Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1993 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1993 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

82.

XLII/288/93

16.12.1993

zakończenia działań Komisji doraźnej

81.

XLII/287/93

16.12.1993

sprzedaży nieruchomości

80.

XLII/286/93

16.12.1993

sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości

79.

XLII/285/93

16.12.1993

sprzedaży nieruchomości

78.

XLII/284/93

16.12.1993

sprzedaży udziału w nieruchomości

77.

XLII/283/93

16.12.1993

uchylenia uchwały

76.

XLII/282/93

16.12.1993

zasad ustalania czynszu dzierżawnego

zmieniona Uchwałą Nr VI/30/99 z 04.03.1999; uchylona Uchwałą Nr XVIII/138/08 z 31.01.2008 r.

75.

XLII/281/93

16.12.1993

uchwalenia regulaminu Komisji doraźnej d/s mieszkaniowych

74.

XLII/280/93

16.12.1993

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych

73.

XLII/279/93

16.12.1993

zajęcia stanowiska dotyczącego przejęcia szkół podstawowych

72.

XLII/278/93

16.12.1993

poręczenia spłaty kredytu

71.

XLII/277/93

16.12.1993

ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych

70.

XLII/276/93

16.12.1993

przesunięć środków budżetowych między działami w Budżecie Miasta na 1993 rok

69.

XLII/275/93

16.12.1993

rozdysponowania całości rezerwy budżetowej

68.

XLII/274/93

16.12.1993

zmian w Budżecie Miasta na 1993 r. w związku z wykonaniem zadań zleconych

67.

XLI/273/93

21.10.1993

przyjęcia Statutu Komitetu Osiedlowego Nr 2

uchylona Uchwałą Nr XXXIII/216/97 z 03.04.1997 i Uchwałą Nr XLV/345/98 z 18.06.1998

66.

XLI/272/93

21.10.1993

wykupu nieruchomości

uchylona Uchwałą Nr XXVII/178/96 z 26.09.1996

65.

XLI/271/93

21.10.1993

wprowadzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa  

64.

XLI/270/93

21.10.1993

poręczenia spłaty kredytu

63.

XLI/269/93

21.10.1993

zabezpieczenia spłaty kredytu

62.

XLI/268/93

21.10.1993

zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia spłaty

uchylona Uchwałą Nr XII/57/95 z 16.01.1995

61.

XLI/267/93

21.10.1993

zmian w Budżecie Miasta na 1993 r. w związku z wykonaniem zadań zleconych

60.

XLI/266/93

21.10.1993

rozdysponowania części rezerwy budżetowej

59.

XLI/265/93

21.10.1993

zasad sprzedaży mieszkań komunalnych

uchylona Uchwałą Nr XXV/162/96 z 27.06.1996

58.

XLI/264/93

21.10.1993

uchwalenia zasad porządku domowego

57.

XL/263/93

27.08.1993

zabezpieczenia spłaty kredytu

57.

XL/262/93

27.08.1993

przystąpienia do spółki

56.

XXXIX/261/93

01.07.1993

utworzenia obwodów głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do sejmu i senatu RP

zmieniona Uchwałą Nr XVIII/121/95 z 28.12.1995

55.

XXXIX/260/93

01.07.1993

likwidacji niektórych przedszkoli miejskich

54.

XXXIX/259/93

01.07.1993

zmian w składzie osobowym Komisji Infrastruktury Społecznej d/s Edukacji, Wychowania, Zdrowia, Kultury, Sportu i Informacji

53.

XXXIX/258/93

01.07.1993

nabycia nieruchomości

52.

XXXIX/257/93

01.07.1993

upoważnienia Zarządu Miasta Żyrardowa o wystąpienie do Wojewody Skierniewickiego z wnioskiem o przekazanie nieruchomości

51.

XXXIX/256/93

01.07.1993

planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Teklin IV w Żyrardowie

50.

XXXIX/255/93

01.07.1993

planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu Centrum miasta Żyrardowa

uchylona w części Uchwałą Nr VIII/72/03 z 24.03.2003

49.

XXXVIII/254/93

17.06.1993

poręczenia spłaty kredytu

48.

XXXVIII/253/93

17.06.1993

uchylenia uchwały Nr XXXVI/236/93 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 1993 roku

47.

XXXVIII/252/93

17.06.1993

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

uchylona Uchwałą Nr XV/82/95 z 29.06.1995

46.

XXXVIII/251/93

17.06.1993

określenia zasad usytuowania na terenie Żyrardowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

uchylona Uchwałą Nr XV/80/95 z 29.06.1995

45.

XXXVII/250/93

27.05.1993

rozszerzenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

44.

XXXVII/249/93

27.05.1993

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia działek budowlanych do zamiany

43.

XXXVII/248/93

27.05.1993

sprzedaży, przekazywania w użytkowanie wieczyste lub zamiany nieruchomości

42.

XXXVII/247/93

27.05.1993

przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego

uchylona Uchwałą Nr XLV/341/98 z 18.06.1998

41.

XXXVII/246/93

27.05.1993

sprzedaży nieruchomości

40.

XXXVII/245/93

27.05.1993

sprzedaży udziału w nieruchomości

39.

