Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Żyrardowa - rok 2021

Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Żyrardowa - rok 2021

Lp.

Nr zarządzenia

Data zarządzenia

Tytuł zarządzenia

Uwagi

326.

324/21

z dnia 31 grudnia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu „Żyrardowska Karta Mieszkańca” oraz Regulaminu współpracy Partnerów z Miastem Gminą Żyrardów w ramach realizacji Programu „Żyrardowska Karta Mieszkańca”

325.

323/21

z dnia 31 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

324.

322/21

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargowej

323.

321/21

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

322.

320a/21

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

321.

320/21

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, „Promocji i organizacji wolontariatu”, „Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” na rok 2022

320.

319/21

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

319.

318/21

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”

318.

317/21

z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej w roku 2022

317.

316/21

z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej w roku 2022

316.

315/21

z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Żyrardowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022

315.

314/21

z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisjach Konkursowych w roku 2022 (w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej)

314.

313/21

z dnia 23 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

313.

312/21

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości

312.

311/21

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

311.

310/21

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” będącego działaniem wspierającym określonym w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa

310.

309/21

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Promocja i organizacja wolontariatu” będącego działaniem wspierającym określonym w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa

309.

308/21

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Wspierania rodziny i pieczy zastępczej” będących usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa

308.

307/21

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

307.

306/21

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu usługi "Mobilny Urzędnik" w Urzędzie Miasta Żyrardowa

306.

305/21

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu pn. „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Żyrardowa”

305.

304/21

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

304.

303/21

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji czasu wolnego w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży

303.

302/21

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

302.

301/21

z dnia 10 grudnia 2021 r. 

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność gminy Miasta Żyrardów

301.

300/21

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność gminy Miasta Żyrardów

300.

299/21

z dnia 10 grudnia 2021 r. 

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność gminy Miasta Żyrardów

299.

298/21

z dnia 10 grudnia 2021 r. 

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność gminy Miasta Żyrardów

298.

297/21

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Żyrardowa

297.

296/21

z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

296.

295/21

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

295.

294/21

z dnia 6 grudnia 2021 r. 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

294.

293/21

z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji założeń do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żyrardowa na lata 2023-2029

293.

292/21

z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

292.

291/21

z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Żyrardowa

291.

290/21

z dnia 2 grudnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Żyrardów, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

290.

289/21

z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Żyrardów, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

289.

288/21

z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym

288.

287/21

z dnia 1 grudnia 2021 r.

w sprawie zgłoszenia Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Żyrardowa do objęcia funkcji członka Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie

287.

286/21

z dnia 1 grudnia 2021 r. 

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

286.

285/21

z dnia 1 grudnia 2021 r. 

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

285.

284/21

z dnia 1 grudnia 2021 r. 

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

284.

283/21

z dnia 1 grudnia 2021 r. 

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

283.

282/21

z dnia 1 grudnia 2021 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej

282.

281/21

z dnia 1 grudnia 2021 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej

281.

280/21

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

280.

279/21

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Sekretarza Miasta

279.

278/21

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

278.

277/21

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

277.

276/21

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej

276.

275/21

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym

uchylone Zarządzeniem Nr 288/21 z 2 grudnia 2021 r.

275.

274/21

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie powołania Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Żyrardowa

274.

273/21

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Żyrardowa

273.

272/21

z dnia 22 listopada 2021 r. 

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

272.

271/21

z dnia 22 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 194/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18.05.2020 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

271.

270/21

z dnia 22 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 238/2021 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

270.

269/21

z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

269.

268/21

z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

268.

267/21

z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

266.

265/21

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

265.

264/21

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

264.

263/21

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie powołania Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

263.

262/21

z dnia 5 listopada 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

262.

261/21

z dnia 5 listopada 2021 r. 

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

261.

260/21

z dnia 4 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
projekt uchwały
formularz

260.

259/21

z dnia 4 listopada 2021 r. 

w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
projekt uchwały
formularz

259.

258/21

z dnia 2 listopada 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

257.

256/21

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

256.

