Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Zadania Wydziału Kultury i Promocji Miasta

Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 j.t).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy:

 • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa
 • lub przesłać na adres urzędu: Urząd Miasta Żyrardowa, 96-300 Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1 tak, by wpłynął nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
 1. Do wniosku należy dołączyć:
  1. oryginał opinii Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie,
  2. oryginał opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie,
  3. oryginał opinii jednostki pogotowia ratunkowego,
  4. oryginał opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie,
  5. graficzny plan obiektu lub terenu, zawierający:
 • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
 • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
 • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
 • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
 • oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące, jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące,
 • oznaczenie miejsca, gdzie będzie sprzedawany, podawany i spożywany alkohol do 3,5%,
  1. regulamin obiektu (terenu) wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
  2. program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
  3. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, opracowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. Nr 135 poz. 1113),
  4. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,
  5. informację o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  6. informację o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
  7. informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer PESEL (o ile został nadany), numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
  8. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
  9. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
  10. harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia obiektu lub terenu przez uczestników imprezy masowej, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania,
  11. polisę ubezpieczeniową - w przypadku imprezy, na który wstęp jest odpłatny (kwota gwarancyjna, zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów),
  12. informację o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenie będącym w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

II. OPŁATY:


        82 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

        Opłatę skarbową wnosi się na rachunek:
        Urząd Miasta Żyrardowa
        PKO Bank Polski numer rachunku: 63 1020 1026 0000 1702 0272 9325
        w tytule opłaty należy wpisać odpowiednio: „opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej pn. … w           dniu …”

III. TERMIN ODPOWIEDZI: Najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy otrzymasz pisemną decyzję o zezwoleniu na jej przeprowadzenie lub decyzję o odmowie zezwolenia na jej przeprowadzenie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Kultury i Promocji Miasta, tel. 46 858 15 36 lub 46 858 15 21

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 1. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej nie zwalnia organizatora od uzyskania zgody zarządzającego terenem lub obiektem na jej zorganizowanie.
 2. Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej nie zwalnia jej organizatora z obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
 3. Jeżeli w załączonej dokumentacji zawarte zostały dane osobowe inne niż wynikające z obowiązujących przepisów prawa, (w tym np. numer telefonu, adres e-mail), konieczne jest dołączenie oświadczenia właściciela danych, w którym wyraża on zgodę na przetwarzanie tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Prezydenta Miasta Żyrardowa w celu prowadzenia postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz realizacji zadań wskazanych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

drukuj (Zadania Wydziału Kultury i Promocji Miasta)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasperczyk
  data wytworzenia: 2021-03-19
 • opublikował: Agnieszka Celej
  data publikacji: 2021-03-31 12:16
 • zmodyfikował: Agnieszka Celej
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 12:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24804
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-31 12:38