Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 256/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu świadczenie usług socjalno-bytowych dla osób bezdomnych z terenu Miasta Żyrardowa w tym zapewnienie schronienia, wyżywienia, ubrania stosownie do pory roku i opieki medycznej

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-02 14:27

Zarządzenie Nr 255/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad obejmowania wydarzenia Patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa oraz udziału Prezydenta Miasta Żyrardowa w Komitecie Honorowym

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-02 16:07

Zarządzenie Nr 253/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budżetu Miasta

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-02 14:21

Zarządzenie Nr 252/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na zagospodarowanie działki o nr ewidencyjnym 3519/101 z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne, edukacyjne, turystyczne, sportowe oraz związane z ochroną zdrowia i rekreacyjne w Żyrardowie

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-29 14:09

Zarządzenie Nr 251/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego : organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących, bedących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie, w miejscu zamieszkania - na terenie gminy Miasto Żyrardów

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-29 14:25

Zarządzenie Nr 250/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego : zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci w formie świetlicy

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-29 15:46

Zarządzenie Nr 249/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-28 16:03

Zarządzenie Nr 248/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Upamiętnienia Historii Miasta Żyrardowa.

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: administrator_2
  data publikacji: 2016-12-23 11:42

Zarządzenie Nr 247/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyznanaia Stypendiów im. Filipa de Girarda w roku 2016

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-29 11:51

Zarządzenie Nr 246/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-31 11:12

Zarządzenie Nr 245/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 r.

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-30 09:27

Zarządzenie Nr 244/16 Przezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2016-12-21 10:49

drukuj

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2016-12-21 10:49
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-21 10:36

Zarządzenie Nr 243/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Żyrardowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

wzór oferty (DOC) (278.5kB)
(dodano: 2017-01-05 14:29)
 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-20 16:35

Zarządzenie Nr 242/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-20 16:26

Zarządzenie Nr 241/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-15 15:46
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-15 15:41

Zarządzenie Nr 240/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-15 15:50

Zarządzenie Nr 239/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 r.

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-30 09:52

Zarządzenie Nr 238/2016 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 380/14 Prezydenta Miasta Żyrardowa w sprawie założenia i prowadzenia ewidencji zabytków Miasta Żyrardów

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-15 12:56

Zarządzenie Nr 237 /16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-14 14:53

Zarządzenie Nr 236/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-09 16:00

Zarządzenie Nr 235/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor w Wydziale Inwestycji

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-20 11:57

Zarządzenie Nr 234/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu na koszt przyszłego najemcy

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-09 15:53

Zarządzenie Nr 233/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w roku 2016

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-09 16:16

Zarządzenie Nr 232/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze "pomoc społeczna" z zakresu: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących, będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie, w miejscu zamieszkania - na terenie gminy Miasto Żyrardów

wzór oferty (DOCX) (92.99kB)
(dodano: 2016-12-06 13:39)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-06 13:46

Zarządzenie Nr 231/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie świadczenie usług socjalno-bytowych dla osób bezdomnych z terenu Miasta Żyrardowa w tym zapewnienie schronienia, wyżywienia, ubrania stosownie do pory roku i opieki medycznej

wzór oferty (DOCX) (92.99kB)
(dodano: 2016-12-06 14:07)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-06 13:46

Zarządzenie Nr 230/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

wzór oferty (DOCX) (92.99kB)
(dodano: 2016-12-06 13:15)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-06 13:46

Zarządzenie Nr 229/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 r.

