Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Rejestr obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Tomasz Aleksandrowicz
  data wytworzenia: 2012.09.26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-09-26 15:05

Lp.

Treść

Uchwała / data

Publikacja / realizacja

1

2

3

4

1.

Zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa dotyczącego obszaru ograniczonego ulicami: Okrzei, Ks. Brzóski, Gen. Zajączka, Al. Niepodległości)
 

RMŻ XX/128/96 z dnia 15 lutego 1996r.

Dz. Urz. Woj. Skier. Nr 6
z dnia 30 kwietnia 1996r., poz. 46
 

2.

Zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa dotyczącego terenu położonego przy ul. Spacerowej

RMŻ XXXI/201/96 z dnia 30 grudnia 1996r.

Dz. Urz. Woj. Skier. Nr 6
z dnia 27 marca 1997r., poz. 28
 

3.

Zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa dotyczącego obszaru ograniczonego: ul. Grenadierów, ul. Gdańską
 

RMŻ XXXI/200/96 z dnia 30 grudnia 1996r.

Dz. Urz. Woj. Skier. Nr 6
z dnia 27 marca 1997r.
 

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obejmujący obszar ograniczony ulicami: Leszno, I. Zielińskiej, Kilińskiego, rowem burzowym

RMŻ IX/51/11 z dnia 28 kwietnia 2011r.

(załącznik graficzny)

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 130 z dnia 23 lipca 2011r., poz. 4155
 

5.

Zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa dotyczącego obszaru ograniczonego; ulicami: Jodłowskiego, Parkingową, północno-wschodnią granicą działki przy ul. Witosa 119, ulicami: Witosa i Chłodną

RMŻ XVII/145/11 z dnia 29 grudnia 2011r.  
 

załącznik Nr 1
Załacznik Nr 2 i 3
podsumowanie do uchwały

Dz. Urz. Woj. Maz.
z dnia 6 marca 2012r., poz. 2241
 

6.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa dotyczącego obszaru ograniczonego; ulicami: Piękną, I. Zielińskiej, Skrowaczewskiego i rowem burzowym

RMŻ XIV/97/11 z dnia 22 września 2011r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 211
z dnia 19 listopada 2011r., poz. 6383
 

7.

Zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa dotyczącego obszaru ograniczonego; ulicami: Reymonta, Mickiewicza, terenami PKP oraz zbiornikiem wodnym

RMŻ VI/31/99 z dnia 4 marca 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 56
z dnia 5 lipca 1999r., poz. 2054
 

8.

Zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa dotyczącego obszaru po zachodniej stronie ul. 1 – go Maja na odcinku od ul. Czystej do granic miasta

RMŻ XVII/146/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

załącznik Nr 1
załącznik nr 2 i 3
podsumowanie do uchwały
 

Dz. Urz. Woj. Maz.
z dnia 6 marca 2012r., poz. 2242
 

9.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, obejmujący obszar ograniczony: ul.Piastowską, ul.Bydgoską, zachodnią, północną i wschodnią granicą administracyjną miasta, rzeką Pisią, granicami działek ewidencyjnych o numerach: 1257/2 i 1262

RMŻ VI/32/15 z dnia 26 lutego 2015 r., Załącznik Nr 1 Rysunek planu,    Załącznik Nr 2,     Załącznik Nr 2,    Załącznik Nr 3

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 55
z dnia 2 czerwca 2015 r., poz. 5040
 

10.

Zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa dotyczącego obszaru ograniczonego: ul. Środkową, ul. Jedności Robotniczej, ul. Jodłowskiego, terenem cmentarza i północną granicą działek przy ul. Spokojnej

RMŻ XII/97/99 z dnia 30 września 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 106
z dnia 2 grudnia 1999r., poz. 2609
 

11.

Zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa dotyczącego terenu szpitala miejskiego

RMŻ XXIX/215/2000 z dnia 30 listopada 2000r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 4
z dnia 18 stycznia 2001r., poz. 27
 

12.

Zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa dotyczącego: działek przy ul. Bohaterów Warszawy 65-67, działek przy ul. Orlika 57-75, działek przy ul. Moniuszki 1-5, obszaru ograniczonego: ul. Legionów Polskich, ul. St. Batorego, ul. 11-go Listopada, ul. gen J. Sowińskiego

RMŻ XXXII/262/01 z dnia 22 lutego 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 37
z dnia 9 marca 2001r., poz. 343
 

13.

Zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa działek położonych po wsch. stronie ul. Wyspiańskiego

RMŻ XXXVIII/312/01 z dnia 30 sierpnia 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 210
z dnia 5 października 2001r., poz. 3639
 

14.

Zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa działek położonych po północnej stronie ul. Kilińskiego

RMŻ XXXVIII/311/01 z dnia 30 sierpnia 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 210
z dnia 5 października 2001r., poz. 3638
 

15.

Zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa działek położonych przy ul. Kamiennej 1-6

RMŻ XLII/345/01 z dnia 30 listopada 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 104
z dnia 21kwietnia 2002r., poz. 2247
 

16.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru ograniczonego: ul. Kasztanową, terenem cmentarza, ul. M. Konopnickiej i północna granicą działek przy ul. Mireckiego

RMŻ XLVI/370/02 z dnia 28 marca 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 111
z dnia 28 kwietnia 2002r., poz. 2426
 

17.

Zmiana planu miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obejmującego teren osiedla Teklin II

RMŻ XLV/357/02 z dnia 28 lutego 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 117
z dnia 6 maja 2002r., poz. 2629
 

18.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obejmującego teren Centrum

RMŻ XIV/96/11 z dnia 22 września 2011r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 211
z dnia 19 listopada 2011r., poz. 6382
 

19.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru ograniczonego: ul. Limanowskiego, rowem burzowym, zachodnią granicą działek przy ul. Żeromskiego, ul. Farbiarską, północną granicą parku oraz północnymi granicami działek położonych przy ul. Sławińskiego i ul. 1 go Maja (teren przy Parku-„Osada Fabryczna”)

RMŻ X/81/03 z dnia 26 czerwca 2003r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 176
z dnia 1 lipca 2003r., poz. 4372
 

20.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obejmującego teren przy ul. Kilińskiego i ul. Jodłowskiego

RMŻ X/82/03 z dnia 26 czerwca 2003r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 176
z dnia 1 lipca 2003r., poz. 4373
 

21.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru ograniczonego: ul. S. Jodłowskiego, ul. Jedności Robotniczej, ul. J. Kacperskiej i północną granica działki o nr ewid. 2746/70

RMŻ X/83/03 z dnia 26 czerwca 2003r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 176
z dnia 1 lipca 2003r., poz. 4374
 

22.

Zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa terenu osiedla „Mazowiecka”

RMŻ XI/96/03 z dnia 28 sierpnia 2003r.
 

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 240
z dnia 12 września 2003r., poz. 6296
 

23.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa terenu położonego przy ul. Kilińskiego na odcinku od ul. I. Zielińskiej do ul. Środkowej (d. Progar)

RMŻ XI/97/03 z dnia 28 sierpnia 2003r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 240
z dnia 12 września 2003r., poz. 6297
 

24.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru ograniczonego; ul. Waryńskiego, terenami szpitala, ulicami: Ossowskiego, Mireckiego, 1-go Maja (teren „Osady Fabrycznej” przy kościele)

RMŻ XI/98/03 z dnia 28 sierpnia 2003r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 240
z dnia 12 września 2003r., poz. 6298
 

25.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa terenu osiedla Teklin I

RMŻ XXIX/229/04 z dnia 9 grudnia 2004r.

Załącznik

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 310
z dnia 18 grudnia 2004r., poz. 10076
 

26.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru ograniczonego: ul. Mazowiecką, ul. Kasprowicza, ul. Kopernika i pd. granicami działek: 6601, 6602, 6603
 

RMŻ XXIV/195/04 z dnia 5 sierpnia 2004r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 213
z dnia 24 sierpnia 2004r., poz. 5693
 

27.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru osiedla Mariampol

RMŻ XXXVI/292/05 z dnia 30 czerwca 2005r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr184
z dnia 10 sierpnia 2005r., poz. 5925
 

28.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru ograniczonego ulicami: Lelewela, Dąbrowskiego, Chmielną, Jaktorowską

RMŻ XXXIX/312/05 z dnia 27 października 2005r.

załącznik 1 do u 312_05

załącznik 2 do u 312_05

załącznik 3 do u 312_05

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 251
z dnia 15 listopada 2005r., poz. 8227
 

29.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru Dawnych Zakładów Lniarskich – tereny oznaczone symbolami: 14UP,U; 15UP,U; 19EC,UP,U; 10KP,EC,ZPk,KP

RMŻ XLI/322/05 z dnia 8 grudnia 2005r.

