Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

w sprawie przyjęcia Programu "Żyrardowska Karta Mieszkańca"

projekt uchwały (PDF) (3302.29kB)
(dodano: 2018-05-18 11:07)

drukuj

 • autor informacji: Klub radnych Nowe Przymierze Samorządowe Nowy Żyrardów – Kukiz'15
  data wytworzenia: 2018-05-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (1938.65kB)
(dodano: 2018-05-18 11:03)

drukuj

 • autor informacji: Klub radnych Nowe Przymierze Samorządowe Nowy Żyrardów – Kukiz'15
  data wytworzenia: 2018-05-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie ograniczenia hałasu dobiegającego z obwodnicy Żyrardowa w szlaku komunikacyjnym nr 50

projekt uchwały (PDF) (787.46kB)
(dodano: 2018-05-18 10:59)

drukuj

 • autor informacji: J. Naziębło, J. Gejcyg, B. Rzeczycka, A. Rzepecki, G. Stefańska
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kąpieliska "Zalew Żyrardowski" na terenie Miasta Żyrardowa w 2018 roku

projekt uchwały (PDF) (1116.45kB)
(dodano: 2018-05-18 10:53)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-05-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

zmieniająca Uchwałę Nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (520.92kB)
(dodano: 2018-05-18 10:50)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2018-05-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

projekt uchwały (PDF) (1323.74kB)
(dodano: 2018-05-18 10:46)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-02-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

projekt uchwały (PDF) (1397.66kB)
(dodano: 2018-05-18 10:44)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-02-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (6791.03kB)
(dodano: 2018-05-18 10:38)
załącznik nr 1 (PDF) (3833.89kB)
(dodano: 2018-05-18 10:39)
załącznik nr 2 (PDF) (2914.27kB)
(dodano: 2018-05-18 10:40)
załącznik nr 3 (PDF) (4504.44kB)
(dodano: 2018-05-18 10:41)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-05-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej i udzielenie bonifikaty

projekt uchwały (PDF) (1241.56kB)
(dodano: 2018-05-18 10:34)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-05-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w ramach kontynuacji

projekt uchwały (PDF) (636.98kB)
(dodano: 2018-05-18 10:31)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-05-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (873.1kB)
(dodano: 2018-05-18 10:25)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-05-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

projekt uchwały (PDF) (5715.21kB)
(dodano: 2018-05-18 10:21)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-05-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

projekt uchwały (PDF) (15748.14kB)
(dodano: 2018-05-18 10:18)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-05-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – etap II" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej II

projekt uchwały (PDF) (468.57kB)
(dodano: 2018-05-18 10:10)

drukuj

 • autor informacji: Jednostka Realizująca Projekt
  data wytworzenia: 2018-05-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-05-18 11:14

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-04-09
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa w 2018 roku

projekt uchwały (PDF) (1014.66kB)
(dodano: 2018-04-13 13:37)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-04-11
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

projekt uchwały (PDF) (1525.16kB)
(dodano: 2018-04-13 13:32)

drukuj

 • autor informacji: Przemysław Brzycki, Józef Kapusta, Arkadiusz Sowa, Grażyna Stefańska, Sławomir Wardziak
  data wytworzenia: 2018-04-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

projekt uchwały (PDF) (484.63kB)
(dodano: 2018-04-13 13:27)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-03-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

projekt uchwały (PDF) (716.03kB)
(dodano: 2018-04-13 13:20)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

projekt uchwały (PDF) (999.5kB)
(dodano: 2018-04-13 13:16)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

projekt uchwały (PDF) (993.14kB)
(dodano: 2018-04-13 13:15)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

projekt uchwały (PDF) (576.22kB)
(dodano: 2018-04-13 12:47)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennego opiekuna oraz dziennymi opiekunami

projekt uchwały (PDF) (1361.55kB)
(dodano: 2018-04-13 12:43)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie podziału gminy Miasto Żyrardów na obwody głosowania

projekt uchwały (PDF) (4098.83kB)
(dodano: 2018-04-13 12:39)

drukuj

 • autor informacji: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie zmiany składu Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (277.84kB)
(dodano: 2018-04-13 12:36)

drukuj

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

projekt uchwały (PDF) (1039.13kB)
(dodano: 2018-04-13 12:30)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

projekt uchwały (PDF) (6380.54kB)
(dodano: 2018-04-13 12:26)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

projekt uchwały (PDF) (16088.88kB)
(dodano: 2018-04-13 12:21)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

w sprawie sprzedaży nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (832.19kB)
(dodano: 2018-03-16 10:52)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-03-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-03-16 11:04

w sprawie przedłużenia ulicy Konwaliowej

projekt uchwały (PDF) (1279.74kB)
(dodano: 2018-03-16 10:50)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-03-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-03-16 11:04

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2018-03-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-03-16 11:04

w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (291.56kB)
(dodano: 2018-03-16 10:42)

drukuj

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2018-03-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-03-16 11:04

w sprawie podziału Gminy Miasto Żyrardów na okręgi wyborcze

projekt uchwały (PDF) (4547.59kB)
(dodano: 2018-03-16 10:38)
załącznik - mapa (PDF) (17156.75kB)
(dodano: 2018-03-16 10:40)

drukuj

 • autor informacji: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2018-03-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-03-16 11:04

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

projekt uchwały (PDF) (3720.74kB)
(dodano: 2018-03-16 10:35)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-03-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-03-16 11:04

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

projekt uchwały (PDF) (11501.26kB)
(dodano: 2018-03-16 10:19)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-03-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-03-16 11:04

w sprawie wydzierżawienie nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (548.88kB)
(dodano: 2018-02-23 10:25)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

w sprawie sprzedaży nieruchomości i udziałów w nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Żyrardów

projekt uchwały (PDF) (1036.94kB)
(dodano: 2018-02-23 10:23)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-02-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (548.55kB)
(dodano: 2018-02-23 10:20)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-02-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (541.85kB)
(dodano: 2018-02-23 10:18)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

w sprawie przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

projekt uchwały (PDF) (941.01kB)
(dodano: 2018-02-23 10:16)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-01-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

projekt uchwały (PDF) (1294.58kB)
(dodano: 2018-02-23 10:10)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

w sprawie sprzedaży nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (1147.14kB)
(dodano: 2018-02-23 10:13)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2018-01-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt" na 2018 rok

projekt uchwały (PDF) (2776.48kB)
(dodano: 2018-02-23 09:57)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-02-02
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

projekt uchwały (PDF) (8049.59kB)
(dodano: 2018-02-23 09:52)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-02-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

projekt uchwały (PDF) (11759.58kB)
(dodano: 2018-02-23 09:50)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-02-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-02-23 10:29

w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiących pas drogowy dróg niezakwalifikowanych do żadnej z kategorii dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (172.78kB)
(dodano: 2018-01-26 09:04)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-01-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-01-26 09:09

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (362.88kB)
(dodano: 2018-01-26 08:52)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-01-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-01-26 09:09

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

projekt uchwały (PDF) (861.06kB)
(dodano: 2018-01-26 08:48)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2018-01-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-01-26 09:09

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2018 rok

projekt uchwały (PDF) (69.5kB)
(dodano: 2018-01-26 08:37)

drukuj

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-01-26 09:09

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2018 rok

projekt uchwały (PDF) (59.59kB)
(dodano: 2018-01-26 08:34)

drukuj

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-01-26 09:09

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

projekt uchwały (PDF) (1764.83kB)
(dodano: 2018-01-26 09:08)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-01-26 09:09

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

projekt uchwały (PDF) (3001.52kB)
(dodano: 2018-01-26 08:27)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-01-26 09:09

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (775.93kB)
(dodano: 2017-12-22 11:16)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-12-22 11:23

w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

projekt uchwały (PDF) (646.72kB)
(dodano: 2017-12-22 11:05)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2017-12-13
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-12-22 11:23