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-12-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-30 09:52

Zarządzenie Nr 228/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie Stypendiów im. Filipa de Girarda, składu i trybu pracy Komisji Stypendialnej oraz wzoru wniosku o stypendium

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-12-01 14:22

Zarządzenie Nr 227/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-30 15:37

Zarządzenie Nr 226/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-11-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-30 15:33

Zarządzenie Nr 225/2016 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w składzie osobowym zespołu zarządzającego projektem "Szansa nalepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-11-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-25 12:05

Zarządzenie Nr 224 /16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-11-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-25 12:05
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-25 11:50

Zarządzenie Nr 223/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i na rzecz najemcy

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-11-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-24 11:25

Zarządzenie Nr 222/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-22 14:55
Ogłoszenie (PDF) (430.23kB)
(dodano: 2016-11-22 14:55)
 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-22 14:55
 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-22 14:55

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-22 14:58
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-22 14:51

drukuj

Zarządzenie Nr 221/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-22 14:41
Ogłoszenie (PDF) (449.55kB)
(dodano: 2016-11-22 14:45)
 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-22 14:48
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-22 14:42

Zarządzenie Nr 220/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-21 15:39

Zarządzenie Nr 219/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 r.

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-30 09:52

Zarządzenie Nr 218/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-11-14
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-21 14:28

Zarządzenie Nr 217/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-11-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-15 13:56

Zarządzenie Nr 216/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-11-03
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-03 11:49

Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-11-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-11-02 14:39

Zarządzenie Nr 214/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-10-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-28 11:46

Zarządzenie Nr 213/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-10-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-28 11:45

Zarządzenie Nr 212/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 r.

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-10-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-30 09:52

Zarządzenie Nr 211/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie

 • autor informacji: Z up. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-25 15:47

Zarządzenie Nr 210/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w Żyrardowie przy ul. Chłodnej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Żyrardowie przy ul. Ks.Jerzego Popiełuszki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzeatargowej

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-10-14
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-17 11:12

Zarządzenie Nr 209 /16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-10-14
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-17 10:27

Zarządzenie Nr 208/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 października 2016 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Żyrardowa

Zarządzenie Nr 208/2016 (PDF) (4038.28kB)
(dodano: 2016-10-14 15:29, ostatnia modyfikacja: 2016-10-24 09:45)
 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-10-14
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-14 15:31

Zarządzenie Nr 207/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i na rzecz najemcy

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-10-14
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-14 15:12

Zarządzenie Nr 206/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w roku 2016

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-10-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-14 15:23

Zarządzenie Nr 205/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 r.

 • autor informacji: wz Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-10-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-18 13:12

Zarządzenie Nr 204/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 października 2016 roku w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 6764

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-10-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-13 15:54

Zarządzenie Nr 203/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-10-06
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-07 08:23

Zarządzenie Nr 202/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Żyrardowa do Spraw Seniorów

 • autor informacji: wz Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-03 12:20
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-07 14:24

Zarządzenie Nr 201/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury

 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-03 09:09

Zarządzenie Nr 200/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie

 • autor informacji: wz Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-03 09:03

Zarządzenie Nr 199/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych oraz określenia czynności likwidacyjnych

 • autor informacji: wz Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-03 08:45

Zarządzenie Nr 198/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 r.

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-14 15:03

Zarządzenie Nr 197/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. Kwartały kultury - restauracja pomnika historii "Żyrardów - XIX - wieczna Osada Fabryczna" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-09-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-29 09:39

Zarządzenie Nr 196/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 września 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze i inne

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-23 14:59
 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-09-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-23 15:08

Zarządzenie Nr 195/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekaracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-23 14:50
 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-09-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-23 15:08
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-23 15:22

Zarządzenie Nr 194/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 r.

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-09-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-23 15:16

Zarządzenie Nr 193/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-22 08:57
 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-22 08:58

Zarządzenie Nr 192/2016 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2016 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia jego regulaminu

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-29 10:43

Zarządzenie Nr 191/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-09-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-21 15:43

Zarządzenie Nr 190/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miasta Żyrardowa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-09-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-23 14:44

Zarządzenie Nr 189/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-09-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-19 14:36

Zarządzenie Nr 188/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy oraz nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy, położonych w Rewalu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-16 14:16

Zarządzenie Nr 187/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 r.

