Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Żyrardowa - rok 2019

Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Żyrardowa - rok 2019

Lp.

Nr zarządzenia

Data zarządzenia

Tytuł zarządzenia

Uwagi

395.

Nr 394/19

z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

394.

Nr 393/19

z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

393.

Nr 392/19

z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

392.

Nr 391/19

z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

391.

Nr 390/19

z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2019 r.

390.

Nr 389/19

z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w JST

389.

Nr 388/19

z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości

388.

Nr 387/19

z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

387.

Nr 386/19

z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu nr 2 przy ul. Smoczej 2 w Żyrardowie

386.

Nr 385/19

z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

385.

Nr 384/19

z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

384.

Nr 383/19

z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

383.

Nr 382/19

z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

382.

Nr 381/19

z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości

381.

Nr 380/19

z dnia 3 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

380.

Nr 379/19

z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

379.

Nr 378/19

z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości

378.

Nr 377/19

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2019 r.

377.

Nr 376/19

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

376.

Nr 375/19

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 327/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r.

375.

Nr 374/19

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

374.

Nr 373/19

z dnia 26 września 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 362/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Żyrardowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogródków działkowych

373.

Nr 372/19

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

372.

Nr 371/19

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowe

371.

Nr 370/19

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży

370.

Nr 369/19

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

369.

Nr 368/19

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie powołania składu osobowego komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze i inne

368.

Nr 367/19

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2019 r.

367.

Nr 366/19

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

366.

Nr 365/19

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

365.

Nr 364/19

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

364.

Nr 363/19

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości

363.

Nr 362/19

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Żyrardowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogródków działkowych

362.

Nr 361/19

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

361.

Nr 360/19

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w ramach kontynuacji

360.

Nr 359/19

z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

359.

Nr 358/19

z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

358.

Nr 357/19

z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

357.

Nr 356/19

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

356.

Nr 355/19

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

355.

Nr 354/19

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

354.

Nr 353/19

z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2019 r.

353.

Nr 352/19

z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

352.

Nr 351/19

z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

350.

Nr 349/19

z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Żyrardów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogródków działkowych

349.

Nr 348/19

z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

348.

Nr 347/19

z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

347.

Nr 346/19

z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

346.

Nr 345/19

z dnia 3 września 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

345.

Nr 344/19

z dnia 3 września 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

344.

Nr 343/19

z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie ograniczenia wydatków budżetowych

343.

Nr 342/19

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

342.

Nr 341/19

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2019 r.

341.

Nr 340/19

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za pierwsze półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Żyrardowie, Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie za I półrocze 2019 r.

340.

Nr 339/19

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie w sprawie przeprowadzenia II przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego oraz powołania komisji przetargowej

339.

Nr 338/19

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie

338.

Nr 337/19

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie

337.

Nr 336/19

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Żyrardowie

336.

Nr 335/19

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Żyrardowie

335.

Nr 334/19

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

334.

Nr 333/19

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

333.

Nr 332/19

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

332.

Nr 331/19

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020

331.

Nr 330/19

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 158/10 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 sierpnia 2010 r.

330.

Nr 329/19

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości

329.

Nr 328/19

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2019 r.

328.

Nr 327/19

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

327.

Nr 326/19

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

326.

Nr 325/19

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

325.

Nr 324/19

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie

324.

Nr 323/19

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Żyrardowie

323.

Nr 322/19

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrebny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

322.

Nr 321/19

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrebny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

321.

Nr 320/19

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2019 r.

320.

Nr 319/19

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

319.

Nr 318/19

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

318.

Nr 317/19

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego oraz powołania komisji przetargowej

317.

Nr 316/19

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

316.

Nr 315/19

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

315.

Nr 314/19

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

314.

Nr 313/19

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

313.

Nr 312/19

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

312.

Nr 311/19

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

311.

Nr 310/19

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

310.

Nr 309/19

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

309.

Nr 308/19

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

308.

Nr 307/19

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

307.

Nr 306/19

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości

306.

Nr 305/19

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

305.

Nr 304/19

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości

304.

Nr 303/19

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

303.

Nr 302/19

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości

302.

Nr 301/19

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogólnych warunków dzierzawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego, najmu za nieruchomości Gminy Miasto Żyrardów na rok 2020

301.

Nr 300/19

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

300.

Nr 299/19

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie w Mieście Żyrardowie

299.

Nr 298/19

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu na koszt przyszłego najemcy

298.

Nr 297/19

z dnia 2 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

297.

Nr 296/19

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

296.

Nr 295/19

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019-2028 w raz z prognozą długu na lata 2019-2028

295.

