Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Poznańskiej

Nazwa

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Poznańskiej

Ogłaszający

Krzysztof Ciołkiewicz

Data ogłoszenia

2005-06-03

Treść ogłoszenia

Żyrardów, dnia 01.06.2005r.

PA.7331-2/23/05

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Żyrardowa zawiadamia,
że na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Łódzka zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Poznańskiej (dz. nr ewid. 1041, 1042, 1044, 1031) na odcinku od ul. Żeromskiego (dz. nr ewid. 1283) do ul. Piastowskiej (dz. nr ewid. 1195) wraz z przyłączami do działek o nr ewid. 1159, 1157, 1150, 1161, 1149, 1162, 1145/2, 1163, 1144, 1136, 1135, 1170/2, 1134, 1173, 1175, 1131, 1130, 1180, 1126, 1125, 1124, 1186, 1185/2, 1184/2, 1179, 1169 w Żyrardowie.

W związku z powyższym informuję, że właściciele i wieczyści użytkownicy nieruchomości usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia
w sprawie, składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta Żyrardowa w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury, II piętro, pokój 30
w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2005-08-18 14:20
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-18 14:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5268
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-28 09:44

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10872021
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 15:47

Stopka strony