Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Nazwa

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłaszający

Krzysztof Ciołkiewicz

Data ogłoszenia

2004-03-25

Treść ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na zadania pn.:
Zadanie 1 - Bieżące utrzymanie w porządku czystości rowów burzowych z przepustami w Żyrardowie od kwietnia 2004 do 31 marca 2007 r.
Zadanie 2 - Bieżące i awaryjne naprawy elementów rowów burzowych z przepustami w Żyrardowie od kwietnia 2004 do 31 marca 2007 r.


Wymagany termin realizacji - od kwietnia 2004 r. do 31 marca 2007 r.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne zadania.

Wymagane wadium - Zadanie 1 - 5 000,00 zł
słownie : pięć tysięcy złotych

Dokumentację przetargową można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 41 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza 30 zł.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Marek Zabłocki i Mirosław Basta
tel. (0-46) 855 30 34, 855 37 82 wew. 213 lub 122
godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 9.00 - 14.00

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe; spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba zamawiającego pokój nr 41 w terminie do dnia 09 kwietnia 2004 r. do godz.10.00

Termin i miejsce otwarcia ofert:
W siedzibie zamawiającego pokój nr 41 w dniu 09.04.2004 r. godz. 11.00

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2005-08-19 13:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-19 13:19
Załączniki ogłoszenia
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2005-08-19 13:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-28 13:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4786
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-28 13:35

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10869089
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 15:49

Stopka strony