Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1991 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1991 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

76.

XXII/127/91

05.12.1991

uregulowania warunków dla funkcjonowania kiosków kolportażowo-handlowych na terenie miasta Żyrardowa

75.

XXII/126/91

05.12.1991

odwołania członków Komisji Rewizyjnej

74.

XXII/125/91

05.12.1991

utworzenia zakładu budżetowego o nazwie "Targowisko Miejskie"

zmieniona Uchwałą Nr X/51/95 z 19.01.1995 i Uchwałą Nr L/419/10 z 28.10.2010

73.

XXII/124/91

05.12.1991

powołania komisji dyscyplinarnych

72.

XXII/123/91

05.12.1991

likwidacji Żyrardowskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego

71.

XXII/122/91

05.12.1991

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

70.

XXII/121/91

05.12.1991

zmian w składzie komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

69.

XXII/120/91

05.12.1991

zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego i rewaloryzacji zagospodarowania przestrzennego dawnej "Osady Fabrycznej" w Żyrardowie

68.

XXII/119/91

05.12.1991

uchylenia uchwał

67.

XXII/118/91

05.12.1991

upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie do wydawania decyzji administracyjnych

66.

XXII/117/91

28.11.1991

sprzedaży nieruchomości

65.

XXII/116/91

28.11.1991

zwiększenia i zmniejszenia zadań zleconych na 1991 r.

64.

XXII/115/91

28.11.1991

zmian w budżecie miasta dochodów i wydatków na 1991 r.

63.

XXII/114/91

28.11.1991

uregulowania warunków dla funkcjonowania kiosków kolportażowo-handlowych na terenie Miasta Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr XXII/127/91 z 05.12.1991

62.

XXI/113/91

10.10.1991

określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli

61.

XXI/112/91

10.10.1991

organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Żyrardowie

60.

XXI/111/91

10.10.1991

rozszerzenia składu Komisji doraźnej ds. Przekształceń Przedsiębiorstw Komunalnych Użyteczności Publicznej

59.

XXI/110/91

10.10.1991

ustalenia cen na usługi przewozowe środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Żyrardowie

zmieniona Uchwałą Nr XXX/169/92 z 10.09.1992; uchylona Uchwałą Nr XXXVII/242/93 z 27.05.1993

58.

XXI/109/91

03.10.1991

sprzedaży nieruchomości

57.

XXI/108/91

03.10.1991

przystąpienia miasta Żyrardowa do Spółkiz ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Elektrociepłownia Żyrardów"

56.

XXI/107/91

03.10.1991

upoważnienia Zarządu Miasta Żyrardowa o wystąpienie do Wojewody Skierniewickiego z wnioskiem o przekazanie nieruchomości

55.

XXI/106/91

03.10.1991

sprzedaży lokali

54.

XXI/105/91

03.10.1991

wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

53.

XXI/104/91

03.10.1991

sprzedaży lokali mieszkalnych

52.

XXI/103/91

03.10.1991

sprzedaży nieruchomości

51.

XXI/102/91

03.10.1991

wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej

50.

XXI/101/91

03.10.1991

powołania obwodowych komisji wyborych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

49.

XX/100/91

05.09.1991

odwołania Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

48.

XX/99/91

05.09.1991

wykupu rowu burzowego w północnej części miasta oraz rowu (L) przy ulicy Wypoczynkowej

47.

XX/98/91

05.09.1991

upoważnienia Zarządu Miasta Żyrardowa o wystąpienie do Wojewody Skierniewickiego z wnioskiem przekazania nieruchomości

46.

XX/97/91

05.09.1991

sprzedaży działek budowlanych na osiedlu "Leśna" w Żyrardowe

45.

XX/96/91

05.09.1991

utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

44.

XIX/95/91

12.07.1991

wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

43.

XIX/94/91

12.07.1991

wykonania inwestycji na rzecz Gminy Radziejowice

42.

XIX/93/91

11.07.1991

wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej

41.

XIX/92/91

11.07.1991

upoważnienia Zarządu Miasta Żyrardowa do wystąpienia do Wojewody Skierniewickiego o przekazanie nieruchomości wymienionych w treści uchwały

40.

XIX/91/91

11.07.1991

zmiany regulaminu targowska przy ul. Okrzei

39.

XIX/90/91

11.07.1991

zmiany Uchwały Nr X/37/90 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 25 października 1990 r. w sprawie zajmowania dróg publicznych na cele handlowe

38.

XIX/89/91

11.07.1991

likwidacji Żyrardowskiego Przedsiębiorstwa Poligraficznego Przemysłu Terenowego w Żyrardowie

37.

XIX/88/91

11.07.1991

likwidacji przedszkola

36.

XIX/87/91

11.07.1991

odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

35.

XIX/86/91

11.07.1991

zmiany statutu miasta Żyrardowa

34.

