Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Data

Godzina

Miejsce

Komisja

Program

26.02.2018

17.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrzenie wniosków o rozłożenie na raty powstałego zadłużenia z tytułu najmu lokalu.

2. Wypracowanie opinii ws. rozłożenia na raty zobowiązania z tytułu użytkowania wieczystego.

22.02.2018

18.00

Resursa

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Tematyka posiedzenia:

1. Problem niedoboru miejsc parkingowych oraz uporządkowania  parkowania samochodów w newralgicznych punktach Miasta. Realizacja systemu „Parkuj i Jedź” oraz inne inwestycje w tym zakresie w Żyrardowie.

2. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście.

3. Sprawy różne.

14.02.2018

17.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Tematyka posiedzenia:

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ
1. Analiza stanu należności na dzień 31.12.2017 r. Umorzenia, rozłożenie na raty, sprawy w postępowaniu egzekucyjnym.
2. Przedstawienie informacji dotyczącej windykacji należności czynszowych w zasobach komunalnych za 2017 rok. Podejmowane działania zmierzające do poprawy windykacji należności.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ
3. Zasoby mieszkaniowe miasta. Przedstawienie informacji w zakresie:
    a/ sprzedaży mieszkań komunalnych,
    b/ zasobów mieszkań socjalnych,
    c/ planów remontowych nieruchomości na rok 2018 w zasobach miejskich.
4. Perspektywa zasiedlenia budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Waryńskiego  jako nowej formy realizacji  budownictwa komunalnego w mieście wobec ciągle wysokiego zapotrzebowania na  lokale mieszkalne.
5. Informacje dot. możliwości realizacji budownictwa z udziałem środków zewnętrznych i podmiotów zewnętrznych (budownictwa deweloperskiego) w perspektywie bieżącej kadencji Rady. 

30.01.2018

18.30

Resursa

Komisja Rewizyjna RMŻ

Tematyka posiedzenia:

Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej RMŻ na 2018 rok.

30.01.2018

17.45

Resursa

Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

Tematyka posiedzenia:

1. Ustalenie planu pracy Komisji Oświaty i Kultury Fizycnzej RMŻ na 2018 rok.
2. Opiniowanie projektu uchwały.

30.01.2018

17.00

Resursa

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

Tematyka posiedzenia:

Ustalenie planu pracy Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ na 2018 rok.

29.01.2018

18.30

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawy organizacyjne
 • otwarcie posiedzenia
 • stwierdzenie prawomocności posiedzenia
 • przedstawienie porządku posiedzenia
 • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Mieszkaniowej.

2. Przyjęcie osób ubiegających się o najem lokalu komunalnego lub w innych sprawach związanych z właściwością działania Komisji Mieszkaniowej

3.    Dyskusja i głosowanie nad sprawami z pkt 2

4.    Zgodnie z wynikami głosowania z pkt 3 sporządzenie opinii lub wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2 załącznika do uchwały Nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października  2014 w sprawie Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.

5. Ustalenie planu pracy Komisji Mieszkaniowej w 2018 r.

29.01.2018

17.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Tematyka posiedzenia:

 1. Opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

15.01.2018

17.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja dotycząca zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie na 2017 r. – wykonanie finansowe i rzeczowe.

2. Analiza najważniejszych założeń do planów Miasta z zakresu zadań inwestycyjnych na 2018 r. (ścieżki rowerowe, parkingi przydworcowe, plany budowy ulic itd.).

3. Sprawy bieżące.

10.01.2018

18.00

Resursa

Komisja ds. Samorządów Mieszkańców

Tematyka posiedzenia:

Opiniowanie planu pracy Komisji ds. Samorządów Mieszkańców na 2018 rok.

27.12.2017

17.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Program posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał RMŻ.

27.12.2017

16.00

Resursa

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ oraz Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał RMŻ.
 2. Omówienie pisma ws. upamiętnienia prof. Z. Religi.

15.12.2017

18.00

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie osób ubiegających się o najem lokalu komunalnego lub w innych sprawach związanych z właściwością działania Komisji Mieszkaniowej.
 2. Dyskusja i głosowanie nad sprawami z pkt 1.
 3. Zgodnie z wynikami głosowania z pkt 2 sporządzenie opinii lub wniosku.

15.12.2017

16.00

zmiana godziny

Centrum Kultury

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ, Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ, Komisja Rewizyjna RMŻ, Komisja Mieszkaniowa RMŻ

Opiniowanie Projektu budżetu Miasta Żyrardowa na 2018 rok.

14.12.2017

16.00

Resursa

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ oraz Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

Tematyka posiedzenia:

Opiniowanie Projektu budżetu Miasta Żyrardowa na 2018 rok.

12.12.2017

18.00

Resursa

Komisja ds. Samorządów Mieszkańców

Tematyka posiedzenia:
1. Estetyka miasta – ocena i kierunki naprawy.
2. Sprawy bieżące.

12.12.2017

16.00

Resursa

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Tematyka posiedzenia:

Opiniowanie Projektu budżetu Miasta Żyrardowa na 2018 rok.

05.12.2017

18.00

Resursa

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza prawnych aspektów i zagrożeń wynikających z działalności tzw. salonów automatów gier hazardowych w Żyrardowie. Analiza problemu z perspektywy Urzędu Celno-Skarbowego.
 2. Sprawy bieżące.

04.12.2017

17.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie projektu budżetu Miasta na rok 2018.
 2. Wypracowanie opinii w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych.
 3. Sprawy bieżące.

01.12.2017

18.00

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ

Temat posiedzenia:

 1. Przedstawienie i omówienie dochodów i wydatków w zakresie Gospodarki Mieszkaniowej wpisanych do Projektu budżetu Miasta Żyrardowa na rok 2018.
 2. Sprawy bieżące.

29.11.2017

16.30

Resursa

Komisja Kultury i Spraw Społecznych RMŻ

Tematy posiedzenia:
1. Omówienie Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.
2. Problem bezdomności w Żyrardowie.
3. Sprawy różne.

27.11.2017

17.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Tematyka posiedzenia:

 • zaopiniowanie projektów uchwał;
 • omówienie projektu budżetu Miasta na rok 2018

23.11.2017

16.00

Resursa

Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

Tematy posiedzenia:
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Żyrardowa za rok szkolny 2016/2017.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

20.11.2017

18.00

Resursa

Komisja Rewizyjna RMŻ

Tematy posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 w Żyrardowie.
 2. Wyznaczenie osób do pracy w zespołach kontrolnych.

15.11.2017

18.00

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ

Temat posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu.

14.11.2017

17.00

Resursa

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Tematy posiedzenia:

 1. Ocena realizacji inwestycji liniowych w mieście (wodociągi i kanalizacja).
 2. Realizacja parkingów przydworcowych i dróg rowerowych wraz ze stacjami rowerowymi – I etap.

13.11.2017

18.00

Resursa

Komisja ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ

Porządek posiedzenia:

 1. Wnioski samorządów mieszkańców do budżetu na 2018 rok, wnioski mieszkańców;
 2. Sprawy różne.

06.11.2017

17.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Porządek posiedzenia:

godz. 17.00 – Informacja dotycząca realizacji budżetu miasta za III kwartał 2017 r.

godz. 17.30 – Informacja dotycząca wyników ekonomicznych spółki PGM za I półrocze 2017 r.

godz. 18.00 – Wyniki ekonomiczne spółki PGK za 2016 r. i I półrocze 2017 r.

godz. 18.30 – Wyniki ekonomiczne spółki PEC za 2016 r. i I półrocze 2017 r.

godz. 19.00 – Wyniki ekonomiczne spółki AQUA za 2016 r. i I półrocze 2017 r.

26.10.2017

8.00

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

25.10.2017

18.00

Resursa

Komisja ds. Samorządów Mieszkańców

Porządek posiedzenia:
1. Plany rewitalizacyjne miasta w obszarach poszczególnych samorządów mieszkańców.
2. Wnioski budżetowe samorządów i wnioski mieszkańców.
3. Sprawy różne.

24.10.2017

18.00

Resursa

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Tematyka posiedzenia:
1. Analiza prawnych aspektów i zagrożeń wynikających z działalności tzw. salonów automatów gier hazardowych w Żyrardowie. Aktualny stan problemu oraz tendencja w Żyrardowie.
2. Sprawy bieżące.

