Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Anna Maria Kuleta – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu Miejskiego

Do zadań Wydziału Dróg i Transportu Miejskiego należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów planów finansowych na utrzymanie i remonty dróg;

2) przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań wynikających z zakresu działania wydziału;

3) sporządzanie kosztorysów inwestorskich dla zadań utrzymaniowych;

4) sprawowanie kontroli nad robotami bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych oraz zlecanie ich przeglądów;

5) rozliczanie i prowadzenie stosownej sprawozdawczości z realizacji zadań;

6) realizacja zadań dotyczących inżynierii ruchu w zakresie utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wdrażanie zmian w organizacji ruchu;

7) współpraca ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie w sprawach związanych z zawartym porozumieniem oraz organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego;   

8) wnioskowanie w sprawach zaliczania dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych kategorii;

9) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk Miasta, dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii oraz współpraca ze Starostwem Powiatowym w tym zakresie;

10) prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych oraz gromadzenie danych techniczno-eksploatacyjnych i przechowywanie dokumentacji technicznej dróg i obiektów mostowych;

11) pełnienie funkcji inwestora w zakresie utrzymania i remontów dróg;

12) utrzymanie nawierzchni dróg, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi;

13) koordynacja robót w pasie drogowym;

14) prowadzenie czynności mających na celu wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla prowadzenia robót związanych z budową, modernizacją lub remontami podziemnych instalacji inżynieryjnych, na budowę zjazdów z dróg publicznych zarządzanych przez Miasto, umieszczanie obiektów handlowych lub reklam w pasie drogowym oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych;

15) wprowadzanie wykonawców w pas drogowy i dokonywanie jego odbiorów po robotach wynikających z wydanych decyzji;

16) pozyskiwanie bieżącej informacji o stanie technicznym ulic poprzez patrolowanie oraz przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów mostowych, których zarządcą jest Miasto;

17) zlecanie wykonywania robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, na drogach zarządzanych przez Miasto;

18) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

19) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

20) opiniowanie docelowych i tymczasowych projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym;

21) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej;

22) prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia mieszkańcom miasta zbiorowego transportu publicznego,

23) prowadzenie procedur związanych z przejmowaniem i zbywaniem przez Miasto porzuconych pojazdów samochodowych;

24) wnioskowanie o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację pojazdów samochodowych;

25) bieżące utrzymanie zimowe oraz w czystości przystanków autobusowych, wiat przystankowych oraz zatok autobusowych;

26) nadzór nad realizacją zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg miejskich i chodników nieprzyległych bezpośrednio do posesji prywatnych;

27) nadzór nad realizacją zadań związanych z oczyszczaniem letnim ulic miejskich, opasek i zatok ogólnodostępnych i parkingowych stanowiących własność gminy;

28) nadzór nad realizacją zadań związanych z opróżnianiem koszy ulicznych oraz koszy na psie odchody wraz z ich konserwacją.


Kontakt:

tel. (46) 858 15 77

fax: (46) 858 15 11

drukuj (Anna Maria Kuleta – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu Miejskiego)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szustakiewicz
    data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Dorota Rdest
    data publikacji: 2019-04-02 14:49
  • zmodyfikował: Dorota Rdest
    ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 14:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41232
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-04 09:36

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10852308
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-19 16:12

Stopka strony