Nr 294/19

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2019 r.

294.

Nr 293/19

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

293.

Nr 292/19

z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie zasad przydzielania lokali komunalnych w nowo wybudowanym budynku przy ul. Waryńskiego 42 w Żyrardowie – etap II

292.

Nr 291/19

z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

291.

Nr 290/19

z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

290.

Nr 289/19

z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

289.

Nr 288/19

z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

288.

Nr 287/19

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

287.

Nr 286/19

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

286.

Nr 285/19

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

285.

Nr 284/19

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

284.

Nr 283/19

z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie

283.

Nr 282/19

z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie

282.

Nr 281/19

z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

281.

Nr 280/19

z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

280.

Nr 279/19

z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

279.

Nr 278/19

z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

278.

Nr 277/19

z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

277.

Nr 276/19

z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

276.

Nr 275/19

z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

275.

Nr 274/19

z dnia 18 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019-2028 w raz z prognozą długu na lata 2019-2028

274.

Nr 273/19

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

273.

Nr 272/19

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

272.

Nr 271/19

z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

271.

Nr 270/19

z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

270.

Nr 269/19

z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

269.

Nr 268/19

z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

268.

Nr 267/19

z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie

267.

Nr 266/19

z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie

266.

Nr 265/19

z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

265.

Nr 264/19

z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

264.

Nr 263/19

z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

263.

Nr 262/19

z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

262.

Nr 261/19

z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

261.

Nr 260/19

z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

260.

Nr 259/19

z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2019 r.

259.

Nr 258/19

z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie

258.

Nr 257/19

z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Żyrardowie

257.

Nr 256/19

z dnia 8 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

256.

Nr 255/19

z dnia 8 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

255.

Nr 254/19

z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

254.

Nr 253/19

z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

253.

Nr 252/19

z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

252.

Nr 251/19

z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

251.

Nr 250/19

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2019 r.

250.

Nr 249/19

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

249.

Nr 248/19

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej i bezprzetargowej

248.

Nr 247/19

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

247.

Nr 246/19

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

246.

Nr 245/19

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

245.

Nr 244/19

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

244.

Nr 243/19

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

243.

Nr 242/19

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

242.

Nr 241/19

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

241.

Nr 240/19

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

240.

Nr 239/19

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

239.

Nr 238/19

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

238.

Nr 237/19

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie

237.

Nr 236/19

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie

236.

Nr 235/19

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

235.

Nr 234/19

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie

234.

Nr 233/19

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Żyrardowa

233.

Nr 232/19

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

232.

Nr 231/19

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

231.

Nr 230/19

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania prac nad "Wykonaniem koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP"

230.

Nr 229/19

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

229.

Nr 228/19

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

228.

Nr 227/19

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

227.

Nr 226/19

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu Seniora w Żyrardowie z siedzibą przy ul. Waryńskiego 1, którego Organizatorem jest Miasto Żyrardów

226.

Nr 225/19

z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

225.

Nr 224/19

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w ramach kontynuacji

224.

Nr 223/19

z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

223.

Nr 222/19

z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

222.

Nr 221/19

z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego funkcjonującej w ramach projektu pn. "Żyrardów stawia na seniorów"

221.

Nr 220/19

z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu nr 21 przy ul. Smoczej w Żyrardowie

220.

Nr 219/19

z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

219.

Nr 218/19

z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

218.

Nr 217/19

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Żyrardowa za 2018 rok

217.

Nr 217/19

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej i bezprzetargowej

216.

Nr 216/19

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

215.

Nr 215/19

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

214.

Nr 214/19

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie

213.

Nr 213/19

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie

212.

Nr 212/19

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie

211.

Nr 211/19

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie

210.

Nr 210/19

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

209.

Nr 209/19

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

208.

Nr 208/19

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

207.

Nr 207/19

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

206.

Nr 206/19

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019 r.

205.

Nr 205/19

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

204.

Nr 204/19

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

203.

Nr 203/19

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

202.

Nr 202/19

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

201.

Nr 201/19

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

200.

Nr 200/19

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019 r.

199.

Nr 199/19

z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

198.

Nr 198/19

z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

197.

Nr 197/19

z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

196.

Nr 196/19

z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu II Żyrardowskiego Rajdu Rowerowego

195.

Nr 195/19

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

194.

Nr 194/19

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

193.

Nr 193/19

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji)

192.

Nr 192/19

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

191.

Nr 191/19

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Centrum Kultury w Żyrardowie

190.

Nr 190/19

z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

189.

Nr 189/19

z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019 r.

188.

Nr 188/19

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

187.

