodano: 2014-12-23 10:00)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-23 10:00

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-22 15:00

Uchwała Nr III/7/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr III/7/2014 (PDF) (195.71kB)
(dodano: 2014-12-23 10:00)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-23 10:00

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-22 14:57

Uchwała Nr III/6/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasta Żyrardów, które uznaj się za porzucone z zamiarem wyzbycia się

Uchwała Nr III/6/2014 (PDF) (195.44kB)
(dodano: 2014-12-23 09:59)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-23 09:59

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-22 14:56

Uchwała Nr III/5/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr III/5/2014 (PDF) (282.38kB)
(dodano: 2014-12-23 09:56)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-23 09:56

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-22 14:53

Uchwała Nr III/4/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr III/4/2014 (PDF) (220.67kB)
(dodano: 2014-12-23 09:57)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-23 09:57

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-22 14:42

Uchwała Nr III/3/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-22 14:36

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-22 14:26

Uchwała Nr I/2/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie : wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr I/2/2014 (PDF) (189.69kB)
(dodano: 2014-12-10 12:35)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-10 12:35

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-10 12:33

Uchwała Nr I/1/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr I/1/2014 (PDF) (184.83kB)
(dodano: 2014-12-10 12:29)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-10 12:29

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-12-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-10 12:27
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-10 12:33

Uchwała Nr LIII/385/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własnośc gminy Miasta Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-11-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 13:22

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-11-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 12:58

Uchwała Nr LIII/384/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 listopada 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie porozumienia dotyczącego powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji należących do właściwości Powiatu Żyrardowskiego

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-11-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 13:23

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 12:54

Uchwała Nr LIII/383/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2014-2024

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-11-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 13:03

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-11-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 13:00

Uchwała Nr LIII/382/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-11-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 13:25

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-11-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 12:49

Uchwała Nr LII/381/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasta Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 13:39

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 12:43

Uchwała Nr LII/380/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 13:40

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 12:39

Uchwała Nr LII/379/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: programu współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 13:42

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 12:37

Uchwała Nr LII/378/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-03 11:24

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-03 11:23

Uchwała Nr LII/377/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 13:45

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 12:33

Uchwała Nr LII/376/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Pustynnej 77

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 13:46

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 12:31

Uchwała Nr LII/375/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 13:50

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 12:23

Uchwała Nr LII/374/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: aktualności studium i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 13:53

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 12:06

Uchwała Nr LII/373/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 14:09

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 12:04

Uchwała Nr LII/372/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 14:11

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 12:02

Uchwała Nr LII/371/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 14:13

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 11:54

Uchwała Nr LII/370/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2014-2024

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-03 10:50
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 11:43
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-01 11:44

Uchwała Nr LII/369/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-03 10:54

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 11:41

Uchwała Nr LII/368/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia apelu skierowanego do przewoźników pasażerskiego transportu kolejowego

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-03 10:56

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 11:36

Uchwała Nr LII/367/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-03 11:01

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-01 11:33
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-01 11:34

Uchwała Nr LI/366/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Żyrardowa do przystąpienia sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-09-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-10-16 14:57

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-09-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-10-16 14:50

Uchwała Nr LI/365/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 września 2014 r. zobowiązująca Prezydenta Miasta Żyrardowa do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa

Uchwała Nr LI/365/2014 (PDF) (627.2kB)
(dodano: 2014-10-16 15:01)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-09-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-10-16 15:01

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-09-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-10-16 15:01

Uchwała Nr LI/364/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-09-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-10-17 09:49

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-09-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-10-17 09:48

Uchwała Nr LI/363/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żyrardowie

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-09-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-10-17 09:52

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-09-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-10-17 09:51

Uchwała Nr LI/362/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-09-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-10-17 09:55

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-09-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-10-17 09:54

Uchwała Nr LI/362/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-09-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-10-17 09:55

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-09-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-10-17 09:54

Uchwała Nr LI/361/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 września 2014 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-09-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-10-17 09:57

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-09-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-10-17 09:56

Uchwała Nr LI/360/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2014-2024

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-09-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-10-17 10:19

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-09-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-10-17 10:14

Uchwała Nr LI/359/2014 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 września 2014 r. zmieniajaca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2014-09-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-10-17 10:06

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wy