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

projekt uchwały (PDF) (1325.51kB)
(dodano: 2017-12-22 11:00)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2017-12-13
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-12-22 11:23

w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

projekt uchwały (PDF) (302.22kB)
(dodano: 2017-12-22 10:56)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-12-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-12-22 11:23

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z fontann na terenie Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (151.17kB)
(dodano: 2017-12-22 10:46)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-12-07
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-12-22 11:23

w sprawie wyborów uzupełniających ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie na kadencję w latach 2016–2019

projekt uchwały (PDF) (69.44kB)
(dodano: 2017-12-22 10:43)

drukuj

 • autor informacji: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2017-12-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-12-22 11:23

w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2017

projekt uchwały (PDF) (175.03kB)
(dodano: 2017-12-22 10:40)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-12-22 11:23

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

projekt uchwały (PDF) (1827.92kB)
(dodano: 2017-12-22 10:31)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-12-22 11:23

projekt – Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2018

projekt uchwały (PDF) (5184.42kB)
(dodano: 2017-12-15 09:05)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-12-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-12-15 09:10

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

projekt uchwały (PDF) (4370.02kB)
(dodano: 2017-12-15 08:56)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-12-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-12-15 09:10

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (1340.35kB)
(dodano: 2017-11-27 11:05)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

projekt uchwały (PDF) (971.76kB)
(dodano: 2017-11-27 11:02)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/345/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (391.32kB)
(dodano: 2017-11-27 10:59)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2017-11-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 7 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (197.2kB)
(dodano: 2017-11-27 10:54)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (200.11kB)
(dodano: 2017-11-27 10:52)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (206.2kB)
(dodano: 2017-11-27 10:51)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (193.55kB)
(dodano: 2017-11-27 10:49)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (186.08kB)
(dodano: 2017-11-27 10:45)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (178.16kB)
(dodano: 2017-11-27 10:44)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

projekt uchwały (PDF) (254.22kB)
(dodano: 2017-11-27 10:39)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (60.12kB)
(dodano: 2017-11-27 10:34)

drukuj

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (101.64kB)
(dodano: 2017-11-27 10:31)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-11-13
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (175.4kB)
(dodano: 2017-11-27 10:27)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (171.98kB)
(dodano: 2017-11-27 10:23)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie sprzedaży nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (226.02kB)
(dodano: 2017-11-27 10:21)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (412.95kB)
(dodano: 2017-11-27 10:16)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-11-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie przyjęcia aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żyrardowa na lata 2017–2032"

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-11-09
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

projekt uchwały (PDF) (3799.73kB)
(dodano: 2017-11-27 10:07)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-11-09
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

projekt uchwały (PDF) (204.02kB)
(dodano: 2017-11-27 10:01)

drukuj

 • autor informacji: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie budowy pomnika Józefa Piłsudskiego

projekt uchwały (PDF) (368.53kB)
(dodano: 2017-11-27 09:55)

drukuj

 • autor informacji: Jerzy Jankowski, Mariusz Koźbiał, Marcin Rosiński, Michał Tkacz, Marcin Zawiślański
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

projekt uchwały (PDF) (3474.31kB)
(dodano: 2017-11-27 09:52)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-11-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/241/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–2026 wraz z prognozą długu na lata 2017–2026

projekt uchwały (PDF) (3653.64kB)
(dodano: 2017-11-27 09:48)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-11-23
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

projekt uchwały (PDF) (136.35kB)
(dodano: 2017-11-27 09:38)

drukuj

 • autor informacji: Józef Kapusta, Arkadiusz Sowa, Grażyna Stefańska, Sławomir Wardziak
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-11-27 11:10

w sprawie zobowiązania Przewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa do złożenia wniosku do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o możliwości popełnienia przez Przezydenta Miasta Żyrardowa czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych

drukuj

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-10-20 15:20

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

projekt uchwały (PDF) (102.94kB)
(dodano: 2017-10-20 15:02)

drukuj

 • autor informacji: Przemysław Brzycki, Józef Kapusta, Arkadiusz Sowa, Grażyna Stefańska, Sławomir Wardziak
  data wytworzenia: 2017-10-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-10-20 15:20

w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa w skład Komisji Opiniującej

projekt uchwały (PDF) (51.35kB)
(dodano: 2017-10-20 14:58)

drukuj

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-10-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-10-20 15:20

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Parku Seniora w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (128.51kB)
(dodano: 2017-10-20 14:55)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-10-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-10-20 15:20

w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

projekt uchwały (PDF) (80.09kB)
(dodano: 2017-10-20 14:50)

drukuj

 • autor informacji: Sekretarz Miasta
  data wytworzenia: 2017-10-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-10-20 15:20

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (383.39kB)
(dodano: 2017-10-20 14:32)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2017-10-17
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-10-20 15:20

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy Partnerskiej

projekt uchwały (PDF) (103.72kB)
(dodano: 2017-10-20 14:28)

drukuj

 • autor informacji: Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
  data wytworzenia: 2017-10-16
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-10-20 15:20

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (236.11kB)
(dodano: 2017-10-20 14:19)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-10-20 15:20

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

projekt uchwały (PDF) (2281.95kB)
(dodano: 2017-10-20 14:17)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-10-20 15:20

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/241/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–2026 wraz z prognozą długu na lata 2017–2026

projekt uchwały (PDF) (1877.58kB)
(dodano: 2017-10-20 15:15)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-10-20 15:20

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-09-25 10:19

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (96.2kB)
(dodano: 2017-09-25 09:56)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-09-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-09-25 10:19

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na rok 2017

projekt uchwały (PDF) (62.38kB)
(dodano: 2017-09-25 09:53)

drukuj

 • autor informacji: Komisja Rewizyjna RMŻ
  data wytworzenia: 2017-09-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-09-25 10:19

w sprawie przyjęcia i realizacji Programu pomocy w zakresie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa w formie świadczenia niepieniężnego

projekt uchwały (PDF) (192.22kB)
(dodano: 2017-09-25 09:46)

drukuj

 • autor informacji: Robert Rybicki, Barbara Rzeczycka, Arkadiusz Rzepecki
  data wytworzenia: 2017-09-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-09-25 10:19

w sprawie sprzedaży nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (198.17kB)
(dodano: 2017-09-25 09:40)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-09-15
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-09-25 10:19

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Aneksu Nr 1 do Umowy Partnerskiej

projekt uchwały (PDF) (276.86kB)
(dodano: 2017-09-25 09:17)

drukuj

 • autor informacji: Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
  data wytworzenia: 2017-09-08
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-09-25 10:19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem Ząbki, dotyczącej projektu pn. "Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

projekt uchwały (PDF) (146.76kB)
(dodano: 2017-09-25 09:14)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Rewitalizacji i Rozwoju
  data wytworzenia: 2017-09-12
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-09-25 10:19

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

projekt uchwały (PDF) (2162.9kB)
(dodano: 2017-09-25 09:08)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-09-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-09-25 10:19

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2026 wraz z prognozą długu na lata 2017-2026

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-09-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-09-25 10:19

w sprawie przekazania nieruchomości w formie aportu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej "Żyrardów" Spółka z o.o. w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (135.64kB)
(dodano: 2017-08-29 09:12)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-08-24
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-29 09:13