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 275
z dnia 15 grudnia 2005r., poz. 9727
 

30.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru Dawnego Parku
(ul. Żeromskiego, ul. Piastowska) obejmującego działki o nr ewid. 1606, 1607, 1608, 1609)
 

RMŻ XLI/323/05 z dnia 8 grudnia 2005r.

załącznik Nr 1

zalacznik Nr 2

załącznik Nr 3

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 279
z dnia 19 grudnia 2005r., poz. 10552
 

31.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru ograniczonego ulicami: 11-go Listopada, Roosevelta, rowem burzowym, Chopina, Wyspiańskiego, gen. Zajączka, Brzóski, Okrzei, Niepodległości, Sowińskiego, Legionów Polskich, Batorego

RMŻ XLVI/361/06 z dnia 24 maja 2006r.

załącznik nr 1 (u_361)

załącznik nr 2 (u_361)

załącznik nr 3 (u_361)

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 136
z dnia 15 lipca 2006r., poz. 4469
 

32.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa terenu obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 7188, 7632/1, 7632/2, 7189

RMŻ XLVI/362/06 z dnia 24 maja 2006r.

załącznik nr 1 (u_362)

załącznik nr 2 (u_362)

załącznik nr 3 (u_362)

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 136
z dnia 15 lipca 2006r., poz. 4470
 

33.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, obejmujący obszar Dawnych Zakładów Lniarskich – "Wykańczalnia"

RMŻ XIII/79/15 z dnia 21 września 2015r.

Załącznik Nr 1

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 27
z dnia 3 listopada 2015r., poz. 8718
 

34.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru osiedla Teklin IV

RMŻ L/390/06 z dnia 26 października 2006r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załacznik Nr 3

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 237
z dnia 22 listopada 2006 r., poz. 8695

35

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, obejmujący obszar osiedla Teklin III

RMŻ III/26/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 27 z dnia 28 stycznia 2007 r., poz. 519

36.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru ograniczonego: ul. Słowiańską, południowo-zachodnimi granicami adm. miasta oraz Zalewem Żyrardowskim

RMŻ III/27/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 27
z dnia 28 stycznia 2007r.,
poz. 520
 

37.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru ograniczonego: południową granicą terenu PKP, zachodnią granicą działki o nr ewid. 6200, południową granicą ul. Jaktorowskiej, wschodnią granicą adm. miasta

RMŻ III/28/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 27
z dnia 28 stycznia 2007r.,
poz. 521
 

38.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru ograniczonego: ulicami; 1 Maja, Skrowaczewskiego, północną granicą działki o nr ewid. 2215, zachodnimi granicami działek o nr ewid.: 2223, 2222, 2214/2, ulicą Łąkową, częścią działek o nr ewid: 2075, 2074, zachodnią granicą działki o nr ewid 2073, częścią działek o nr ewid: 2063/2, 2062/2, 2060/2, 2059/2, 2058/2, 2057/2, 2056/2, 2055/2, 2054/2, 2053/2, 2052/2, 2051/2, 2050/2 i północną granicą administracyjną miasta

RMŻ XXIII/186/08 z dnia 29 maja 2008r.

Załącznik graficzny Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/186/08

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 145
z dnia 25 sierpnia 2008r.,
poz. 5091
 

39.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru ograniczonego: częścią działek po zachodniej stronie ul. 1 Maja, ulicą 1 Maja, południowymi granicami działek o numerach ewidencyjnych: 1613/2, 1613/5, 1613/7, 1263/6, 1263/2, rzeką Pisią i północną granicą administracyjną miasta

RMŻ XXIV/184/12 z dnia 28 czerwca 2012r.

załącznik mapa

Dz. Urz. Woj. Maz.
z dnia 16 sierpnia 2012r.,
poz. 5909
 

40.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa zatwierdzonego uchwałą nr VI/31/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 4 marca 1999r. obejmującego obszar ograniczony:
ul. Reymonta, ul. Mickiewicza, terenami PKP,
ul. Browarną oraz zbiornikiem wodnym
 

RMŻ XXXV/292/09 z dnia 28 maja 2009r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 130
z dnia 10 sierpnia 2009r.,
poz. 3890
 

41.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa zatwierdzonego uchwałą nr VIII/72/03 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 24 kwietnia 2003r. – teren Centrum
 

RMŻ XXXVI/295/09 z dnia 18 czerwca 2009r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 130
z dnia 10 sierpnia 2009r.,
poz. 3891
 

42.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/292/05 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 30 czerwca 2005r. – obszar ograniczony ulicami: Topolową, Jaśminową, Poprzeczną, Olszową
 

RMŻ XXXVIII/312/09 z dnia 30 września 2009r.

załącznik graficzny Nr 1

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 163
z dnia 19 października 2009r, poz. 4771
 

43.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Żyrardowa obejmującego obszar ograniczony: ul. Szarych Szeregów, ul. Wittenberga, ul. Limanowskiego, działką o nr ewid. 3446, ul. Roosevelta, działką o nr ewid. 3275, ul. Wrzosową oraz działką o nr ewid. 1847

RMŻ XLIII/357/10 z dnia 25 lutego 2010r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 65
z dnia 29 marca 2010r., poz. 964
 

