Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie o zakończniu postępowania dowodowego dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-05-24 15:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 12:31
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodowego dot. inwestycji przebudowa stacji transformatorowej w ul. Moniuszki i w ul. Bratniej
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-05-24 15:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 12:42
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dot. lokalizacji inwestycji budowy linii kablowej w ul. Zielonej
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-05-24 15:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 12:40
Obwieszczenie dotyczy lokalizacji inwestycji - budowa sieci gazowej w ul. Jana Brzechwy i w ul. Skrowaczewskiego
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-05-17 17:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 12:38
Obwieszczenie wydanie decyzji w sprawie budowy ulicy Wrocławskiej
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-05-16 15:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 12:37
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na budowę ulicy Działkowej
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-05-16 15:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 12:36
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na realizację : budowa nawierzchni w ul. Nabielaka w Żyrardowie
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-05-16 15:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 12:35
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkach zzgody na realizację \\
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-05-15 14:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 12:34
Obwieszczenie - przebudowa ulicy Aleja Partyzantów i Placu Piłsudskiego w Żyrardowie
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-05-12 15:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 12:33
IObwieszczenie - realizacja przedsięwziecia polegającego na remoncie ulic A. Struga i Legionów Polskich w Żyrardowie
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-05-12 15:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 12:32
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci gazowej w ul. Próchnika w Żyrardowie
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-05-11 14:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 12:30
budowa sieci gazowej w ul. Próchnika
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-28 14:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-04-28 14:10
Obwieszczenie lokalizacja inwestycji budowa kanalizcji sanitarnej ul. Leśna
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-27 16:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 12:23
Obwieszczenie przebudowa chodnika w ul.F. de Girarda
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-27 16:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 12:20
Obwieszczenie utwardzenie w ul.Działkowa budowa kanalizacji w ul.Kwiatowej i ul.Miodowej
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-27 16:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 12:19
Obwieszczenie utwardzenie ul.Nabielaka
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-27 16:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 12:18
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji (utwardzenie ul.Wrocławskiej)
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-27 16:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 12:02
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - budowa linii kablowej we wsi Mariampol i ul. Zielonej w Żyrardowie
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-26 15:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 12:01
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia \
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-25 13:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 11:59
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej w ul.Dąbrowskiego
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-24 15:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 11:58
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa sieci gazowej dot. ul.Mireckiego
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-24 15:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 11:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację przedsięwzięcia - budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Mazowieckiej
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-24 13:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-04-24 13:50
Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn na stację kontenerową oraz przebudowę linii napowietrznych na kablowe w obrębie stacji w ul. Moniuszki i ul. Bratniej
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-21 15:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 11:55
Obwieszczenie
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-19 11:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 11:54
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie linii elektroenergetycznej oraz kontenerowej stacji transformatorowej w Żyrardowie
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-19 11:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 11:52
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dot. przebudowy linii energetycznej w rejonie ul.Zielonej
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-12 16:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 11:51
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-11 13:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 11:50
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - przebudowa nawierzchni chodnika w ul. F. de Girarda
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-04 16:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 11:45
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - utwardzenie nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów do posesji i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Działkowej oraz budowa kanalizacji deszczowej na fragmencie ul. Kwiatowej i ul. Miodowej
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-04 16:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 11:43
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - utwardzenie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów do posesji w ul. Nabielaka
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-04 16:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 11:41
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - utwardzenie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów do posesji oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-04 16:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 11:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - budowa sieci gazowej w ul. Mireckiego
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-03 14:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 11:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia liokalizacji inwestycji - budowa sieci gazowej
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-04-03 14:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 11:30
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-03-28 09:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 11:28
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2006-03-28 09:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 11:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5269
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-24 11:44

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10765411
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-21 13:51

Stopka strony