24.10.2017

zmiana terminu

17.00

zmiana godziny

Centrum Kultury

zmiana miejsca

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ oraz Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

zmiana komisji

Tematy posiedzenia:
1. Oddziały integracyjne w SP Nr 3 i SP Nr 1.
2. Sprawozdanie z realizacji letniego wypoczynku.
3. Omówienie funkcjonowania Telewizji Żyrardowskiej.
4. Opiniowanie projektu uchwały.

zmiana tematyki posiedzenia

23.10.2017

17.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Tematy posiedzenia:

 1. Opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy różne.

19.10.2017

18.00

Centrum Kultury

Komisja Rewizyjna RMŻ

Tematy posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skargi na działanie PM.
 2. Omówienie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 3. Omówienie przeprowadzonych kontroli dot. oceny umów wiążących Miasto z PGM, rozliczenia dotacji przyznanych przez Miasto Żyrardów, w konkursach z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
 4. Wyznaczenie osób do pracy w zespołach kontrolnych.

17.10.2017

17.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Tematy posiedzenia:
1. Informacja dotycząca realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2017 r.
2. Wyniki ekonomiczne miejskich spółek komunalnych za I półrocze 2017 r. (PGM, AQUA).
3. Omówienie wniosków ws. rozłożenia powstałego zadłużenia z tytułu najmu lokalu.

16.10.2017

17.00

Centrum Kultury

zmiana miejsca

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Tematy posiedzenia:

 1. Przedstawienie informacji dotyczących działań w zakresie ochrony powietrza celem ograniczenia niskiej emisji.
 2. Realizacja planów inwestycji drogowych w okresie III kwartałów 2017 r.
 3. Przygotowanie spółek miejskich do sezonu zimowego.

28.09.2017

14.30

Resursa

Komisja Rewizyjna RMŻ

Tematyka posiedzenia:
Omówienie pism wpływających do Komisji Rewizyjnej.

27.09.2017

18.20

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ

 1. Sprawy organizacyjne
 • otwarcie posiedzenia
 • stwierdzenie prawomocności posiedzenia
 • przedstawienie porządku posiedzenia
 • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Mieszkaniowej.

2. Przyjęcie osób ubiegających się o najem lokalu komunalnego lub w innych sprawach związanych z właściwością działania Komisji Mieszkaniowej.

3.    Dyskusja i głosowanie nad sprawami z pkt 2.

4.    Zgodnie z wynikami głosowania z pkt 3 sporządzenie opinii lub wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października  2014 w sprawie Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.

26.09.2017

17.00

Resursa

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

Tematyka posiedzenia:

 1. Opieka nad grobami kombatantów  oraz innych osób zasłużonych dla Miasta Żyrardowa.
 2. Ocena stanu obiektów zabytkowych i planu co do ich remontu.
 3. Działalność świetlic i innych ośrodków skupiających dzieci, młodzież oraz osoby potrzebujące pomocy.
 4. Propozycje do budżetu Miasta na 2018 r.

25.09.2017

17.00

Resursa

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja dot. realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. w części merytorycznej wynikającej z zakresu działania Komisji. Gosp. Komunalnej.
 2. Informacja dot. funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście.
 3. Informacja dot. realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych.

21.09.2017

16.00

Resursa

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ i Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Tematyka posiedzenia:

 1. Organizacja nowego roku szkolnego.
 2. Bezpieczeństwo w szkołach.
 3. Propozycje do budżetu Miasta na 2018 r. (oświata).

30.08.2017

18.00

Resursa

Komisja ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ

Tematyka posiedzenia:

– opinie  samorządów  w  sprawie  projektowanych  zmian
w nazewnictwie ulic;
– sprawy bieżące.

30.08.2017

18.00

Resursa

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacje o wielkości wpływów od handlu i usług zasilających budżet Miasta. Wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy do budżetu z tego tytułu.
 2. Wpływ handlu wielkopowierzchniowego  w Żyrardowie na sytuację w rodzimym handlu. Zaangażowanie wielkich sieci handlowych mających swoje placówki na terenie Żyrardowa w życie kulturalne, sportowe, oświatowe Miasta.

29.08.2017

17.00

Resursa

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Tematy posiedzenia:

 1. Informacja o realizacji prac przygotowawczych i remontowych w placówkach oświatowych Miasta;
 2. Ocena działalności targowiska miejskiego z perspektywy rocznych zmian organizacyjnych;
 3. Wypracowanie opinii dot. postulatu ws. zmiany przeznaczenia terenu działki położonej przy ul. Izy Zielińskiej;
 4. Opiniowanie projektów uchwał;
 5. Sprawy różne.

29.08.2017

16.00

Resursa

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

Temat posiedzenia:

omówienie wniosków dot. zmian nazw ulic oraz miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne w Żyrardowie

28.08.2017

18:15

Resursa

Komisja Mieszkaniowa

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawy organizacyjne:
  • Otwarcie posiedzenia;
  • Stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
  • Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji Mieszkaniowej.
 2. Sprawa mieszkanki.
 3. Sprawozdanie z inwentaryzacji komunalnych zasobów mieszkaniowych.
 4. Zaległości z tytułu najmu lokali w mieszkaniowym zasobie Gminy Żyrardów.

W zakresie pkt 3. i 4. ciąg dalszy omawiania spraw podejmowanych na Komisji Mieszkaniowej nr 35 i 36 w maju i czerwcu br.

28.08.2017

17.00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Tematy posiedzenia:

 1. Informacja dotycząca realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2017 r.;
 2. System gospodarowania odpadami komunalnymi – dochody i koszty, zaległości i ich windykacja – stan na 30.06.2017 r.;
 3. Opiniowanie projektów uchwał;
 4. Sprawy różne.

10.08.2017

16.00

Resursa

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

Temat posiedzenia:

omówienie wniosków dot. zmian nazw ulic oraz miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne w Żyrardowie

08.08.2017

18.00

Resursa

Komisja Rewizyjna RMŻ

Tematy posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skargi na działania Prezydenta Miasta.
 2. Omówienie przeprowadzonych kontroli.

28.06.2017

18:00

Resursa

Komisji ds. Samorządów Mieszkańców

Porządek posiedzenia:

   1. Ocena funkcjonowania komunikacji miejskiej w Żyrardowie po roku od wprowadzenia nowego rozkładu jazdy.

   2. Informacja o funkcjonowaniu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie. Plany i perspektywy rozwoju.

   3. Sprawy różne.

27.06.2017

16:00

Resursa

 Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

Tematy posiedzenia:

1.      Program rozwoju kultury fizycznej w Żyrardowie.

2.      Działalność klubów i stowarzyszeń sportowych.

 

26.06.2017

18:15

Resursa

Komisja Mieszkaniowa

Porządek Posiedzenia

 1. Sprawy organizacyjne
 1. otwarcie posiedzenia
 2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia
 3. przedstawienie porządku posiedzenia
 4. przyjęcie protokołu z  posiedzenia Komisji Mieszkaniowej.

2. Przyjęcie osób ubiegających się o najem lokalu komunalnego lub w innych sprawach związanych z właściwością działania Komisji Mieszkaniowej

3.    Dyskusja i głosowanie nad sprawami z pkt 2

4.    Zgodnie z wynikami głosowania z pkt 3 sporządzenie opinii lub wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2 załącznika do uchwały Nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października  2014 w sprawie Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.

21.06.2017

18:00

Resursa

 Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług

Porządek posiedzenia:

1. Analiza bezpieczeństwa w mieście w pierwszym półroczu roku 2017.

2. Wnioski dotyczace oznakowania dróg, przystanków autobusowych oraz oświetlenia dróg i ulic mające na celu podniesienie bezpieczeństwa.

3. Sprawy bieżące

20.06.2017

17:00

Muzeum Lniarstwa ul. Karola Dittricha 18.

 

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

Tematy posiedzenia:

1. Sprawozdanie z realizacji programów:

    - Żyrardowska Karta Dużej Rodziny,

    - Żyrardowska Karta Seniora.

2. Działalność Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda.

19.06.2017

16.30, 18,00

Resursa

Wspólne posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ  oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ ulega zmianie godzina posiedzenia Komisji:

 • Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ – godzina 16:30,
 • Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ – godz. 18:00.

13.06.2017

17:00

Resursa

wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ  oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ 

Tematy posiedzenia:

 1. Informacja dotycząca realizacji planów zagospodarowania przestrzennego Miasta.

Stan bieżący i zamierzenia.

       2.    Ocena systemu gospodarki odpadami z perspektywy kilkuletniej. Obsługa mieszkańców przez 
               system i działanie PSZOK na terenie Gminy. Zaległości płatnicze w systemie, formy i
               skuteczność egzekucji.

