Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

 • Pozwolenie naposzukiwanie zabytków albo prowadzenie badań archeologicznych

Podstawa prawna:

 • art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 165, poz. 987),
 • § 2 Porozumienia z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia Miastu Żyrardów prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, wykonywanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem Miasta Żyrardowa
  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 2, poz. 87),
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, Nr 267 ze zm.).

 

 1. WYMAGANE  DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków albo prowadzenie badań archeologicznych - formularz - KZ.11-1, do którego należy załączyć:

 • program poszukiwania zabytków albo prowadzenia badań archeologicznych;
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu, a w przypadku gdy
  z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te działania, zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę prowadzącą badania archeologiczne wymaganych kwalifikacji, o których mowa w § 26 ust. 1
  ww. Rozporządzenia MKiDN, w przypadku gdy wykonawca tych badań nie będzie wyłaniany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
 • dokumenty poświadczające posiadanie przez te osoby tytułu zawodowego magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku archeologia
 • dokumenty poświadczające odbycie co najmniej 12-miesięcznej praktyki
  w zakresie tych badań
 • mapę topograficzną w skali 1:10 000 albo większej umożliwiającej lokalizację nieruchomego zabytku archeologicznego;
 • plan w skali 1:100 z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych w nawiązaniu do punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej co najmniej III klasy i punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej pionowej co najmniej IV klasy;
 • dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej
  do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych;
 • oświadczenie osoby prowadzącej badania archeologiczne o posiadaniu środków finansowych na przeprowadzenie tych badań w zakresie określonym w programie badań archeologicznych stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku, o ile wykonawca tych badań nie będzie wyłaniany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych;
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika (o ile ustanowiono pełnomocnika),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,

 

 1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

 

Urząd Miasta Żyrardowa – Plac Jana Pawła II nr 1 - Biuro Obsługi Mieszkańców,  parter pokój nr 1, tel. (46) 858-15-94, (46) 858-15-96.

 

 1. OPŁATY:

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł tytułem złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, (art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, t. j. Dz. U. 2012 r., Nr 1282 ze zm.)
 • opłata skarbowa w wysokości 82 zł tytułem wydania pozwolenia konserwatorskiego (art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, t. j. Dz. U. 2012 r., Nr 1282 ze zm.)

 

Opłat należy dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto 63 1020 1026 0000 1702 0272 9325 - PKO Bank Polski

 

Wyłączenia oraz zwolnienia z opłaty skarbowej określa art. 2 oraz 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, t. j. Dz. U. 2012 r., Nr 1282 ze zm.)

 1. ZAŁATWIENIE SPRAWY:
 • do 1 miesiąc
 • do 2 miesięcy w przypadkach szczególnie skomplikowanych (art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego t. j. Dz. U. 2013, Nr 267 ze zm. ),

 

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie

ul. Mireckiego 56, 96- 300 Żyrardów, tel. (46) 858-15-00 w. 501.

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta – Plac Jana Pawła II nr 1 - Biuro Obsługi Mieszkańców, parter pokój nr 1, tel. (46) 858-15-94, (46) 858-15-96.

 

 

VII.      UWAGI:

 • Wniosek niezgodny ze wzorem załączonego formularza, zawierający informacje określone w niniejszej karcie jest również wnioskiem spełniającym ustalone wymagania;
 • Kopie załączonych dokumentów należy poświadczyć czytelnym podpisem (imię i nazwisko) z datą, za zgodność z oryginałem;
 • Zgodnie z § 11 powołanego wyżej Rozporządzenia MKiDN, w przypadku jeżeli wniosek zawiera oświadczenie, że wykonawca badań archeologicznych zostanie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Miejski Konserwator Zabytków w drodze postanowienia zatwierdza
  pod względem konserwatorskim załączony do wniosku program prowadzenia badań, jeżeli spełnia on warunki do wydania pozwolenia. Pozwolenie konserwatorskie na wykonanie badań archeologicznych, wydaje się po przekazaniu przez wnioskodawcę danych osoby prowadzącej te badania oraz dokumentów potwierdzających posiadanie przez tę osobę wymaganych kwalifikacji i praktyki zawodowej;
 • Zgodnie z § 12 powołanego wyżej Rozporządzenia MKiDN Miejski  Konserwator Zabytków może wezwać wnioskodawcę do złożenia, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, dodatkowej dokumentacji: historycznej, konserwatorskiej, fotograficznej lub dokumentacji powykonawczej poprzednio prowadzonych badań archeologicznych;

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Mikulska
  data wytworzenia: 2014-07-02
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2011-12-21 16:11
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-15 12:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 58618
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-15 12:43