Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie - budowa kanalizacji sanitarnej w Żyrardowie w ulicach : Krótkiej, Marii Konopnickiej, Józefa Mireckiego i Stefana Jodłowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych: 4331, 4364, 4069, 4292, 5169, 5171, 5081

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2010-01-08 15:45

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na budowę dwóch obiektów handlowo-usługowych wraz z niezbedną infrastrukturą w Żyrardowie przy ul. Mazowieckiej i Jaktorowskiej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 6606/9, 6606/12, 6606/13, 6020,6604

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-12-24 09:45
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-24 09:46

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 19/09 nt budowy sieci ciepłowniczej przy ulicy Mielczarskiego

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-12-21 10:17

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 18/2009 na przebudowę kanałowych sieci ciepłowniczych wysokich i niskich parametrów na sieci wysokoparametrowe wykonane w technologi rur preizolowanych na terenie miasta Żyrardów zlokalizowanego w Żyrardowie

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-12-03 15:40
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-04 09:49

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dostosowanie infrastruktury Miasta Żyrardowa i Gminy Jaktorów do wymagań Dyrektyw UE

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-11-19 14:24
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-19 14:36

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 16/09 dla budowy kanalizacji sanitarnej "kolektor D" w ulicach 1-go Maja, Skrowadzewskiego, Łąkowej i Czystej w Żyrardowie

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-11-18 10:26

Obwieszczenie - brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia: Budowa sieci ciepłowniczej 4 przy ul. Mielczarskiego na działkach

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-11-18 10:23

Obwieszczenie - budowa suszarni osadu w Żyrardowie na terenie istniejacej oczyszczalni ścieków przy ul. Czystej 5 na działce o numerze ewidencyjnym: 1263/10

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-11-10 14:56
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-10 14:58

Obwieszczenie - przebudowa kanałowych sieci ciepłowniczych wysokich i niskich parametrów na sieci wysokoparametrowe wykonane w technologii rur preizolowanych na terenie miasta Żyrardów

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-11-06 10:12

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody "Mokra" w Żyrardowie

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2009-10-26 15:18
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-26 15:19

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej "Kolektor D".

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2009-10-26 15:22
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-26 15:23

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14/09 z dnia 16.10.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania stacji paliw przy ul. 1-go Maja 88c.

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2009-10-19 15:43
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-19 15:44

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 29/08 z 25.11.2008r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora sanitarnego "D".

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2009-10-19 15:37
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-19 15:38

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/05 z 08.09.2005r. dla inwestycji-dostosowanie infrastruktury Miasta do Dyrektyw UE.

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2009-10-19 15:30

Zawiadomienie - przebudowa kanałowych sieci ciepłowniczych wysokich i niskich parametrów na sieci wysokoparametrowe wykonane w technologii rur preizolowanych na terenie miasta Żyrardów

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-10-16 13:41

Obwieszczenie - przebudowa kanałowych sieci ciepłowniczych wysokich i niskich parametrów na sieci wysokoparametrowe wykonane w technologii rur preizolowanych na terenie miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-10-16 13:30

Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej 2xdn100, 2xdn80,2xdn65 zlokalizowanego w Żyrardowie przy ul. Mielczarskiego na dzałkach

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-10-16 13:22
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-16 13:26

Obwieszczenie - budowa suszarni komunalnych osadów ściekowych na terenie istniejącej oczyszczalni scieków w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 na działce o numerze ewidencyjnym 1263/10

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-10-15 09:46

Obwieszczenie owyaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: zmiana sposobu użytkowania stacji paliw płynnych na potrzeby własne z przeznaczeniem na stacje paliw ogólnodostepną w Żyrardowie przy ul. 1-go Maja 88 C ..

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-09-28 14:17

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr PA.II.7625-14/09 dla inwestycji budowa suszarni komunalnych osadów ściekowych na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Żyrardowie przy ul.Czystej 5 na działce o numerze ew. ...

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-09-28 14:01

Obwieszczenie o wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : budowa suszarni komunalnych osadów ściekowych na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 na działce o numerze ew. .....

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-09-28 12:21
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-28 12:22

Obwieszczenie

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-08-17 15:51

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegajacego na przebudowie ulicy Limanowskiego w Żyrardowie na odcinku od ul. Kasztanowej do ulicy 1 Maja

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-06-19 18:11
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-19 18:12

Zawiadomienie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na modernizacji linii kolejowej nr 1 Warszawa - Łódź na odcinku Warszawy Zachodniej do granicy województwa mazowieckiego

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-06-12 11:46

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-06-03 11:59
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-03 12:03

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa dot.uchwały VIII/72/03 RMŻ

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-05-26 15:39
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-26 15:42

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa dot. ul. Szarych Szeregów,..

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-05-26 15:39
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-26 15:40

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-05-20 15:14
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-20 15:21

Obwieszczenie o przystapieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa zatwierdzonego uchwałą Nr IX/76/03

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-05-20 15:14
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-20 15:18

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na budowie kolektora sanitarnego "R" w Żyrardowie

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-04-28 15:20

Zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwienia , z wyjatkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolnosci przetwarzania ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej w Żyrardowie przy ul. Czystej 5

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-03-06 15:44

Zawiadomienie o wydaniu opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowy kolektora sanitarnego "R"

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-02-27 13:48
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-27 13:53

Obwieszczenie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej w Ciepłowni Miejskiej w Żyrardowie przy ul. Jodłowskiego 82

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-02-11 16:26
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-11 16:29

Zawiadomienie o wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o opinię oddziaływania na środowisko

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-02-04 17:17
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-05 13:34

Zawiadomienie o wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o opinię oddziaływania na środowisko

 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2009-02-04 17:20
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-05 13:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5602
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-08 15:47

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10404013
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 16:45

Stopka strony