255/21

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego na potrzeby przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

255.

254/21

z dnia 26 października 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębny przedmiot własności w domu wielolokalowym, przeznaczonego do sprzedaży

254.

253/21

z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie nagrody edukacyjnej za wybitne osiągnięcia dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

253.

252/21

z dnia 22 października 2021 r.

w sprawie powołania zespołu ewakuacyjnego na wypadek pożaru w budynku Urzędu Miasta Żyrardowa

252.

251/21

z dnia 21 października 2021 r. 

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

251.

250/21

z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

250.

249/21

z dnia 20 października 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

249.

248/21

z dnia 14 października 2021 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej

248.

247/21

z dnia 14 października 2021 r. 

w sprawie organizacji systemu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie miasta Żyrardowa
załącznik

247.

246/21

z dnia 14 października 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu postępowania obowiązującego przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

246.

245/21

z dnia 12 października 2021 r. 

w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji pierwszej kadencji

245.

244/21

z dnia 12 października 2021 r. 

w sprawie pierwokupu nieruchomości

244.

243/21

z dnia 8 października 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Miasta Żyrardowa w Urzędzie Miasta Żyrardowa w 2021 r.

243.

242/21

z dnia 8 października 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

242.

241/21

z dnia 6 października 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w ramach kontynuacji

241.

240/21

z dnia 4 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Żyrardów, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

240.

239/21

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie naboru uzupełniającego członków Komitetu Rewitalizacji pierwszej kadencji

239.

238/21

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

zmienione Zarządzeniem Nr 270/21 z 22 listopada 2021 r.

238.

237/21

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 440/2020 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11.12.2020 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

237.

236/21

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

236.

235/21

z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie pierwokupu nieruchomości

235.

234/21

z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

234.

233/21

z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej

233.

232/21

z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej

232.

231/21

z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej

231.

230/21

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

230.

229/21

z dnia 24 września 2021 r. 

w sprawie powołania Zespołu dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

229.

228/21

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie powołania składu osobowego komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze i inne

228.

227/21

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność gminy Miasta Żyrardów

227.

226/21

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność gminy Miasta Żyrardów

226.

225/21

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

225.

224/21

z dnia 17 września 2021 r. 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Żyrardowa

zmienione Zarządzeniem Nr 1/22 z 03.01.2022 i Zarządzeniem Nr 8/22 z dnia 10.01.2022

224.

223/21

z dnia 10 września 2021 r. 

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 i Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi

223.

222/21

z dnia 10 września 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzania inwentaryzacji

222.

221/21

z dnia 10 września 2021 r. 

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

221.

220/21

z dnia 10 września 2021 r. 

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

220.

219/21

z dnia 10 września 2021 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 440/2020 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11.12.2020 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

219.

218/21

z dnia 10 września 2021 r. 

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

218.

217/21

z dnia 10 września 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

217.

216/21

z dnia 8 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

216.

215/21

z dnia 8 września 2021 r.

w sprawie ogólnych warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego, najmu za nieruchomości Gminy Miasta Żyrardów na rok 2022

215.

214/21

z dnia 3 września 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

214.

213/21

z dnia 1 września 2021 r.

w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

213.

212/21

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

212.

211/21

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za pierwsze półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Żyrardowie, Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie za I półrocze 2021 r.

211.

210/21

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Żyrardowa

uchylone Zarządzeniem Nr 224/21 z 17 września 2021 r.

210.

209/21

z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

209.

208/21

z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

208.

207/21

z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność gminy Miasta Żyrardów

207.

206/21

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

206.

205/21

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości

205.

204/21

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

204.

203/21

z dnia 16 sierpnia 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

203.

202/21

z dnia 16 sierpnia 2021 r. 

w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie

202.

201/21

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. Projektu pn: " Domy z historią"

201.

200/21

z dnia 16 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

200.

199/21

z dnia 13 sierpnia 2021 r. 

w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

199.

198/21

z dnia 13 sierpnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

198.

197/21

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości

197.

