Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

 •  Zaświadczenie o utrzymaniu i konserwacji nieruchomości wpisanej indywidualnie do rejestru zabytków zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w celu uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości.


 

Podstawa prawna:

 

 • art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
 • § 2 pkt. 18 Porozumienia z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia Miastu Żyrardów prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, wykonywanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem Miasta Żyrardowa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 2, poz. 87),
 • art. 217, art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego t. j. Dz. U. 2013, Nr 267 ze zm. ).

 

 1. WYMAGANE  DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o utrzymaniu i konserwacji obiektu zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - formularz - KZ.08-1
do którego należy załączyć:

 • potwierdzenie prawa do władania nieruchomością,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika (o ile ustanowiono  pełnomocnika),
 • zaleca się załączenie dokumentów potwierdzających wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych lub badań konserwatorskich  i architektonicznych.

 

 1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Urząd Miasta – Plac Jana Pawła II nr 1 - Biuro Obsługi Mieszkańców,    parter pokój nr 1, tel. (46) 858-15-94, (46) 858-15-96.

 

 1. OPŁATY:

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

 •             opłata skarbowa w wysokości 17 zł tytułem wydania zaświadczenia (art. 4 ustawy
  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, t. j. Dz. U. 2012 r., Nr 1282
  ze zm.)

 

 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł tytułem złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, (art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, t. j. Dz. U. 2012 r., Nr 1282
  ze zm.)

 

Opłat należy dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto BANK PEKAO S.A. I - Oddział Żyrardów  81-1240-3350-1111-0000-35401760

 

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa art. 2 oraz 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, t. j. Dz. U. 2012 r., Nr 1282 ze zm.)

 

 1. ZAŁATWIENIE SPRAWY:

-           do 1 miesiąca (rozpatrzenie sprawy może zostać poprzedzone inspekcją terenową
z udziałem wnioskodawcy)

 

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

-           Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie

ul. Mireckiego 56,  96- 300 Żyrardów, tel. (46) 858-15-00 w. 501.

 

VI.       TRYB ODWOŁAWCZY:

 

-           nie przysługuje

 

VII.      UWAGI:

-           Wniosek niezgodny ze wzorem załączonego formularza, zawierający informacje określone w niniejszej karcie jest również wnioskiem spełniającym ustalone wymagania.

-           Kopie załączonych dokumentów należy poświadczyć czytelnym podpisem  (imię 
i nazwisko) z datą, za zgodność z oryginałem.

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Mikulska
  data wytworzenia: 2014-07-02
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2009-02-25 11:51
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-03 14:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53088
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-07-03 14:52

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10334668
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 16:11

Stopka strony