Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

 

  • Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Miasta Żyrardowa.

 

Podstawa prawna:

    art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
    Uchwała nr XXIX/222/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2008r  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Miasta Żyrardowa.

I.    WYMAGANE  DOKUMENTY:

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Miasta Żyrardowa, wpisanym do rejestru zabytków – stanowiący załącznik nr 1do uchwały Nr XXIX/222/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2008 r. - do którego należy załączyć:
•    decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
•     dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem (np. aktualny wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej),
•    harmonogram i kosztorys przewidywanych lub wykonanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
•    decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac przy zabytku ruchomym,
•    informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,
•    wykaz prac lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku,
•    upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu osoby posiadającej tytuł władania zabytkiem (o ile ustanowiono  pełnomocnika).

W celu rozliczenia dotacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia prac lub robót podmiot otrzymujący dotację składa Prezydentowi Miasta Żyrardowa sprawozdanie z wykonania prac lub robót – stanowiące załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/222/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2008 r.
   
II.    MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

  Urząd Miasta – Plac Jana Pawła II nr 1 - Biuro Obsługi Mieszkańców,  parter pokój numer 1, tel. (46) 858-15-94, (46) 858-15-96.
III.    OPŁATY:

    Nie pobiera się.

IV.    ZAŁATWIENIE SPRAWY:

    Wnioski o udzielenie dotacji można składać do Prezydenta Miasta Żyrardowa w systemie ciągłym do 30 września każdego roku.

    Termin ten nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

    Dotacje przyznaje Rada Miasta Żyrardowa na wniosek Prezydenta Miasta Żyrardowa w drodze uchwały.

    Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy.

V.    JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie ul. Mireckiego 56,  96- 300 Żyrardów, tel. (046) 858-15-00 w. 501.

VI.     TRYB ODWOŁAWCZY:

    Nie przysługuje.

VII.     UWAGI:

-    Dotację z budżetu Miasta Żyrardowa można otrzymać na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku:
1.    wpisanym do rejestru zabytków,
2.    znajdującym się w złym stanie technicznym,
3.    posiadającym dla Miasta Żyrardowa istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe.

-    Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
1.    sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2.    przeprowadzenie prac konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
3.    wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4.    opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5.    wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
6.    sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7.    zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8.    stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
9.    odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10.    odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
11.    modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne wykonane z drewna części składowe i przynależności,
12.    odtworzenie zniszczonej przynależności do zabytku, jeżeli odtworzenie  to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
13.    wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14.    działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
15.    zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15,
16.    zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

-    Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, które zostaną przeprowadzone w roku, na który dotacja zostanie udzielona.

-    Dotacja może być udzielona w wysokości do 10% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku. Jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych.

-    Dotacja nie może być udzielona jeżeli:
1.    nakłady konieczne na wskazane prace lub roboty w 100 % są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,
2.    łączna kwota dotacji udzielonych przez miasto i inne uprawnione organy przekroczyła wysokość 100 % nakładów koniecznych na wskazane prace  lub roboty.

-    Kopie załączonych dokumentów należy poświadczyć czytelnym podpisem  (imię  i nazwisko) z datą, za zgodność z oryginałem.
 

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Butt-Hussaim
  • opublikował: Agnieszka Klem
    data publikacji: 2009-05-06 12:30
  • zmodyfikował: Agnieszka Klem
    ostatnia modyfikacja: 2020-01-15 12:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 58570
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-15 12:43