Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Jadwiga Szcześniak – p.o. Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej

Do zadań Wydziału Działalności Gospodarczej należy  w szczególności:
1) udzielanie  informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym  przez ministra właściwego do spraw gospodarki także  o innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszeniem, wznowieniem i zakończeniem prowadzenia działalności;

2) przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przesyłanie wniosków do CEIDG, a także ich archiwizacja przez okres 10 lat od dokonania wpisu;

3) przygotowywanie projektów zaświadczeń w zakresie przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej, którzy zaprzestali wykonywania działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.;

4) kontrola w zakresie przestrzegania prawa przez przedsiębiorców w ramach uprawnień organów Gminy określonych w ustawie prawo przedsiębiorców ;

5) przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym:
         a) przyjmowanie od przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,
         b) przygotowywanie projektów zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
         c) udział w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
         d) monitorowanie poziomu wykorzystania maksymalnej liczby zezwoleń obowiązujących na terenie miasta Żyrardowa ;

6) przygotowywanie projektu budżetu w zakresie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i monitorowanie jego realizacji;

7) współpraca z uprawnionymi instytucjami i organami, w tym jednostkami kontrolnymi, w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi m.in. z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

8) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przekazania organowi II instancji w ramach złożonych przez stronę postępowania środków odwoławczych;

9) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,

10) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych;

11) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji w drodze decyzji administracyjnej na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Miasta Żyrardowa;

12) współpraca z przedsiębiorcami z terenu Miasta;

13) współpraca z komunalnymi jednostkami gospodarczymi.


Kontakt

tel. (46) 858 15 57

fax: (46) 858 15 11

drukuj (Jadwiga Szcześniak – p.o. Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małagorzata Szustakiewicz
    data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2008-07-23 10:18
  • zmodyfikował: Dorota Rdest
    ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 14:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41233
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-04 09:36

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10852309
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-19 16:12

Stopka strony