Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

 • Zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły

PODSTAWA PRAWNA:

 

 • art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  1. Wniosek rodziców o zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola szkoły/ośrodka umożliwiającej/go realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego/ szkolnego / nauki.* - formularz ED.02-1

 

albo

 

  1. Wniosek rodziców o zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego
   i opiekuna
   do najbliższego przedszkola/szkoły/ośrodka umożliwiającego/ej realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego/ szkolnego / nauki. *- formularz ED.02-2

 

3.  Załączniki:

   1. Poświadczona przez rodzica za zgodność z oryginałem kserokopia orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
   2. Poświadczona przez rodzica za zgodność z oryginałem kopia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
   3. Skierowanie starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka do szkoły, ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych).
   4. Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w danym roku szkolnym roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

 

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z POZOSTAŁYMI DOKUMENTAMI:

 

Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II Nr 1, Biuro Obsługi Klienta, parter pokój nr 1, tel. (46) 858-15-94, (46) 858-15-96

 

III.        OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

VI. ZAŁATWIENIE SPRAWY:

 

Zawarcie umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. W przypadku wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia wraz z opiekunem, refundacja środków następować będzie w terminie określonym w umowie, w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na rachunek bankowy rodzica na podstawie rachunku wystawionego na Urząd Miasta Żyrardowa.

 

V.        JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa,
ul. Józefa Mireckiego 56

Tel/fax   46/858-15-00 w.569,  858-15-69

Tel./fax  46/855-36-09

 

VI.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje

 

VII.       UWAGI:

 

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między prezydentem miasta a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

 1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

 

 1. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest formie:

 1. Dowozu zorganizowanego (zbiorowego). Usługa świadczona jest przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu przeprowadzonego przez Prezydenta Miasta Żyrardowa. Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku
  do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych).
 2. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica). Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują dofinansowanie w formie ryczałtu. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej między rodzicem a  Prezydentem Miasta. Umowa zawierana jest na rok szkolny.
 3. Dowóz środkami publicznego transportu zbiorowego.


 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2008-09-11 10:29
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 15:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 55430
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-23 15:29
baner toplayer
Komunikat COVID-19