Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«listopad 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

  • sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Podstawa prawna:

- Art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U.2015.1892 j.t.)

- Rozdział III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 j.t. z późn. zm.)

- Uchwała Nr XLV/381/2010 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

- Uchwała Nr XXXI/243/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

- Uchwała Nr XVI/97/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2015 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

- Uchwała Nr XXIX/197/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

   1. Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Formularz PN.09-1)
       i (Formularz PN.09-2)

   2. Wniosek zbiorowy o wykup lokali mieszkalnych (Formularz PN.09-3) i wnioski
       indywidualne wraz z załącznikami (Formularze PN.09-1 i PN.09-2)

 

   3. Załączniki :

 a) umowa najmu

   4. Do wglądu:

        a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający ustalić tożsamość,

 

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z POZOSTAŁYMI DOKUMENTAMI:

   Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1,
 Biuro Obsługi Mieszkańców, telefon (46) 858 15 94, (46) 858 15 96

 

III. OPŁATY:

     Brak opłat

 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

      Do 6 miesięcy.  

 

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

     Wydział Gospodarki Nieruchomościami, telefon (46) 858 15 84

 

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

      Nie przysługuje.

 

VII  UWAGI:

      Ustala się następujące bonifikaty od ceny lokalu:

       a. sprzedaż indywidualna

            - przy zapłacie jednorazowej bonifikata wynosi 80 %

            - przy zapłacie ratalnej bonifikata wynosi 60%

 

       b. sprzedaż zbiorowa

            - przy zapłacie jednorazowej bonifikata wynosi 90 %

            - przy zapłacie ratalnej bonifikata wynosi 70%

 

       c. sprzedaż zbiorowa kończąca sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku

            - przy zapłacie jednorazowej bonifikata wynosi 95 %

            - przy zapłacie ratalnej bonifikata wynosi 75%

 

Przy zapłacie ratalnej  cena sprzedaży może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty roczne płatne przez okres nie dłuższy niż 10 lat. Pierwsza rata wynosząca nie mniej niż 20% ceny sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stałej stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedaż lokali następuje łącznie ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie        wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

 

W przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa, z której zbywany jest lokal posiada jakiekolwiek zobowiązania finansowe, nabywca przejmie to zobowiązanie w udziale ustalonym w umowie sprzedaży przypadającym na nabywany lokal.

 

Nabywca zwróci  Miastu Żyrardów przed podpisaniem aktu notarialnego równowartość kwoty zgromadzonej wraz z odsetkami przez Miasto Żyrardów na koncie funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej. Wysokość kwoty ustalona zostanie w protokóle uzgodnień według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego datę sporządzenia protokołu. Protokół ważny jest 1 miesiąc od daty podpisania. Po tym terminie w przypadku nie zawarcia aktu notarialnego sprawę traktuje się jako rezygnację z wykupu.

 

 

Przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych położonych w budynkach, w których
w okresie pełnych 5 lat poprzedzających zawarcie aktu notarialnego sprzedaży gmina miasto Żyrardów poniosła nakłady na część wspólną nieruchomości, bonifikatę o której mowa w § 9 uchwały  obniża się o wartość nakładów na część wspólną nieruchomości ustalonych w udziale procentowym   na lokal będący przedmiotem sprzedaży.

 

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca lokalu.

 

Ustalone formularze wniosków i załącznika nie są obowiązkowe.

 

 

Pełny tekst uchwał znajduje się na stronie internetowej miasta www.zyrardow.pl

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandrowicz Tomasz
    data wytworzenia: 2016-02-03
  • opublikował: Agnieszka Klem
    data publikacji: 2015-09-21 08:49
  • zmodyfikował: Dorota Rdest
    ostatnia modyfikacja: 2019-10-09 08:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 64601
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-07 11:18