       3.     Przygotowanie do aktualizacji nowego systemu segregacji śmieci.

       4.     Informacja na temat inwestycji w mieście.

       5.     Informacja dotycząca Kantoru.

       6. Wyniki ekonomiczne spółki miejskiej PGM w 2016 r. Inwestycje PGM na rok bieżący.

6.06.2017

18:00

Resursa

Komisja Mieszkaniowa

Porządek Posiedzenia

 1. Sprawy organizacyjne
 1. otwarcie posiedzenia
 2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia
 3. przedstawienie porządku posiedzenia
 4. przyjęcie protokołu z  posiedzenia Komisji Mieszkaniowej.
 1. Zaległości z tytułu najmu lokali w mieszkaniowym zasobie gminy Żyrardów
 2. Program odpracowywania długu z tytułu najmu lokali w mieszkaniowym zasobie gminy Żyrardów

30.05.2017

18:00

Resursa

Komisja Mieszkaniowa

Porządek Posiedzenia

 1. Sprawy organizacyjne
 1. otwarcie posiedzenia
 2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia
 3. przedstawienie porządku posiedzenia
 4. przyjęcie protokołu z  posiedzenia Komisji Mieszkaniowej.
 1. Sprawozdanie z inwentaryzacji komunalnych zasobów mieszkaniowych. Kwestia pustostanów. Nielegalny podnajem komunalnych zasobów mieszkaniowych – skala zjawiska i podejmowane środki zaradcze.
 2. Stan techniczny budynków komunalnych.
 3. Pan remontów w mieszkaniowym zasobie Gminy Żyrardów , a środki z budżetu Miasta Żyrardów przeznaczone na ten cel.
 4. Opinia Komisji Mieszkaniowej w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu nr 12 przy ul. Narutowicza 28 (§ 15 ust. 2b uchwały nr XVI/97/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych).

W zakresie pkt 2 do 4 posiedzenie z udziałem Prezesa PGM Żyrardów Sp. z o.o.

24.05.2017

18:00

Resursa

Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Tematyka posiedzenia:

1. Analiza funkcjonowania i perspektywy rozwojowe Targowiska Miejskiego w Żyrardowie.

2. Sprawy bieżące.

23.05.2017

17:00

Centrum Kultury

Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

Temat posiedzenia:

1. Ewaluacja działań Dyrektora Centrum Kultury.

22.05.2017

18:30

Resursa

Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

Tematyka posiedzenie:

 1. Zajęcia pozalekcyjne w placówkach oświatowych i kulturalnych dla uczniów żyrardowskich szkół.
 2. Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym dzieci do przedszkoli i klas I szkół podstawowych.
 3. Aktualna sytuacja w miejskiej oświacie.

22.05.2017

17:00

Resursa

Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Temat posiedzenia:

 1. Opiniowanie projektów uchwał.

15.05.2017

17:00

Resursa

wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ, Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ oraz Komisji Rewizyjnej RMŻ

Porządek spotkania:

1. Ocena wykonania budżetu Miasta za 2016 r.

08.05.2017

16:30

Resursa

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ, Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ oraz Komisji Rewizyjnej RMŻ

Tematyka posiedzenie:

godz. 16.30 – Opieka i działania konserwatorskie nad zabytkami dla Miasta Żyrardowa oraz zamierzenia na 2017 r. o okres dalszy.

godz. 17.00 – Ocena wykonania budżetu Miasta za 2016 r.

26.04.2017

16.30

Resursa

Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

 1. Finansowanie oświaty: remonty w placówkach, płace nauczycieli.
 2. Programy edukacyjne, problemy organizacyjne w przedszkolach – spotkanie z Dyrektorami Miejskich Przedszkoli.
 3. Opiniowanie pisma ws. nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Żyrardowa.
 4. Sprawy różne.

26.04.2017

18:00

Resursa

Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza zagadnień Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.
 2. Sprawy różne.

25.04.2017

17:00

Towarzystwo Przyjaciów Dzieci przy ul. Księdza Brzóski 9.

Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

Porządek posiedzenia:

1. Funkcjonowanie pomocy społecznej w zakresie:

         - pomocy rodzinom wielodzietnym,

          - potrzebującym wsparcia finansowego,

          - mającym problemy wychowawcze,

         - pomocy osobom niepełnosprawnym.

2. Dożywianie dzieci w szkołach.

3.Omówienie tematu rozbudowy siedziby TPD Oddział Powiatowy w Żyrardowie.

24.04.2017

18:30

Resursa

Komisja Mieszkaniowa Rady Miasta Żyrardowa

Porządek Posiedzenia

 1. Sprawy organizacyjne
 1. otwarcie posiedzenia
 2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia
 3. przedstawienie porządku posiedzenia
 4. przyjęcie protokołu z  27, 28 i 29 posiedzenia Komisji Mieszkaniowej.

2. Przyjęcie osób ubiegających się o najem lokalu komunalnego lub w innych sprawach związanych z właściwością działania Komisji Mieszkaniowej

3.    Dyskusja i głosowanie nad sprawami z pkt 2

4.    Zgodnie z wynikami głosowania z pkt 3 sporządzenie opinii lub wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2 załącznika do uchwały Nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października  2014 w sprawie Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.

24.04.2017 r.

17:00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Tematyka posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie wniosków dot. opłat z tytułu najmu lokalu.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne.

20.04.2017

18:00

Resursa

Komisja Rewizyjna RMŻ

Temat posiedzenia:

1.Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu za rok ubiegły oraz wniosku w sprawie absolutorium.

18.04.2017

18:00

Resursa

Komisji ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ

Porządek posiedzenia:

   1. Plan zagospodarowania terenów zielonych w mieście; omówienie projektu "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie";

   2. Sprawy różne.

10.04.2017

17:00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Tematy posiedzenia:

1. Wykonanie budżetu Miasta za 2016 r. – ocena.

2. Ocena stanu dróg miejskich po okresie zimowym. Utrzymanie dróg i zakres prac remontowych.

3. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego. Przebudowa terenów zielonych (plany w zakresie parków miejskich, nowych nasadzeń drzew i kwiatów).

29.03.2017

17:00

Centrum Kultury

Komisja Rewizyjna

29.03.2017

18:00

Resursa

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Tematyka posiedzenia:

 1. Zadania i problemy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żyrardowie.  Problem bezdomności zwierząt w Żyrardowie.
 2. Sprawy bieżące.

28.03.2017

18:00

Resursa

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

Tematy posiedzenia:

 1. Omówienie pracy i założeń Centrum Informacji Turystycznej.
 2. Funkcjonowanie i plany Telewizji Żyrardowskiej.

28.03.2017

16:30

Resursa

Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

Tematyka posiedzenia:

1.Aktualna sytuacja w miejskiej oświacie. Omówienie stanu przygotowań do wprowadzenia reformy edukacji.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały RMŻ dot. sieci szkół dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów.

3.Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.

27.03.2017

17:00

Resursa

 Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Temat posiedzenia:

 1. Opiniowanie projektów uchwał.

21.03.2017

18:00

Resursa

Komisja ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ

Tematyka posiedzenia:
1. Ocena stanu środowiska naturalnego Żyrardowa i programy jego ochrony.

2. Sprawy różne.

20.03.2017

18:00

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ,

15.03.2017

18:00

Resursa

Komisja Rewizyjna RMŻ

13.03.2017

17:00

17:30

Resursa

 Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Tematy z rocznego planu pracy Komisji:

1.Informacja o stanie  należności na dzień 31.12.2016r: umorzenia, rozłożenia na raty, sprawy w postępowaniu egzekucyjnym,

2.Informacja o rozliczeniu się z dotacji z budżetu gminy  za 2016r instytucji nie należących  do sektora finansów publicznych,

3. Zapoznanie się z planami inwestycyjnymi spółki PEC na 2017r.

od godz. 17.30 będą omówione tematy z planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej… RMŻ           

1.Rozbudowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w mieście realizowana przez spółkę PEC w zakresie rzeczowo-finansowym w 2017 r. - możliwości  a potrzeby  odbiorców oraz uwarunkowania na rynku nośników energetycznych.

2.Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez spółkę PGK w zakresie rzeczowo- finansowym a dotyczące:

   wykonania 2016 r. i zadań planowanych do wykonania w 2017 r.  – przygotowanie do aplikowania o środki zewnętrzne.                                                                                                                  

3.Gospodarka wodna Żyrardowa i gmin sąsiednich. Zabezpieczenie  miasta przed zagrożeniem powodziowym i spływu wód deszczowych z terenu miasta. Dotychczas podjęte działania  i planowane do wykonania zadania w 2017 r.

2.03.2017

14.15

Resursa

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

Temat posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem Tryavna;
 • wyznaczenia przedstawiciela do Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

1.03.2017

19:00

Resursa

Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

Temat posiedzenia:

1.Opiniowanie projektów uchwał.

28.02.2017

18:00

Resursa

Komisji Mieszkaniowej RMŻ

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie osób ubiegających się o najem lokalu komunalnego lub w innych sprawach związanych z właściwością działania Komisji Mieszkaniowej RMŻ.

28.02.2017

17:00

Resursa

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMZ  oraz Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ 

Tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał.

27.02.2017

18:00

Resursa

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Tematyka posiedzenia:

1.Analiza bezpieczeństwa w mieście przez pryzmat oceny pracy i współpracy służb odpowiedzialnych: Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej.

2.Sprawy bieżące.

27.02.2017

17:00

Resursa

Komisja Rewizyjna RMŻ

Temat posiedzenia:

1.Ustalenie zakresu prac dla radnych członków komisji.

23.02.2017

17:30 zmiana godziny na 18:00

Resursa

Komisja Statutowa RMŻ

Temat posiedzenia:

1) Przystąpienie do prac nad zmianą Statutu Miasta Żyrardowa.

23.02.2017

15:30

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przy ul. Mostowej 1

Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

Tematy posiedzenia komisji:

 1. Koncepcja działań Dyrektora Wydziału Promocji Miasta:

          - kalendarz imprez w mieście.

     2. Działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

22.02.2017 NIEAKTUALNA - zmiana terminu

18:00

Resursa

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Tematyka posiedzenia:

1.Analiza bezpieczeństwa w mieście przez pryzmat oceny pracy i współpracy służb odpowiedzialnych: Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej.

2.Sprawy bieżące.

 

21.02.2017

18:00

Resursa

Wspólne posiedzenie Komisji Mieszkaniowej,

Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych

i  Komisji Gospodarki  Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

 

Temat posiedzenia:

1) Zaopiniowanie projektu Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym.

7.02.2017

17:00

Resursa

Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ.

Tematy posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały.
 2. Omówienie planu pracy Komisji na 2017 r.

6.02.2017

17:00

Resursa

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ;  Komisji Gospodarki  Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ oraz Mieszkaniowej RMŻ 

Tematyka posiedzenia:

1. Zasoby mieszkaniowe miasta. Przedstawienie informacji w zakresie:

    a/ sprzedaży mieszkań komunalnych,

    b/ zasobów mieszkań socjalnych,

    c/ plany remontowe nieruchomości na rok 2017 w zasobach miejskich.

2. Perspektywa budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Waryńskiego  jako nowej formy realizacji  budownictwa komunalnego w mieście wobec ciągle wysokiego zapotrzebowania na stosunkowo tanie lokale mieszkalne.

3. Informacje dot. możliwości realizacji budownictwa z udziałem środków zewnętrznych i podmiotów zewnętrznych (budownictwa deweloperskiego) w perspektywie bieżącej kadencji Rady.

25.01.2017

18:00

Resursa przy ul. 1-go Maja 45

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i i Usług RMŻ.

Główna tematyka posiedzenia:

1.    Problem uporządkowania parkowania samochodów w newralgicznych punktach miasta w perspektywie zwiększenia miejsc parkingowych.

 • Realizacja sytemu "Parkuj i Jedź" w Żyrardowie.

2.    Przyjęcie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ na rok 2017.

3.    Sprawy bieżące.

24.01.2017

16:30

Resursie przy ul. 1-go Maja 45

Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ.

Tematy posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie planu pracy Komisji na 2017 r.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Realizacja zadań sportowych w zakresie piłki nożnej w 2016/2017 r.

24.01.2017

18:00

 Resursa przy ul. 1-go Maja 45

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ.

Tematy posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.

23.01.2017

18:00

Resursa ul. 1-go Maja 45

Komisji Rewizyjnej RMŻ.

Tematy posiedzenia:

 1. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej RMŻ na 2017 rok.

20.01.2017

18:00

Resursa

KomisjaMieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa,

Porządek Posiedzenia

 1. Sprawy organizacyjne
 1. otwarcie posiedzenia
 2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia
 3. przedstawienie porządku posiedzenia

2. Omówienie sprawy dwóch wniosków o przydział lokalu mieszkalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy i wydanie opinii Komisji Mieszkaniowej.

3. Omówienie i zaopiniowanie projektu Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żyrardów na lata 2017 – 2021

19 stycznia 2017r.

18:00

Resursa

Komisja ds. Samorządu Mieszkańców

1) Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok.

2) Informacje o obiegu dokumentacji finansowej.

16.01.2017

18:15

Resursa

 Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ.

Porządek obrad:

 1. Realizacja planu pracy Komisji na 2017 r.
 2. Przedstawienie inf. dot. planów inwestycyjnych spółki PGK i AQUA na 2017 r.

16.01.2017

17:00

Resursa

 Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Tematy posiedzenia:

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017.
 2. Realizacja sytemu "Parkuj i Jedź" w Żyrardowie.
 3. Omówienie projektu budowy przedszkola przy ul. Ks. Brzóski.
 4. Sprawy bieżące.

12.01.2017

17:00

Resursa

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

Temat posiedzenia:
1.Przedstawienie propozycji do planu pracy Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ na 2017 rok.

29.XII.2016

13.20

Resursa

Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

Temat posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały.

27.12.2016

16:30

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Gospodarki  Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Porządek posiedzenia:

1.Opiniowanie projektów uchwał.

16.12.2016

18:00

Resursa

Komisja Mieszkaniowa Rady Miasta Żyrardowa

Porządek Posiedzenia:

1. Przyjęcie osób ubiegających się o najem lokalu komunalnego lub w innych sprawach związanych z właściwością działania Komisji Mieszkaniowej.

14.12.2016

17:00

w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych mieszczącym się w budynku UM przy ul. Józefa Mireckiego 56

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych  RMŻ

Tematy posiedzenia:

1.Omówienie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.  

2.Ocena realizacji obchodów 100-lecia nadania Miastu Żyrardów praw miejskich.

3.Przedstawienie koncepcji działania Dyrektora Centrum Kultury.

12.12.2016

17:00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ i Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Tematem posiedzenia będzie omówienie projektu budżetu na 2017 rok.

8.12.2016

18:00

Resursa

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

 

Temat posiedzenia:

1.Rozpatrzenie wniosku grupy handlowców dot. wysokości stawki za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia działalności handlowej.

6.12.2016

 

17:00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Program spotkania

1. Omówienie projektu budżetu na 2017 r.

29.11.2016

16:00

Resursa

 

Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

 

Tematy posiedzenia:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Żyrardowa za rok szkolny 2015/2016.
 2. Omówienie zestawienia dotacji dla instytucji Miasta i organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016.
 3. Sprawy bieżące.

29.11.2016

17:30

Resursa

Komisjq Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

 

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.

28.11.2016

17:00

Resursa

 

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

 

Temat posiedzenia:

 1. Informacja na temat  projektu „Budowa budynku Hospicjum stacjonarnego wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej” w Żyrardowie.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne.

24.11.2016 r.

18:00

Resursa

 Komisja Bezpieczeństwa, Porządku, Publicznego, Handlu i Usług Rady Miasta Żyrardowa

Tematyka posiedzenia:

 1. Zapoznanie się i ocena działań Miasta mających na celu przeciwdziałanie patologiom m.in. narkomanii, alkoholizmowi, przemocy w rodzinie.
 2. Informacje na temat powstania nowego sklepu sieciowego na terenie osiedla Żeromskiego w Żyrardowie.
 3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.
 4. Sprawy bieżące.

21.11.2016 r.

17:00

Resursa

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych oraz

Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Porządek posiedzenia:

 1. Ocena realizacji inwestycji linowych w mieście (wodociągi i kanalizacja).
 2. Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej wysokości stawek za zbiorowe zaopatrzenia wody i odprowadzanie ścieków.
 3. Informacja dotycząca zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie na 2016 r. – wykonanie finansowe i rzeczowe.
 4. Tematy bieżące.

16.11.2016 r.

