Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VI/50/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie rozszerzenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej Żyrardowa o osoby spoza składu Rady

drukuj (Uchwała Nr VI/50/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie rozszerzenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej Żyrardowa o osoby spoza składu Rady)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 16:59

Uchwała Nr VI/49/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

drukuj (Uchwała Nr VI/49/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Żyrardowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 16:59

Uchwała Nr VI/48/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych orzekających za narudzenie obowiązków przez mianowanych pracowników Urzędu Miejskiego w Żyrardowie

drukuj (Uchwała Nr VI/48/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych orzekających za narudzenie obowiązków przez mianowanych pracowników Urzędu Miejskiego w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 16:59

Uchwała Nr VI/47/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

drukuj (Uchwała Nr VI/47/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 16:59

Uchwała Nr VI/46/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 2 w Żyrardowie ul. Narutowicza 35

drukuj (Uchwała Nr VI/46/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 2 w Żyrardowie ul. Narutowicza 35)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 16:59

Uchwała Nr VI/45/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żyrardowie ul. Jasna 11

drukuj (Uchwała Nr VI/45/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żyrardowie ul. Jasna 11)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 16:59

Uchwała Nr VI/44/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Żyrardowie

drukuj (Uchwała Nr VI/44/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 16:59

Uchwała Nr VI/43/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Żyrardowie

drukuj (Uchwała Nr VI/43/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Żyrardowie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 16:59

Uchwała Nr VI/42/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żyrardów

drukuj (Uchwała Nr VI/42/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żyrardów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 16:59

Uchwała Nr VI/41/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Żyrardowie ul. Roosevelta 2

drukuj (Uchwała Nr VI/41/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Żyrardowie ul. Roosevelta 2)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 16:59

Uchwała Nr VI/40/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie ul. Mireckiego 56

drukuj (Uchwała Nr VI/40/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie ul. Mireckiego 56)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 16:59

Uchwała Nr VI/39/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie ul. Radziwiłłowska 16

drukuj (Uchwała Nr VI/39/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie ul. Radziwiłłowska 16)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 16:59

Uchwała Nr VI/38/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Staszica w Żyrardowie ul. Filipa de Girarda 10 C (Janiny Kacperskiej)

drukuj (Uchwała Nr VI/38/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Staszica w Żyrardowie ul. Filipa de Girarda 10 C (Janiny Kacperskiej))

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 16:59

Uchwała Nr VI/37/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1999 rok

drukuj (Uchwała Nr VI/37/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1999 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 16:59

Uchwała Nr VI/36/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 1998 rok

drukuj (Uchwała Nr VI/36/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 1998 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 16:59

Uchwała Nr VI/35/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie zmiany ustaleń planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (dot. obszaru po zachodniej stronie ul. 1 Maja na odcinku od ul. Czystej do granic miasta)

drukuj (Uchwała Nr VI/35/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie zmiany ustaleń planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (dot. obszaru po zachodniej stronie ul. 1 Maja na odcinku od ul. Czystej do granic miasta))

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 16:59

Uchwała Nr VI/34/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrardów

drukuj (Uchwała Nr VI/34/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrardów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 16:59

Uchwała Nr VI/33/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2

drukuj (Uchwała Nr VI/33/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 16:59

Uchwała Nr VI/32/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

drukuj (Uchwała Nr VI/32/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 16:59

Uchwała Nr VI/31/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 4 marca 1999 roku w sprawie zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (dot. obszaru ograniczonego ulicami Reymonta, Mickiewicza, terenami PKP oraz zbiornikiem wodnym)

drukuj (Uchwała Nr VI/31/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 4 marca 1999 roku w sprawie zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (dot. obszaru ograniczonego ulicami Reymonta, Mickiewicza, terenami PKP oraz zbiornikiem wodnym))

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2018-03-08 10:40

Uchwała Nr VI/30/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/282/93 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego

drukuj (Uchwała Nr VI/30/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/282/93 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 16:59

Uchwała Nr VI/29/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 22 stycznia 1999 r. dotyczącej zmiany Uchwały Nr XXXI/199/96 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 20 grudnia 1996 r. dotyczącej poręczenia kredytu

drukuj (Uchwała Nr VI/29/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 22 stycznia 1999 r. dotyczącej zmiany Uchwały Nr XXXI/199/96 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 20 grudnia 1996 r. dotyczącej poręczenia kredytu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 17:22

Uchwała Nr VI/28/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 1999 r.

drukuj (Uchwała Nr VI/28/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 1999 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska Żyrardowa
 • opublikował: Dorota Rdest
  data publikacji: 2017-08-16 17:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 64405
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-01 13:15

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10408224
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 15:25

Stopka strony