Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Beata Tylutki – Dyrektor Wydziału Inwestycji

Do zadań Wydziału Inwestycji należą sprawy związane realizacją inwestycji miejskich w zakresie dróg publicznych, gospodarki komunalnej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, w szczególności:
1) koordynowanie prac związanych opracowywaniem i aktualizacją wieloletnich planów inwestycyjnych  w oparciu o analizę zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na terenie miasta i w jego otoczeniu, wnioski mieszkańców i propozycje właściwych merytorycznie wydziałów;

2) przygotowywanie projektu planu inwestycji do budżetu miasta na dany rok w oparciu o dokumenty strategiczne i zgłoszenia potrzeb inwestycyjnych i modernizacyjnych pochodzących od wydziałów, jednostek budżetowych, samorządów mieszkańców;

3) udział w działaniach zmierzających do pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych;

4) realizacja zadań związanych z technicznym przygotowaniem inwestycji w zakresie uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, warunków technicznych, zlecenia opracowania map do celów projektowych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

5) przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę;

6) nadzór nad przebiegiem procesu realizacji inwestycji:
         a) przekazanie placu budowy i dokumentacji projektowej;
         b) bieżąca współpraca z nadzorem inwestorskim w zakresie zapewnienia prawidłowego przebiegu robót, dokumentowania konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych, przygotowywanie projektów aneksów do umów;
         c) egzekwowanie terminowej, zgodnej z harmonogramem, realizacji robót;
         d) udział w odbiorach częściowych i końcowym a także w przeglądach w okresie gwarancji i pogwarancyjnym;

7)  przyjmowanie i kontrola wpływających faktur za realizację zadań;

8) rozliczanie końcowe inwestycji;

9) przekazywanie obiektów do użytkowania;

10) przygotowanie wniosków o dokonanie rzeczowych lub finansowych zmian w budżecie miasta w przypadku konieczności ich wprowadzenia;

11) sporządzanie okresowych informacji i sprawozdań z realizacji inwestycji;

12) bieżąca analiza stanu zaspokajania potrzeb mieszkańców w podstawowe urządzenia z zakresu infrastruktury komunalnej i społecznej i przekazywanie Prezydentowi Miasta informacji oraz wniosków w tym zakresie;

13) prowadzenie całości spraw związanych z realizacją Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych:
         a) propagowanie informacji o możliwości realizacji zadań wspólnych przy udziale Miasta i mieszkańców,
         b) udział w procesie przygotowania inwestycji wspólnych,
         c) wnioskowanie o umieszczenie zadań wspólnych w budżecie miasta,
         d) kontraktowanie inwestycji zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień,
         e) nadzór nad przebiegiem procesu inwestycyjnego,
         f) rozliczenie inwestycji,
         g) nadzór nad realizacją obowiązków finansowych stron Porozumienia;

14) realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych z uwzględnieniem specyfiki tych zadań w zakresie obowiązków beneficjenta.


Kontakt

tel.   (46) 858 15 68

fax:  (46) 858 15 11

drukuj (Beata Tylutki – Dyrektor Wydziału Inwestycji)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szustakiewicz
    data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2008-07-23 10:11
  • zmodyfikował: Dorota Rdest
    ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 15:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41225
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-04 09:36

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10852286
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-19 16:12

Stopka strony