Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Żyrardowa - rok 2022

Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Żyrardowa - rok 2022

Lp.

Nr zarządzenia

Data zarządzenia

Tytuł zarządzenia

Uwagi

55.

55/22

z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

54.

54/22

z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. realizacji Projektu pn.: "Domy pełne historii"

53.

53/22

z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
Projekt uchwały 
Formularz zgłaszania uwag i opinii

51.

51/22

z dnia 4 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Wspierania rodziny i pieczy zastępczej” będących usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa

50.

50/22

z dnia 4 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” będących usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa

49.

49/22

z dnia 4 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” będącego działaniem wspierającym określonym w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa

46.

46/22

z dnia 4 lutego 2022 r.

w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
projekt uchwały
formularz zgłaszania uwag i opinii

45.

  45/22

z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

44.

44/22

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Żyrardowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022

43.

43/22

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” będącego działaniem wspierającym określonym w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa

42.

42/22

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Promocja i organizacja wolontariatu” będącego działaniem wspierającym określonym w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa

41.

41/22

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, Zadanie: Terapia, rehabilitacja będącego usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa

40.

40/22

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność gminy Miasta Żyrardów

39.

39/22

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2022 r.

38.

38/22

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” – Zadanie: Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania – na terenie gminy Miasto Żyrardów usług opiekuńczych dla osób, będących podopiecznymi Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, którym usługi opiekuńcze zostały przyznane na podstawie decyzji administracyjnych na rok 2022

37.

37/22

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2022 r.

36.

36/22

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Żyrardowa

35.

35/22

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz formy i specjalności kształcenia, objęte dofinansowaniem w 2022 roku

34.

34/22

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

33.

33/22

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

32.

32/22

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

31.

31/22

z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - samodzielnego lokalu mieszkalnego w domu wielolokalowym, stanowiącego własność Gminy Miasto Żyrardów, położonego w Żyrardowie, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu

30.

30/22

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Żyrardowa

29.

29/22

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

28.

28/22

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Główny specjałista/Inspektor/Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Żyrardowa

27.

27/22

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu Miejskiego

26.

26/22

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Żyrardowa

25.

25/22

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

24.

24/22

z dnia 24 stycznia 2022 r. 

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

23.

23/22

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Żyrardowa
Projekt uchwały
Załącznik
Formularz zgłaszania uwag i opinii

22.

22/22

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa oraz sezonu kąpielowego na rok 2022
Projekt uchwały
Załącznik
Formularz zgłaszania uwag i opinii

21.

21/22

z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

20.

20/22

z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

19.

19/22

z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży

18.

18/22

z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022

17.

17/22

z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

16.

16/22

z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” - Zadanie: Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania - na terenie gminy Miasto Żyrardów usług opiekuńczych dla osób, będących podopiecznymi Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, którym usługi opiekuńcze zostały przyznane na podstawie decyzji administracyjnych na rok 2022

15.

15/22

z dnia 14 stycznia 2022 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci w formie świetlicy

14.

14/22

z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, „Promocji i organizacji wolontariatu”, „Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” na rok 2022

13.

13/22

z dnia 13 stycznia 2022 r. 

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

12.

12/22

z dnia 12 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych

11.

11/22

z dnia 12 stycznia 2022 r. 

w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność gminy Miasta Żyrardów

10.

10/22

z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie obwieszczenia listy kandydatów do Rady Seniorów Miasta Żyrardowa

9.

9/22

z dnia 10 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia członków Komisji do przeprowadzenia wyborów Rady Seniorów Miasta Żyrardowa

8.

8/22

z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa Nr 224/21 z dnia 17 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Żyrardowa

7.

7/22

z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2022 r.

6.

6/22

z dnia 5 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Żyrardowa

5.

5/22

z dnia 4 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

4.

4/22

z dnia 4 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii zimowych

3.

3/22

z dnia 4 stycznia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

2.

2/22

z dnia 4 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

1.

1/22

z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa Nr 224/21 z dnia 17 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Żyrardowa

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71930
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-14 13:37