Nr 187/19

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości

186.

Nr 186/19

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

185.

Nr 185/19

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 8-letnich z terenu Gminy Żyrardów na lata 2019–2021

184.

Nr 184/19

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

183.

Nr 183/19

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

182.

Nr 182/19

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

181.

Nr 181/19

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 194/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Żyrardów

180.

Nr 180/19

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

179.

Nr 179/19

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019 r.

178.

Nr 178/19

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych

177.

Nr 177/19

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wybór realizatora programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 8-letnich z terenu Gminy Żyrardów na lata 2019–2021

176.

Nr 176/19

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

175.

Nr 175/19

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

174.

Nr 174/19

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

173.

Nr 173/19

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

172.

Nr 172/19

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

171.

Nr 171/19

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

170.

Nr 170/19

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

169.

Nr 169/19

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w projekcie "Żyrardów stawia na seniorów" (rekrutacja ciągła)

168.

Nr 168/19

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

167.

Nr 167/19

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

166.

Nr 166/19

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

165.

Nr 165/19

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

164.

Nr 164/19

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

163.

Nr 163/19

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

162.

Nr 162/19

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

161.

Nr 161/19

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

160.

Nr 160/19

z dnia 19 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

159.

Nr 159/19

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii letnich 2019

158.

Nr 158/19

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

157.

Nr 157/19

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

156.

Nr 156/19

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

155.

Nr 155/19

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

154.

Nr 154/19

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

153.

Nr 153/19

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

152.

Nr 152/19

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

151.

Nr 151/19

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

150.

Nr 150/19

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

149.

Nr 149/19

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

148.

Nr 148/19

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

147.

Nr 147/19

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

146.

Nr 146/19

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

145.

Nr 145/19

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

144.

Nr 144/19

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

143.

Nr 143/19

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

142.

Nr 142/19

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej

141.

Nr 141/19

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. sytuacji kryzysowej w związku z planowanym strajkiem nauczycieli w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

140.

Nr 140/19

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin

139.

Nr 139/19

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – profilaktyka uzależnień i pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom

138.

Nr 138/19

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

137.

Nr 137/19

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrona i promocja zdrowia

136.

Nr 136/19

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

135.

Nr 135/19

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

134.

Nr 134/19

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

133.

Nr 133/19

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

132.

Nr 132/19

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

131.

Nr 131/19

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

130.

Nr 130/19

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

129.

Nr 129/19

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

128.

Nr 128/19

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych

127.

Nr 127/19

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

126.

Nr 126/19

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

125.

Nr 125/19

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

124.

Nr 124/19

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

123.

Nr 123/19

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

122.

Nr 122/19

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

121.

Nr 121/19

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

120.

Nr 120/19

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019 r.

119.

Nr 119/19

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2018

118.

Nr 118/19

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

117.

Nr 117/19

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu nr 21 przy ul. Smoczej 2 w Żyrardowie

116.

Nr 116/19

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Żyrardowa

115.

Nr 115/19

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 4142

114.

Nr 114/19

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w projekcie "Żyrardów stawia na seniorów" (rekrutacja uzupełniająca)

113.

Nr 113/19

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 164/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów Prezydenta Miasta Żyrardowa na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa

112.

Nr 112/19

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

111.

Nr 111/19

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

110.

Nr 110/19

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert oraz przyjęcia kryteriów i szczegółowych wymagań niezbędnych do wyłonienia realizatora programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 8-letnich z terenu Gminy Żyrardów na lata 2019–2021

109.

Nr 109/19

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

108.

Nr 108/19

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

107.

Nr 107/19

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości

106.

Nr 106/19

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

105.

Nr 105/19

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

104.

Nr 104/19

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych

103.

Nr 103/19

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

102.

Nr 102/19

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

101.

Nr 101/19

z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie wznowienia sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Ks. Ottona Wittenberga 6 w Żyrardowie

100.

Nr 100/19

z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

99.

Nr 99/19

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

98.

Nr 98/19

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

97.

Nr 97/19

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

96.

Nr 96/19

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

95.

Nr 95/19

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

94.

Nr 94/19

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

93.

Nr 93/19

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

92.

Nr 92/19

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

91.

Nr 91/19

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

90.

Nr 90/19

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Nr 9

89.

Nr 89/19

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Nr 8

88.

Nr 88/19

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Nr 7

87.

Nr 87/19

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Nr 6

86.

Nr 86/19

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Nr 5

85.

Nr 85/19

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Nr 4

84.

Nr 84/19

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Nr 3

83.

Nr 83/19

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Nr 2

82.

Nr 82/19

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Nr 1

81.

