Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Łukasz Kasperczyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji

Do zadań Wydziału Kultury i Promocji Miasta należy w szczególności:
   1) w zakresie kultury
         a) kreowanie polityki kulturalnej miasta przez tworzenie i realizowanie miejskich programów edukacji i animacji kulturalnej,
         b) organizacja uroczystych obchodów świąt państwowych, świąt lokalnych, eventów, festynów, koncertów okolicznościowych, imprez masowych,
         c) w zakresie działalności kulturalnej, organizacji wydarzeń, aktywizacji lokalnej społeczności, opracowywania miejskiego kalendarza imprez, współpraca z:
               - miejskimi placówkami kulturalnymi i oświatowymi,
               - organizacjami społecznymi,
               - środowiskami twórczymi,
               - odpowiednimi jednostkami Powiatu Żyrardowskiego i Województwa Mazowieckiego,
         d) podejmowanie działań umożliwiających mieszkańcom, lokalnym środowiskom, organizacjom realizowanie własnych inicjatyw kulturalno-społecznych na rzecz mieszkańców miasta, aktywizujących lokalną społeczność,  
         e) promowanie osób zasłużonych dla Miasta, promowanie pozytywnych postaw, talentów, osiągnięć mieszkańców Żyrardowa, szczególnie dzieci i młodzieży,
         f) promowanie wydarzeń kulturalnych odbywających się w mieście, obsługa medialna, fotorelacje na samorządowych kanałach komunikacji,  
         g) prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Żyrardów,
         h) prowadzenie wykazu obiektów, w których prowadzona jest działalność kulturalna,
         i) prowadzenie spraw związanych z bibliotekami, m.in. sprawy tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania,
         j) przygotowywanie dokumentów dotyczących wydawania decyzji zezwalającej na odbycie imprezy masowej bądź zakazującej odbycia imprezy;


   2) w zakresie promocji
         a) kreowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród mieszkańców i na zewnątrz,
         b) organizowanie kampanii promocyjnych,
         c) gromadzenie informacji o mieście,
         d) przygotowywanie materiałów promocyjno-informacyjnych o mieście, wydawnictw turystycznych, gadżetów promocyjnych,
         e) promocja miasta we współpracy z innymi wydziałami UM na targach turystycznych, gospodarczych i inwestycyjnych,
         f) we współpracy z innymi wydziałami UM opracowywanie materiałów graficznych dotyczących ofert wykorzystania mienia komunalnego, promujących potencjał gospodarczy miasta, tereny inwestycyjne i pożądane kierunki rozwoju miasta,
         g) monitoring mediów ogólnopolskich w zakresie publikacji dotyczących Żyrardowa,
         h) administrowanie miejską stroną www.zyrardow.pl, we współpracy z pozostałymi Wydziałami UM opracowywanie i publikowanie bieżących informacji o działalności samorządu miasta, aktualizacja poszczególnych działów tematycznych,
         i) promocja programów „Żyrardowska Karty Dużej Rodziny” i „Żyrardowska  Karta Seniora”, przygotowywanie porozumień z partnerami programów, współpraca z partnerami,  
         j) współpraca zagraniczna: nawiązywanie nowych kontaktów, organizacja wizyt w miastach partnerskich, podejmowanie delegacji zagranicznych,  
         k) współpraca z agencjami filmowymi realizującymi zdjęcia na terenie Żyrardowa,    
         l) prowadzenie spraw związanych z Patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa,  
         m) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem logo, herbu i flagi Miasta Żyrardowa;


   3) w zakresie działań Rzecznika Prasowego:
         a) współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi,
         b) przygotowywanie na potrzeby środków masowego przekazu materiałów informacyjnych o działalności samorządu gminnego, bieżącej pracy Urzędu Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych, o ważniejszych rozstrzygnięciach podejmowanych przez organy gminy oraz zwięzłe kalendarium istotnych dla życia wspólnoty lokalnej wydarzeń, w oparciu pozyskane informacje, uczestnictwo lub na podstawie dokumentów sporządzanych podczas:
               - sesji Rady Miasta,
               - posiedzeń komisji problemowych Rady Miasta,
               - spotkań Prezydenta.
         c) udzielnie wywiadów, przygotowywanie we współpracy z Wydziałami UM i jednostkami organizacyjnymi odpowiedzi na pytania przedstawicieli mediów.
         d) opracowywanie i kierowanie do środków masowego przekazu:
               - uzupełnień,
               - sprostowań,
               - polemik,
               - wyjaśnień, w odniesieniu do informacji publikowanych w środkach masowego przekazu niezgodnych ze stanem faktycznym lub zawierających błędną jego interpretację.
         e) organizowanie i obsługa spotkań Prezydenta Miasta, przedstawicieli Rady Miasta ze środkami masowego przekazu, mieszkańcami miasta, organizacjami społecznymi lub środowiskami opiniotwórczymi, celem przedstawienia podstawowych założeń działań podejmowanych przez władze miasta i problemów pojawiających się w powyższym procesie.


Kontakt

tel.:      46 858 15 81

tel./fax: 46 858 15 11

drukuj (Łukasz Kasperczyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szustakiewicz
    data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2008-07-23 10:08
  • zmodyfikował: Dorota Rdest
    ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 12:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41216
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-04 09:36

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10852270
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-19 16:12

Stopka strony