18:00

Resursa

Komisja ds. Samorządu Mieszkańców

Posiedzenie Komisji ds. SM odbędzie się 16 listopada 2016 r. od godz. 18.00 w Resursie.

Porządek posiedzenia;

 1. Działania samorządu Miasta na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia.
 2. Sprawy różne.

15.11.2016 r.

18:00

Resursa

Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa

Porządek Posiedzenia:

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie posiedzenia,
 2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
 3. przedstawienie porządku posiedzenia.
 1. Zaopiniowanie projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu (§ 20 ust. 4 Załącznika do uchwały Rady Miasta Żyrardowa LII/371/14 z dnia 30.10.2014 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa).

31.10.2016 r.

17:00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Porządek posiedzenia;

1.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.

26.10.2016 r.

16:30

Resursa

Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ

Porządek posiedzenia:

1.Oddział integracyjny w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 3.

2.Działalność świetlic i innych ośrodków skupiających dzieci, młodzież oraz osoby potrzebujące pomocy.

25.10.2016 r.

17:00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Porządek posiedzenia:

1.Rozpatrzenie wniosków o rozłożenie na raty zaległości opłat za czynsz.

2.Przedstawienie i zapoznanie się z wnioskami złożonymi do budżetu Miasta na 2017 rok.

3. Przedstawienie informacji dot. wykonania budżetu Miasta za III kwartały 2016 r.

4. Sprawy różne.

20.10.2016 r.

16:30

Resursa

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ oraz Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

Temat posiedzenia:

1.Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

18.10.2016

18:00

Resursa

Komisja ds. Samorządu Mieszkańców

Porządek  posiedzenia:

1.Przedstawienie wniosków do budżetu Miasta na 2017 r. złożonych przez SM.

2.Sprawy różne.

11.10.2016r.   ODWOŁANA

16:30

Resursa

Komisja Oświaty

Porządek posiedzenia:

 1. Współpraca w zakresie sportu między miastem i powiatem.

10.10.2016

17:00

18:00

Resursa

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ

Komisji ds. Samorządów Mieszkańców         

I Porządek posiedzenia:
godz. 17:00
1. Przedstawienie informacji dotyczących działań w zakresie ochrony powietrza celem  ograniczenia niskiej emisji.
2. Przygotowanie spółek miejskich do sezonu zimowego.
godz. 18:00
1. Spotkanie z właścicielami i współwłaścicielami działek przy ul. Wypoczynkowej, przez które przebiega Rów Burzowy L.

 

28.09.2016

18:30

Resursa

Komisja Rewizyjna

Omówienie skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

28.09. 2016

16:00

Resursa

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Spotkanie z przedstawicielem Urzędu Celnego w Pruszkowie w sprawie działalności tzw. salonów gier hazardowych w Żyrardowie.

27.09.2016

17:00

Resursa

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Informacja w zakresie  „Realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych oraz możliwości ich pozyskania  w latach 2016-2020”.

26.09.2016

16:00

Resursa

Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

2. Ocena realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2016 roku.

3. Informacja na temat imprez sportowych dla uczniów żyrardowskich szkół w 2016 roku . Współpraca spółki AQUA  ze szkołami.

 

23.09.2016

18:00

Resursa

Komisja Mieszkaniowa RMŻ

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-16 09:57
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-16 10:08

Terminy posiedzeń komisji we wrześniu 2016 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ odbędzie się 27 września 2016 r. godz. 17.00 w Resursie.

Temat posiedzenia wynikający z Planu pracy komisji:

 1. Informacja w zakresie  „Realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych oraz możliwości ich pozyskania  w latach 2016-2020”.

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej RMŻ odbędzie się 23 września 2016 r. od godz. 18.00 w Resursie

Posiedzenie Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ odbędzie się 14 września 2016 r. od godz. 18:00 w Resursie.

Temat posiedzenia:

zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa”.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ odbędzie się 28 września 2016 r. o godz. 16.00 w Resursie.

Temat posiedzenia:

Spotkanie z przedstawicielem Urzędu Celnego w Pruszkowie w sprawie działalności tzw. salonów gier hazardowych w Żyrardowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ odbędzie się 15 września 2016 r. od godz. 15.00 w Centrum Kultury.

Tematy posiedzenia:

1.Ochrona zdrowia w placówkach przedszkolnych i szkolnych, darmowe badania stomatologiczne.

2.Sprawozdanie z realizacji letniego wypoczynku.

3.Propozycje do budżetu Miasta na 2017 r.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ odbędzie się 8 września 2016 r. o godz. 15:00 w Resursie.

Porządek posiedzenia:
1. Organizacja nowego roku szkolnego 2016/2017.
2. Przygotowanie budynków szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego. Informacja na temat prac remontowych i modernizacji w placówkach oświatowych.
3. Plan reorganizacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

Posiedzenie Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ odbędzie się 8 września 2016 r. od godz. 17.00 w Resursie.

Tematy posiedzenia:

 1. Opieka nad grobami kombatantów oraz innych osób zasłużonych dla naszego Miasta.
 2. Ocena obiektów zabytkowych i plany co do ich remontu.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ odbędzie się 6 września 2016 r. o godz. 17:00 w Resursie.

Porządek posiedzenie:

1.Realizacja budżetu za pierwsze półrocze w zakresie działalności komisji.
2.Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Mickiewicza, Mazowieckiej i Jaktorowskiej.
3. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ odbędzie się 13 września 2016 r. o godz. 17:00 w Resursie.

Porządek posiedzenia:
1.Omówienie wykonania budżetu za I półrocze 2016r.
2 Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych - wykonanie rzeczowe i finansowe za I półrocze 2016r.
ok. godz.17:40
3.Przekazanie informacji dotyczącej  gospodarowania odpadami komunalnymi: dochody, koszty, zaległości, windykacja należności - w/g stanu na 30.06.2016r.
ok. 18:10
4.Przekazanie informacji dotyczącej kosztów  funkcjonowania miejskiego transportu publicznego - stan na 30.06.2016r.
ok. godz. 18:30
5.Wyniki ekonomiczne Spółki PGM za 2015 r. i I półrocze 2016r.
6. Wolne wnioski.

drukuj

 • autor informacji: Anna Żubrowska - Zembrzuska
  data wytworzenia: 2016-08-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-30 09:49
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-15 15:57

Terminy posiedzeń komisji w sierpniu

Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ odbędzie się 25 sierpnia 2016 r. o godz. 13.45 w Resursie.

Temat posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w spr. powołania przedstawicieli Rady Miasta w skład Komisji Opiniującej.

Posiedzenie Komisji ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ odbędzie się 24 sierpnia 2016 r. od godz. 16.00 w Resursie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w spr. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na obszarze Miasta Żyrardowa.
 2. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej RMŻ odbędzie się 23 sierpnia 2016 r. od godz. 18.00 w Resursie.

Temat posiedzenie omówienie projektów uchwał w sprawie:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,
 2. zmieniająca Uchwałę nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r.
  w sprawie Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.

Komisja Rewizyjna RMŻ odbędzie się 22 sierpnia 2016 r. od godz. 16.20 w Resursie.

Temat posiedzenia:

 1. Omówienie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwalą RMŻ Nr  XXIV/179/16 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej RMŻ odbędzie się 30 sierpnia 2016 r. od godz. 18.00 w Resursie.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMZ odbędzie się 24 sierpnia 2016 r.  od godz. 18.00 w Resursie.

Tematyka posiedzenia:

1.Analiza prawnych aspektów i zagrożeń wynikających z działalności tzw. salonów automatów gier hazardowych w Żyrardowie.

2.Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ odbędzie się 23 sierpnia 2016 r. od godz. 17.00 w Resursie. Porządek posiedzenia prześlę w najbliższym terminie.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ odbędzie się 22 sierpnia 2016 r. od godz. 17.00 w Resursie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Realizacja prac przygotowawczych i remontowych w placówkach oświatowych Miasta.
 2. Ocena działalności targowiska miejskiego. Ocena działań rozszerzających zakres usług.
 3. Sprawy bieżące.

 

 • autor informacji: Iwona Nalej
  data wytworzenia: 2016-08-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-11 13:55
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-25 08:42

Terminy posiedzeń komisji w czerwcu

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ odbędzie się 28 czerwca 2016 r. od godz. 17.00 w Resursie

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa rozpocznie się 27 czerwca  2016 r.  (poniedziałek) o godzinie 18.00 w Resursie w Żyrardowie, ul. 1-go Maja 45.