XVIII/85/91

06.06.1991

powołania Komisji Doraźnej ds. przekształceń Przedsiębiorstw Komunalnych Użyteczności Publicznej

33.

XVIII/84/91

06.06.1991

powołania Komisji doraźnej do opracowania założeń polityki informacyjnej Rady Miejskiej

32.

XVIII/83/91

06.06.1991

zmienijąca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

31.

XVIII/82/91

06.06.1991

wydzierżawienia nieruchomości

30.

XVIII/81/91

06.06.1991

ustalenia cen na usługi przewozowe środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XXI/110/91 z 10.10.1991

29.

XVIII/80/91

06.06.1991

przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej

28.

XVII/79/91

10.05.1991

zaciągnięcia kredytu bankowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej

27.

XVII/78/91

10.05.1991

wszczęcia postępowania likwidacyjnego Żyrardowskiego Przedsiębiorstwa Poligraficznego Przemysłu Terenowego w Żyrardowie

26.

XVII/77/91

10.05.1991

zmiany Uchwały Nr XIV/54/91 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 14 lutego 1991 r. w sprawie opłaty targowej

zmieniona Uchwałą Nr XXIII/139/92 z 13.02.1992 i Uchwałą Nr XXIII/140/92 z 13.02.1992

25.

XVII/76/91

10.05.1991

ustalenia regulaminu targowisk

24.

XVII/75/91

10.05.1991

ustalenia lokalizacji targowisk

23.

XVII/74/91

10.05.1991

zasad najmu lokali użytkowych w zasobach komunalnych

uchylona Uchwałą Nr XXXI/184/92 z 22.10.1992

22.

XVII/73/91

09.05.1991

upoważniająca Zarząd Miasta Żyrardowa do występowania do Wojewody Skierniewickiego o nieruchomości wymienione w treści uchwały

21.

XVII/72/91

09.05.1991

przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

20.

XVII/71/91

09.05.1991

wydzierżawienia nieruchomości

19.

XVII/70/91

09.05.1991

wydzierżawienia nieruchomości

18.

XVII/69/91

09.05.1991

przeznaczenia działek budowlanych do zamiany na inne nieruchomości

zmieniona Uchwałą Nr XXXVII/249/93 z 27.05.1993

17.

XVII/68/91

09.05.1991

sprzedaży działek budowlanych

16.

XVII/67/91

09.05.1991

sprzedaży nieruchomości

15.

XVII/66/91

09.05.1991

opłat stałych za korzystanie z miejskich przedszkoli i żłobka

uchylona Uchwałą Nr XXX/170/92 z 10.09.1992 i Uchwałą Nr XXX/171/92 z 10.09.1992

14.

XVI/65/91

04.04.1991

budżetu na 1991 rok

13.

XVI/64/91

04.04.1991

powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

12.

XV/63A/91

14.03.1991

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu m. Żyrardowa za 1991 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta

11.

XV/63/91

14.03.1991

utworzenia Policji Lokalnej

10.

XIV/62/91

21.02.1991

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

9.

XIV/61/91

21.02.1991

przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Mazowieckich

8.

XIV/60/91

projekt uchwały został oddalony na Sesji

7.

XIV/59/91

21.02.1991

rozszerzenia składu Komisji d/s Ładu i Porządku

6.

XIV/58/91

21.02.1991

wysokości i stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności  i sposobu jego poboru

uchylona Uchwałą Nr XXIV/141/92 z dnia 05.03.1992

5.

XIV/57/91

21.02.1991

upoważniająca Zarząd Miasta Żyrardowa do wystąpienia do Wojewody Skierniewickiego o nieruchomości wymienione w treści Uchwały

zmieniona Uchwałą Nr XXXI/182/92 z 22.10.1992 i Uchwałą Nr XLIV/302/94 z 24.03.1994

4.

XIV/56/91

21.02.1991

prowadzenia placówek oświatowych

3.

XIV/55/91

14.02.1991

regulaminu targowiska

zmieniona Uchwałą Nr XIX/91/91 z 11.07.1991; uchylona Uchwałą XV/79/95 z 29.06.1995

2.

XIV/54/91

14.02.1991

opłaty targowej

zmieniona Uchwałą Nr XVII/77/91 z 10.05.1991, Uchwałą Nr XXIII/139/92 z 13.02.1992, Uchwałą Nr XXIII/140/92 z 13.02.1992, Uchwałą Nr XXVIII/153/92 z 11.06.1992, Uchwałą Nr XXXIV/229/93 z 18.03.1993, Uchwałą Nr XLIII/292/94 z 20.01.1994 i Uchwałą Nr VI/22/94 z 20.10.1994; uchylona Uchwałą Nr X/50/95 z 19.01.1995

1.

XIV/53/91

14.02.1991

ustalenia cen za usługi przewozowe środkami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XVIII/81/91 z 06.06.1991

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1991 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17685
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9110383
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 11:02

Stopka strony