Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

  • Podatek od nieruchomości osoby prawne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DZ.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(DZ. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)

I WYMAGANE DOKUMENTY:
• Przedłożyć do wglądu dokumenty na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (akt notarialny, umowa kupna sprzedaży, rozwiązanie umowy dzierżawy i inne).
• wypełnić 

            

 

deklaracja na podatek od nieruchomości druk DN-1 - do 30.06.2019 r.

deklaracja na podatek od nieruchomości druk DN-1 - 2019 r. – od 01.07.2019 r.

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1 od I-2019
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2

 


Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane składać w terminie do 31 stycznia organowi podatkowemu deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku odpowiednio skorygować deklaracje (w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia).

Deklaracje są dostępne w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta  Żyrardowa na parterze lub na stronie internetowej www.zyrardow.pl

II MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Urząd Miasta  Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, Biuro Obsługi Mieszkańców na parterze.

III TERMINY PŁATNOŚCI:

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane - bez wezwania - wpłacać należny podatek zgodnie ze złożoną deklaracją. I rata w terminie do 31 stycznia, pozostałe raty do 15 każdego miesiąca dnia każdego miesiąca.
Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

IV GDZIE MOŻNA ZAPŁACIĆ PODATEK:

• w kasach Urzędu Miasta w godzinach 8 –16, w środy do godziny 18
• na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Żyrardowie
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325 - PKO Bank Polski

V JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miasta Żyrardowa Plac Jana Pawła II nr 1

Wydział Podatków i Opłat

tel. 46 858-15-78, 46 858-15-61


VI UWAGI:

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
• właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
• posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
• użytkownikami wieczystymi gruntów,
• posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania stanowi:
• dla gruntów - powierzchnia tych gruntów
• dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
• dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części.
Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Lewandowska
  • opublikował: Agnieszka Klem
    data publikacji: 2008-09-05 13:53
  • zmodyfikował: Agnieszka Celej
    ostatnia modyfikacja: 2020-01-10 11:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43451
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-02-16 11:07