Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1992 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1992 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

78.

XXXII/205/92

18.12.1992

przyjęcia statutu Komitetu Osiedlowego Nr 8

uchylona Uchwałą Nr XXXIII/216/97 z 03.04.1997

77.

XXXII/204/92

18.12.1992

wprowadzenia dodatkowych oznakowań taksówek świadczących usługi na terenie miasta Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr XIII/97/07 z 27.09.2007

76.

XXXII/203/92

18.12.1992

likwidacji żłobka miejskiego

75.

XXXII/202/92

18.12.1992

zamiany nieruchomości

74.

XXXII/201/92

18.12.1992

nieodpłatnego przekazania nieruchomości

uchylona Uchwałą Nr XLII/283/93 z 16.12.1993

73.

XXXII/200/92

18.12.1992

sprzedaży budynku na rzecz dzierżawcy

72.

XXXII/199/92

18.12.1992

sprzedaży budynku na rzecz najemcy

71.

XXXII/198/92

18.12.1992

sprzedaży budynków na rzecz dzierżawcy

70.

XXXII/197/92

17.12.1992

zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej

69.

XXXII/196/92

17.12.1992

rozszerzenia składu osobowego stałej komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

68.

XXXII/195/92

17.12.1992

ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych

67.

XXXII/194/92

17.12.1992

projektu budżetu na 1993 r.

66.

XXXII/193/92

17.12.1992

zmieniająca uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

65.

XXXII/192/92

17.12.1992

zmieniająca uchwałę w sprawie wygaśnięcia manadatu radnego

64.

XXXI/191/92

29.12.1992

uregulowania zobowiązań Zakładów Przemysłu Lniarskiego w Żyrardowie na rzecz gminy Żyrardów

63.

XXXI/190/92

29.10.1992

zmian w budżecie miasta dochodów i wydatków na 1992 r.

62.

XXXI/189/92

29.10.1992

uzupełnienia składu Komisji Ładu i Porządku Publicznego

61.

XXXI/188/92

29.10.1992

wygaśnięcia mandatu radnego

zmieniona Uchwałą Nr XXXII/193/92 z 17.12.1992

60.

XXXI/187/92

29.10.1992

wygaśnięcia mandatu radnego

zmieniona Uchwałą Nr XXXII/192/92 z 17.12.1992

59.

XXXI/186/92

22.10.1992

powołania komisji doraźnej ds. realizacji ustawy z dnia 5 czerwca 1992 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

58.

XXXI/185/92

22.10.1992

skargi na roztrzygnięcie nadzorcze

57.

XXXI/184/92

22.10.1992

zasad najmu lokali użytkowych w zasobach komunalnych

uchylona Uchwałą Nr X/52/95 z 19.01.1995

56.

XXXI/183/92

22.10.1992

zajęcia stanowiska dotyczącego przejęcia szkół podstawowych

55.

XXXI/182/92

22.10.1992

zmieniająca uchwałę upoważniającą Zarząd Miasta Żyrardowa do wystąpienia do Wojewody Skierniewickiego o nieruchomości

54.

XXXI/181/92

22.10.1992

poręczenia spłaty kredytu

53.

XXX/180/92

17.09.1992

zakończenia działań komisji doraźnej

52.

XXX/179/92

17.09.1992

obniżenia ceny sprzedaży

51.

XXX/178/92

17.09.1992

sprzedaży nieruchomości

50.

XXX/177/92

17.09.1992

sprzedaży nieruchomości

49.

XXX/176/92

10.09.1992

sprzedaży nieruchomości

48.

XXX/175/92

10.09.1992

przejęcia nieruchomości

47.

XXX/174/92

10.09.1992

nabycia nieruchomości

46.

XXX/173/92

10.09.1992

poprawy efektywności gospodarowania Przedsiębiorstw Komunalnych

45.

XXX/172/92

10.09.1992

przyjęcia nieruchomości lub wejścia w spółkę kapitałową

44.

XXX/171/92

10.09.1992

opłat za korzystanie z przedszkoli miejskich

43.

XXX/170/92

10.09.1992

wprowadzenia opłat stałych za korzystanie ze żłobka miejskiego

42.

XXX/169/92

10.09.1992

zmian cen na usługi przewozowe środkami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

powiązana: Uchwała Nr XXXI/185/92 z 22.10.1992

41.

XXIX/168/92

02.07.1992

ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego

40.

XXIX/167/92

02.07.1992

otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności

39.