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (285.38kB)
(dodano: 2017-08-28 11:47)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (347.2kB)
(dodano: 2017-08-28 11:45)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (340.5kB)
(dodano: 2017-08-28 11:43)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (472.32kB)
(dodano: 2017-08-28 11:40)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (490.77kB)
(dodano: 2017-08-31 08:12)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (292.64kB)
(dodano: 2017-08-28 11:33)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (213kB)
(dodano: 2017-08-28 11:29)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-07-28
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie sprzedaży nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (211.02kB)
(dodano: 2017-08-28 11:27)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie sprzedaży nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (195.23kB)
(dodano: 2017-08-28 11:24)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie sprzedaży nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (205.36kB)
(dodano: 2017-08-28 11:22)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie rozpatrzenia skargi

projekt uchwały (PDF) (62.28kB)
(dodano: 2017-08-28 10:30)

drukuj

 • autor informacji: Biuro Prawne
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Żyrardowa, Korytowa i Międzyborowa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7119)

projekt uchwały (PDF) (117.4kB)
(dodano: 2017-08-28 10:26)

drukuj

 • autor informacji: Referat Działalności Gospodarczej
  data wytworzenia: 2017-08-04
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT)

projekt uchwały (PDF) (209.09kB)
(dodano: 2017-08-28 10:12)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Rewitalizacji i Rozwoju
  data wytworzenia: 2017-08-14
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

projekt uchwały (PDF) (2934.45kB)
(dodano: 2017-08-28 10:04)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-08-24
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–2026 wraz z prognozą długu na lata 2017–2026

projekt uchwały (PDF) (2425.89kB)
(dodano: 2017-08-28 09:59)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-08-24
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-28 11:50

w sprawie przejecia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (98.11kB)
(dodano: 2017-06-19 12:02)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-19 12:30

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (618.13kB)
(dodano: 2017-06-16 15:49, ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 10:47)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (85.41kB)
(dodano: 2017-06-16 15:47)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie przystąpienia do realizacji działań rekomendowanych przez Zespół ds. Upamiętnienia Historii Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (306.88kB)
(dodano: 2017-06-16 15:44)

drukuj

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu multimodalnej mobilności miejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

projekt uchwały (PDF) (121.52kB)
(dodano: 2017-06-16 15:40)

drukuj

 • autor informacji: Biuro Prawne
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyradowie

projekt uchwały (PDF) (182.66kB)
(dodano: 2017-06-16 15:33)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie sprzedaży nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (212.47kB)
(dodano: 2017-06-16 15:23)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

projekt uchwały (PDF) (176.38kB)
(dodano: 2017-06-16 15:21)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

projekt uchwały (PDF) (209.01kB)
(dodano: 2017-06-16 15:16)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie rozpatrzenia skargi

projekt uchwały (PDF) (59.11kB)
(dodano: 2017-06-16 15:11)

drukuj

 • autor informacji: Biuro Prawne
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta do Zespołu ds. Rewitalizacji

projekt uchwały (PDF) (52.62kB)
(dodano: 2017-06-16 15:09)

drukuj

 • autor informacji: Biuro Prawne
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumieni Partnerskiego dotyczącego projektu multimodalnej mobilności mieskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

projekt uchwały (PDF) (113.31kB)
(dodano: 2017-06-16 15:06)

drukuj

 • autor informacji: Biuro Prawne
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-16 15:07

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

projekt uchwały (PDF) (116.47kB)
(dodano: 2017-06-16 14:10)

drukuj

 • autor informacji: Biuro Prawne
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu budowy parkingów Park&Ride w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Mazowieckiego 2014-2020

projekt uchwały (PDF) (109.49kB)
(dodano: 2017-06-16 14:05)

drukuj

 • autor informacji: Biuro Prawne
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Żyrardów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

projekt uchwały (PDF) (188.44kB)
(dodano: 2017-06-16 13:46)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

projekt uchwały (PDF) (3798.85kB)
(dodano: 2017-06-16 13:29)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2026 wraz z prognozą długu na lata 2017-2026

projekt uchwały (PDF) (1734.57kB)
(dodano: 2017-06-16 13:27)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1

projekt uchwały (PDF) (255.21kB)
(dodano: 2017-06-16 13:23)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia

projekt uchwały (PDF) (194.67kB)
(dodano: 2017-06-16 13:17)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Inwestycji
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu. "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT).

projekt uchwały (PDF) (153.87kB)
(dodano: 2017-06-16 13:12)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Rewitalizacji i Rozwoju
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, DZiałanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2.E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT).

projekt uchwały (PDF) (171.31kB)
(dodano: 2017-06-16 12:56)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Rewitalizacji i Rozwoju
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-06-16 15:51
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-16 13:13

w sprawie udzielanie Prezydentowi Miasta Żyrardowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

projekt uchwały (PDF) (43.34kB)
(dodano: 2017-05-19 15:01)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-05-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-05-19 15:01

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

projekt uchwały (PDF) (35.83kB)
(dodano: 2017-05-19 14:50)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-05-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-05-19 15:01

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024

projekt uchwały (PDF) (2182.28kB)
(dodano: 2017-04-21 13:30)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-21 14:15

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

projekt uchwały (PDF) (1824.37kB)
(dodano: 2017-04-21 13:36)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-21 14:15

w sprawie przygotowania projektu uchwały o ustaleniu zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

projekt uchwały (PDF) (156.04kB)
(dodano: 2017-04-21 13:44)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-21 14:15

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia płatnej strefy reklamowo- informacyjnej na słupach ogłoszeniowych, wysokości stawek za korzystanie ze strefy

projekt uchwały (PDF) (125.91kB)
(dodano: 2017-04-21 14:07)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Promocji
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-21 14:15

w sprawie przejęcia porzuconych na własność Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (91.6kB)
(dodano: 2017-03-27 13:58)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-27 14:55

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (224.65kB)
(dodano: 2017-03-27 14:52)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-27 14:53

w sprawie rozpatrzenia skargi

projekt uchwały (PDF) (45.55kB)
(dodano: 2017-03-27 13:32)

drukuj

 • autor informacji: Referat Gospodarki Mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-27 13:47

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

projekt uchwały (PDF) (1839.54kB)
(dodano: 2017-03-27 13:29, ostatnia modyfikacja: 2017-03-27 13:50)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-27 13:47

w sprawie przejęcia od Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Chmielnej z ul. Jaktorowską

projekt uchwały (PDF) (87.31kB)
(dodano: 2017-03-27 13:22)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Inwestycji
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-27 13:47

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

projekt uchwały (PDF) (1885.8kB)
(dodano: 2017-03-27 12:56)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-27 13:47

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej MIasta Żyrardowa na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024

projekt uchwały (PDF) (2286.22kB)
(dodano: 2017-03-27 12:50)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-27 13:47

w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat

projekt uchwały (PDF) (285.32kB)
(dodano: 2017-02-24 15:03)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 15:04

w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (92.57kB)
(dodano: 2017-02-24 14:55)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarowanie Odpadami
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 14:59

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

projekt uchwały (PDF) (373.51kB)
(dodano: 2017-02-24 14:58)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 14:59

w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 rok"

projekt uchwały (PDF) (443.69kB)
(dodano: 2017-02-24 14:52)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 14:52
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-24 14:59

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

projekt uchwały (PDF) (83.13kB)
(dodano: 2017-02-24 14:30)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 14:37

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (43.25kB)
(dodano: 2017-02-24 14:27)

drukuj

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 14:27

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

projekt uchwały (PDF) (140.63kB)
(dodano: 2017-02-24 14:15)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 14:20
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-24 14:36

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów

projekt uchwały (PDF) (359.75kB)
(dodano: 2017-02-24 15:25)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 15:26
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-24 15:26

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

projekt uchwały (PDF) (238.35kB)
(dodano: 2017-02-24 14:04)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 14:03
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-24 14:35

w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Żyrardów na lata 2017-2021

projekt uchwały (PDF) (2622.57kB)
(dodano: 2017-02-24 13:56)

drukuj

 • autor informacji: Referat Gospodarki Mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 13:58

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

projekt uchwały (PDF) (309.12kB)
(dodano: 2017-02-24 13:44)

drukuj

 • autor informacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 13:45
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-24 15:05

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

projekt uchwały (PDF) (1817.84kB)
(dodano: 2017-02-24 13:03)
 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 13:04
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-24 13:03

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017 - 2024 wraz z prognozą długu na lata 2017 - 2024

projekt uchwały (PDF) (1588.16kB)
(dodano: 2017-02-24 12:57)
 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 13:04

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem Tryavna

projekt uchwały (PDF) (86.12kB)
(dodano: 2017-02-24 12:53)
 • autor informacji: Wydział Promocji
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 13:04
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-24 13:04

