Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Skarbnik Miasta Anna Krupa – Wydział Finansowo-Budżetowego

Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:
1) opracowanie  projektu uchwały dotyczącej procedury uchwalania budżetu;

2) przekazywanie wytycznych do planowania budżetowego i wskaźników budżetowych;

3) sporządzanie projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta;

4) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian w budżecie oraz w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta;

5) przygotowanie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na podstawie przedłożonych wniosków;

6) sporządzanie prognozy długu zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych oraz innych prognoz ekonomiczno-finansowych miasta dla instytucji finansowych oraz podmiotów współpracujących z miastem;

7) dokonywanie analiz umożliwiających ocenę kondycji finansowej miasta oraz zarządzanie płynnością i zadłużeniem;

8) prowadzenie postępowań w sprawie zaciągnięcia kredytu bądź emisji obligacji;

9) obsługa poręczeń udzielanych przez Miasto;

10) obsługa pożyczek udzielanych przez Miasto;

11) opracowywanie projektów Uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta dotyczących zaciąganych zobowiązań oraz udzielanych pożyczek;

12) weryfikacja planów finansowych miejskich jednostek organizacyjnych;

13) dokonywanie okresowych analiz realizacji budżetu oraz przedstawianie wniosków zmierzających do poprawy sytuacji finansowej miasta;

14) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym funduszy pomocowych;

15) organizacja i kontrola obiegu dokumentów finansowo-księgowych;

16) udzielanie pomocy Prezydentowi w wykonywaniu budżetu miasta;

17) prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Urzędu Miasta, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, depozytów i rachunków programowych;

18) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych jednostek;

19) prowadzenie ewidencji syntetycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia) i wartości niematerialnych i prawnych;

20) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

21) rozliczanie inwentaryzacji;

22) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego;

23) sporządzanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz planu finansowego dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych;

24) współpraca z bankiem prowadzącym obsługę rachunków Urzędu i Miasta;

25) obsługa bankowa Urzędu Miasta oraz budżetu Miasta;

26) realizacja zadań niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu i obsługę bankową jednostek organizacyjnych Miasta;

27) dokonywanie lokat środków pieniężnych na rachunkach w innych bankach oraz na rachunku w banku prowadzącym bieżącą obsługę bankową Miasta;

28) zapewnianie obsługi kasowej Urzędu;

29) sporządzanie informacji związanych z realizacją budżetu Urzędu;

30) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych Urzędu i Miasta;

31) prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży oraz sporządzanie deklaracji Urzędu;

32) rozliczanie podatku VAT i sporządzanie deklaracji w imieniu Miasta;

33) przyjmowanie i kontrola sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek organizacyjnych Miasta;

34) przekazywanie dotacji i środków na zadania własne i zlecone z budżetu Miasta do jednostek organizacyjnych Miasta;

35) zwrot niewykorzystanych środków z dotacji;

36) sporządzanie list płac pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa oraz list diet Radnych Rady Miasta Żyrardowa;

37) prowadzenie pełnej dokumentacji wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzicielskich, świadczeń rehabilitacyjnych oraz ich naliczanie i wypłacanie;

38) prowadzenie kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych;

39) dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń;

40) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa;

41) rozliczanie umów zlecenia, umów o dzieło oraz umów o dzieło praw autorskich zawartych ze zleceniobiorcami Urzędu Miasta Żyrardowa;

42) przygotowywanie zgłoszeń ZUA, ZZA oraz wyrejestrowań  ZWUA pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa oraz zleceniobiorców;

43) prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

44) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;

45) prowadzenie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

46) przeprowadzanie analiz i sporządzanie sprawozdań do GUS;

47) wydanie kserokopie dokumentacji płacowej (karty wynagrodzeń, listy płac) dla pracowników zatrudnionych w Zakładach Remontowych Obrabiarek „PONAR-REMO” P. P. w Żyrardowie oraz w Żyrardowskim Przedsiębiorstwie Poligraficznym Przemysłu Terenowego „Libra”;

48) prowadzenie spraw związanych z obsługą grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Urzędu Miasta;

49) prowadzenie spraw związanych z obsługą Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej;

50) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.


Kontakt:

tel.   (46) 858 15 18

fax:   (46) 858 15 11

drukuj (Skarbnik Miasta Anna Krupa – Wydział Finansowo-Budżetowego)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szustakiewicz
    data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2008-07-23 10:23
  • zmodyfikował: Dorota Rdest
    ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 15:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 128149
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-09 11:05