XXIX/166/92

02.07.1992

przyjęcia statutu Komitetu Osiedlowego nr 3

uchylona Uchwałą Nr XXXIII/216/97 z 03.04.1997

38.

XXIX/165/92

02.07.1992

przyjęcia statutu Komitetu Osiedlowego Nr 1

uchylona Uchwałą Nr XXXIII/216/97 z 03.04.1997 i Uchwałą Nr XLV/346/98 z 18.06.1998

37.

XXIX/164/92

25.06.1992

wykupu nieruchomości

36.

XXIX/163/92

25.06.1992

sprzedaży nieruchomości

35.

XXIX/162/92

25.06.1992

sprzedaży nieruchomości

34.

XXIX/161/92

25.06.1992

nabycia nieruchomości

33.

XXIX/160/92

25.06.1992

wykupu nieruchomości

32.

XXIX/159/92

25.06.1992

przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

31.

XXIX/158/92

25.06.1992

sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

uchylona Uchwałą Nr XXXIII/211/97 z 03.04.1997

30.

XXIX/157/92

25.06.1992

uznania za celowe utworzenia w mieście Żyrardowie powiatu

29.

XXVIII/156/92

11.06.1992

powołania w skład Komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

28.

XXVIII/155/92

11.06.1992

zmian w składzie komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

27.

XXVIII/154/92

11.06.1992

zatwierdzenia schematu organizacyjnego targowiska miejskiego

26.

XXVIII/153/92

11.06.1992

zmiany Uchwały Nr XIV/54/91 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 14 lutego 1991 r. w sprawie opłaty targowej

25.

XXVIII/152/92

11.06.1992

ustalenia regulaminu działania Komisji Rewizyjnej RMŻ

24.

XXVII/151/92

06.05.1992

powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu zmiany statutu miasta Żyrardowa

23.

XXVII/150/92

06.05.1992

zakończenia działań komisji doraźnych

22.

XXVI/149/92

31.03.1992

wniesienia skargi na roztrzygnięcie nadzorcze Wojewody

21.

XXV/148/92

31.03.1992

zaciagnięcia kredytu

20.

XXVI/147/92

31.03.1992

uchwalenia budżetu gminy na 1992 r.

19.

XXV/146/92

26.03.1992

powołania Komisji Rewizyjnej

18.

XXV/145/92

26.03.1992

przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta za rok 1991

17.

XXIV/144/92

12.03.1992

zmiany nazwy osiedla, parku i demontażu pomników oraz tablic pamiątkowych w mieście Żyrardów

16.

XXIV/143/92

12.03.1992

zmian nazw ulic w mieście Żyrardów

15.

XXIV/142/92

12.03.1992

powołania w skład Komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

14.

XXIV/141/92

05.03.1992

wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru

uchylona Uchwałą Nr XXXIII/216/93 z 21.01.1993

13.

XXIII/140/92

13.02.1992

zmiany Uchwały Nr XIV/54/91 z dn. 14 lutego 1991 r. w sprawie opłaty targowej

12.

XXIII/139/92

13.02.1992

zmiany Uchwały Nr XIV/54/91 z dnia 14.02.1991 r. w sprawie opłaty targowej

11.

XXIII/138/92

13.02.1992

ustalenia stawek podatku od nieruchomości

uchylona Uchwałą Nr XXXIII/207/93 z 14.01.1993

10.

XXIII/137/92

06.02.1992

zatwierdzenia statutu zakładu budżetowego

uchylona Uchwałą Nr VII/51/03 z 27.03.2003

9.

XXIII/136/92

06.02.1992

utworzenia Straży Miejskiej

8.

XXIII/135/92

06.02.1992

zmian w składzie Komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

7.

XXIII/134/92

06.02.1992

przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej

zmieniona Uchwałą Nr XII/65/95 z 23.03.1995

6.

XXIII/133/92

06.02.1992

powołania zastępców kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

5.

XXIII/132/92

06.02.1992

przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

4.

XXIII/131/92

06.02.1992

przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości

3.

XXIII/130/92

06.02.1992

sprzedaży nieruchomości

2.

XXIII/129/92

06.02.1992

zasad sprzedaży lokali mieszkalnych zajmowanych przez najemców

uchylona przez Wojewodę Skieniewickiego; powiązana: Uchwała Nr XXVI/149/92 z dnia 31.03.1992

1.

XXIII/128/92

06.02.1992

sprzedaży lokali mieszkalnych

uchylona Uchwałą Nr XLV/381/10 z 29.04.2010

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1992 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17571
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9068876
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-19 13:48

Stopka strony