Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

  •  Dodatek energetyczny

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 2013r o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U z dnia 27 sierpnia 2013 r.).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego – Form. GM. 5 - 1,

 

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z POZOSTAŁYMI DOKUMENTAMI:

Urząd Miasta Żyrardowa – Plac Jana Pawła II Nr 1 – Wydział Gospodarki Mieszkaniowe, I piętro, pokój nr 24, tel. 46 858 15 73.

 

III. ZAŁATWIENIE SPRAWY: 

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44 za pośrednictwem Prezydenta Miasta. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta Żyrardowa – Plac Jana Pawła II Nr 1, parter, Biuro Obsługi Mieszkańców.

 

VI. UWAGI:

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej od dnia 1 stycznia 2014r:

13c) odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.3), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje       w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
„Art. 5c. 1. Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.
2. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d.
3. Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 2, wynosi:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.
Art. 5d. Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.
Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Art. 5e. 1. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
2. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 5c ust. 4.
Art. 5f. 1. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji
rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy.

 

 

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Klem
    data wytworzenia: 2015-07-27
  • opublikował: Agnieszka Klem
    data publikacji: 2014-01-27 12:41
  • zmodyfikował: Dorota Rdest
    ostatnia modyfikacja: 2019-03-05 14:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41677
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-17 10:00