Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Wystąpienie pokontrolne - P/19/003 - Informatyzacja procesu zamówień publicznych

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z kontroli prawidłowości określania parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy dla działek, na których planowana była budowa zespołów budynków wielorodzinnych

drukuj (Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z kontroli prawidłowości określania parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy dla działek, na których planowana była budowa zespołów budynków wielorodzinnych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kęcik – Najwyższa Izba Kontroli
  data wytworzenia: 2019-06-10
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-06-24 11:39

Informacja pokontrolna Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeprowadzonej kontroli projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I"

drukuj (Informacja pokontrolna Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeprowadzonej kontroli projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
  data wytworzenia: 2019-02-21
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2019-03-12 10:01

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej

drukuj (Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Regionalna Izba Obrachunkowa
  data wytworzenia: 2018-08-21
 • opublikował: Paulina Kowalewska
  data publikacji: 2018-09-07 12:12

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - P/17/088

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Zyśk - Najwyższa Izba Kontroli
   data wytworzenia: 2018-03-21
  • opublikował: Paulina Kowalewska
   data publikacji: 2018-04-19 11:35
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Zyśk - Najwyższa Izba Kontroli
   data wytworzenia: 2018-04-11
  • opublikował: Paulina Kowalewska
   data publikacji: 2018-04-19 11:37
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński
   data wytworzenia: 2018-04-17
  • opublikował: Paulina Kowalewska
   data publikacji: 2018-04-19 11:39

drukuj (Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - P/17/088)

Protokół z dnia 10 sierpnia 2015 r. w zakresie celowości i zgodności gospodarowania środkami publicznymi w roku 2012

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kaczmarek-Różana Komisarz Skarbowy
  data wytworzenia: 2015-08-10
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-10-12 11:10

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego

drukuj (Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Sierański
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-26 13:41
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-26 14:32

Wystąpienie pokontrolne w przedmiocie kontroli obejmującej zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego przeprowadzenia wyborów ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych.

drukuj (Wystąpienie pokontrolne w przedmiocie kontroli obejmującej zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego przeprowadzenia wyborów ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Zych
  data wytworzenia: 2016-01-13
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2016-01-26 09:54

Protokół kontroli za okres od sierpnia 2012 r. do lipca 2015 r. przeprowadzony przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

drukuj (Protokół kontroli za okres od sierpnia 2012 r. do lipca 2015 r. przeprowadzony przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisław Szwarc
  data wytworzenia: 2015-09-18
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-09-23 12:42

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli po kontroli w Urzędzie Miasta Żyrardowa pn. "Realizacja przez podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązku dostosowania ich stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych"

drukuj (Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli po kontroli w Urzędzie Miasta Żyrardowa pn. "Realizacja przez podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązku dostosowania ich stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogdan Skwarka
  data wytworzenia: 2015-07-27
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-08-26 15:14

Raport i opinia z audytu działalności Centrum Kultury w Żyrardowie

drukuj (Raport i opinia z audytu działalności Centrum Kultury w Żyrardowie)

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-17 13:40
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
   data publikacji: 2015-06-17 14:59

drukuj ()

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2015-06-17 14:57

Protokół z kontroli kompleksowej podpisany dnia 02.09.2014 r.

protokół

Protokół kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych

protokół kontroli

Protokół kontroli prawidłowości realizacji umowy Nr 275/OR-BP-I.D.2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu pożarniczego w 2012 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej Żyrardów ( zwanej dalej "OSP")

protokół kontroli

Protokół z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno - rozpoznawczych - zakres czynności : Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

protokół (2013r.)

PROTOKÓŁ KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU MIASTA W ŻYRARDOWIE Pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

PROTOKÓŁ KONTROLI (2012 r.)

Kontrola projektu pod nazwą "Przebudowa ulicy Limanowskiego w Żyrardowie na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. 1 Maja - dr. gminna nr 470727W"

Wystąpienie pokontrolne (2012 r.)

Informacja pokontrolna 1/RPMA.06.01.00-14-048/08

Informacja pokontrolna (2012 r.)

Protokół z kontroli prowadzenia ewidencji kąpielisk

protokół kontroli (2012 r.)

Protokół z kontroli: 1. realizacji dochodów budżetowych, 2.wykorzystania dotacji otrzymanej w rozdziałach 85212, 85295 klasyfikacji budżetowej

protokół z kontroli (2012 r.)

Protokół z kontroli problemowej - sprawdzano realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie działalności Urzędu Stanu Cywilnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

protokół kontroli (2011 r.)

Protokół z kontroli problemowej stanu przygotowań obronnych Urzędu Miasta Żyrardowa

Protokół kontroli (2010r.)

Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Żyrardów za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

protokół kontroli ( 2010 r.)

Wystąpienie pokontrolne w zakresie przestrzegania prawa ochrony zwierząt, w latach 2008-2010 ( I półrocze )

wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne w zakresie kontroli inwestycji gminnych z uwzględnieniem projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w latach 2004-2010 (I półrocze)

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w roku 2008 przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie

wystąpienie pokontrolne (2009 r.)

Informacja pokontrolna z wizyty monitorującej w ramach kontroli trwałości przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu pn. ”Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Żyrardowie – I etap”

informacja pokontrolna (2009 r.)

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie systemu funkcjonowania dodatków mieszkaniowych

wystąpienie pokontrolne (2009 r.)
Protokół kontroli problemowej wykorzystania w 2007 roku środków budżetowych na realizację programu "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną"
protokół kontroli (2007 r.)
Wystąpienie pokontrolne realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i środowiska oraz egzekwowania podatku od nieruchomości.
wystąpienie pokontrolne (2004 r.)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16136
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-13 13:32

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10861351
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 15:49

Stopka strony