Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«czerwiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Sekretarz Miasta Ireneusz Bieńkowski – Wydział Organizacyjny

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:
1) zapewnienie obsługi kadrowej, organizacyjnej i administracyjnej oraz sprawy kancelaryjno-techniczne a także administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu a w szczególności:
         a) prowadzenie sekretariatu Prezydenta i Zastępców Prezydenta,
         b) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów z Prezydentem i Zastępcą Prezydenta, bądź kierowanie ich do właściwych Wydziałów,
         c) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
         d) przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu  kuratora,
         e) prowadzenie ewidencji korespondencji,
         f) przyjmowanie obwieszczeń komorniczych o licytacji zajętej nieruchomości,
         g) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu,
         h) zapewnienie utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
         i) prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
         j) analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
         k) prenumerata czasopism dla potrzeb Urzędu,  
         l) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
         m) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
         n) prowadzenie księgi inwentarzowej wyposażenia Urzędu,
         o) prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta,
         p) opracowywanie projektu budżetu w części dotyczącej Administracji Publicznej,
         q) prowadzenie  rejestrów upoważnień i pełnomocnictw,
         r) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz majątku Urzędu i majątku gminnych jednostek organizacyjnych,
         s) prowadzenie spraw związanych z gospodarką samochodową w Urzędzie;

2) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w szczególności :
         a) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem placówek oświatowych),
         b) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
         c) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu stosunku pracy,
         d) zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
         e) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
         f) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
         g) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
         h) ewidencja czasu pracy pracowników;

3) realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu;

4) realizacja zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, wyborami samorządowymi, wyborami do Sejmu i Senatu RP, wyborami do parlamentu Unii Europejskiej oraz ogólnokrajowych referendów:
         a) zapewnienie obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji do spraw referendum oraz obwodowych komisji wyborczych,
         b) przygotowanie propozycji: obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
         c) podawanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,  
         d) przyjmowanie dokumentów z wyborów od obwodowych komisji wyborczych i obwodowych komisji do spraw referendum,
         e) dokonanie zniszczenia przechowywanych dokumentów  z wyborów i referendum w sposób uzgodniony z kierownikiem właściwego archiwum państwowego.

5) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;

6) prowadzenie rejestru jednostek pomocniczych;

7) prowadzenie spraw związanych z organizacja i przebiegiem praktyk i staży zawodowych w Urzędzie Miasta;

8) współdziałanie z Referatem Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w zakresie planowania i realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej,

9) planowanie wyżywienia, zakwaterowania i innego zabezpieczenia materiałowego, formacjom obrony cywilnej,

10) planowanie zabezpieczenia materiałowo-technicznego akcji ratowniczej i zabezpieczenie ludności warunków do przetrwania.


Kontakt:

tel.  (46)  858 15 15

fax:  (46)  858 15 11

drukuj (Sekretarz Miasta Ireneusz Bieńkowski – Wydział Organizacyjny)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szustakiewicz
    data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2008-07-23 10:25
  • zmodyfikował: Agnieszka Celej
    ostatnia modyfikacja: 2021-05-26 13:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 88460
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-05-26 13:50