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2017 rok

projekt uchwały (PDF) (548.16kB)
(dodano: 2017-02-06 13:53)

drukuj

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-02-06
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-06 14:06

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2017 rok

projekt uchwały (PDF) (131.46kB)
(dodano: 2017-02-06 13:44)

drukuj

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-02-06
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-06 14:06

w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020

projekt uchwały (PDF) (82.08kB)
(dodano: 2017-02-06 13:29)
załącznik (PDF) (6378.83kB)
(dodano: 2017-02-06 13:29)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Rewitalizacji
  data wytworzenia: 2017-02-06
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-06 14:06

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasta Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

projekt uchwały (PDF) (1783.62kB)
(dodano: 2017-02-06 13:19)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-02-06
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-06 14:06

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024

projekt uchwały (PDF) (2257.7kB)
(dodano: 2017-02-06 13:07)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-02-06
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-06 14:06

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

projekt uchwały (PDF) (2171.78kB)
(dodano: 2017-02-06 12:59)
 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-02-06
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-06 12:59

drukuj

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (1237.14kB)
(dodano: 2017-01-20 15:44)
 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-01-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-25 12:33

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (2964.44kB)
(dodano: 2017-01-20 15:40)
 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-01-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-25 12:33

w sprawie sprzedaży nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (260.8kB)
(dodano: 2017-01-20 15:29)
 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-25 12:33

w sprawie nadania nazw ulicom

projekt uchwały (PDF) (297.93kB)
(dodano: 2017-01-20 15:27)
 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2017-01-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-25 12:33

zmieniająca uchwałę Nr XLIX/346/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez gminę - Miasto Żyrardów

projekt uchwały (PDF) (125.19kB)
(dodano: 2017-01-20 15:23, ostatnia modyfikacja: 2017-01-20 15:24)
 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2017-01-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-25 12:33

w sprawie przystąpienia Miasta Żyrardowa do realizacji projektu partnerskiego pn. "Szkoła bliżej nauki-stworzenie w 7 minach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opatego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętnosci i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych"

projekt uchwały (PDF) (147.39kB)
(dodano: 2017-01-20 15:16)
 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2017-01-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-25 12:33
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-20 15:25

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (590.38kB)
(dodano: 2016-12-27 12:31)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 12:36

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (567.97kB)
(dodano: 2016-12-27 11:29)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 12:36

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (508.43kB)
(dodano: 2016-12-27 11:27)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 12:36

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (540.11kB)
(dodano: 2016-12-27 11:01)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 11:05

w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (95.46kB)
(dodano: 2016-12-27 10:55)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 11:05

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Programu budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012-2016"

projekt uchwały (PDF) (69.27kB)
(dodano: 2016-12-27 10:48)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Inwestycji
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 11:05

w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

projekt uchwały (PDF) (667.65kB)
(dodano: 2016-12-27 10:26)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2016-12-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 11:05

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

projekt uchwały (PDF) (1334.29kB)
(dodano: 2016-12-27 10:24)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2016-12-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 11:05

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

projekt uchwały (PDF) (1446.49kB)
(dodano: 2016-12-27 09:41)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 11:05
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-27 09:40

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024

projekt uchwały (PDF) (63.62kB)
(dodano: 2016-12-27 09:49)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 11:05

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terene Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędace jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

projekt uchwały (PDF) (141.18kB)
(dodano: 2016-12-27 10:07)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 11:05

w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żyrardowa na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-12-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-27 11:05

w sprawie Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017

projekt uchwały (PDF) (781.33kB)
(dodano: 2016-11-25 14:41)

drukuj

 • autor informacji: Wiesława Wardziak
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-25 14:40

w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

projekt uchwały (PDF) (221.28kB)
(dodano: 2016-11-25 13:58)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-25 13:58

drukuj

w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Żyrardów jest organem prowadzącym

projekt uchwały (PDF) (126.11kB)
(dodano: 2016-11-25 13:56)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-25 14:40

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez inne niż Miasto osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

projekt uchwały (PDF) (1047.15kB)
(dodano: 2016-11-25 13:53)

drukuj

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-25 14:40

w sprawie opłaty targowej

projekt uchwały (PDF) (132.07kB)
(dodano: 2016-11-25 13:31)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-25 14:40

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

projekt uchwały (PDF) (1839.19kB)
(dodano: 2016-11-25 13:29)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-25 14:40

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

projekt uchwały (PDF) (2002.38kB)
(dodano: 2016-11-25 13:26)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-25 14:40

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (243.78kB)
(dodano: 2016-10-28 15:17)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-28 15:17

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (98.67kB)
(dodano: 2016-10-28 15:13)
 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-10-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-28 15:19
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-28 15:12

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (301.63kB)
(dodano: 2016-10-28 15:09)
 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-10-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-28 15:19

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

projekt uchwały (PDF) (2540.36kB)
(dodano: 2016-10-28 15:00)
 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-10-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-28 15:19

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

projekt uchwały (PDF) (2474.69kB)
(dodano: 2016-10-28 14:56)
 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-10-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-28 15:19
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-28 14:57

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Żyrardów

projekt uchwały (PDF) (1242.42kB)
(dodano: 2016-10-17 16:01)
 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-17 16:02

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie realizacji projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji enegii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (589.41kB)
(dodano: 2016-10-04 16:21)
 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-10-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-04 16:22

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa i na zawarcie Umowy o Partnerstwie w zakresie realizacji Projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa"

projekt uchwały (PDF) (603.22kB)
(dodano: 2016-10-04 16:15)
 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-10-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-04 16:16

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

projekt uchwały (PDF) (2308.84kB)
(dodano: 2016-09-23 12:05)
 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-09-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-23 12:07

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

projekt uchwały (PDF) (2872.96kB)
(dodano: 2016-09-23 11:59)
 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-09-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-23 12:07

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie w zakresie wykonania programów funkcjonalno-użytkowych, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (369.84kB)
(dodano: 2016-09-23 11:04)
 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-09-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-23 11:13

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (40.45kB)
(dodano: 2016-09-22 14:47)
 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2016-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-22 15:14

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Żyrardów

projekt uchwały (PDF) (89.79kB)
(dodano: 2016-09-22 14:41)
 • autor informacji: Wyział Organizacyjny
  data wytworzenia: 2016-08-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-22 15:14

w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

projekt uchwały (PDF) (144.2kB)
(dodano: 2016-09-22 14:34)
 • autor informacji: Wydział Organizacyjny
  data wytworzenia: 2016-09-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-22 15:14

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (322.93kB)
(dodano: 2016-09-22 14:21)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-22 14:21
 • autor informacji: Wydział Organizacyjny
  data wytworzenia: 2016-09-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-22 15:14

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień i umów pomiędzy Miastem Żyrardów i Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczących zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w ciagu drogi wojewódzkiej 719 w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (87.12kB)
(dodano: 2016-09-22 13:15)
 • autor informacji: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
  data wytworzenia: 2016-09-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-22 15:14

w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie"

projekt uchwały (PDF) (85.6kB)
(dodano: 2016-09-22 13:09)
 • autor informacji: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
  data wytworzenia: 2016-09-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-22 13:09

w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa"

projekt uchwały (PDF) (282.69kB)
(dodano: 2016-09-13 11:40)
 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2016-09-09
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:44

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/193/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej

projekt uchwały (PDF) (69.15kB)
(dodano: 2016-09-13 11:32)
 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-09-09
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:44

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/112/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w gminie Rewal

projekt uchwały (PDF) (144.06kB)
(dodano: 2016-09-13 11:16)
 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-09-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:44

w sprawie przystąpienia Miasta Żyrardowa do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 poprzez realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Bema w Żyrardowie na odcinku od ul.Reymonta do granicy miasta z Gminą Radziejowice" oraz podpisania porozumienia z Powiatem Żyrardowskim, Gminą Radziejowice, Nadleśnictwem Radziwiłłów oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" w celu wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia

projekt uchwały (PDF) (109.26kB)
(dodano: 2016-09-13 11:22)
 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-09-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-13 11:44

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

projekt uchwały (PDF) (2420.92kB)
(dodano: 2016-08-19 15:00)
 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie zmiany w wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

projekt uchwały (PDF) (2776.13kB)
(dodano: 2016-08-19 14:58)
 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

projekt uchwały (PDF) (62.56kB)
(dodano: 2016-08-19 15:09)
 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-08-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:10

w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (404.84kB)
(dodano: 2016-08-19 14:51)
 • autor informacji: Biuro Prawne
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. " Budowa instalacji do produkcji energii ze żródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa"

projekt uchwały (PDF) (140.79kB)
(dodano: 2016-08-19 14:49)
 • autor informacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarowanie Odpadami
  data wytworzenia: 2016-08-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miasta w skład Komisji Opiniującej

projekt uchwały (PDF) (58.51kB)
(dodano: 2016-08-19 14:41)
 • autor informacji: Biuro Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

projekt uchwały (PDF) (670.74kB)
(dodano: 2016-08-19 14:38)
 • autor informacji: Referat Gospodarki Mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

zmieniająca Uchwałę nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (236.2kB)
(dodano: 2016-08-19 14:34)
 • autor informacji: Referat Gospodarki Mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2016-06-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (224.08kB)
(dodano: 2016-08-19 14:29)
 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-07-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie ul. Stanisława Sławińskiego 6

projekt uchwały (PDF) (193.04kB)
(dodano: 2016-08-19 14:27)
 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-07-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (266.2kB)
(dodano: 2016-08-19 14:22)
 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-07-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (381.86kB)
(dodano: 2016-08-19 14:20)
 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-08-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

projekt uchwały (PDF) (172.51kB)
(dodano: 2016-08-19 14:17)
 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-08-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie sprzedaży nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (131.49kB)
(dodano: 2016-08-19 14:14)
 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-08-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na obszarze Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (452.43kB)
(dodano: 2016-08-19 14:11)
 • autor informacji: Referat Działalności Gospodarczej
  data wytworzenia: 2016-06-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020

projekt uchwały (PDF) (448.76kB)
(dodano: 2016-08-19 14:02)
 • autor informacji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów"
  data wytworzenia: 2016-08-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXIII/171/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (636.58kB)
(dodano: 2016-08-19 13:56)
 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie wzewania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXIV/179/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-08-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 15:06

w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020

projekt uchwały (PDF) (108.16kB)
(dodano: 2016-07-08 11:42)
program (PDF) (3656.71kB)
(dodano: 2016-07-08 11:47)
 • autor informacji: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-08 11:48

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (88.77kB)
(dodano: 2016-06-24 12:19)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-06-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-24 12:27

w sprawie sprzedaży nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (183.99kB)
(dodano: 2016-06-24 12:15)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-05-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-24 12:27

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania dekalaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

projekt uchwały (PDF) (148.09kB)
(dodano: 2016-06-24 12:13)
załącznik Nr 1 (PDF) (536.47kB)
(dodano: 2016-06-24 12:13)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-06-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-24 12:27

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

projekt uchwały (PDF) (93.93kB)
(dodano: 2016-06-24 11:45)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-06-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-24 12:27

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żyrardowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2015 roku

projekt uchwały (PDF) (43.97kB)
(dodano: 2016-06-24 11:35)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-06-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-24 12:27

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

projekt uchwały (PDF) (34.92kB)
(dodano: 2016-06-24 11:29, ostatnia modyfikacja: 2016-06-24 12:21)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-06-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-24 12:27

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (32.3kB)
(dodano: 2016-05-13 12:49)
 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (54.27kB)
(dodano: 2016-05-13 12:52)
 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

projekt uchwały (PDF) (1327.73kB)
(dodano: 2016-05-13 13:46)
 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

projekt uchwały (PDF) (2100.96kB)
(dodano: 2016-05-13 13:00, ostatnia modyfikacja: 2016-06-24 12:25)
 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem Krasna Lipa

projekt uchwały (PDF) (103.57kB)
(dodano: 2016-05-13 13:06)
 • autor informacji: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa w 2016 r.

projekt uchwały (PDF) (202.32kB)
(dodano: 2016-05-13 13:10)
 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

w sprawie zmian Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Żyrardowana lata 2014-2017

projekt uchwały (PDF) (159.58kB)
(dodano: 2016-05-13 13:15)
 • autor informacji: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (539.01kB)
(dodano: 2016-05-13 13:22)
Załącznik Nr 1 (PDF) (300.72kB)
(dodano: 2016-05-13 13:25)
Załącznik Nr 2 (PDF) (244.83kB)
(dodano: 2016-05-13 13:25)
Załącznik Nr 3 (PDF) (53.24kB)
(dodano: 2016-05-13 13:25)
 • autor informacji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

Ocena sytuacji w zakresie ładu i porządku na terenie miasta Żyrardowa pod kątem działań Straży Miejskiej w Żyrardowie w okresie 1.01.2015-31.12.2015 r.

Informacja (PDF) (811.11kB)
(dodano: 2016-05-13 13:47)
 • autor informacji: Jan Sankowski
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta Żyrardów w roku 2015

Informacja (PDF) (1314.6kB)
(dodano: 2016-05-13 13:33)
 • autor informacji: Piotr Grzelecki, Tomasz Piątkowski
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie - sprawozdania z działalności za rok 2015 na terenie Miasta Żyrardów

Informacja (PPTX) (14332.27kB)
(dodano: 2016-05-13 13:48)
 • autor informacji: Zgieb Arkadiusz
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-13 13:42

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (1430.3kB)
(dodano: 2016-04-22 15:27)
załącznik (PDF) (310.19kB)
(dodano: 2016-04-22 15:27)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (2211.31kB)
(dodano: 2016-04-22 15:20)
załącznik (PDF) (330.96kB)
(dodano: 2016-04-22 15:20)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (111.64kB)
(dodano: 2016-04-22 15:17)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Żyrardów służebnością gruntową

projekt uchwały (PDF) (295.07kB)
(dodano: 2016-04-22 15:14)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:14

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie zasad obciążenia nieruchomości komunalnych prawem użytkowania

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym

projekt uchwały (PDF) (103.7kB)
(dodano: 2016-04-22 15:09)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:09

drukuj

 • autor informacji: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Targowisko Miejskie w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (189.93kB)
(dodano: 2016-04-22 15:05)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020

projekt uchwały (PDF) (103.71kB)
(dodano: 2016-04-22 15:00)
załącznik (PDF) (4048.54kB)
(dodano: 2016-04-22 15:00)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie zasad i warunków używania herbu Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (125.2kB)
(dodano: 2016-04-22 14:57)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Promocji
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

projekt uchwały (PDF) (2163.48kB)
(dodano: 2016-04-22 14:47)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

projekt uchwały (PDF) (1553.11kB)
(dodano: 2016-04-22 14:41)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym

projekt uchwały (PDF) (103.72kB)
(dodano: 2016-04-22 14:39)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-22 14:49

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów im. Filipa de Girarda

projekt uchwały (PDF) (363.74kB)
(dodano: 2016-04-22 14:39)

drukuj

 • autor informacji: Wydział Promocji
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

w sprawie stanowiska Rady Miasta Żyrardowa dotyczącego planowango wariantu przebiegu linii elektroenergetycznej 2 x 400kV Kozienice-Ołtarzew wzdłuż obwodnicy Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (230.19kB)
(dodano: 2016-04-22 15:34)

drukuj

 • autor informacji: Radni Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 15:49

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2016 rok

projekt uchwały (PDF) (2281.09kB)
(dodano: 2016-03-25 11:38)
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-25 11:38
 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-25 11:39

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

projekt uchwały (PDF) (2115.52kB)
(dodano: 2016-03-25 11:36)
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-25 11:36
 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-25 11:36