196/21

z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

w sprawie powołania komisji przetragowej

196.

195/21

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

zmieniające Zarzadzenie Nr 161/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogródków działkowych działających na terenie M. Żyrardowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogródków działkowych oraz ustalenia zasad jej działania

195.

194/21

z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie

194.

193/21

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

193.

192/21

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

192.

191/21

z dnia 9 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

191.

190/21

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków Dyrektora Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego w Żyrardowie

190.

189/21

z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

w sprawie odwołania Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta

189.

188/21

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

188.

187/21

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania Jednostki Realizujacej Projekt (JRP-GWO) pn. "Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa"

187.

186/21

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Wyboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji pierwszej kadencji oraz określenie jej regulaminu

186.

185/21

z dnia 30 lipca 2021 r. 

w sprawie rozpoczęcia naboru członków Komitetu Rewitalizacji pierwszej kadencji

185.

184/21

z dnia 30 lipca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej

184.

183/21

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

183.

182/21

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

182.

181/21

z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

181.

180/21

z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie określenia norm zużycia paliwa oraz zasad użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Miasta Żyrardowa

180.

179/21

z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 154/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

179.

178/21

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

178.

177/21

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

177.

176/21

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

176.

175/21

z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

175.

174/21

z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

174.

173/21

z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

173.

172/21

z dnia 14 lipca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Żyrardów, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

172.

171/21

z dnia 14 lipca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Żyrardów, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

171.

170/21

z dnia 14 lipca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasto Żyrardów, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do sprzedaży w udziale 2/16 w drodze bezprzetargowej

170.

169/21

z dnia 12 lipca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

169.

168/21

z dnia 12 lipca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

168.

167/21

z dnia 12 lipca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

167.

166/21

z dnia 12 lipca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

166.

165/21

z dnia 12 lipca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

165.

164/21

z dnia 9 lipca 2021 r. 

w sprawie procesu opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Żyrardowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie komórek i jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Prezydenta Miasta Żyrardowa

164.

163/21

z dnia 9 lipca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie

163.

162/21

z dnia 2 lipca 2021 r. 

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego w Żyrardowie

162.

161/21

z dnia 2 lipca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Żyrardowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogródków działkowych oraz ustalenia zasad jej działania

zmienione Zarządzeniem Nr 195/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r.

161.

160/21

z dnia 2 lipca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Żyrardów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogródków działkowych

159A.

159A/21

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie powołania zespołu realizującego projekt pn. „E-usługi dla Miasta Żyrardowa”

160.

159/21

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

158A.

158A/21

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta jako osoby odpowiedzialnej za nadzór nad pracami zespołu realizującego projekt pn. „E-usługi dla Miasta Żyrardowa”

159.

158/21

z dnia 1 lipca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej

158.

157/21

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

157.

156/21

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

156.

155/21

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

155.

154/21

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

zmienione Zarządzeniem Nr 179/21 z dnia 26 lipca 2021 r.

154.

153/21

z dnia 30 czerwca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żyrardowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2021-2032 wraz z prognozą długu na lata 2021-2032

153.

152/21

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

152.

151/21

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

151.

150/21

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie powołania Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

150.

149/21

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa Nr 59/18 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych podległych miastu Żyrardów

149.

148/21

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa Nr 60/18 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wynagradzania dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Żyrardowa nie posiadających osobowości prawnej

148.

147/21

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

147.

146/21

z dnia 22 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
projekt uchwały

146.

145/21

z dnia 22 czerwca 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Żyrardów oraz nadania jej statutu
projekt uchwały

145.

144/21

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie unieważnienia konsultacji projektu uchwały

144.

143/21

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie unieważnienia konsultacji z mieszkańcami dotyczących projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Żyrardów oraz nadania jej statutu

143.

142/21

z dnia 22 czerwca 2021 r. 

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie

142.

141/21

z dnia 22 czerwca 2021 r. 

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Żyrardowie

141.

140/21

z dnia 22 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2021 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22.01.2021 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

139.

138/21

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

138.

