Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

 • udostepnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL 

 

Podstawa prawna:  

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz.U. z 2019  poz.1781);
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1397);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. 2019 poz. 2523 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych
  z rejestrów mieszkańców  oraz rejestru PESEL (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2482 );
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2018 poz.2096 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego  – EL/WUDJ/1
 2. Dokument  potwierdzający interes prawny w pozyskaniu danych.
 3. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

 1. MIEJSCE  SKŁADANIA  WNIOSKU

 

Urząd Miasta Żyrardowa - Plac Jana Pawła II Nr 1 

Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie

- pok. nr 10 lub nr 11,  tel. (46 ) 858 15 55

- pok. nr 32,  (46) 858 15 59 - wniosek o udostępnienie danych niezbędnychdo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

 

 1. OPŁATY

 

 1. Opłata za udostępnienie danych – 31 zł.
  Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku.
 2. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości -17,00.
 3. Opłatę wnosi się do kasy Urzędu Miasta Żyrardowa lub na jego rachunek bankowy:
  63 1020 1026 0000 1702 0272 9325 - PKO Bank Polski
 4. Z obowiązku uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty wskazane w art. 46 ust. 1 ww. ustawy o ewidencji ludności.
 5. Osoby i jednostki organizacyjne, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, są zwolnione z opłaty.

 

 1. ZAŁATWIENIE  SPRAWY

 

Bez zbędnej zwłoki.

                                                                                              

 

V. JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA 

 

Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie (USCO)

 

VI. TRYB  ODWOŁAWCZY

 

Odmowa udostępnienia danych następuje w drodze decyzji administracyjnej, zaskarżanej do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Organ odmawia wszczęcia postępowania w drodze postanowienia organom, które posiadają zgodę na korzystanie z dostępu do rejestru PESEL za pomocą  urządzeń teletransmisji danych.

 

VII. UWAGI

 

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

 

Osobom i jednostkom organizacyjnym, które  wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, mogą być udostępnione pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

 

W tej samej sprawie wniosek może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

 

Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku, nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

 

art.46 ust .1 ustawy o ewidencji ludności

 

Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom:

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

2) Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

3) komornikom sądowym - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;

4)  państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

art. 46 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności

 

Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców, mogą być udostępnione

1) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

2) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;

4) podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiotom wydającym środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162) w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej.

 

Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2, udostępnia się dane jednostkowe, na ich wniosek złożony w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dane te są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

Administratorami Danych Osobowych są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27
  – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest odpowiednio Prezydent Miasta Żyrardowa.

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Kobyłka
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2008-11-04 09:24
 • zmodyfikował: Dorota Rdest
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-09 09:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 142372
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-09 12:27