Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony: Część I obejmuje: utrzymanie w czystości jezdni, opasek i zatok ogólnodostępnych.Część II obejmuje: opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta.

Nazwa

Przetarg nieograniczony: Część I obejmuje: utrzymanie w czystości jezdni, opasek i zatok ogólnodostępnych.Część II obejmuje: opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta.

Ogłaszający

Krzysztof Ciołkiewicz

Data ogłoszenia

2005-05-16

Treść ogłoszenia

GK. VI-30341/1/2005 Żyrardów, 2005-05-12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia.:
Część I obejmuje: utrzymanie w czystości jezdni, opasek i zatok ogólnodostępnych.
Część II obejmuje: opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego : Prezydent Miasta Żyrardowa
Ulica : Plac Jana Pawła II nr l
Kod : 96-300 Żyrardów
Strona internetowa: www.zyrardow.pl
E-mail: wydzial.gk@zyrardow.pl
Godziny urzędowania: 8:00-16:00
2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
osobiście w siedzibie Urzędu Miasta wydział Gospodarki Komunalnej, 96-300 Żyrardów,
Plac Jana Pawła II nr l, pok. 41 IIIp lub za zaliczeniem pocztowym
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne
cena specyfikacji: 20,00 zł
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na :
Część I
Część II
Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia
Część I kod CPV - 90 21 10 00 - 9
Utrzymanie w czystości jezdni jezdni, opasek i zatok ogólnodostępnych na długości do 50 km bieżących ulic z wywozem zanieczyszczeń na wysypisko
Część II kod CPV - 90 20 00 00 - 9
Opróżnianie 400 sztuk koszy ulicznych na terenie miasta, utrzymanie czystości w ich
sąsiedztwie, wywóz odpadów na wysypisko i konserwacja koszy.
4a) Opis części zamówienia: Część I i Część II

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 01.05.2005r. - 31.03.2006r
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24. ust. l i 2 oraz spełniający wymogi art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177) oraz spełniają warunki dodatkowe określone w siwz.
8) Informacja na temat wadium: Część I - 5000 zł
Część II - 1500 zł
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Część I - cena- 100%
Część II - cena- 100%
10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego : Prezydent Miasta Żyrardowa Urząd Miasta w Żyrardowie
Ulica : Plac Jana Pawła II nr l
Kod : 96-300 Żyrardów Pokój 41
do dnia 2005-05-27 do godz 10:00 termin związania ofertą okres 30 dni tj. do dnia 26.06.2005r.
Nazwa zamawiającego : Prezydent Miasta Żyrardowa

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2005-08-18 15:43
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-18 15:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5223
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-28 11:03

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10756092
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-17 15:48

Stopka strony