Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«listopad 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację n/w zadań inwestycyjnych

Nazwa

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację n/w zadań inwestycyjnych

Ogłaszający

Krzysztof Ciołkiewicz

Data ogłoszenia

2005-01-21

Treść ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym

Prezydent Miasta Żyrardów
96-300 Żyrardów,
Plac Jana Pawła II nr 1
tel.(0-46)856-76-38, lub 855-30-34 wew.167,168 , fax (0-46)855-37-82
ogłasza przetarg nieograniczony na :

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

Zadanie I –utwardzenie ulicy Kasprowicza na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Mickiewicza– w zakresie: utwardzenie nawierzchni jezdni, wjazdów do posesji, budowa chodników oraz budowa wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej,
Zadanie II – budowa kolektora deszczowego w ulicy Mazowieckiej z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Pisi-Gągoliny poprzez separator w ulicy Kanałowej.

Wymagany termin realizacji zamówienia (zadań) - 31.03.2005r.
Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej – zadaniowej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Wydziale Rozwoju Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 1, pokój nr 31.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Taida Sochańska tel. (0-46)855-30-34 w. 167, 168 oraz (0-46)856-76-38, godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 900-1500

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 9.02.2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) jak też spełnią warunki ujęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.
1.posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym , zgodnie z wymogami ustawowymi, prowadzą działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem;
2.posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie , potencjał ekonomiczny , a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;
4.znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin składania ofert upływa w dniu 02.02.2005 o godz. 1200
Oferty należy składać w Wydziale Rozwoju Miasta i Inwestycji (adres–jak wyżej)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2005 o godz. 1230
w Wydziale Rozwoju Miasta i Inwestycji.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w%):
Cena - 100 %,

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu składania ofert.

Metryka

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2013-09-07 02:04
  • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-08 10:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4000
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-08 10:56