Porządek Posiedzenia

 1. Sprawy organizacyjne
 1. otwarcie posiedzenia
 2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia
 3. przedstawienie porządku posiedzenia
 4. przyjęcie protokołu z XX  posiedzenia Komisji Mieszkaniowej.

2. Przyjęcie osób ubiegających się o najem lokalu komunalnego lub w innych sprawach związanych z właściwością działania Komisji Mieszkaniowej

3.    Dyskusja i głosowanie nad sprawami z pkt 2

4.    Zgodnie z wynikami głosowania z pkt 3 sporządzenie opinii lub wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2 załącznika do uchwały Nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października  2014 w sprawie Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ odbędzie się 27 czerwca 2016 r. od godz. 17.00 w Resursie.

 

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ odbędzie się 29 czerwca 2016 r. o godz. 18:00 w Resursie.

Temat posiedzenia:    Zagadnienia zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

 

Posiedzenie Komisji Statutowej RMŻ odbędzie się 16 czerwca 2016 r. od godz. 18.00 w Resursie,

 

Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej  RMŻ odbędzie się 9 czerwca 2016 r. od godz. 15.00 w Resursie.

Temat posiedzenia:

1.Współpraca miejskich placówek oświatowych z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

   Opinie dla uczniów z klas integracyjnych w szkołach i przedszkolach.

 

Posiedzenie  Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ odbędzie się 14 czerwca 2016 r. od godz. 17.00 w Resursie.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie opinii dotyczącej wykonania budżetu miasta za 2015r. w tym:

    - sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,

    - sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury,

      Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Lniarstwa,

    - informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.

2. Wyniki ekonomiczne  miejskich spółek komunalnych za 2015r.

     - AQUA, PEC i TBS.

3. Sprawy różne

 

Posiedzenie Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ, które odbędzie się 9 czerwca 2016 r. od godz. 16.30 w Resursie.

Tematy wynikające z planu pracy komisji:

1. Sprawozdanie z realizacji programów:

- Żyrardowska Karta Dużej Rodziny,

- Żyrardowska Karta Seniora.

2. Obchody 100 – lecia nadania Miastu Żyrardów praw miejskich.

3.Sprawy różne.

 

Posiedzenie Komisji ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ odbędzie się 8 czerwca 2016 roku od godz. 18.00 w Resursie.

Porządek posiedzenia:

1. Zieleń w mieście, plany zagospodarowania i ochrona terenów zielonych;

2. Funkcjonowanie transportu publicznego w mieście (2), rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej - uwagi i opinie;

3. Sprawy różne.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ odbędzie się 7 czerwca 2016 r. od godz. 17.00 w Resursie.

Tematy posiedzenia:

 1. Informacja dotycząca realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta.Stan zaawansowania prac rozpoczętych  i zamierzenia najbliższego półrocza.
 2. Ocena systemu gospodarki odpadami z perspektywy ostatniego roku.Ocena systemu windykacji należności za odbiór odpadów. Obsługa mieszkańców przez system  i działanie PSZOK na terenie Gminy.
 3. Sprawy różne.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RMŻ odbędzie się 6 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 w Resursie.

Temat posiedzenia;

 1. Wypracowanie opinii w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia  absolutorium Prezydentowi Miasta.

drukuj

 • autor informacji: Iwona Nalej
  data wytworzenia: 2016-05-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-30 10:33
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-21 12:36

Terminy posiedzeń komisji w maju

Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ odbędzie się 17 maja 2016 r. o godz. 18:00 w Resursie.

Tematy posiedzenia:
1. Spotkanie z Dyrektorem Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego - informacja na temat funkcjonowania i pracy placówki.
2. Opiniowanie projektów uchwał.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RMŻ odbędzie się 23 maja 2016 r. o godz. 17:00 w Resursie.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ odbędzie się 16 maja 2016 r. o godz. 17:00 w Resursie.

Tematy posiedzenia:
1.Opinia komisji dot. projektów uchwał sesyjnych.
2.Opinia dot. rozłożenia na raty zaległości czynszowych.
3.Informacja dotycząca wykonania budżetu za 2015 r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i ochrony Środowiska RMŻ odbędzie się 17 maja 2016 r. o godz. 17:00 w Resursie.

Tematy posiedzenia:
1. Opiniowanie projektów uchwał.

Posiedzenie Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ  odbędzie się 18 maja 2016 r. o godz. 16:30 w Resursie.

Tematy posiedzenia:
1.Bezrobocie-formy pomocy w znalezieniu pracy mieszkańcom Żyrardowa.
2.Ewaluacja działań Dyrektora Centrum Kultury.
3.Obchody 100-lecia nadania Miastu Żyrardów praw miejskich.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego Handlu i Usług RMŻ odbędzie się 18 maja 2016 r. o godz. 18:00 W Resursie.

Tematy posiedzenia:
1. Analiza bezpieczeństwa w mieście przez pryzmat oceny pracy i współpracy służb odpowiedzialnych: Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej.
2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ odbędzie się 9 maja 2016 r. od godz. 17.00 w Resursie.

Tematy posiedzenia:
1. Opieka i działania konserwatorskie nad zabytkami dla Miasta Żyrardowa oraz zamierzenia na 2016 r. i okres dalszy.

2. Informacja dotycząca realizacji budżetu miasta za 2015 rok w części merytorycznej wynikającej z zakresu działalności Komisji.

    Wypracowanie opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.

drukuj

 • autor informacji: Iwona Nalej
  data wytworzenia: 2016-05-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-04 10:12
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-20 14:54

Terminy posiedzeń komisji w kwietniu

Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMZ odbędzie się 27 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 w Resursie.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ odbędzie się 26 kwietnia 2016r od godz. 16.00 w Resursie.

Porządek posiedzenia:

1.opinia komisji dotycząca  rozłożenia na raty zaległości czynszowych,

2.realizacja planu rocznego pracy komisji:

  a. informacja dotycząca realizacji budżetu za I kwartał 2016r,

  b. informacja dotycząca realizacji  dochodów budżetu miasta w zakresie podatków i opłat wg. stanu na 31.03.2016r,

3.opinia komisji dotycząca projektów uchwał na XXII Sesję RMŻ,

4.sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i  Ochrony Środowiska RMŻ odbędzie się 25 kwietnia 2016 r. od godz. 17.00 w Resursie.

Posiedzenie Komisji ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ, odbędzie się 27 kwietnia 2016 r. od godz. 18.00 w Resursie,

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RMŻ odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 w Resursie.

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej RMŻ odbędzie się 22 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 w Resursie.

Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ, proszę zamieść informację, że Komisja odbędzie się 26 kwietnia 2016 r. godz. 18:00 w Resursie,

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ odbędzie się 18 kwietnia 2016 r. o godz. 18:00 w Resursie.

Temat posiedzenia: omówienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obejmujący działki o nr:  7458/4, 7458/9, 7458/10, 7458/12, 7458/13 oraz ul. Skierniewicką.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. o godz. 17:00 w Resursie.

Tematy posiedzenia:

1. Spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców działających w szkołach.
2. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Posiedzenie Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ odbędzie się 27 kwietnia 2016 r. o godz. 16:30 w Resursie.

Tematy posiedzenia:

1. Funkcjonowanie pomocy społecznej w zakresie: pomocy rodzinom wielodzietnym, potrzebującym wsparcia finansowego, mającym problemy wychowawcze.

2. Dożywianie dzieci w szkołach.

 Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. o godz. 17:00 w Resursie.

 Tematy posiedzenia:

1. Spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców działających w szkołach.
2. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 Posiedzenie Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ odbędzie się 27 kwietnia 2016 r. o godz. 16:30 w Resursie.

 Tematy posiedzenia:

1. Funkcjonowanie pomocy społecznej w zakresie: pomocy rodzinom wielodzietnym, potrzebującym wsparcia finansowego, mającym problemy wychowawcze.

2. Dożywianie dzieci w szkołach.

Posiedzenie Komisji  Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ, które odbędzie się 11 kwietnia 2016 r. od godz. 17.00 w Resursie.

Tematy posiedzenia:

 1. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego Miasta z uwzględnieniem terenów zielonych.
 2. Ocena stanu dróg po okresie zimowym. Utrzymanie dróg i zakres prac remontowych.
 3. Bezrobocie-rozmiary oraz struktura bezrobocia w mieście.