XXXVII/244/93

27.05.1993

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1993 rok

38.

XXXVII/243/93

27.05.1993

uchwalenia Regulaminu ochrony środowiska przed odpadami oraz utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Żyrardowa

37.

XXXVII/242/93

27.05.1993

ustalenia cen na usługi przewozowe środkami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XLIII/293/94 z 20.01.1994

36.

XXXVI/241/93

29.04.1993

zmian w statucie miasta

35.

XXXVI/240/93

29.04.1993

likwidacji posterunku Policji Lokalnej w Żyrardowie

34.

XXXVI/239/93

29.04.1993

przystąpienia do prac nad uproszczonym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami M. C. Skłodowskiej, Wł. Sikorskiego, M. Buczka i ogrodzeniem Ogródka Jordanowskiego w Żyrardowie

33.

XXXVI/238/93

29.04.1993

wprowadzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

32.

XXXVI/237/93

29.04.1993

nadania Statutu dla Miejskiego Domu Kultury w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XXIV/177/00 z 29.06.2000

31.

XXXVI/236/93

29.04.1993

poręczenia spłaty kredytu

uchylona Uchwałą Nr XXXVIII/253/93 z dn. 17.06.1993

30.

XXXVI/235/93

29.04.1993

przystąpienia do spółki

29.

XXXVI/234/93

29.04.1993

sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości

28.

XXXVI/233/93

29.04.1993

przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenie absolutorium Zarządowi miasta za rok 1992

27.

XXXV/232/93

25.03.1993

uchwalenia budżetu gminy na 1993 rok

zmieniona Uchwałą Nr XXXVII/244/93 z 27.05.1993, Uchwałą Nr XLI/267/93 z 21.10.1993, Uchwałą Nr XLII/274/93 z 16.12.1993 i Uchwałą Nr XLII/276/93 z 16.12.1993

26.

XXXIV/231/93

18.03.1993

wprowadzenia regulaminowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr XV/81/95 z 29.06.1995

25.

XXXIV/230/93

18.03.1993

ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego

uchylona Uchwałą Nr XLVII/315/94 z 26.05.1994

24.

XXXIV/229/93

18.03.1993

zmiany uchwały Nr XIV/54/91 z dnia 14 lutego 1991 r.

23.

XXXIV/228/93

18.03.1993

powołania Komisji doraźnej d/s mieszkaniowych

22.

XXXIV/227/93

18.03.1993

zmian w składzie osobowym Komisji Infrastruktury Społecznej d/s Edukacji, Wychowania, Kultury, Sporu i Informacji

21.

XXXIV/226/93

18.03.1993

zmian w składzie osobowym Komisji doraźniej do spraw zebrania i usystematyzowania proporcji stałych komisji Rady, a dotyczących założeń planu perspektywicznego rozwoju miasta i Komisji doraźnej do oceny projektu aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego

20.

XXXIV/225/93

18.03.1993

zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

19.

XXXIV/224/93

18.03.1993

zmian w składzie osobowym Komisji Infrastruktury Społecznej d/s Edukacji, Wychowania, Zdrowia, Kultury, Sportu i Informacji

18.

XXXIV/223/93

18.03.1993

planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla ROLNA

17.

XXXIV/222/93

18.03.1993

sprzedaży nieruchomości

16.

XXXIV/221/93

18.03.1993

sprzedaży nieruchomości

15.

XXXIV/220/93

18.03.1993

zamiany nieruchomości

14.

XXXIV/219/93

18.03.1993

sprzedaży lokali mieszkalnych

uchylona Uchwałą Nr XLV/381/10 z 29.04.2010

13.

XXXIV/218/93

18.03.1993

sprzedaży nieruchomości

12.

XXXIV/217/93

18.03.1993

zaciągnięcia kredytu

11.

XXXIII/216/93

21.01.1993

podatku od posiadania psów

uchylona Uchwałą Nr XLIII/291/94 z 20.01.1994

10.

XXXIII/215/93

14.01.1993

ustalenia opłat za parkowanie pojazdów

9.

XXXIII/214/93

14.01.1993

wyboru uzupełniającego delegata do sejmiku samorządowego

8.

XXXIII/213/93

14.01.1993

zmian w składzie osobowym Komisji Infrastruktury Społecznej d/s Edukacji, Wychowania, Zdrowia, Kultury, Sportu i Informacji

7.

XXXIII/212/93

14.01.1993

zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

6.

XXXIII/211/93

14.01.1993

rozszerzenia składu osobowego stałej komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

5.

XXXIII/210/93

14.01.1993

diet dla radnych i członków komisji spoza rady

uchylona Uchwałą Nr XXVII/198/00 z 28.09.2000

4.

XXXIII/209/93

14.01.1993

zmiany statutu

3.

XXXIII/208/93

14.01.1993

podatku od środków  transportowych

2.

XXXIII/207/93

14.01.1993

ustalenia stawek podatku od nieruchomości

uchylona Uchwałą Nr XLIII/289/94 z 20.01.1994

1.

XXXIII/206/93

14.01.1993

wygaśnięcia mandatu radnego i uzupełnienia składu rady

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1993 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17557
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9031127
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-19 13:48

Stopka strony