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu „Żyrardowska Karta Seniora”

projekt uchwały (PDF) (109.71kB)
(dodano: 2016-03-25 08:40)
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-25 08:40
 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-25 08:41

zmieniająca uchwałę w sprawie: przyjęcia i realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych, mającego na celu promocję, rozwój o ochronę rodzin wielodzietnych na terenie Miasta Żyrardowa pod nazwą „Żyrardowska Karta Dużej Rodziny”

projekt uchwały (PDF) (100.71kB)
(dodano: 2016-03-25 08:37)
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-25 08:37
 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-25 08:38

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego

projekt uchwały (PDF) (78.17kB)
(dodano: 2016-03-24 15:31)
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 15:31
 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 15:32

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

projekt uchwały (PDF) (70.24kB)
(dodano: 2016-03-24 15:28)
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 15:28
 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 15:29

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (80.86kB)
(dodano: 2016-03-24 14:47)
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:47
 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:48

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (1430.3kB)
(dodano: 2016-03-24 14:44)
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:44
załącznik nr 1 (PDF) (310.19kB)
(dodano: 2016-03-24 14:44)
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:44
 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:46

w sprawie budowy pomnika Filipa de Girarda

projekt uchwały (PDF) (302.71kB)
(dodano: 2016-03-24 14:41)
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:41
 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:41

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XIX/125/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

projekt uchwały (PDF) (137.68kB)
(dodano: 2016-03-24 14:37)
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:37
 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:39

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Żytniej

projekt uchwały (PDF) (89.48kB)
(dodano: 2016-03-24 14:34)
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:34
 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:35

w sprawie sprzedaży nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (150.16kB)
(dodano: 2016-03-24 14:26)
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:26
 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:27

w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

projekt uchwały (PDF) (199.17kB)
(dodano: 2016-03-24 14:23)
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:23
 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:24

w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok”

projekt uchwały (PDF) (225.11kB)
(dodano: 2016-03-24 14:19)
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:19
 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:20

w sprawie utworzenia Spółki pod nazwą Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” Sp. Z o.o. oraz powierzenia Spółce obowiązkowych zadań własnych gminy na terytorium Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (202.92kB)
(dodano: 2016-03-24 14:15)
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:15
 • data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:16

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia wyremontowania budynku dawnego „Kantoru” oraz wyboru partnera finansowego

projekt uchwały (PDF) (92.73kB)
(dodano: 2016-03-24 14:04)
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:04
 • data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zembrzuska
  data publikacji: 2016-03-24 14:05
 • zmodyfikował: Anna Zembrzuska
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-24 14:08

w sprawie sprzedaży nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (180.66kB)
(dodano: 2016-02-22 13:17)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-22 13:17

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-02-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-22 13:19

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (1239.28kB)
(dodano: 2016-02-22 13:11)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-22 13:11

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-02-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-22 13:19

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (97kB)
(dodano: 2016-02-22 12:42)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-22 12:42

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-02-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-22 13:19

w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (243.3kB)
(dodano: 2016-02-22 12:39)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-22 12:39

drukuj

 • autor informacji: Centrum Kultury
  data wytworzenia: 2016-02-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-22 13:19

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

projekt uchwały (PDF) (1090.07kB)
(dodano: 2016-02-22 12:33)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-22 12:33

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-02-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-22 13:19

w sprawie przyjęcia dokumentu "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do roku 2025"

projekt uchwały (PDF) (127.48kB)
(dodano: 2016-01-25 15:55)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:55
załącznik (DOC) (1950.5kB)
(dodano: 2016-01-25 15:55)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:55

drukuj

 • autor informacji: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (93.54kB)
(dodano: 2016-01-25 15:51)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:51

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie powołania Komitetu Honorowego obchodów "Roku Filipa de Girarda w 100-lecie nadania Miastu Żyrardów praw miejskich"

projekt uchwały (PDF) (103.41kB)
(dodano: 2016-01-25 15:49)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:49

drukuj

 • autor informacji: Wydział Promocji
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie ustanowienia roku 2016 "Rokiem Filipa de Girarda w 100-lecie nadania Miastu Żyrardów praw miejskich"

projekt uchwały (PDF) (117.54kB)
(dodano: 2016-01-25 15:46)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:46

drukuj

 • autor informacji: Wydział Promocji
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie zmiany składu doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (42.63kB)
(dodano: 2016-01-25 15:43)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:43

drukuj

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (55.61kB)
(dodano: 2016-01-25 15:40)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:40

drukuj

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2016 rok

projekt uchwały (PDF) (61kB)
(dodano: 2016-01-25 15:38)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:38
Plan pracy (PDF) (441.79kB)
(dodano: 2016-01-25 15:38)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:38

drukuj

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2016 rok

projekt uchwały (PDF) (136.26kB)
(dodano: 2016-01-25 15:34)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:34

drukuj

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej

projekt uchwały (PDF) (177.33kB)
(dodano: 2016-01-25 15:30)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:30

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie sprzedaży nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (223.61kB)
(dodano: 2016-01-25 15:28)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:28

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie sprzedaży nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (199.89kB)
(dodano: 2016-01-25 15:27)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:27

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (268.72kB)
(dodano: 2016-01-25 15:25)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:25

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

projekt uchwały (PDF) (214.23kB)
(dodano: 2016-01-25 15:22)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:22

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

projekt uchwały (PDF) (943.88kB)
(dodano: 2016-01-25 15:19)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:19

drukuj

 • data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-18 14:45

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

projekt uchwały (PDF) (501.78kB)
(dodano: 2016-01-25 15:16)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:16

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

projekt uchwały (PDF) (686.92kB)
(dodano: 2016-01-25 15:12)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:12

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 15:56

w sprawie diet dla Radnych Rady Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF)
(dodano: 2015-12-28 13:46)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-28 13:46

drukuj

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-28 13:53

w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

projekt uchwały (PDF) (604.77kB)
(dodano: 2015-12-28 13:44)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-28 13:44

drukuj

 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-28 13:53

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

projekt uchwały (PDF) (0kB)
(dodano: 2015-12-28 13:41)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-28 13:41

drukuj

 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-28 13:53

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu na lata 2016-2024

projekt uchwały (PDF) (1957.5kB)
(dodano: 2015-12-28 13:36)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-28 13:36

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-28 13:53

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

projekt uchwały (PDF) (1596.58kB)
(dodano: 2015-12-28 13:27)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-28 13:27

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-28 13:53

w sprawie budżetu miasta Żyrardowa na rok 2016

projekt uchwały (PDF) (180.92kB)
(dodano: 2015-12-28 13:21, ostatnia modyfikacja: 2016-01-20 12:36)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-28 13:21
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-20 12:36
załączniki (PDF) (3369.9kB)
(dodano: 2015-12-28 13:21)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-28 13:21

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-28 13:53

w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

projekt uchwały (PDF) (604.77kB)
(dodano: 2015-12-22 13:37)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-22 13:37

drukuj

 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2015-12-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-22 13:42

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

projekt uchwały (PDF) (1204.84kB)
(dodano: 2015-12-22 13:40)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-22 13:40

drukuj

 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2015-12-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-22 13:42

zmieniająca Uchwałę nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie : Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (254.85kB)
(dodano: 2015-12-04 14:31)
 • autor informacji: Referat Gospodarki Mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:31

drukuj

 • autor informacji: Referat Gospodarki Mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

projekt uchwały (PDF) (3694.19kB)
(dodano: 2015-12-04 14:10)
 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:10

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (497.13kB)
(dodano: 2015-12-04 14:07)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:07

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek leśny

projekt uchwały (PDF) (296.95kB)
(dodano: 2015-12-04 14:01)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:01

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek rolny

projekt uchwały (PDF) (468.6kB)
(dodano: 2015-12-04 13:59)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 13:59

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Żyrardowa na lata 2015-2024

projekt uchwały (PDF) (2409kB)
(dodano: 2015-12-04 13:56)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 13:56

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innch form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez inne niż Miasto osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

projekt uchwały (PDF) (923.01kB)
(dodano: 2015-12-04 13:52)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 13:52

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

w sprawie stanowiska Prezydenta Miasta Żyrardowa odnośnie planowanej trasy elektroenergetycznej sieci przesyłowej najwyższych napięć 400 kV przez tereny gmin powiatu żyrardowskiego

projekt uchwały (PDF) (175.23kB)
(dodano: 2015-12-04 13:47)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 13:47

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w gminie Rewal

projekt uchwały (PDF) (493.49kB)
(dodano: 2015-12-04 13:40)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 13:40

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-04 13:39

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (226.33kB)
(dodano: 2015-12-04 13:36)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 13:36
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 15:05

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-04 13:37

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

projekt uchwały (PDF) (245.78kB)
(dodano: 2015-12-04 13:32)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 13:32
Tabela porównawcza (PDF) (278.49kB)
(dodano: 2015-12-04 15:03)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 15:03

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (241.74kB)
(dodano: 2015-12-04 13:02)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 13:02

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

w sprawie opłaty targowej

pojekt uchwały (PDF) (129.44kB)
(dodano: 2015-12-04 12:48)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 12:48

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-12-04 14:40

w sprawie : Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

projekt uchwały (PDF) (712.37kB)
(dodano: 2015-11-18 13:44)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:44

drukuj

 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:46

w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żyrardowa"

projekt uchwały (PDF) (108.3kB)
(dodano: 2015-11-18 13:32)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:32
załącznik Nr 1 (PDF) (2565.13kB)
(dodano: 2015-11-18 13:45)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:45

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:46

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (346.75kB)
(dodano: 2015-11-18 13:22)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:22

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:46

w sprawie : przyjęcia Regulaminu Programu "Żyrardowska Karta Seniora"

projekt uchwały (PDF) (543.6kB)
(dodano: 2015-11-18 12:56)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 12:56

drukuj

 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:46

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2015-2024

projekt uchwały (PDF) (2120.62kB)
(dodano: 2015-11-18 12:29)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 12:29

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:46

w sprawie rozpatrzenia skargi

projekt uchwały (PDF) (30.51kB)
(dodano: 2015-11-18 12:34)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 12:34

drukuj

 • autor informacji: Komisja Rewizyjna
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:46

w sprawie rozpatrzenia skargi

projekt uchwały (PDF) (35.33kB)
(dodano: 2015-11-18 12:32)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 12:32

drukuj

 • autor informacji: Komisja Rewizyjna
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:46

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Żyrardów porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Żyrardowski przedszkola specjalnego

projekt uchwały (PDF) (234.41kB)
(dodano: 2015-11-18 12:25)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 12:25

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:46

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

projekt uchwały (PDF) (2268.07kB)
(dodano: 2015-11-18 12:22)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 12:22

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:46

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

projekt uchwały (PDF) (210.38kB)
(dodano: 2015-11-18 12:17)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 12:17

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-11-18 13:46

projekt: uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-10-27 10:06
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-10-27 10:06

w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-10-27 09:59
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-10-27 10:00

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-10-27 09:57
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-10-27 09:57

w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-10-27 09:53
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-27 09:55
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-10-27 09:55
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-27 09:55

w sprawie przjęcia Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-10-27 09:40
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-10-27 09:55

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-10-27 09:14
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-27 09:14
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2015-10-27 09:55
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-27 09:15

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinek dawnej drogi krajowej nr 50, przebiegającej ulicami 1 Maja i Mickiewicza w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (97.92kB)
(dodano: 2015-10-05 12:19)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-05 12:19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-05 12:21

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2015-10-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-10-05 12:22

w sprawie : likwidacji jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (114.37kB)
(dodano: 2015-09-15 11:11)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 11:11

drukuj

 • autor informacji: Ośrodek Sportu i Rekreacji
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 11:12

w sprawie wystąpienia Miasta Żyrardowa z Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (118.09kB)
(dodano: 2015-09-15 11:06)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 11:06

drukuj

 • autor informacji: Wydział Promocji
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 11:12

w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własnośc Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (105.76kB)
(dodano: 2015-09-15 11:02)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 11:02

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 11:12

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (1327.68kB)
(dodano: 2015-09-15 10:08)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 10:08
rysunek planu miejscowego (Wykańczalnia) (PDF) (2589.37kB)
(dodano: 2015-09-15 10:08, ostatnia modyfikacja: 2015-09-21 13:58)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 10:08
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-21 13:58

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 11:12

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (148.63kB)
(dodano: 2015-09-15 09:48)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 09:48
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 09:48

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 11:12

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (133.29kB)
(dodano: 2015-09-15 09:42)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 09:42
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 09:42

drukuj

 • autor informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 11:12

w sprawie przejęcia od Powiatu Żyrardowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

projekt uchwały (PDF) (450.85kB)
(dodano: 2015-09-15 09:34)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 09:34

drukuj

 • autor informacji: Jadwiga Nowakowska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 11:12

w sprawie: powołania przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa w skład Komisji Opiniującej

projekt uchwały (PDF) (69.27kB)
(dodano: 2015-09-14 15:59)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-14 15:59

drukuj

 • autor informacji: Wydział Edukacji
  data wytworzenia: 2015-09-14
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-14 16:00

w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję w latach 2016-2019

projekt uchwały (PDF) (74.97kB)
(dodano: 2015-09-14 15:57)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-14 15:57

drukuj

 • autor informacji: Wydział Organizacyjny
  data wytworzenia: 2015-09-14
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-14 16:00

w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie na kadencję w latach 2016-2019

projekt uchwały (PDF) (92.42kB)
(dodano: 2015-09-14 15:54)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-14 15:54

drukuj

 • autor informacji: Wydział Organizacyjny
  data wytworzenia: 2015-09-14
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-14 16:00

w sprawie : utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

projekt uchwały (PDF) (100.92kB)
(dodano: 2015-09-14 15:52)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-14 15:52

drukuj

 • autor informacji: Wydział Organizacyjny
  data wytworzenia: 2015-09-14
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-14 16:00
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-14 15:51

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

projekt uchwały (PDF) (3384.27kB)
(dodano: 2015-09-15 11:27)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 11:27

drukuj

 • autor informacji: Wydział Budżetu Miasta
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-15 11:30

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

projekt uchwały (PDF) (122.82kB)
(dodano: 2015-07-09 15:29)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-07-09 15:29

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej
  data wytworzenia: 2015-07-09
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-07-09 15:30

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

projekt uchwały (PDF) (419.11kB)
(dodano: 2015-07-09 15:32)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-07-09 15:32

drukuj

 • autor informacji: Wydział Finansowo- Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-07-09
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-07-09 15:34

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

projekt uchwały (PDF) (117.32kB)
(dodano: 2015-06-22 14:17)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-22 14:17

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-22 14:35

w sprawie : utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

projekt uchwały (PDF) (94.82kB)
(dodano: 2015-06-22 14:06)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-22 14:06

drukuj

 • autor informacji: Wydział Ogólno-Organizacyjny
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-22 14:14

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2015-2024

projekt uchwały (PDF) (2425.83kB)
(dodano: 2015-06-22 13:41)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-22 13:41

drukuj

 • autor informacji: Wydział Finansowo- Budżetowy
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-22 14:13

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

projekt uchwały (PDF) (2580.26kB)
(dodano: 2015-06-22 13:36)
 • autor informacji: Wydział Finansowo- Budżetowy
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-22 13:36

drukuj

 • autor informacji: Wydział Finansowo- Budżetowy
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-22 14:13
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-22 13:35

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żyrardowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok

projekt uchwały (PDF) (43.92kB)
(dodano: 2015-06-12 14:55)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 14:55

drukuj

 • autor informacji: Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-06-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 14:54

w sprawie : powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

projekt uchwały (PDF) (169.04kB)
(dodano: 2015-06-12 14:50)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 14:50

drukuj

 • autor informacji: Wydział Ogólno-Organizacyjny
  data wytworzenia: 2015-06-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 14:49