137/21

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

137.

136/21

z dnia 21 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

136.

135/21

z dnia 21 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrona i promocja zdrowia

135.

134/21

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom

134.

133/21

z dnia 21 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu

133.

132/21

z dnia 21 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii letnich

132.

131/21

z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Żyrardów, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

131.

130/21

z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Żyrardowa na lata 2021–2023

130.

129/21

z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

129.

128/21

z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrona i promocja zdrowia

128.

127/21

z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom

127.

126/21

z dnia 11 czerwca 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu

126.

125/21

z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii letnich

125.

124/21

z dnia 11 czerwca 2021 r. 

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

124.

123/21

z dnia 10 czerwca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

123.

122/21

z dnia 10 czerwca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w ramach kontynuacji

122.

121/21

z dnia 9 czerwca 2021 r. 

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

121.

120/21

z dnia 9 czerwca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej

120.

119/21

z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

119.

118/21

z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

118.

117/21

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

zmienione Zarządzeniem Nr 155/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.

117

116/21

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

116

115/21

z dnia 01 czerwca 201 r.

w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały

Formularz zgłaszania uwag i opinii

115

114/21

z dnia 01 czerwca 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu usług społecznych Miasta Żyrardów na łata 2021-2023

Projekt uchwały

Program Usług Społecznych

114

113/21

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2

113

112/21

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

112

111/21

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

111

110/21

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

110

109/21

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

109

108/21

z dnia 28 maja 2021 r.

zmieniające zarządzenie nr 458/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie

108

107/21

z  dnia 28 maja 2021 r.

 

w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

ogłosznie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

projekt uchwały

formularz zgłaszania uwag i opinii

107

106/21

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

105

104/21

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

104

103/21

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawia Hulki - Laskowskiego w Żyrardowie

103

102/21

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 Centrum Kultury w7 Żyrardowie

102

101/21

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji).

101

100/21

z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

100

99/21

z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

99

98/21

z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Żyrardów oraz nadania jej statutu

projekt uchwały

98

97/21

z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały

projekt uchwały

97

96/21

z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

96

95/21

z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r

95

94/21

z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

94

93/21

z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

uchylone Zarządzieniem nr 95/21 z dnia 19 maja 2021 r.

93

92/21

z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność gminy Miasta Żyrardów, który uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się

92

91/21

z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

91

90/21

z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii letnich

90

89/21

z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu

89

88/21

z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

88

87/21

z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom

87

86/21

z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

86

85a/21

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Żyrardowa za 2020 rok

85

85/21

z dnia 07 maja 2021 r.

w sprawie budowania Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy PN- EN ISO 9001:2015, powołania pełnomocnika oraz Zespołu do spraw Opracowania i Dokumentowania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Żyrardowa

84

84/21

z dnia 07 maja 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

83

83/21

z dnia 07 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

82

82/21

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

81

81/21

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

80

80/21

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

79

79/21

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

78

78/21

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

77

77/21

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

76

76/21

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

75

75/21

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków

74

74/21

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

73

73/21

z dnia 14 kwiecień 2021 r.

w sprawie nabycia przez gminę Miasto Żyrardów nieruchomości.

72

72/21

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta Żyrardowa

71

71/21

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

70

70/21

z dnia 08 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Żyrardów, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

69

69/21

z dnia 08 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

68

68/21

z dnia 06 kwietnia 2021 r.

w sprawie Regulaminu naboru na stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie

66

66/21

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie określenia zasad przekazania składników majątku trwałego stanowiącego własność Miasta Żyrardów uczestnikom projektu pn.: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” oraz „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa - etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki ,Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e Inclusion, po zakończeniu trwałości projektu.

65

65/21

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2020

64

64/21

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

63

63/21

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki - Laskowskiego w Żyrardowie

62

62/21

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

61

61/21

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

60

60/21

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

59

59/21

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Żyrardów

58

58/21

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

57

57/21

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

56

56/21

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

55

55/21

z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia „Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
w Mieście Żyrardowie na lata 2021 - 2025

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w mieście Żyrardowie na lata 2021 - 2025

54

54/21

z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

53

53/21

z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Żyrardowa

52

52/21

z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

51

51/21

z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

50

50/21

z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

49

49/21

z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w ramach kontynuacji.

