Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Pielęgnację drzewostanu wysokiego na terenach zieleni miejskiej w Żyrardowie w roku 2005 metodą alpinistyczną.

Nazwa

Pielęgnację drzewostanu wysokiego na terenach zieleni miejskiej w Żyrardowie w roku 2005 metodą alpinistyczną".

Ogłaszający

Krzysztof Ciołkiewicz

Data ogłoszenia

2005-02-08

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE
01.02.2005 Prezydent Miasta Żyrardów
Plac Jana Pawła II nr l, 96-300 Żyrardów ogłasza przetarg nieograniczony na
Pielęgnację drzewostanu wysokiego na terenach zieleni miejskiej w Żyrardowie w roku 2005 metodą alpinistyczną.
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Zabłocki i Anna Gumula-Wrona, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Żyrardowie tel. (O 46) 855 60-66,855 30 34 wew. 213, fax (O 46) 855 37 82, wydzial.gk@.zyrardow.pl, www.zyrardow.pl
Zakres robot obejmuje w szczególności:
1. Prowadzenie pielęgnacji drzew metodą alpinistyczna w ekstremalnie trudnych warunkach ( linie energetyczne, pasy drogowe, sąsiedztwo budynków i chodników)
2. karczowanie drzew w ulicach,
3. frezowanie karp po ściętych drzewach na gł. min. 35-40 cm
4. zakładanie wiązań wzmacniających z ich zakupem.
Miejsce wykonania robót: zieleń miejska na terenie miasta Żyrardowa. Główny przedmiot (CPV.) 77.21.15.00-7
Nie dopuszcza się złożenia ofert cząstkowych ani ofert wariantowych
Wartość zamówienia do 29. l 00 zł netto.
Czas trwania zamówienia- od dnia podpisania umowy do 31.12.2005r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. l i 2 oraz spełniający wymogi art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. z 9 lutego 2004r Nr 19 poz. 177) oraz spełniają warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena oferty- waga 100%
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia - osobiście w siedzibie
Urzędu Miasta Wydz. Gospodarki Komunalnej 96-300 Żyrardów, Pl. Jana Pawła II nr l,
pok. 41 III p lub za zaliczeniem pocztowym.
Dodatkowe wyjaśnienia dot. przetargu - do dnia 12 lutego 2005r godz. 16,00.
Cena SIWZ- 15 zł.
Termin składania ofert do dnia 18 lutego 2005r godz. 10,00.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Data i miejsce otwarcia ofert: 18 lutego 2005r. godz. 10,30, miejsce: Urząd Miasta Żyrardowie Plac Jana Pawła II nr 1, Wydział Gospodarki Komunalnej III piętro
Pok. Nr 41

Prezydent Miasta
(-) mgr Krzysztof Ciołkiewicz

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2005-08-19 12:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-19 12:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3689
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-28 12:47

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10871947
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 15:47

Stopka strony