Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

  • Podatek rolny

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (DZ. U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r Nr.8 poz.60 z późniejszymi zmianami)

I WYMAGANE DOKUMENTY:
• Przedłożyć do wglądu dokumenty na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (akt notarialny, umowa kupna sprzedaży, rozwiązanie umowy dzierżawy i inne).
 wypełnić informację na podatek rolny druk IR – 1  (osoby fizyczne)
• wypełnić deklarację na podatek rolny druk DR – 1 (osoby prawne)
Formularz IR-1 - do 30.06.2019 r. 
Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1 od VII 2019
Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1
Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2 od VII 2019
Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2


W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego.
Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane składać w terminie do 15 stycznia organowi podatkowemu deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy.

Informacje i deklaracje są dostępne w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta  Żyrardowa na parterze lub na stronie internetowej www.zyrardow.pl

II MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Urząd Miasta  Żyrardowa, ul. Plac Jana Pawła II nr 1, Biuro Obsługi Mieszkańców na parterze.

III TERMINY PŁATNOŚCI:

• I rata płatna 15 marzec
• II rata płatna 15 maj
• III rata płatna 15 wrzesień
• IV rata płatna 15 listopad

Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane - bez wezwania - wpłacać w terminach do 15 dnia każdego miesiąca należny podatek zgodnie ze złożona deklaracją.
Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

IV GDZIE MOŻNA ZAPŁACIĆ PODATEK:

• w kasach Urzędu Miasta w godzinach 8 –16, w środy do godziny 18
• na rachunek bankowy Urzędu Miasta  Żyrardowa
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325 - PKO Bank Polski

V JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1

Wydział Podatków i Opłat

tel. 46 858-15-78, 46 58-15-61


VI UWAGI:

Podatnikiem podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które:
• są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów.
• są użytkownikami wieczystymi gruntów,
• są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

 

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Lewndowska
  • opublikował: Agnieszka Klem
    data publikacji: 2008-09-05 13:33
  • zmodyfikował: Agnieszka Celej
    ostatnia modyfikacja: 2020-01-10 11:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43456
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-02-16 11:07