Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu

Nazwa

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu

Ogłaszający

Krzysztof Ciołkiewicz

Data ogłoszenia

2005-03-09

Treść ogłoszenia

PREZYDENT MIASTA ŻYRARDÓW
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu
I prawa własności budynku nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Okrzei 52 h


Oferty w zamkniętych kopertach z napisem "Przetarg" należy składać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Żyrardowie Pl.Jana Pawła II do dnia 10.03.2005r(czwartek) god.14 00(pok.37)
W ofercie należy podać:
¨Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę osoby prawnej.
¨Datę sporządzenia oferty,
¨Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
¨Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
¨Informacje i dokumenty zawarte w dodatkowych warunkach przetargu
¨Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaconego wadium
¨Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przypisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.z 1996r.nr 54 poz.245 z póżn.zm)
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta w Żyrardowie,Pl.Jana Pawła II nr 1 w dniu 14.03.2005 (poniedziałek)w pok. Nr 17 godz.13.00
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta w Żyrardowie Bank PEKAO S.A.I oddział w Żyrardowie ul.1 Maja 11Nr 81124033501111000035401786 lub do kasy Urzędu Miasta Pl.Jana Pawła II do dnia 10.03.2005rdo godz.14.00
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej o conajmniej 3.000zł
Cenę nabycia działki uzyskaną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić do kasy Urzędu Miasta najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy notarialnej to wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty jak również prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. W terminie do dnia 10.03.2005r można zapoznać się, ze szczegółową informacją dot. nieruchomości oraz z dodatkowymi warunkami przetargu.
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Żyrardowie pok.37 lub 36 tel.0-46 855-30-34 wew. 224 lub 219

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2005-08-19 12:08
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-19 12:08
Załączniki ogłoszenia
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2008-07-28 12:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3436
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-28 12:34

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10770116
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-23 14:02

Stopka strony