Ocena skuteczności podejmowanych działań w zakresie generowania nowych miejsc pracy.

drukuj

 • autor informacji: Iwona Nalej
  data wytworzenia: 2016-04-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-05 12:46
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-22 16:06

Terminy posiedzeń komisji w marcu

Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ odbędzie się 30 marca 2016 r. od godz. 18.00 w Resursie.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ odbędzie się  17 marca 2016 r. od godz. 15.30 w sali konferencyjnej Kompleksu Sportowego AQUA,

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się 18 marca 2016 r. od godz. 18.00 w Resursie.

Wspólne posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ
odbędzie się w dniu 14 marca 17.00 w Resursie.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ
odbędzie się 21 marca 2016 r. o godz. 16.00 w Resursie.

Wspólne posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ
odbędzie się w dniu 29 marca 2016 r. godz.16.00 w Resursie

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ odbędzie się 30 marca 2016 r. o godz. 16.00 w Resursie.

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej RMŻ odbędzie się 7 marca 2016 r. o godz. 18:00 w Resursie.
Tematy posiedzenia:
1. Omówienie sytuacji mieszkaniowej w obiektach zabytkowych będących w zasobach miasta /PGM/. Realizacja Programu Rewitalizacji.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ odbędzie się 14 marca 2016 r. o godz. 17:00 w Resursie.
Temat posiedzenia:
1. Finansowanie remontu Kantoru.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ odbędzie się 2 marca 2016 r. o godz. 15:30 w Resursie.
Temat posiedzenia:
1. Działalność K.S. Żyrardowianka.

Posiedzenie Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ odbędzie się 3 marca 2016 r. o godz. 16.30 w Resursie.

Temat posiedzenia:

 1. Spotkanie z Dyrektorami Instytucji Kultury oraz Promocji Miasta.

 

 

drukuj

 • autor informacji: Iwona Nalej
  data wytworzenia: 2016-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-24 15:27
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-09 17:43

Terminy posiedzeń komisji w lutym.

Posiedzenie Komisji ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ odbędzie się 17 lutego 2016 r. o godz. 18.00 w Resursie.
Tematy posiedzenia:
1. Informacja o budowie strony internetowej SM.
2. Procedury dotyczące inicjatywy lokalnej.
3. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ odbędzie się w dniu 24 lutego o godz. 17.30 w Resursie.
Tematy posiedzenia:
1. Spotkanie z Dyrektorami Instytucji Kultury.
2. Koncepcja działania Dyrektora Wydziału Promocji Miasta.
3. Obchody 100 - lecia nadania Miastu Żyrardów praw miejskich.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ odbędzie się 22 lutego 2016 r. o godz. 17:00 w Resursie.
Tematy posiedzenia:
1. Zasoby mieszkaniowe miasta. Przedstawienie informacji w zakresie:
 a/ sprzedaży mieszkań komunalnych,
 b/ zasobów mieszkań socjalnych,
 c/ pustostany i perspektywy  zagospodarowania ich na cele mieszkaniowe.
2. Perspektywa rozwoju TBS-u jako alternatywy dla budownictwa komunalnego w świetle rosnącego zapotrzebowania na lokale mieszkalne.
3. Informacje dot. możliwości realizacji budownictwa z udziałem środków zewnętrznych w perspektywie bieżącej kadencji Rady.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ odbędzie się 23 lutego 2016 r. o godz. 17:00 w Resursie.
Tematy posiedzenia:
1. Program oszczędnościowy - analiza realizacji.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ odbędzie się 24 lutego 2016 r. o 16:00 w Resursie.
Tematy posiedzenia:
1. Aktualna sytuacja w miejskiej oświacie.
2. Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządki Publicznego, Handlu i Usług RMŻ odbędzie się
24 lutego o godz. 18.00 w Resursie.
Temat posiedzenia:
1. Strefy płatnego parkowania.

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej RMŻ odbędzie się 29 lutego 2016 r. o godz. 18:00 w Resursie.
Tematy posiedzenia:
1. Omówienie sytuacji mieszkaniowej w obiektach zabytkowych będących w zasobach miasta /PGM/. Realizacja Programu Rewitalizacji.

 

drukuj

 • autor informacji: Iwona Nalej
  data wytworzenia: 2016-02-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-05 13:32
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-19 16:03

Terminy posiedzeń komisji w styczniu 2016 roku

Komisja Rewizyjna RMŻ odbędzie się 27 stycznia 2016 r. o godz. 18:00 w Resursie.

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ odbędzie się 26 stycznia 2016 r. o godz. 18:30  Resursie.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ odbędzie się 25 stycznia 2016 r. o godz. 17:00 w Resursie.

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ odbędzie się 26 stycznia 2016 r. o godz. 17:00 w Resursie.

Komisja Rewizyjna RMŻ odbędzie się 14 stycznia 2016 r. o godz. 18:30 w Centrum Kultury.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ odbędzie się w dniu 21 stycznia 2016 r. o godz. 16.00 w Resursie.

Komisja Statutowa RMŻ odbędzie się w dniu 20 stycznia 2016 r. o godz. 18:00 w Resursie.

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ odbędzie się w dniu 13 stycznia 2016 r. o godz. 18:00 w Resursie.

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ  odbędzie się w dniu 14 stycznia 2016 r. o godz. 16:30 w Centrum Kultury.

Komisja Mieszkaniowa RMŻ odbędzie się  dniach :
- 15 stycznia 2016 r. o godz. 18:00 w Resursie
- 22 stycznia 2016 r. o godz. 18:00 e resursie.

drukuj

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-31 13:21
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-25 14:57

Terminy posiedzeń komisji Rady Miasta Żyrardowa w grudniu 2015 r.

Posiedzenie wspólne Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ i Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ odbędzie się w dniu 22 grudnia 2015 r. o godz. 17.00 w Resursie i w dniu 28 grudnia 2015 r. o godz. 18.00 w Resursie.

Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ odbędzie się w dniu 22 grudnia o godz. 16:00 w Resursie.

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ odbędzie się w dniu 28 grudnia o godz. 16:00 w Resursie.

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015 r. o godz. 18.00 w Resursie. Jednocześnie informujmy, iż zgodnie z § 3 ust. 5   Regulaminu działania Komisji Mieszkaniowej RMŻ:

„Referat Komisji Mieszkaniowej UM zaprasza maksymalną liczbę 10 osób na posiedzenie Komisji według kolejności wpływu podań…”.

Odwołano posiedzenie Komisji Statutowej RMŻ z dnia 22 grudnia 2015 r. o godz. 18.00 w Resursie.

 

 

 

 

 

 

drukuj

 • autor informacji: Iwona Nalej
  data wytworzenia: 2015-11-09
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-09 12:46
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 15:46

Terminy posiedzeń komisji Rady Miasta Żyrardowa (RMŻ) w październiku 2015 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i  Inicjatyw Gospodarczych RMŻ odbędzie się 27 października 2015 r. od godz. 16.00  w Resursie.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ  odbędzie się w dniu 23 października 2015r.  ( piątek ) o godz. 15 30 w Resursie.

Posiedzenie Komisji ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ odbędzie się 22 października 2015 r. od godz. 18.00 w Resursie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ odbędzie się 26 października 2015 r. od godz. 18.30 w Resursie.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony  Środowiska RMŻ odbędzie się 26 października 2015 r. od godz. 17.00 w Resursie.

Komisja Mieszkaniowa RMŻ odbędzie się w dniu 27 października 2015 r. od godz. 18.00 w Resursie

Komisja Rewizyjna RMŻ  odbędzie się 21 października 2015 r. o godz. 18.00 w Resursie.

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ odbędzie się w dniu 8 października 2015 r. o godz. 15.30 w Centrum Kultury.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska  RMŻ odbędzie się 8 października 2015 r. o godz. 16:00 w Centrum Kultury.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług  odbędzie w dniu  21 października   2015r. /  Środa   /  godz. 18.00   w  Resursie

Na spotkaniu przewidziano następujące tematy:

 1. Wypowiedzenie umowy dotychczasowym najemcą  Kawiarni-Herbaciarni  „TYGIELKA”.
 2.  Plany uporządkowania parkowania samochodów i organizacji nowych miejsc parkingowych w rejonie dworca kolejowego w Żyrardowie.

 

drukuj

 • autor informacji: Anna Żubrowska-Zembrzuska
  data wytworzenia: 2015-10-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-05 12:34
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-21 15:21

Terminy posiedzeń komisji Rady Miasta Żyrardowa (RMŻ) w sierpniu i wrześniu 2015 r.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ odbędzie się 15 września 2015 r. o godz. 18:00 w Resursie.

