Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Monika Lewandowska – Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należy w szczególności:
1) dokonywanie wymiaru podatków:
         a) od nieruchomości,
         b) rolnego,
         c) leśnego,
         d) od środków transportowych;

2) kontrola i weryfikacja prawidłowości składanych  organowi podatkowemu informacji i deklaracji podatkowych;

3) prowadzenie ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych;

4) porównywanie danych ewidencji podatkowej z danymi ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego oraz z innymi ewidencjami prowadzonymi przez organy administracji publicznej;

5) porównywanie ewidencji podatku od środków transportowych z danymi otrzymywanymi             z rejestru pojazdów prowadzonego przez Starostwo Powiatowe;

6) prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach określenia wysokości zobowiązań w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych;

7) prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach ustalania wysokości zobowiązań w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym;

8) prowadzenie postępowań w sprawie ulg ( umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) w spłacie zobowiązań podatkowych z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy publicznej;

9) przygotowywanie wniosków i dokumentów związanych z odwołaniami od decyzji Prezydenta Miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

10) opracowywanie projektów Uchwał Rady Miasta dotyczących stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych;

11) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym;

12) prowadzenie czynności w związku z kontrolą wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;

13) realizacja prac związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych;

14) prowadzenie spraw w zakresie ulg w spłacie należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu Miasta;

15) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu opłaty skarbowej;

16) przygotowywanie projektów aktów prawnych umożliwiających pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso;

17) przygotowanie projektów aktów prawnych umożliwiających określenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty  w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i ich wynagrodzenia;

18) przygotowanie projektów aktów prawnych umożliwiających wprowadzenie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej, oraz propozycji wysokości opłaty administracyjnej, ustalenie terminów płatności i sposobu poboru tej opłaty, zarządzanie poboru opłaty administracyjnej w drodze inkasa, określanie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;

19) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych  wynikających z zadań wydziału;

20) wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej;

21) dokonywanie oględzin i kontroli podatkowej u podatników;

22) udzielanie informacji z akt podatkowych podmiotom do tego uprawnionym;

23) podawanie do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono w zakresie podatków lub opłat lokalnych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, a także wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej;

24) prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie:
         a) podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych i opłat lokalnych,
         b) mandatów nakładanych przez Straż Miejską,
         c) opłaty za zajęcie pasa drogowego,
         d) opłaty  za dzierżawę terenu, wieczystego użytkowania, przekształceń prawa użytkowania wieczystego prawo własności, sprzedaży mienia, oraz innych opłat,
         e) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
         f) opłaty adiacenckiej,
         g) opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu w komunikacji miejskiej,
         h) kosztów postępowania administracyjnego;

25) prowadzenie spraw związanych z  windykacją  zaległości  z tytułu podatków i opłat;

26) prowadzenie spraw związanych z windykacją należności o charakterze cywilnoprawnym;

27) prowadzenie spraw związanych z windykacją należności o charakterze publicznoprawnym;

28) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych (hipoteka przymusowa);

29) zgłaszanie dłużników do Krajowego Rejestru Długów na podstawie ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych;

30) współpraca z Urzędami Skarbowymi i Komornikami Sądowymi oraz MOPS w zakresie wpływów i egzekucji należności stanowiących dochody gminy;

31) współpraca ze Strażą Miejską w związku z nakładanymi przez Straż Miejską grzywien w formie mandatów karnych;

32) obsługa mieszkańców i podatników w zakresie powierzonych zadań;

33) planowanie i realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i opłat;

34) sporządzanie sprawozdań w zakresie zastosowanych ulg ustawowych oraz skutków obniżenia górnych stawek podatkowych oraz innych wynikających z zadań wydziału;

35) przygotowywanie zbiorczych sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom, w rolnictwie lub rybołówstwie oraz w zakresie zaległości przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych i przekazywanie do właściwych organów.

36) prowadzenie bieżącej sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej za pomocą aplikacji SHRIMP i SRPP.


Kontakt:

tel.   (46) 858 15 83

fax    (46) 858 15 11

drukuj (Monika Lewandowska – Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szustakiewicz
    data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Dorota Rdest
    data publikacji: 2019-04-02 15:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 128151
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-09 11:05