Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«czerwiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Do zadań Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należą sprawy związane z obronnością kraju, ochroną ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, a w szczególności:  


   1) organizowanie i nadzór nad wykonywaniem zadań obronnych na terenie Miasta poprzez opracowywanie, koordynowanie i aktualizację dokumentacji w tym:
         a) wytycznych oraz Planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
         b) planów i programów szkolenia obronnego,
         c) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta na czas wojny,
         d) Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i  czasie wojny,
         e) funkcjonowanie Stanowiska Kierowania oraz Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta,
         f) Planu przygotowań służby zdrowia Miasta na potrzeby obronne;

   2) programowanie, planowanie i realizacja działalności w zakresie obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego w tym:
         a) opracowanie i aktualizacja Planu obrony cywilnej, Planu reagowania kryzysowego, Planu ewakuacji oraz sprawowanie nadzoru nad opracowaniem tych planów przez inne podmioty,
         b) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
         c) planowanie, nadzorowanie tworzenia oraz przygotowania do działań formacji obrony cywilnej w zakresie zarządzania kryzysowego;

   3) organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie działalności szkoleniowej formacji obrony cywilnej, upowszechnianie problematyki obrony cywilnej oraz przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie;

   4) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia życia i zdrowia;

   5) integrowanie, koordynowanie sił obrony cywilnej, służb, straży, społecznych organizacji ratowniczych i innych służb do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;

   6) ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej i reagowania kryzysowego podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym na terenie Miasta;

   7) sprawowanie nadzoru nad działalnością planistyczną i organizacyjną, dokonywanie oceny stanu przygotowań oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej  i zarządzania kryzysowego;

   8) planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, a także  zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i konserwacji sprzętu i środków obrony cywilnej;

   9) wydawanie komunikatów, przesyłanie bieżących meldunków o zaistniałej sytuacji, utworzeniu strefy niebezpieczeństwa na obszarze Miasta, wprowadzenie obowiązku czasowej ewakuacji oraz realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem zagrożenia i klęski żywiołowej;

   10) pozyskiwanie niezbędnych danych oraz uzgadnianie z wydziałami Urzędu Miasta
i zakładami pracy danych w zakresie planowania i realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;

   11) opracowywanie i aktualizowanie baz danych na potrzeby planowania obronnego, obrony cywilnej i  zarządzania kryzysowego;

   12) określanie, analizowanie zagrożeń występujących na terenie Miasta, monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji;

   13) opracowywanie i realizowanie procedur, programów reagowania kryzysowego w czasie zagrożenia oraz stanu klęski żywiołowej;

   14) współdziałanie z jednostkami organizacji pozarządowych i społecznych organizacjami ratowniczymi oraz organami wojskowymi w zakresie obrony cywilnej i przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom;

   15) inspirowanie i prowadzenie działalności popularyzacyjno propagandowej w dziedzinie obrony cywilnej, reagowania kryzysowego oraz współdziałanie w tym zakresie
z zakładami pracy organizacjami społecznymi i środkami masowego przekazu;

   16) organizowanie nadzoru w zakresie funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz bazy magazynowej na potrzeby obrony cywilnej;

   17) wydawanie z upoważnienia Prezydenta Miasta decyzji administracyjnych w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony;

   18) opracowywanie:
         a) rocznych planów świadczeń osobistych i rzeczowych, które mają być wykonane w następnym roku kalendarzowym,
         b) planów świadczeń  osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie miasta;

   19) prowadzenie:
         a) w czasie pokoju rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń,
         b) w czasie pokoju rejestru wykonanych  świadczeń  nas podstawie potwierdzeń wydanych przez kierowników jednostek organizacyjnych, na rzecz których świadczenie było wykonane,

   20) sporządzanie i przekazywanie wojewodzie:
         a) zestawień świadczeń  rzeczowych i osobistych przewidzianych do realizacji na terenie miasta w ujęciu rocznym,
         b) zestawień świadczeń  rzeczowych i osobistych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

   21) prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji wojskowej poprzez:
         a) przygotowanie wezwań dla osób podlegających stawieniu się przed powiatową komisją lekarską,
         b) sporządzenie listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
         c) prowadzenie listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej w lokalu komisji w dniach wyznaczonych do stawienia się  mieszkańców Żyrardowa,
         d) prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku  obrony,
         e) ustalanie przyczyn nie zgłoszenia się osób podlegających kwalifikacji wojskowej przed powiatową komisją lekarską i w zależności od poczynionych ustaleń stosowanie przymusu administracyjnego na wniosek przewodniczącego komisji lekarskiej;

   22) prowadzenie rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej;

   23) naliczanie świadczeń pieniężnych  rekompensujących utracone wynagrodzenie dla osób,
które odbyły ćwiczenia wojskowe;

   24) wydawanie z upoważnienia Prezydenta Miasta decyzji administracyjnych w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony;

   25) realizacja obowiązków w zakresie doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej;

   26) wykonywanie prac  związanych z reklamowaniem osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

   27) współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Żyrardowie w zakresie tworzenia i realizacji Planu obrony cywilnej miasta, podejmowania działań związanych z ochroną ludności i środowiska w związku z zagrożeniami i klęskami żywiołowymi, oraz nadzorowanie wydatków ujętych w budżecie miasta na realizację ww. zadań.


Kontakt

tel.: (46) 858 15 16,              
fax: (46) 858 15 11

drukuj (Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szustakiewicz
    data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2008-07-23 10:25
  • zmodyfikował: Agnieszka Celej
    ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 14:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 88459
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-05-26 13:50