Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Agnieszka Klem – Inspektor BHP – samodzielne stanowisko

Do zadań Inspektora BHP należy  pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy w Urzędzie Miasta Żyrardowa;

2) bieżące informowanie Prezydenta Miasta  o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz  z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

3) sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi Miasta, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

4) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bhp w tym  kart analizy  ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy;

5) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Urzędu Miasta oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;  

7) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;

8) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

9) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,  a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

10) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

11) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;

12) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;

13) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

14) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań  i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;

15) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;

16) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy;

17) inicjowanie i rozwijanie na terenie Urzędu Miasta różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

 

Kontakt:

tel.:   46 858 15 62

fax:   46 858 15 11

drukuj (Agnieszka Klem – Inspektor BHP – samodzielne stanowisko)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szustakiewicz
    data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2015-08-26 14:40
  • zmodyfikował: Dorota Rdest
    ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 14:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41235
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-04 09:36

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10852315
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-19 16:12

Stopka strony