Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

  • Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w drodze trakskrypcji 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz.1741 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 05 lutego 2015r w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U z 2015r poz.204)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 09 lutego 2015r w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U z 2015r., poz.225)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1.  Wniosek o przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru
     stanu cywilnego w drodze transkrypcji -   Form. USCO. 17-1  lub Form. USCO. 17-2,
     lub Form USCO.17-3 i ewentualnie  Form USCO.17-4.

2. Oryginał zagranicznego aktu i oryginał jego tłumaczenia na język polski  przez
    tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra
    Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich
    tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego    
    Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula.

3.  Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy  (do wglądu ).

4.  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Dodatkowo:

Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Form. USCO.17 - 4.

 

II. MIEJSCE  SKŁADANIA  WNIOSKU

 

Urząd Miasta Żyrardowa - Plac Jana Pawła II Nr 1 
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie - II  piętro pokój nr 32,

tel. (46 ) 858 15 45  lub (46) 858 15 59

 

III. OPŁATY SKARBOWE

50 zł.
17 zł. pełnomocnictwo

płatne w kasie urzędu codziennie od 8:00 do 16:00,w środy od 8:00 do 18:00
lub na konto nr nr konta 63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

 

IV.  ZAŁATWIENIE  SPRAWY

Do 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów  a w sprawach szczególnie skomplikowanych  do 60 dni.

 

 

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 Urząd Stanu Cywilnego Żyrardów i Sprawy Obywatelskie (USCO)

 

VI. TRYB  ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za
pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żyrardowie w terminie
4 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

VII. UWAGI

 

Wniosek o dokonanie transkrypcji można złożyć do wybranego Kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Wniosek o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

 

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

 

Na wniosek osoby, której akt dotyczy, Kierownik USC, dostosowuję pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

 

Jeżeli odpis nie zawiera danych wymaganych polskim prawem akt winien być uzupełniony ( karta informacyjna USCO.18).

 

Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego

 

 Formularze wniosków nie są obowiązkowe, można otrzymać w USCO w Żyrardowie  lub na stronie  www.zyrardow.pl 

 

   

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Kobyłka
    data wytworzenia: 2016-12-06
  • opublikował: Agnieszka Klem
    data publikacji: 2008-11-04 11:48
  • zmodyfikował: Dorota Rdest
    ostatnia modyfikacja: 2021-11-09 11:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 142628
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-09 12:27