44.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa obejmującego obszar ograniczony ulicami: 11 Listopada,
F. Chopina, Legionów Polskich, Mostową
 

RMŻ IX/50/11 z dnia 28 kwietnia 2011r.

załącznik graficzny Nr 1

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 130
z dnia 23 lipca 2011r., poz. 4154
 

45.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru ograniczonego zachodnią granicą ul. Kosynierów, północną granicą terenów PKP, zachodnimi granicami działek o nr ewid. 5468, 5398, 5397, 5344, 5342, 5339, 5319, 5313, 5197, 5196, południowymi granicami działek o nr ewid. 5183, 5182, zachodnimi granicami działek o nr ewid. 5182, 5175, południową granicą działki o nr ewid. 5171, granicą prowadzoną przez działkę o nr ewid. 5174, południowymi granicami działek o nr ewid. 4372, 4371/2, 4371/1, 4370, 4369, zachodnią granicą ulicy M. Konopnickiej, południową granicą ulicy Mireckiego, zachodnią i północno-zachodnią granicą działki o nr ewid. 5169, zachodnią granicą działki o nr ewid. 4282/136, północną granicą działki o nr ewid. 4282/124, granicą poprowadzoną przez działkę o nr ewid. 5081, północnymi granicami działek o nr ewid. 5089, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095/2, 5096, 5097, granicą poprowadzoną przez działki o nr ewid. 5217, 5218, południowymi granicami działek o nr ewid. 5219, 5220, północnymi granicami działek o nr ewid. 5260, 5266, 5272, 5273, 5278, 5280, granicą poprowadzoną po terenie działek o nr ewid. 5259/3, 5064, 5168 z wyłączeniem działek o nr ewid. 5287, 5286, 5291, 5290, 5289/2, 5289/1, 5288/1, 5288/2, 5292

RMŻ Nr XXVIII/207 /2012 z dnia 25 października 2012 roku

Dz. Urz. Woj. Maz.
z dnia 11 grudnia 2012r.,
poz. 8927
 

46.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obejmujący obszar ograniczony: ulicą Limanowskiego, ulicą 1-go Maja, granicami działek usytuowanych po zachodniej stronie ulicy 1-go Maja, ulicą Radziwiłłowską, rzeką Pisią, Górnym Stawem, granicą działki o nr ewid. 3516/1, ulicą F. Chopina i rowem burzowym z wyłączeniem z zakresu planu obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XLI/322/05 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa zatwierdzonego uchwałą nr IX/76/03 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 29 maja 2003r. oraz działki o numerach ewid.: 3519/36, 3519/23, 3519/5.

Uchwała Nr XXXV/278/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2013r.

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

Dz. U. Woj. Maz. z dnia 8 października 2013 r. p.9971

47.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa dla obszaru obejmującego działki ewidencyjne o nr: 3519/36, 3519/5, 3519/23, 3519/12

RMŻ VI/31/15 z dnia 26 lutego 2015 r.

załącznik nr 1 rysunek planu
załącznik nr 2
załącznik nr 3

Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 2 czerwca 2015 r. poz. 5039

48.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoMiasta Żyrardowa , obejmujący obszar ograniczony: ul. Marii Nietrzebki , południowymi granicami działeko numerach ewidencyjnych: 2856, 2844, 2841, 2838, zachodnią granicą działki o numerze ewidencyjnym 2214/1, ul. Łąkową, zachodnimi granicami działek o numerach ewidencyjnych :  2075, 2074, 2073, częścią działek o numerach ewidencyjnych: 2063/2, 2062/2, 2060/2, 2059/2, 2058/2, 2057/2, 2056/2, 2055/2 2054/2, 2053/2, 2052/2, 2051/2, 2050/2 oraz północną i wschodnią granicą administracyjną miasta

RMŻ XIII/78/15 z dnia 21 września 2015 r.

zalacznik nr 1 rysunek planu

Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 3 listopada 2015 r. poz. 8717

49

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, obejmujący obszar ograniczony: południową granicą terenu PKP, wschodnią granicą ul. Wawelskiej, południową granicą ul. Jaktorowskiej, zachodnią granicą ul. Towarowej

RMŻ XXIII/171/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 17 maja 2016 r. poz. 4696

50

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obejmujący działki deidencyjne o nr : 7458/4, 7458/9, 7458/10, 7458/12, 7458/13 oraz ulicę Skierniewicką

RMŻ XXIV/179/16 z dnia 19 maja 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 21 czerwca 2016 r. poz. 5547

drukuj

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2012-09-24 12:54
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-25 15:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5213
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-02-14 14:56

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6173384
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-17 10:22

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl