Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«czerwiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Natalia Klem – Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej

Do zadań Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektu budżetu w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz dodatków mieszkaniowych – analiza zapotrzebowania środków finansowych na bieżące utrzymanie zasobu, na prace remontowe, inwestycje;

2) prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi Wspólnot Mieszkaniowych i budynków stanowiących 100% własność Miasta – przygotowywanie dokumentów do Wydziału Budżetu w celu zapłaty faktur i zaliczek do Wspólnot Mieszkaniowych;

3) opracowywanie wspólnie z właściwymi wydziałami Urzędu i przekazywanie pod obrady Rady Miasta Żyrardowa projektów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy określającego:
         a) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,
         b) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali,
         c) planowaną sprzedaż lokali,
         d) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
         e) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy  oraz przewidywane zmiany w tym zakresie,
         f) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,
         g) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli a także wydatki inwestycyjne,
         h) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

4) opracowywanie i przekazywanie pod obrady Rady Miasta Żyrardowa projektów uchwał dotyczących  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, kryteriów wyboru osób, z którymi  umowy najmu  powinny być zawierane w pierwszej kolejności;

5) przygotowywanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie wysokości stawek czynszu najmu lokali gminnych

6) przygotowanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zaległych opłat za najem lokali mieszkalnych, socjalnych – analiza stanu zaległości przy współpracy z zarządcą nieruchomości; analiza wniosków o wyrażenie zgody na spłatę zaległości w ratach;

7) prowadzenie ewidencji mieszkaniowego zasobu gminy;

8) monitorowanie, przestrzeganie prawidłowości realizacji umowy o zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami niemieszkalnymi oraz terenami przyległymi zawartej z PGM Żyrardów Sp. z o.o.

9) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o najem lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy:
         a) rejestracja wniosków w programie EZD oraz wprowadzenie do wykazu – wnioski o najem lokalu;
         b) wstępna weryfikacja wniosków o najem lokal – wezwanie do uzupełnienia braków;
         c) weryfikacja wniosków w terenie we współpracy z MOPS według kwestionariusza kwalifikacji punktowej;

10) opracowywanie we współpracy z Komisją Mieszkaniową Rady Miasta Żyrardowa projektu list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa – na podstawie danych zawartych we wnioskach o najem lokalu mieszkalnego;

11) sporządzenie we współpracy z Komisją Mieszkaniową Rady Miasta Żyrardowa ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa – po uprzedniej analizie złożonych uwag i zastrzeżeń do projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa;

12) przygotowywanie materiałów do pracy Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa; sprawdzenie sytuacji mieszkaniowej osób proszących o udział w komisji mieszkaniowej, zasięganie informacji od zarządcy nieruchomości, w tym działu administracji, działu windykacji

13) realizacja obowiązujących list osób uprawnionych do najmu lokali mieszkalnych;

14) realizacja wyroków eksmisyjnych;

15) prowadzenie spraw związanych ze skierowaniem do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, socjalnego: skierowanie na prace adaptacyjne wskazanego lokalu do zasiedlenia, monitorowanie terminów wykonania prac;

16) prowadzenie spraw związanych z podnajmem lub oddaniem w bezpłatne użytkowanie lokali;

17) prowadzenie spraw związanych z wstąpieniem w stosunek najmu, po osobach zmarłych oraz po osobach opuszczających lokal gminny. Współpraca z zarządcą nieruchomości – m.in. w zakresie potwierdzenia faktu zamieszkiwania, informacji o regulowaniu należnych opłat i ilości osób przebywających w lokalu gminnym.

18) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych,  w tym  m.in. rozpatrywanie złożonych wniosków, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, wydawanie decyzji administracyjnych, wstrzymywania wypłaty dodatków mieszkaniowych, sporządzania list wypłat, przygotowanie zleceń do Wydziału Budżetu w celu przekazywania środków finansowych w zakresie dodatków mieszkaniowych do zarządców, osób fizycznych.

19) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków energetycznych, w tym m.in. rozpatrywanie złożonych wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych, sporządzania list wypłat, przygotowanie zleceń do Wydziału Budżetu w celu przekazywania środków finansowych w zakresie dodatków energetycznych osobom fizycznym.

20) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z zarządami wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto Żyrardów posiada udziały;

21) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z zarządcą mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardów;

22) współpraca z jednostkami pomocniczymi w zakresie gospodarki mieszkaniowej;

23) obsługa przyjęć mieszkańców u Prezydenta Miasta Żyrardowa i Zastępcy Prezydenta Miasta Żyrardowa w sprawach gospodarki mieszkaniowej- wstępne przygotowywanie informacji we współpracy z zarządcą;

24) prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem z przetargu pełnowartościowych lokali mieszkalnych – opinia Komisji Mieszkaniowej, przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie wyłączenia wskazanego lokalu ze sprzedaży w drodze przetargu;

25) prowadzenie w formie elektronicznej rejestru:
         a) wniosków o najem lokali mieszkalnych,
         b) wolnych lokali do ponownego zasiedlenia,
         c) wyroków eksmisyjnych,
         d) opinii Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa,
         e) wniosków o dobrowolną zamianę;

26) planowanie wyżywienia, zakwaterowania i innego zabezpieczenia materiałowego, poszkodowanym w zdarzeniach nadzwyczajnych.


Kontakt

tel.  (46) 858 15 80
       
fax:  (46) 858 15 11

drukuj (Natalia Klem – Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małagorzata Szustakiewicz
    data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2008-07-23 10:13
  • zmodyfikował: Dorota Rdest
    ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 15:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 88441
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-05-26 13:50