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-04 13:05
 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-09-14
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-04 13:07

Zarządzenie Nr 186/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zgłoszenia reprezentanta jednostki samorządu terytorialnego do rady nadzorczej spółki

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-09-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-16 14:16

Zarządzenie Nr 185/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Żyrardowa

Zarządzenie Nr 185/2016 (PDF) (230.02kB)
(dodano: 2016-09-12 11:58, ostatnia modyfikacja: 2016-09-12 12:14)
 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-09-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-12 12:02

Zarządzenie Nr 184/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-09-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-07 10:55

Zarządzenie Nr 183/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie"

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-09-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-07 11:27

Zarządzenie Nr 182 B/2016 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 401/15 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 401/15 w sprawie ogólnych warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego, najmu za nieruchomości gminy Miasto Żyrardów na rok 2016

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-09-01
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-08 11:42

Zarządzenie Nr 182 A/2016 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 167/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie ogólnych warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokosci stawek czynszu dzierżawnego, najmu za nieruchomości gminy Miasto Żyrardów na rok 2017

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-09-01
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-08 11:42

Zarządzenie Nr 182/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 1 września 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 155/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-09-01
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-05 12:11

Zarządzenie Nr 181/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 1 września 2016 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Żyrardowa

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-09-01
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-05 11:47

Zarządzenie Nr 180/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-05 14:23

Zarządzenie Nr 179/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie : przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za pierwsze półrocze 2016 r. , informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Żyrardowie, Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie ( w organizacji ) oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie za I półrocze 2016 r.

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-07 13:16

ZARZĄDZENIE Nr 178 / 2016 PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów Prezydenta Miasta Żyrardowa na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Zarządzenie Nr 178/2016 (DOC) (433kB)
(dodano: 2016-09-19 14:32)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-19 14:32
 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-19 14:36

Zarządzenie Nr 177/16 PRezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 r.

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-05 12:36

Zarządzenie Nr 176 a/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla projektu " Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie "

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-20 14:39
 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-20 14:43

Zarządzenie Nr 176/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem "Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie "

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-05 12:54

Zarządzenie Nr 175 /16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-25 14:23

Zarządzenie Nr 174/16 Prezydenta Miasta Żyraradowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-25 13:26

Zarządzenie Nr 173/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Opininiującej wnioski o przyznanie nagrody edukacyjnej za wybitne osiągnięcia dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-09-01 12:14

Zarządzenie Nr 172/16 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-24 15:53

Zarządzenie Nr 171/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i na rzecz najemcy

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-24 15:38

Zarządzenie Nr 170/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-24 14:11

Zarządzenie Nr 169/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach kontynuacji

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-24 13:56
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-24 14:55

Zarządzenie Nr 168/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia środków trwałych wyposażenia od Targowiska Miejskiego w Żyrardowie w likwidacji

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 12:35

Zarządzenie Nr 167/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie ogólnych warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego, najmu za nieruchomości gmny miasto Żyrardów na rok 2017

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 10:56

Zarządzenie Nr 166/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie oraz określenia regulaminu jej pracy

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 10:28

Zarządzenie Nr 165/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-19 10:10

Zarządzenie Nr 164/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-12 15:54

ZARZĄDZENIE Nr 163 /16 PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-12 12:05

Zarządzenie Nr 162/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora instytucji kultury Centrum Kultury w Żyrardowie

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-12 11:48

Zarządzenie Nr 161/16 Prezydenta Miasta yrardowa z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-09
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-09 15:02

Zarządzenie Nr 160/2016 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-09
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-09 15:46

Zarządzenie Nr 159/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Partnera krajowego spoza sektora finansów publicznych do projektu pod nazwą Kwartały kultury - rewaloryzacja pomnika historii "Żyrardów - XIX - wieczna Osada Fabryczna" w ramach Programu Operacyjnego Infarstruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-08-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-08 11:50

Zarządzenie Nr 158/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-08-01
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-04 13:31

Zarządzenie Nr 157/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-07-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-02 12:26

Zarządzenie Nr 156/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 r.

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-07-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-02 12:33

Zarządzenie Nr 155/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

 • autor informacji: wz Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-07-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-02 12:26

Zarządzenie Nr 154/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • autor informacji: wz Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-07-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-02 12:26

Zarządzenie nr 153/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 2787/10

 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-07-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-02 12:26

ZARZĄDZENIE Nr 152 /16 PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-02 12:44
 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-02 12:47

Zarządzenie Nr 151/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 lipca 2016 r.w sprawie powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor informacji: wz Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-07-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-02 12:26

Zarządzenie Nr 150/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 lipca 2016 r.w sprawie powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor informacji: wz Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-07-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-02 12:26

Zarządzenie Nr 149/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 lipca 2016 r.w sprawie powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor informacji: wz Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-07-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-02 12:26

Zarządzenie Nr 148/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 lipca 2016 r.w sprawie powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-02 11:47
 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-07-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-02 12:26

Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 lipca 2016 r.w sprawie powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-07-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-08-02 12:26

Zarządzenie Nr 146/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji pretargowej

 • autor informacji: wz Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-07-14
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-15 12:53

Zarządzenie Nr 145/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-15 12:42
 • autor informacji: wz Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-07-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-15 12:47

Zarządzenie Nr 144/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor informacji: wz Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-07-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-15 12:47

Zarządzenie Nr 143/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-07-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-15 12:47

Zarządzenie Nr 142/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-07-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-15 12:47

Zarządzenie Nr 141/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-07-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-15 12:47

Zarządzenie Nr 140/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-07-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-15 12:47

Zarządzenie Nr 139/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-07-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-15 12:47

Zarządzenie Nr 138/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-15 11:58
 • autor informacji: wz Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-07-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-15 12:47

Zarządzenie Nr 137/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-07-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-15 12:47

Zarządzenie Nr 136/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 r.

 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2016-07-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-15 12:47

Zarządzenie Nr 135/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 135/2016 (PDF) (571.95kB)
(dodano: 2016-07-06 13:58, ostatnia modyfikacja: 2016-07-07 13:54)
 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-07-06
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-06 14:00
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-07 13:49

ZARZĄDZENIE Nr 134 /16 PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

Zarządzenie Nr 134/2016 (DOCX) (17.14kB)
(dodano: 2016-07-05 11:19, ostatnia modyfikacja: 2016-07-07 13:11)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-07-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-05 11:21
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-07 13:09

Zarządzenie Nr 133/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zgłoszenia reprezentanta jednostki samorządu terytorialnego do rady nadzorczej spółki

 • autor informacji: Małagorzata Szustakiewicz
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-08 14:42

Zarządzenie Nr 132/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-01 15:33

Zarządzenie Nr 131/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-01 15:33

Zarządzenie Nr 130/16 Prezydenta Miasta Żyrardowaz dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 130/2016 (PDF) (577kB)
(dodano: 2016-07-01 15:10)
 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-01 15:33

Zarządzenie Nr 129/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 r.

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-07-07 13:52

Zarządzenie Nr 128/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie ( w organizacji)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-24 15:43

Zarządzenie Nr 127/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 Centrum Kultury w Żyrardowie

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-24 15:43

Zarządzene Nr 126/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego a rok 2015 Miejskiej biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki - Laskowskiego w Żyrardowie

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-24 15:43

Zarządzenie Nr 125/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa Nr 83/16 z dnia 20.04.2016 r. w sprawie Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji pomnika Filipa de Girarda w Żyrardowie

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-23 13:38

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-23 13:39

Zarządzenie Nr 124/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-23 08:28

Zarządzenie Nr 123/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 8269/10

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-21 13:48

Zarządzenie Nr 122/16Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-16 10:55

Zarządzenie Nr 121/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-14
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-15 14:53

Zarządzenie Nr 120/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Żyrardowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna w roku 2016

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-14 13:40

Zarządzenie Nr 119/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego : organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii letnich 2016

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-14 13:23

Zarządzenie Nr 118/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie

Zarządzenie Nr 118/2016 (XPS) (82.21kB)
(dodano: 2016-06-10 15:01, ostatnia modyfikacja: 2016-06-15 14:59)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-10 15:02
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-15 15:03

Zarządzenie Nr 117/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-09 12:14

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Żyrardowa zmieniającą uchwałę nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasto Żyrardów - zmiana kwestionariusza kwalifikacji punktowej

 • autor informacji: Natalia Klem
  data wytworzenia: 2016-06-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-08 15:19
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-19 14:47

Zarządzenie Nr 116/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-08 14:47

Zarządzenie Nr 115/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Stanu Cywilnego i spraw Obywatelskich w Żyrardowie

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-13 15:19

Zarządzenie Nr 114/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkanych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-06
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-06 11:49

Zarządzenie Nr 113/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu nr 1 przy ul. Ossowskiego 25 bl.4 w Żyrardowie

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-07 13:23

Zarządzenie Nr 112/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające w części załącznik do Zarządzenia Nr 99/16 z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-01
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-02 14:50

Zarządzenie Nr 111/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-06-01
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-02 15:32

Zarządzenie Nr 110/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy oraz nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy, położonych w Rewalu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-05-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-31 16:05

Zarządzenie Nr 109/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna w roku 2016

Zarządzenie Nr 109/2016 (PDF) (944.37kB)
(dodano: 2016-05-31 14:58, ostatnia modyfikacja: 2016-06-01 11:13)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-05-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-31 16:06
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-01 11:12

Zarządzenie Nr 108/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Miasta Żyrardowa za 2015 rok

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-05-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-08 14:44

Zarządzenie Nr 107/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta 2016 r.

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-05-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-08 15:47

Zarządznie Nr 106/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 r.

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-05-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-03 14:22

Zarządzenie Nr 105/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zaległych opłat za najem lokalu

Zarządzenie Nr 105/2016 (DOC) (50kB)
(dodano: 2016-06-03 14:26)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-05-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-06-03 14:28

Zarządzenie Nr 104/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-05-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-20 14:18

Zarządzenie Nr 103/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-18 11:09

Zarządzenie Nr 102/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach obchodów Roku Filipa de Girarda w 100- lecie nadania Miastu Żyrardów praw miejskich

Zarządzenie Nr 102/2016 (PDF) (990.14kB)
(dodano: 2016-05-12 16:12, ostatnia modyfikacja: 2016-05-13 15:25)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-12 16:12
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-13 15:25

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-05-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-12 16:13

Zarządzenie Nr 101/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Miasta Żyrardowa dla samorządowych instytucji kultury

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-18 11:35

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-05-09
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-18 11:36

Zarządzenie Nr 100/16 Prezdenta Miasta Żyrardowa z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-05-09
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-10 09:06

Zarządzenie Nr 99/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

drukuj

Zarządzenie Nr 98/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Żyrardowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna w roku 2016

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-05-06
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-06 16:20

Zarządzenie Nr 97/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonch w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach obchodów Roku Filipa de Girarda w 100 - lecie nadania Miastu Żyrardów praw miejskich

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-05-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-05 16:02

Zarządzenie Nr 96/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu Konkursu MANUFAKTURA SATYRY VII Ogólnopolski Konkursu Satyryczny Żyrardów 2016

drukuj

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-05 15:54

Zarządzenie Nr 95/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 r.

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-05-10 09:19

Zarządzenie Nr 94/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

wzór oferty (DOC) (102.5kB)
(dodano: 2016-04-29 15:19)

drukuj

 • autor informacji: Prezydenta Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-04-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-29 13:58

Zarządzenie Nr 93/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania likwidatora zakładu budżetowego - Tragowisko Miejskie w Żyrardowie oraz określenia czynności kwalifikacyjnych

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-29 13:57

Zarządzenie Nr 92/2016 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu 24 przy ul. Mireckiego 60 blok 9 w Żyrardowie

Zarządzenie 92/2016 (PDF) (37.54kB)
(dodano: 2016-04-26 15:50, ostatnia modyfikacja: 2016-05-09 15:45)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-26 15:52
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-09 15:44

Zarządzenie Nr 91/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-26 15:52

Zarządzenie nr 90/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-26 08:42

Zarządzenie Nr 89/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy, położonej w Łodzi oraz nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy, położonych w Rewalu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 12:16

Zarządzenie Nr 88/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, przyjęcia regulaminu pracy Zespołu

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-22 12:09

Zarządzenie Nr 87/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykzau nieruchomości stanowiących własność Gminy położonych w Żyrardowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-21 12:53

Zarządzenie Nr 86/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchmości- lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i na rzecz najemcy

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-21 12:53

Zarządzenie Nr 85/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie nabycia przez gminę - Miasto Żyrardów nieruchomości

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-21 12:53

Zarządzenie Nr 84/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 kwietnia 2016 r.w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

Zarządzenie Nr 84/2016 (DOCX) (13.4kB)
(dodano: 2016-04-21 13:04)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-21 13:06

Zarządzenie Nr 83/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji pomnika Filipa de Girarda w Żyrardowie

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-20 12:17

Zarządzenie Nr 82/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016-2024

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-20 12:03

Zarządzenie Nr 81/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania trzech podwórek na obszarze zabytkowej osady fabrycznej w Żyrardowie

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-12 12:34

drukuj

Zarządzenie Nr 80/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 kwienia 2016 r. w sprawie ustalenia jednolitego układu graficznego, zawartości elementów koniecznych, zasad obowiązujących przy sporządzaniu pism i projektów aktów prawnych oraz sposobu postępowania z projektami aktów prawnych

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-11 16:12

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-11 16:13

Zarządzenie Nr 78/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadanń publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-06 14:14

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-06 14:22

Zarządzenie Nr 77/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-06 14:18

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-06 14:22
 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 16:29
Treść ogłoszenia (PDF) (3187.44kB)
(dodano: 2016-04-08 16:29)
 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 16:29
 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 16:29

drukuj

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-08 16:32

Zarządzenie Nr 76/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomoc społeczna, w tym pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych osób i rodzin

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-06 14:05

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-06 14:22

Zarządzenie Nr 75/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrona i promocja zdrowia

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-06 14:04

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-06 14:22

Zarządzenie Nr 74/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-06 14:03

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-06 14:22
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-06 13:01

Zarządzenie Nr 73/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-05 15:13

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-05 15:21

Zarządzenie Nr 72/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-05 15:39

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-05 15:41

Zarządzenie Nr 71/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 04 kwietnia 2016 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-05 16:01

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-04-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-05 16:03

Zarządzenie Nr 70/2016 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-05 15:27

drukuj

 • autor informacji: Grażyna Targowska
  data wytworzenia: 2016-04-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-05 15:31

Zarządzenie Nr 69/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2016

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-07 12:54

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-07 13:10

Zarządzenie Nr 68/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 r.

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-07 12:53

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-07 13:10
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-07 12:47

Zarządzenie Nr 67/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-07 11:25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-07 11:25

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-04-07 11:33

Zarządzenie Nr 66/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Żyrardowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-30 15:17

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-30 15:24

Zarządzenie Nr 65/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-30 15:06

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-30 15:10

Zarządzenie Nr 64/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-31 10:24

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-31 10:34

Zarządzenie Nr 63/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-30 14:54

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-30 14:54

Zarządzenie Nr 62/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-30 14:50

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-30 14:51

Zarządzenie Nr 61/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-30 14:43

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-30 14:45

Zarządzenie Nr 60/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz wzorów zgłoszeń do szkoły podstawowej i gimnazjum

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-30 14:38

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-30 14:39

Zarządzenie Nr 59/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w dodze bezprzetargowej i na rzecz najemcy

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-21 14:35

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-21 14:39

Zarządzenie Nr 58/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-18 12:40

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-18 12:42

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 57/16 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

Zarządzenie Nr 57/2016 (DOCX) (15.14kB)
(dodano: 2016-03-18 12:31, ostatnia modyfikacja: 2016-03-21 15:29)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-18 12:32

Zarządzenie Nr 56/2016 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 09 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własnośc Gminy położonych w Żyrardowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-17 12:54

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-09
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-17 13:00

Zarządzenie Nr 55/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2016 roku

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-15 10:44

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-09
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-15 10:50

Zarządzenie Nr 54/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-09 13:54

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-09 13:55

Zarządzenie Nr 53/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 579/15 Prezydenta Miasta Żyrardowa w sprawie ustalenia składu, zasad powołania członków oraz regulaminu działania Żyrardowskiej Rady Sportu

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-08 16:04

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-08 16:05

Zarządzenie Nr 52/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie powołania członków do Żyrardowskiej Rady Sportu

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-08 16:03

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-08 16:05

Zarządzenie Nr 51/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-03 11:06

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-03 11:07

Zarządzenie Nr 50/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-03 09:22

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-03 10:59

Zarządzenie Nr 49/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-03 10:52

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-03-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-03 10:58

Zarządzenie Nr 48/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-03 10:49

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-03 10:58

Zarządzenie Nr 47/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 r.

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-09 13:20

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-09 13:21

Zarządzenie Nr 46/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-29 15:33
wzór oferty (DOC) (102.5kB)
(dodano: 2016-02-29 15:57)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-29 15:57

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-29 15:53
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-29 15:32

Zarządzenie Nr 45/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-29 15:28
wzór oferty (DOC) (102.5kB)
(dodano: 2016-02-29 15:58)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-29 15:58

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-29 15:53
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-01 08:23

Zarządzenie Nr 44/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-29 15:36
wzór oferty (DOC) (102.5kB)
(dodano: 2016-02-29 15:59)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-29 15:59

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-29 15:53

Zarządzenie Nr 43/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-29 15:21
wzór oferty (DOC) (102.5kB)
(dodano: 2016-02-29 15:59)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-29 15:59

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-29 15:53
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-29 15:20

Zarządzenie Nr 42 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych osób i rodzin

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-29 15:15
wzór oferty (DOC) (102.5kB)
(dodano: 2016-02-29 16:00)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-29 16:00

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-29 15:53
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-29 15:16

Zarządzenie Nr 41 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie powołania stałej komisji do spraw ustalania i szacowania szkód podwstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-25 15:26

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-25 15:28

Zarządzenie Nr 40/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-19 15:03

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-19 15:04

Zarządzenie Nr 39/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-19 10:25

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-19 10:26

Zarządzenie Nr 38/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid.4398/13

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-18 11:32

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-18 11:32

Zarządzenie Nr 37/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów "Roku Filipa de Girarda w 100-lecie nadania Miastu Żyrardów praw miejskich".

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-17 16:12

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-17
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-17 16:13

Zarządzenie Nr 36/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu i powołania komisji przetargowej

ogłoszenie (PDF) (595.49kB)
(dodano: 2016-02-16 15:13)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-16 15:13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-16 15:13

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-16 15:16

Zarządzenie Nr 35/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu planowania i udzielania zamówień pblicznych w Urzędzie Miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-15 13:08

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-15 13:09

Zarządzenie Nr 34/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-12 13:43

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-12 13:43

Zarządzenie Nr 33/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Żyrardowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-12 08:40
Zarządzenie Nr 33/2016 (PDF) (281kB)
(dodano: 2016-02-12 08:36)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-12 08:36
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-12 08:40

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-12 08:43

Zarządzenie Nr 32/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Żyrardowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-11 15:53

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-11 15:53

Zarządzenie Nr 31/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie: powołania członków do Żyrardowskiej Rady Sportu

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-11 15:48

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-11 15:49

Zarządzenie Nr 30/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-11 12:09

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-11 12:10

Zarządzenie Nr 29/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 08 lutego 2016 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

Zarządzenie Nr 29/2016 (DOC) (45kB)
(dodano: 2016-02-08 15:36)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-08 15:36

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-08 15:38

Zarządzenie Nr 28/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy położonych w Żyrardowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-10 14:48

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-10 14:49

Zarządzenie Nr 27/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu PGM Żyrardów Spółki z o.o.

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-09 15:11

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-09 15:12

Zarządzenie Nr 24/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie : powołania komisji przetargowej

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-25 08:42

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-03
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-25 08:44

Zarządzenie Nr 23/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-08 12:35

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-02-03
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-08 12:35

Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 r.

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-08 12:47

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-01-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-08 12:48

Zarządzenie Nr 21/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-01 08:47

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-01-29
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-01 08:48

Zarządzenie Nr 20/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu i powołania komisji przetargowej

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-29 14:49

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-29 14:51

Zarządzenie Nr 19/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-26 09:50

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-26 09:51

Zarządzenie Nr 18/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

Zarządzenie Nr 18/2016 (DOC) (45.5kB)
(dodano: 2016-01-28 13:29)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-28 13:29

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-01-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-28 14:36

Zarządzenie Nr 17/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniajacym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-02 09:23

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-01-26
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-02-02 09:27

Zarządzenie Nr 16/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 12:14

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-01-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-25 12:16

Zarządzenie Nr 15 /16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-26 11:48

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-01-19
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-26 11:49

Zarządzenie Nr 14/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisjach Konkursowych w roku 2016

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-19 14:32

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-01-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-19 14:33

Zarządzenie Nr 13/2016 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 2686/39

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-26 11:42

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-01-15
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-26 11:43

Zarządzenie Nr 12/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy położonych w Żyrardowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-18 15:19

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-01-14
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-18 15:20

Zarządzenie Nr 11/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym lub stanowiących własność Gminy położonych w Żyrardowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-26 09:36

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-01-14
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-26 09:37

Zarządzenie Nr 10/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Żyrardów położonych w Żyrardowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 10/2016 (PDF) (842.3kB)
(dodano: 2016-01-18 15:03)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-18 15:03

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-01-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-18 15:08

Zarządzenie Nr 9/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie: zaległych opłat za najem lokalu

Zarządzenie Nr 9/2016 (DOC) (25kB)
(dodano: 2016-01-28 13:17)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-28 13:17

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-01-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-28 13:19

Zarządzenie Nr 8 /16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie: zaległych opłat za najem lokalu

Zarządzenie Nr 8/2016 (DOC) (26kB)
(dodano: 2016-01-27 13:20)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-27 13:20

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-01-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-27 13:20

Zarządzenie Nr 7/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębny przedmiot własności w domu wielolokalowym , przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 7/2016 (PDF) (601.87kB)
(dodano: 2016-01-15 15:14)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-15 15:14

drukuj

 • autor informacji: Rada Miasta Żyrardowa
  data wytworzenia: 2016-01-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-15 15:14

Zarządzenie Nr 6 /16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie: zaległych opłat za najem lokalu

Zarządzenie Nr 6/2015 (DOC) (26kB)
(dodano: 2016-01-27 13:11)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-27 13:11

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-01-12
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-27 13:12

Zarządzenie Nr 5 /16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie: zaległych opłat za najem lokalu

Zarządzenie Nr 5/2016 (DOC) (25.5kB)
(dodano: 2016-01-19 10:07)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-19 10:07

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-01-07
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-19 10:10

Zarządzenie Nr 4/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie Nr 4/2016

Zarządzenie Nr 3/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Żyrardowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016

Zarządzenie Nr 3/2016 r.

Zarządzenie Nr 2/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-15 10:53

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-01-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-03-15 10:57

Zarządzenie Nr 1/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 04 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji czasu wolnego w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-04 15:25

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2016-01-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-04 15:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11109
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-31 11:09

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6592503
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-06-21 15:33

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl