Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich:
  • Wydawanie dowodów osobistych

Gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości elektronicznego złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego korzystając z gotowego scenariusza przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych znajdującego się pod poniższym adresem

Uzyskaj dowód osobisty

 

   

 

    Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U.2017.1464 t.j.).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Formularz  lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

2. Załaczniki:

   - aktualna fotografia odzwierciedlająca, w sposób nie budzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

         Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2016r. poz.2046 i 1948 oraz z 2017r. poz. 777 i 939).

         Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

         W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalnym  wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 

II. MIEJSCE SKŁADANIA  FORMULARZA:

   Urząd Miasta- Plac Jana Pawła II Nr 1- Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie, parter, tel: 46  858-15-00  w. 523.  

 

III. OPŁATY:

    Nie pobiera się.

 

IV .TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

     Nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

V. JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA:

    Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie.

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

      Odwołanie od decyzji w sprawach dot. dowodów osobistych wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.    

 

VII. UWAGI:

 

    1. Składanie wniosku i odbiór dowodu osobistego odbywa się osobiście  z wyjątkiem nw. przypadków:

 

      a/ gdy przyjecie wniosku o wydanie dowodu osobistego następuje w miejscu pobytu osoby chorej lub niepełnosprawnej- dowód może odebrać ustanowiony przez tą osobę pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym;

      b /gdy  wniosek dotyczy osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni  lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie – wniosek   składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;

      c/ w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, wniosek składa kurator;

      d/ gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego dotyczy osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych- dowód  odbiera rodzic albo opiekun prawny.  Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegającą się o wydanie dowodu osob.,rodzic albo kurator.

 

 2. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności  do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną  zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku z wyjątkiem osób, które nie ukończyły 5 roku życia.

   

 3. W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może w celu wyjaśnienia niezgodności , żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu  małżeństwa lub orzeczenia sądu oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności   dot. obywatelstwa.

4. Wniosek  może być złożony w postaci elektronicznej – do organu dowolnej gminy.       

5. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej  terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

 

Informacja – co to jest e-dowód?

drukuj (Zadania Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich:)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Kobyłka
    data wytworzenia: 2018-03-01
  • opublikował: Agnieszka Klem
    data publikacji: 2008-09-08 10:26
  • zmodyfikował: Agnieszka Celej
    ostatnia modyfikacja: 2020-01-23 09:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 116957
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-23 09:59