48

48/21

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

47

47/21

z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 193/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

46

46/21

z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 162/2020 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

45

45/21

z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie Stypendiów im. Filipa de Girarda, składu i trybu pracy Komisji Stypendialnej oraz wzoru wniosku o stypendium

wniosek o przyznanie stypendium

Regulamin pracy Komisji Stypendialndialnej ds. oceny wniosków o przyznanie Stypendiów im. Filipa de Girarda

klauzula informacyjna

oświadczenie kandydata

 

 

 

44

44/21

z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

43

43/21

z dnia 08 marca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

42

42/21

z dnia 8 marca 2021 r.

w sprawie powołania zespołu ewakuacyjnego na wypadek pożaru w budynku Urzędu Miasta Żyrardowa

uchylone Zarządzeniem Nr 252/21 z 22 października 2021 r.

41

41/21

z dnia 05 marca 2021 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

40

40/21

z dnia 01 marca 2021 r.

w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

39

39/21

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania i realizacji Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych oraz przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

38

38/21

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

37

37/21

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

36

36/21

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

35

35/21

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

34

34/21

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

33

33/21

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

32

32/21

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność gminy Miasta Żyrardów

31

31/21

z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

projekt uchwały, uzasadnienie

30

30/21

z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność gminy Miasta Żyrardów.

29

29/21

z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność gminy Miasta Żyrardów.

28

28/21

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

27

27/21

 z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 325/2020 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za Im2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. 1 Maja 25 w Żyrardowie po przeprowadzeniu inwestycji polegającej na generalnym remoncie nieruchomości.

26

26/21

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

25

25/21

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

24

24/21

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej w łasność Gminy Miasto Żyrardów, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

23

23/21

z dnia 05 lutego 2021 r.

w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

ogłoszenie o konsultacjach

22

22/21

z dnia 04 lutego 2021 r.

zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/277/20 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2021 - 2031 wraz z prognozą długu na lata 2021- 2031

21

21/21

z dnia 03 lutego 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

20

20/21

z dnia 03 lutego 2021 r.

w sprawie Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Żyrardowa

19

19/21

z dnia 02 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów, położonych w Żyrardowie, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z o. o.

18

18/21

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2

17

17/21

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

16

16/21

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących, będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie, w miejscu zamieszkania - na terenie gminy Miasto Żyrardów.

15

15/21

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Żyrardowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021

14

14/21

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Żyrardów, położonej w Żyrardowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

13

13/21

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzacym jest Miasto Żyrardów

12

12/21

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupelniającego do publicznych szkoł podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

11

11/21

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz formy i specjalności kształcenia, objęte dofinansowaniem w 2021 roku

10

10/21

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego na potrzeby przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

9

9/21

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie, do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie w granicach zwykłego zarządu.

8

8/21

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

zmienione Zarządzeniem Nr 140/21 z dnia 22 czerwca 2021 r.

7

7/20

z dnia 15 stycznia 2021

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: zajęcia opiekuńczo - wychowawcze na rzecz dzieci w formie świetlicy.

6

6/21

z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021

5

5/21

z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

 ogłoszenie konsultacji projektu uchwały

projekt uchwały, uzasadnienie, grafika do projektu uchwały

 formularz zgłaszania uwag i opinii

4

4/21

z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2021 r.

3

3/21

z dnia 08 stycznia 2021 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: zajęcia opiekuńczo - wychowawcze na rzecz dzieci w formie świetlicy

2

2/21

z dnia 08 stycznia 2021 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „pomoc społeczna” z zakresu: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących, będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie, w miejscu zamieszkania - na terenie gminy Miasto Żyrardów

1

1/21

z dnia 08 stycznia 2021 r.

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. w Gminie Miasto Żyrardów

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71841
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-14 13:37