Posiedzenie Komisji ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ odbędzie się 16 września 2015 r. o godz. 18:00 w Resursie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ odbędzie się 17 września 2015 r. o godz. 18:00 w Resursie.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ odbędzie się
30 września 2015 r. o godz. 18:00 w Resursie.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska  oraz Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ odbędzie się 17 września 2015 r. o godz. 17:00 w Resursie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RMŻ odbędzie się 18 września 2015 r. godz. 18:00 w Resursie.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ odbędzie się 14 września 2015 r. o godz. 17.00 w Resursie.

Tematy posiedzenia:

1.Informacja dot. realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2015 roku w części  merytorycznej wynikającej z zakresu działania Komisji.

2.Informacja dot. funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście. Przedstawienie podstawowych danych rzeczowo-finansowych.

3.Opiniowanie projektów uchwał m.in. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych projektów uchwał.

 

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej RMŻ, odbędzie się 3 września 2015 r. od godz. 18.15 w Resursie.

Temat posiedzenia:

Omówienie i uzgodnienie treści projektu Regulaminu działania Komisji Mieszkaniowej RMŻ.

 

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ odbędzie się w dniach: 

8 września 2015 r. od godz. 17.15 w Resursie i 17 września 2015 r. od godz. 17.00 w Resursie.

 

 

 

 

 

 

 

drukuj

 • autor informacji: Anna Żubrowska-Zembrzuska
  data wytworzenia: 2015-08-03
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-08-03 09:45
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-11 14:50

Terminy posiedzeń komisji Rady Miasta Żyrardowa (RMŻ) w lipcu 2015 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ odbędzie się 13 lipca 2015 r. od godz. 8.30 w Resursie

drukuj

 • autor informacji: Iwona Nalej
  data wytworzenia: 2015-07-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-07-10 09:03
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-19 15:49
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-19 15:50

Terminy posiedzeń komisji Rady Miasta Żyrardowa (RMŻ) w czerwcu 2015 r.

posiedzenia komisji w czerwcu

Terminy posiedzeń komisji Rady Miasta Żyrardowa (RMŻ) w maju 2015 r.

 

Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ odbędzie się 26 maja 2015 r. o godz. 18.30 w Resursie.

Komisja Komunalna, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ odbędzie się 25 maja 2015 r. o godz. 17.00 w Resursie.

Tematy posiedzenia:

1.Opieka i działania konserwatorskie nad zabytkami dla Miasta Żyrardowa oraz zamierzenia na 2015 r. i okresy dalsze.

2.Informacja dotycząca realizacji budżetu Miasta za 2014 rok w części merytorycznej wynikającej z zakresu  działania Komisji.

   Wypracowanie opinii dot. udzielenia absolutorium PMŻ.

 

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ odbędzie się 27 maja 2015 r. o godz. 18.00 w Resursie,

Tematy posiedzenia:

1. Zmiany w strukturze organizacyjnej Zakładu Budżetowego "Targowisko Miejskie".

2. Organizacja i efektywność dodatkowych patroli policyjnych opłacanych z budżetu Miasta.

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ odbędzie się 26 maja 2015 r. o godz. 17.00 w Resursie.

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych odbędzie się 25 maja 2015 r. o godz. 18.30 w Resursie.

Tematyka spotkania:

1.Bezrobocie- formy pomocy w znalezieniu pracy mieszkańcom Żyrardowa.

2.Działalność wolontariatu na terenie naszego Miasta

Komisja Rewizyjna RMŻ odbędzie się dnia 20 maja 2015 r. o godz. 1800 ciąg dalszy posiedzenia wyznaczono na 25 maja 15 r. na godz. 18.00

Temat posiedzenia:

 1. Udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2014 r. 

 

drukuj

 • autor informacji: Iwona Nalej
  data wytworzenia: 2015-04-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-21 12:51
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-20 16:46

Terminy posiedzeń komisji Rady Miasta Żyrardowa (RMŻ) w kwietniu 2015 r.

Komisja ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ odbędzie się 29 kwietnia 2015 r. o godz. 18.30 w Resursie.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ odbędzie się 27 kwietnia 2015 r. godz. 17.00

Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. o godz.15.30 w Resursie,

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. w Resursie o godzinie 17.00

Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ odbędzie się 27 kwietnia 2015 r. o godz. 18.30 w Resursie

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ odbędzie się 29 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00 w Resursie.

Komisja Rewizyjna  RMŻ odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. o godz. 18.00  w Resursie.

 

 

drukuj

 • autor informacji: Iwona Nalej
  data wytworzenia: 2015-04-07
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-07 15:47
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-27 08:49

Terminy posiedzeń komisji Rady Miasta Żyrardowa (RMŻ) w marcu 2015 r.

Komisja Rewizyjna  RMŻ odbędzie się 18.03.2015r. o godz. 18 00 w Resursie.

Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej  RMŻ odbędzie się 19.03.2015r. o godz. 15 30 w Resursie.

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska  RMŻ odbędzie się 23.03.2015r. o godz. 17 00 w Resursie.

 

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych  RMŻ odbędzie się 23.03.2015r. o godz. 18 30 w Resursie.

 

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ odbędzie się 24.03.2015r. o godz. 17 00 w Resursie.

Komisja Mieszkaniowa  RMŻ odbędzie się 19.03.2015r. o godz. 18 00 w Centrum Kultury w Żyrardowie.

 

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ odbędzie się 25.03.2015r. o godz. 17 00 w Resursie w Żyrardowie.

drukuj

 • autor informacji: Edyta Jakóbiak
  data wytworzenia: 2015-03-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-04 17:44
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-12 16:06

Terminy posiedzeń komisji Rady Miasta Żyrardowa (RMŻ) w lutym 2015

Komisja Rewizyjna  RMŻ odbędzie się 19.02.2015r. o godz. 18 00 w Resursie.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ odbędzie się 23.02.2015r. o godz. 17 00 w Resursie.

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ odbędzie się 24.02.2015r. o godz. 17 00 w Resursie.

Komisja Mieszkaniowa  RMŻ odbędzie się 13.02.2015r. o godz. 17 00 w Resursie.

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ odbędzie się 18.02.2015r. o godz. 17 00 w Resursie.

Komisja ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ odbędzie się 18.02.2015r. o godz. 18 00 w Resursie.

Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej odbędzie się 25.02.2015r. o godz. 18 00  w Resursie.

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ odbędzie się 25.02.2015r. o godz. 16 00 w Resursie.

drukuj

 • autor informacji: Edyta Jakóbiak
  data wytworzenia: 2015-02-09
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-09 15:59
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-13 15:15

Terminy posiedzeń komisji Rady Miasta Żyrardowa (RMŻ) w lutym 2015 r.

Komisja Mieszkaniowa RMŻ odbędzie się 09.02.2015r. o godz. 17 00 w Centrum Kultury w Żyrardowie.

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ odbędzie się 18.02.2015r.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMŻ odbędzie się 03.02.2015r. o godz. 17 00 w Resursie.

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ odbędzie się 02.02.2015r. o godz. 17 00 w Resursie.

drukuj

 • autor informacji: Edyta Jakóbiak
  data wytworzenia: 2015-01-09
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-01-09 11:37
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-30 10:12

Terminy posiedzeń komisji Rady Miasta Żyrardowa w styczniu 2015 r.

Komisja Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ odbędzie się 22.01.2015r. o godz. 15 00 w Resursie.

Komisja Rewizyjna RMŻ odbędzie się 19.01.2015r. o godz. 18 00 w Resursie.

Komisja Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ odbędzie się 8.01.2015r. o godz. 17 30 w Resursie.

Komisja Mieszkaniowa RMŻ odbędzie się 12.01.2015r. o godz. 17 00 w Centrum Kultury w Żyrardowie.

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ odbędzie się 21.01.2015r. o godz. 17 00 w Resursie.

drukuj

 • autor informacji: Edyta Jakbiak
  data wytworzenia: 2015-01-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-01-05 11:31
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-13 08:51

Terminy posiedzeń komisji Rady Miasta Żyrardowa w grudniu 2014 r.

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ odbędzie się 29.12.2014r. o godz. 17 00 w Resursie.

Komisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Żyrardowa  odbędzie się 10.12.2014r. o godz. 18 00 w Resursie.

drukuj

 • autor informacji: Edyta Jakóbiak
  data wytworzenia: 2014-12-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2014-12-10 11:13
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-23 11:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6090
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-16 15:43

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6283241
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 11:57

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl