Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 80/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-04-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-24 14:27

Zarządzenie Nr 79/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. Od przemysłu do kultury - zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX - wiecznej Osady Fabrycznej w Żyrardowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Zarządzenie Nr 79/2017 (PDF) (1413.17kB)
(dodano: 2017-04-21 14:26, ostatnia modyfikacja: 2017-04-25 09:36)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-21 14:27

Zarządzenie Nr 74/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-04-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-21 15:36

Zarządzenie Nr 73/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-04-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-21 15:36

Zarządzenie Nr 72/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-04-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-21 15:31

Zarządzenie Nr 71/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-04-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-21 15:31

Zarządzenie Nr 70/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-04-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-21 15:31

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2017-04-13 13:46
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2017-04-13 13:57

drukuj

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2017-04-13 13:57

Zarządzenie Nr 68/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-04-11
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-21 15:08

Zarządzenie Nr 67/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-04-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-11 14:57

Zarządzenie Nr 66/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

drukuj

 • autor informacji: wz Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2017-04-06
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-07 09:29

Zarządzenie Nr 64/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-06 13:32

Zarządzenie Nr 63/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej oraz wzoru zgłoszenia do szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-05 15:46

Zarządzenie Nr 62/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r.

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-07 09:40

Zarządzenie Nr 60/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-30 15:38

Zarządzenie Nr 59/17 Prezydenta Miasta Żyradowa z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Partnera krajowego spoza sektora finansów publicznych do projektu pod nazwą Od przemysłu do kultury - zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX - wiecznej Osady Fabrycznej w Żyrardowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-30 14:55

Zarządzenie Nr 58/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016

drukuj

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-06 12:15

Zarządzenie Nr 57/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu nr 61 przy ul. Mireckiego 103 w Żyrardowie

Zarządzenie Nr 57/2017 (PDF) (194.4kB)
(dodano: 2017-04-03 14:36)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-28
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-05 15:21

Zarządzenie Nr 56/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Żyrardów na rok szkolny 2017/2018

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-30 12:41

Zarządzenie Nr 55/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r.

Zarządzenie Nr 55/2017 (PDF) (1031.22kB)
(dodano: 2017-03-30 12:40, ostatnia modyfikacja: 2017-03-30 12:43)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-30 12:41

Zarządzenie Nr 54/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-28 11:32

Zarządzenie Nr 53/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców i w drodze bezprzetargowej

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-27 14:45
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-30 12:59

Zarządzenie Nr 52/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2024

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-06 13:00

Zarządzenie 51/2017 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy położonych w Żyrardowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2017-03-24 11:16
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-24 11:17

drukuj

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2017-03-24 11:18
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-24 11:17

Zarządzenie Nr 50/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj

 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-28 11:48
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-30 13:00
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2017-03-23 09:24
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-29 12:49
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2017-03-23 09:18
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2017-03-23 09:21
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2017-03-23 09:21
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2017-03-23 09:22

drukuj

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2017-03-22 15:38
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-22 15:29

ZARZĄDZENIE Nr 44 /17 PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-17
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-17 15:45

Zarządzenie Nr 43/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r.

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-17
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-04-05 15:51

Zarządzenie Nr 42/2017 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 42/2017 (PDF) (272.2kB)
(dodano: 2017-03-16 15:45)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-17 10:05

Zarządzenie Nr 41/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Zespołu ds. Rewitalizacji

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-16
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-17 10:05

Zarządzenie Nr 40/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad przydzielania lokali komunalnych w nowo wybudowanym budynku przy ul. Waryńskiego w Żyrardowie

Załącznik (PDF) (222.75kB)
(dodano: 2017-03-17 15:41)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-17 15:45

Zarządzenie Nr 39/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-10 14:46

Zarządzenie Nr 38/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r.

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-28 11:55

Zarządzenie Nr 37/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 37/2017 (PDF) (256.9kB)
(dodano: 2017-03-09 12:55)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-09 12:56

Zarządzenie Nr 36/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2017 roku

Zarządzenie Nr 36/17 (PDF) (4082.85kB)
(dodano: 2017-03-08 15:42)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-07
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-08 15:43

Zarządzenie Nr 35/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia regulaminu akcji sterylizacji i kastracji kotów właścicielskich oraz akcji znakowania psów, prowadzonej w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Żyrardowa na rok 2017"

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-08 10:23

Zarządzenie Nr 34/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-28 11:32

Zarządzenie Nr 33/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r.

Zarządzenie Nr 33/2017 (PDF) (712.2kB)
(dodano: 2017-03-16 15:49)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-17 10:04

Zarządzenie nr 32/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-02-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-28 13:29

Zarządzenie Nr 31/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 4282/112

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-03-24
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-01 13:18

Zarządzenie Nr 30/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Żyrardowa

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-02-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-24 13:08

Zarządzenie Nr 29/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z 23 luty 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r.

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-02-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-03-28 11:39

Zarządzenie Nr 28/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

Zarządzenie Nr 28/2017 (DOCX) (13.6kB)
(dodano: 2017-02-21 09:24)

drukuj

 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2017-02-20
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-21 09:33

Zarządzenie Nr 27/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 27/2017 (PDF) (907.74kB)
(dodano: 2017-02-17 10:28, ostatnia modyfikacja: 2017-02-17 15:11)

drukuj

 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2017-02-17
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-17 10:30
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-17 15:25

Zarządzenie Nr 26/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

Treść ogłoszenia (PDF) (881.13kB)
(dodano: 2017-02-15 14:00)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-02-14
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-15 14:00
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-16 08:54

Zarządzenie Nr 25/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie nadania Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Żyrardowie imienia psa Kazana

drukuj

 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2017-02-14
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-16 14:08
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-16 14:36

Zarządzenie Nr 24/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-02-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-13 11:24

Zarządzenie Nr 23/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-02-09
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-15 13:46
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-16 08:54

Zarządzenie Nr 22/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt im. psa Kazana w Żyrardowie

drukuj

 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2017-02-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-13 12:54
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-13 12:52

Zarządzenie Nr 21/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu

drukuj

 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2017-02-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-09 14:34
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-10 15:55

Zarządzenie Nr 20/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj

 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2017-02-08
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-08 15:32

Zarządzenie Nr 19/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

drukuj

 • autor informacji: wz. Prezydenta Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski Zastępca Prezydenta Miasta
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-07 15:24

Zarządzenie Nr 18/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 03 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-02-03
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-09 14:18

Zarządzenie Nr 17/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisjach Konkursowych w roku 2017

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-02 15:35

Zarządzenie Nr 16/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Żyrardowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-02 14:26
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-02 14:46

Zarządzenie Nr 15/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych oraz regulaminu

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-02-01
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-02 13:17

Zarządzenie Nr 14/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-01-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-30 15:57

Zarządzenie Nr 13/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-30 10:59

Zarządzenie Nr 12/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r.

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-02-02 15:43

Zarządzenie Nr 11/17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-25 14:45

Zarządzenie Nr 9/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-01-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-23 13:07

Zarządzenie Nr 8/16 Prezydenta Miasta w Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 8/2017 (PDF) (631.8kB)
(dodano: 2017-01-23 12:55)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-01-17
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-23 12:56

Zarządzenie Nr 7/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji czasu wolnego w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży

wzór oferty (DOCX) (83.31kB)
(dodano: 2017-01-19 09:07)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-01-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-16 11:47

Zarządzenie Nr 6/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-01-09
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-11 14:53

Zarządzenie Nr 5/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-01-09
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-11 14:47

ZARZĄDZENIE Nr 4 /17 PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

Zarządzenie Nr 4/2017 (DOCX) (15.68kB)
(dodano: 2017-01-11 15:23)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-01-05
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-11 15:24

Zarządzenie Nr 3/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego rezerwację miejsc przeznaczonych na handel na ulicach wokół cmentarza w Żyrardowie

Zarządzenie Nr 3/2017 (PDF) (1268.3kB)
(dodano: 2017-01-05 15:30)
mapa (PDF) (1935.19kB)
(dodano: 2017-01-05 15:30)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-01-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-05 15:31

Zarządzenie Nr 2/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: zajęcia opiekuńczo - wychowawcze na rzecz dzieci w formie świetlicy

Zarządzenie Nr 2/2017 (PDF) (497.25kB)
(dodano: 2017-01-05 15:22)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-01-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-05 15:31

Zarządzenie Nr 1/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących, będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie, w miejscu zamieszkania - na terenie gminy Miasto Żyrardów

Zarządzenie Nr 1/2017 (PDF) (571.4kB)
(dodano: 2017-01-05 15:14)

drukuj

 • autor informacji: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
  data wytworzenia: 2017-01-02
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2017-01-05 15:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2690
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-04-25 09:36

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5181395
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-04-25 15:05

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl