Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

 • Postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2019 r. poz. 2215) – rozdziała 3a;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574 oraz z 2019 r. poz. 1650);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

 

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – formularze: ED.03-1 lub ED.03-1a

Załączniki

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 2. kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 3. zaświadczenie dyrektora szkoły o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
  3. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
 4. kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 5. kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

 1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z POZOSTAŁYMI DOKUMENTAMI:

 

Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II Nr 1, Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1, tel. 46 858 15 94, 46 858 15 96

 

 • OPŁATY:

 

Nie pobiera się

2. ZAŁATWIENIE SPRAWY:

 1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel składa:
 • do 30 czerwca lub
 • do 31 października danego roku.
 1. Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę przeprowadza analizę formalną złożonego wniosku.
 2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Prezydent Miasta wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 3. W momencie złożenia prawidłowego wniosku Prezydent Miasta powiadamia nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.
 4. Komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje Prezydent Miasta.
 5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji może wchodzić przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
 6. W trakcie posiedzenia komisji egzaminacyjnej, komisja przeprowadza egzamin, w czasie którego, nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:
 • dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,
 • odpowiada na pytania członków komisji, dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 1. Nauczyciel, który zdał pozytywnie egzamin otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed komisja egzaminacyjną.
 2. Nauczyciel, który nie zdał egzaminu przed komisją może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy (tylko jeden raz w szkole).
 3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w art. 9b pkt 1 KN (wymagania kwalifikacyjne, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną), Prezydent Miasta odmawia w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.
 4. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Prezydent Miasta wydaje decyzje o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
 5. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Prezydent Miasta wydaje decyzje o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 

3. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa,

Józefa Mireckiego 56

tel. 46 858 15 00 w. 569, 46 858 15 69

tel./fax 46 855 36 09

 

4. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji, o której mowa w pkt 11 i 12 przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żyrardowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Kuran
  data wytworzenia: 2020-06-02
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2008-09-11 11:13
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-24 14:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 69384
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-02 15:53