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

projekt uchwały (PDF) (34.28kB)
(dodano: 2015-06-12 14:46)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 14:46

drukuj

 • autor informacji: Wydział Finansowo - Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-06-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 14:45

w sprawie sprzedaży nieruchomości

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 14:43

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2015-06-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 14:42

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu umieszczenia ogródków gastronomicznych i piwnych

projekt uchwały (PDF) (128.88kB)
(dodano: 2015-06-12 14:41)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 14:41

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej
  data wytworzenia: 2015-06-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-12 14:41

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

projekt uchwały (PDF) (1493kB)
(dodano: 2015-05-22 16:16)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-22 16:16

drukuj

 • autor informacji: Wydział Finansowo Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-05-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-22 16:15

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat....

projekt uchwały (PDF) (141.61kB)
(dodano: 2015-05-22 16:14)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-22 16:14

drukuj

 • autor informacji: Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej
  data wytworzenia: 2015-05-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-22 16:13

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (193.03kB)
(dodano: 2015-05-22 16:11)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-22 16:11

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej
  data wytworzenia: 2015-05-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-22 16:11

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Gminy Miasta Żyrardów

projekt uchwały (PDF) (96.72kB)
(dodano: 2015-05-22 16:10)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-22 16:10

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej
  data wytworzenia: 2015-05-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-22 16:09

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (301.51kB)
(dodano: 2015-05-22 16:07)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-22 16:07

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
  data wytworzenia: 2015-05-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-22 16:06

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (213.08kB)
(dodano: 2015-05-22 16:06)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-22 16:06

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
  data wytworzenia: 2015-05-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-22 16:05

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (292.57kB)
(dodano: 2015-05-22 16:04)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-22 16:04

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
  data wytworzenia: 2015-05-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-22 16:03

w sprawie : likwidacji jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (114.39kB)
(dodano: 2015-05-22 16:01)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-22 16:01

drukuj

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2015-05-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-05-22 16:01

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (115.08kB)
(dodano: 2015-04-29 17:19)

drukuj

w sprawie nadania statutu Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie ( w organizacji )

projekt uchwały (PDF) (312.06kB)
(dodano: 2015-04-24 14:39)
 • autor informacji: Wydział Funduszy Europejskich
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-24 14:39

drukuj

 • autor informacji: Wydział Funduszy Europejskich
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-24 14:38

w sprawie rozpatrzenia skargi

projekt uchwały (PDF) (37.79kB)
(dodano: 2015-04-24 14:20)
 • autor informacji: Komisja Rewizyjna
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-24 14:20

drukuj

 • autor informacji: Komisja Rewizyjna
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-24 14:20

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

projekt uchwały (PDF) (886.34kB)
(dodano: 2015-04-24 14:37)
 • autor informacji: Wydział Finansowo - Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-24 14:37

drukuj

 • autor informacji: Wydział Finansowo Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-24 14:36

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (44.09kB)
(dodano: 2015-04-24 14:18)
 • autor informacji: Komisja Rewizyjna
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-24 14:18

drukuj

 • autor informacji: Komisja Rewizyjna
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-24 14:17

w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasta Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się

projekt uchwały (PDF) (95.73kB)
(dodano: 2015-04-24 10:24)
 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-24 10:24

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-04-24 10:23

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

projekt uchwały (PDF) (3132.11kB)
(dodano: 2015-03-20 15:44)
 • autor informacji: Wydział Finansowo - Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 15:44

drukuj

 • autor informacji: Wydział Finansowo - Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 15:43

w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Filipa de Girarda oraz Publicznego Gimanzjum Nr 1 im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

 • autor informacji: Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 15:42

drukuj

 • autor informacji: Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 15:41

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/160/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Żyrardów lub jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

projekt uchwały (PDF) (55.1kB)
(dodano: 2015-03-20 15:37)
 • autor informacji: Wydział Finansowo - Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 15:37

drukuj

 • autor informacji: Wydział Finansowo Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 15:36

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2015-2024

projekt uchwały (PDF) (2405.34kB)
(dodano: 2015-03-20 15:19)
 • autor informacji: Wydział Finansowo - Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 15:19

drukuj

 • autor informacji: Wydział Finansowo - Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 15:17

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

projekt uchwały (PDF) (324.91kB)
(dodano: 2015-03-20 15:15)
 • autor informacji: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 15:15

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 15:14

w sprawie sprzedaży nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (259.26kB)
(dodano: 2015-03-20 15:11)
 • autor informacji: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 15:11

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 15:11

w sprawie sprzedaży nieruchomości

projekt uchwały (PDF) (191.42kB)
(dodano: 2015-03-20 15:10)
 • autor informacji: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 15:10

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 15:09

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komuunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

projekt uchwały (PDF) (257.5kB)
(dodano: 2015-03-20 15:08)
 • autor informacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarowanie Odpadami
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 15:08

drukuj

 • autor informacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarowanie Odpadami
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 15:07

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/246/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (198.88kB)
(dodano: 2015-03-20 14:59)
 • autor informacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarowanie Odpadami
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 14:59

drukuj

 • autor informacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarowanie Odpadami
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 14:58

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015 r.

projekt uchwały (PDF) (242.74kB)
(dodano: 2015-03-20 14:55)
 • autor informacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarowanie Odpadami
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 14:55

drukuj

 • autor informacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarowanie Odpadami
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 14:54

w sprawie przyjęcia i realizacji programu "Żyrardowska Karta Seniora"

projekt uchwały (PDF) (186.34kB)
(dodano: 2015-03-20 14:50)
 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 14:50

drukuj

 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 14:49

w sprawie przyjęcia i realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych, mającego na celu promocję, rozwój i ochronę rodzin wielodzietnych na terenie Miasta Żyrardowa pod nazwą "Żyrardowska Karta Rodziny"

projekt uchwały (PDF) (232.42kB)
(dodano: 2015-03-20 14:48)
 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 14:48

drukuj

 • autor informacji: Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-03-20 14:45

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2015-2024

projekt uchwały (PDF) (2337.21kB)
(dodano: 2015-02-20 13:41)
 • autor informacji: Wydział Finansowo - Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-20 13:41

drukuj

 • autor informacji: Wydział Finansowo - Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-20 13:40

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

projekt uchwały (PDF) (1876.15kB)
(dodano: 2015-02-20 13:36)
 • autor informacji: Wydział Finansowo - Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-20 13:36

drukuj

 • autor informacji: Wydział Finansowo - Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-20 13:34

w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (83.55kB)
(dodano: 2015-02-20 13:32)
 • autor informacji: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-20 13:32

drukuj

 • autor informacji: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-20 13:30
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-20 13:31

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 7 w Żyrardowie

projekt uchwały (PDF) (36.1kB)
(dodano: 2015-02-20 13:12)
 • autor informacji: Biuro Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-20 13:12

drukuj

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-20 13:10

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

projekt uchwały (PDF) (89.12kB)
(dodano: 2015-02-20 15:10)
 • autor informacji: Wydział Ogólno-Organizacyjny
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-20 15:10

drukuj

 • autor informacji: Wydział Ogólno-Organizacyjny
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-20 15:09

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

projekt uchwały (PDF) (64.86kB)
(dodano: 2015-02-20 13:04)
 • autor informacji: Wydział Finansowo - Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-20 13:04

drukuj

 • autor informacji: Wydział Finansowo - Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-20 12:57

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (6641.16kB)
(dodano: 2015-02-20 12:54)
 • autor informacji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-20 12:54
uzasadnienie (PDF) (1964.95kB)
(dodano: 2015-02-20 13:14)
 • autor informacji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-20 13:14
 • autor informacji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-20 13:22
załącznik (PDF) (1235.81kB)
(dodano: 2015-02-20 13:22)
 • autor informacji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-20 13:22

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-20 12:52

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

projekt uchwały (PDF) (5512.62kB)
(dodano: 2015-02-20 12:13)
 • autor informacji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-02-20 12:13

drukuj

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
  data wytworzenia: 2015-02-20