Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

 • Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 lipca 2015r. prawo o zgromadzeniach /Dz.U.2015.1485/.

 

   I.  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1.Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które powinno zawierać:

    1.  Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego nr PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej nr PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i nr telefonu umożliwiającego kontakt  z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja- jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej nr PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej nr PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z tą osobą;  

2.Imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego nr PESEL albo rodzaj i nr dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej nr PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim;

3.Cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie.

4.Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia.

5.Informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

 

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

 1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
 2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
 3. W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

2.Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2013r. poz.1422 ), zwanych dalej „środkami komunikacji elektronicznej”.

 

II. MIEJSCE SKŁADANIA  ZAWIADOMIENIA:

    Urząd Miasta- Plac Jana Pawła II Nr 1- Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie, parter, Tel. 46 858-15-26.

III. OPŁATY:

       Nie pobiera się.

IV.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

      Niezwłocznie.

 

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

      Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie.

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

      Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio  do sadu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

 

      VII. UWAGI:

1.Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy  o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość  dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

      W przypadku zastosowania postępowania uproszczonego  organizator      zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne/ miejskie/ centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone- wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego , nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia podając :

a) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego nr PESEL, albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej nr PESEL, adres poczty elektronicznej i nr telefonu umożliwiające kontakt z nim;

b) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia , przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

c) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

2.Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

3.Organizator zgromadzenia w trybie uproszczonym w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na  pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.

4. Postępowanie uproszczone  w sprawach zgromadzeń jest dopuszczalne w przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

5.Uczestnicy zgromadzenia spontanicznego nie mogą zakłócać przebiegu zgromadzenia organizowanego w trybie przepisów rozdziału 2, 3 lub 3a cyt. wyżej ustawy.

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie , które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze strefą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

 

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Kobyłka
  data wytworzenia: 2017-12-15
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2008-11-04 10:09
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-15 12:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 116962
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-23 09:59