Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

 • Pozwolenie na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic, reklam lub napisów na zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanego do rejestru układu urbanistycznego albo zespołu budowlanego

 

Podstawa prawna:

 • art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 nr 165, poz. 987),
 • § 2 Porozumienia z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia Miastu Żyrardów prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, wykonywanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem Miasta Żyrardowa
  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 2, poz. 87),
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, Nr 267 ze zm.).

 

 1. WYMAGANE  DOKUMENTY:

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic, reklam lub napisów na zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanego do rejestru układu urbanistycznego albo zespołu budowlanego - formularz - KZ.07-1, do którego należy załączyć:

 • projekt umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam lub napisów,
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika (o ile ustanowiono pełnomocnika),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,

 

 1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

 

Urząd Miasta – Plac Jana Pawła II nr 1 - Biuro Obsługi Mieszkańców,  parter pokój nr 1, tel. (46) 858-15-94, (46) 858-15-96.

 

 1. OPŁATY:

 

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

-      opłata skarbowa w wysokości 17 zł tytułem złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, (art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, t. j. Dz. U. 2012 r., Nr 1282
ze zm.)

-      opłata skarbowa w wysokości 82 zł tytułem wydania pozwolenia konserwatorskiego (art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, t. j. Dz. U. 2012 r.,
 Nr 1282 ze zm.)

Opłat należy dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto BANK PEKAO S.A. I - Oddział Żyrardów  81-1240-3350-1111-0000-35401760

Wyłączenia i zwolnienia z opłaty skarbowej określa art. 2 oraz 4 ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, t. j. Dz. U. 2012 r., Nr 1282 ze zm.)

 1. ZAŁATWIENIE SPRAWY:

 

 • do 1 miesiąc
 • do 2 miesięcy w przypadkach szczególnie skomplikowanych (art. 35 § 3 ustawy
  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego t. j. Dz. U. 2013,
  Nr 267 ze zm. ).

 

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie

ul. Mireckiego 56, 96- 300 Żyrardów, tel. (46) 858-15-00 w. 501.

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się
w Urzędzie Miasta – Plac Jana Pawła II nr 1 - Biuro Obsługi Mieszkańców, parter pokój nr 1, tel. (46) 858-15-94, (46) 858-15-96.

 

VII.      UWAGI:

 

 • Wniosek niezgodny ze wzorem załączonego formularza, zawierający informacje określone w niniejszej karcie jest również wnioskiem spełniającym ustalone wymagania.
 • Kopie załączonych dokumentów należy poświadczyć czytelnym podpisem (imię
  i nazwisko) z datą, za zgodność z oryginałem.
 • Pozwolenie konserwatorskie nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Mikulska
  data wytworzenia: 2014-07-02
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2009-02-25 11:42
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-03 13:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53089
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-07-03 14:52

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10334670
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 16:11

Stopka strony