Nr 81/19

z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

80.

Nr 80/19

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Żyrardowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019

79.

Nr 79/19

z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

78.

Nr 78/19

z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

77.

Nr 77/19

z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019 r.

76.

Nr 76/19

z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019–2028 wraz z prognozą długu na lata 2019–2028

75.

Nr 75/19

z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej

74.

Nr 74/19

z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej

73.

Nr 73/19

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

72.

Nr 72/19

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

71.

Nr 71/19

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii letnich

70.

Nr 70/19

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomoc społeczna, w tym zapewnienie opieki nad rodziną, dzieckiem niepełnosprawnym, w zakresie wyrównywania szans tych osób

69.

Nr 69/19

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym propagowanie wśród młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu

68.

Nr 68/19

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

67.

Nr 67/19

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

66.

Nr 66/19

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom

65.

Nr 65/19

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2019 roku

64.

Nr 64/19

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności w domach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

63.

Nr 63/19

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019 r.

62.

Nr 62/19

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyboru Przedstawicieli Pracowników i zarządzenia wyborów Przedstawicieli Pracowników

61.

Nr 61/19

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie pierwokupu działki oznaczonej nr ewid. 8269/13

60.

Nr 60/19

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

59.

Nr 59/19

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

58.

Nr 58/19

z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

57.

Nr 57/19

z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

56.

Nr 56/19

z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

55.

Nr 55/19

z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019

54.

Nr 54/19

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wyboru wykonawców i zawierania umów przez Miasto Żyrardów do kwoty 30 000 Euro, w ramach realizacji zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020

53.

Nr 53/19

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

52.

Nr 52/19

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

51.

Nr 51/19

z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargowej w ramach kontynuacji

50.

Nr 50/19

z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie zasad przyznawania miejsc przeznaczonych na handel uliczny

49.

Nr 49/19

z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Żyrardów i nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

48.

Nr 48/19

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie pierwokupu działek oznaczonych nr ewid. 1614/66, 1614/65 i 1614/21

47.

Nr 47/19

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

46.

Nr 46/19

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

45.

Nr 45/19

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

44.

Nr 44/19

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa dla Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w Mieście Żyrardów

43.

Nr 43/19

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, klasy I publicznej szkoły podstawowej oraz wzoru zgłoszenia do publicznej szkoły podstawowej

42.

Nr 42/19

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

41.

Nr 41/19

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w projekcie "Żyrardów stawia na seniorów"

40.

Nr 40/19

z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisjach Konkursowych w roku 2019

39.

Nr 39/19

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

38.

Nr 38/19

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

37.

Nr 37/19

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

36.

Nr 36/19

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

35.

Nr 35/19

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

34.

Nr 34/19

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

33.

Nr 33/19

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

32.

Nr 32/19

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych

31.

Nr 31/19

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

30.

Nr 30/19

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

29.

Nr 29/19

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

28.

Nr 28/19

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

27.

Nr 27/19

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Żyrardowskiej Rady Sportu, określenia zasad powoływania członków oraz ustalenia zakresu działania

26.

Nr 26/19

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: organizacja czasu wolnego w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii zimowych

25.

Nr 25/19

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

24.

Nr 24/19

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargowej

23.

Nr 23/19

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

22.

Nr 22/19

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

21.

Nr 21/19

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii zimowych

20.

Nr 20/19

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

19.

Nr 19/19

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

18.

Nr 18/19

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

17.

Nr 17/19

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

16.

Nr 16/19

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości lokalowej

15.

Nr 15/19

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

14.

Nr 14/19

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

13.

Nr 13/19

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisjach Konkursowych w roku 2019

12.

Nr 12/19

z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisjach Konkursowych w roku 2019 (rewitalizacja)

11.

Nr 11/19

z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Żyrardowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019

10.

Nr 10/19

z dnia 14 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

9.

Nr 9/19

z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących, będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie, w miejscu zamieszkania – na terenie gminy Miasto Żyrardów

8.

Nr 8/19

z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie przyznania Stypendiów im. Filipa de Girarda w roku 2018

7.

Nr 7/19

z dnia 7 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

6.

Nr 6/19

z dnia 7 stycznia 2019 r.

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Żyrardowa

5.

Nr 5/19

z dnia 4 stycznia 2019 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta

4.

Nr 4/19

z dnia 4 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Żyrardowa

3.

Nr 3/19

z dnia 4 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Żyrardowa

2.

Nr 2/19

z dnia 4 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Żyrardowa

1.

Nr 1/19

z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci w formie świetlicy

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22027
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-29 13:35

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10485772
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 15:52

Stopka strony