Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Aneta Kalisiak-Ćwikowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:
1) nadzorowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania w czystości i sprawności miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;

2) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem siecią kanalizacji deszczowej i jej finansowaniem oraz tworzenie warunków niezbędnych do jej utrzymania, m.in. poprzez:
         a) wydawanie warunków technicznych na odprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
         b) opiniowanie projektów budowlanych w zakresie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi,
         c) uczestniczenie w odbiorach urządzeń i sieci kanalizacji deszczowej;

3) opracowywanie planów z zakresu utrzymania sieci kanalizacji deszczowej, separatorów, osadników studzienek odpływowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu;

4) naliczanie opłat za wprowadzanie przez podmioty gospodarcze ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;

5) realizowanie opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami;

6) dokonywanie opłat za umieszczenie przez gminę urządzeń infrastruktury kanalizacji deszczowej;

7) współpraca z innymi jednostkami w zakresie infrastruktury sanitarnej;

8) podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do likwidacji „dzikich wysypisk” na terenie miasta;

9) współpraca ze Strażą Miejską oraz innymi podmiotami w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w zakresie skwerów, zieleńców, parków;

10) obsługa pod kątem czystości imprez masowych organizowanych na terenie miasta;

11) nadzór nad terenami stanowiącymi własność miasta, konserwacją i pielęgnacją terenów miejskich, realizacja prac interwencyjnych z tego zakresu;

12) opracowywanie planów z zakresu konserwacji zieleni miejskiej, oczyszczania miasta oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań budżetowych z tego zakresu;

13) przygotowywanie propozycji wydatków w zakresie placów miejskich, terenów zieleni, urządzeń komunalnych;

14) prace porządkowe na kwaterach żołnierskich na cmentarzu w Żyrardowie oraz przy tablicy straceń;

15) koordynowanie działalności instytucji powołanych do realizacji zadań użyteczności publicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania  nieczystości płynnych i stałych, zaopatrzenia w ciepło;

16) konserwacja i zakupy urządzeń komunalnych: wiat przystankowych, tablic, ławek, koszy ulicznych, oznakowywanie ulic tablicami z nazwami ulic;

17) kontrola oraz zapewnienie utrzymania i eksploatacji placów zabaw podlegających pod Miasto Żyrardów;

18) zapewnianie utrzymania i eksploatacji szaletów miejskich;

19) prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego i placów miejskich;

20) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Miasta w energię elektryczną, cieplną i gazowa w tym koordynowanie prac związanych z aktualizacją planów i założeń dotyczących zaopatrzenia Miasta w energię elektryczną, cieplną i gazową;

21) realizacja zadań określonych w ustawie Prawo wodne:
         a) podejmowanie działań zmierzających do prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych stanowiących układ hydrologiczny Miasta Żyrardowa,
         b) kontrola aktualności pozwoleń wodnoprawnych,
         c) kontrola utrzymania technicznego urządzeń melioracji wodnych;

22) nadzór nad konserwacją i oczyszczaniem rowów odwadniających

23) realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody:
         a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, naliczanie opłat za ich usunięcie oraz nakładanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,
         b) współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków w zakresie usuwania drzew z terenów wpisanych do rejestru zabytków.


Kontakt:

tel. (46) 858 15 50
    
fax: (46) 858 15 11

drukuj (Aneta Kalisiak-Ćwikowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szustakiewicz
    data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2008-07-23 10:11
  • zmodyfikował: Dorota Rdest
    ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 15:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41224
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-04 09:36

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10852285
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-19 16:12

Stopka strony