Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1998 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1998 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

63.

XLV/351/98

18.06.1998

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/312/98 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i zatwierdzenia  regulaminu pracy komisji dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów w placówkach oświatowo-wychowawczych

62.

XLV/350/98

18.06.1998

zamiany nieruchomości

61.

XLV/349/98

18.06.1998

nadania nazwy ulicy

60.

XLV/348/98

18.06.1998

przystapienia do Porozumienia Miast bez Barier

59.

XLV/347/98

18.06.1997

użyczenia nieruchomości położonej przy ul. Moniuszki 15

58.

XLV/346/98

18.06.1998

uchwalenia statutu Dzielnicy Żeromskiego

uchylona Uchwałą Nr L/397/02 z 29.08.2002

57.

XLV/345/98

18.06.1998

uchwalenie statutu Dzielnicy Podlas

uchylona Uchwałą Nr L/398/02 z 29.08.2002

56.

XLV/344/98

18.06.1998

uchwalenia statutu Dzielnicy Dąbrowskiego

uchylona Uchwałą Nr L/404/02 z 29.08.2002

55.

XLV/343/98

18.06.1998

zatwierdzenia zasad prowadzenia zadań inwestycyjnych z udziałem Gminy Żyrardów i Społecznych Komitetów Budowy
załącznik

54.

XLV/342/08

18.06.1998

sprzedaży nieruchomości przyległej

53.

XLV/341/98

18.06.1998

darowizny nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Wniebostąpienia Pańskiego

52.

XLV/340/98

18.06.1998

nabycia nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 16e

uchylona Uchwałą Nr XIV/112/99 z 25.11.1999

51.

XLV/339/98

18.06.1998

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

50.

XLV/338/98

18.06.1998

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta obejmującego obszar ograniczony ulicami: Piękna, I. Zielińskiej, Skrowaczewskiego i rowem burzowym
załącznik

49.

XLV/337/98

18.06.1998

wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd Miasta umowy o dofinansowanie przesięwzięcia pn. "Modernizacja toru kolarskiego"

48.

XLV/336/98

18.06.1998

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

47.

XLV/335/98

18.06.1998

wniesienia wkładów niepieniężnych do jednoosobowej spółki Gminy Miasto Żyrardów Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Żyrardów"

46.

XLV/334/98

18.06.1998

likwidacji kotłowni La Monte'a  przy ul. Konarskiego

45.

XLV/333/98

18.06.1998

zmian w budżecie Miasta na 1998 rok

44.

XLV/332/98

18.06.1998

Założeń Polityki Miejskiej na 1999 r.

43.

XLV/331/98

10.06.1998

porozumienia z Gminą Radziejowice dotyczącego odprowadzenia ścieków

42.

XLV/330/98

10.06.1998

darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

uchylona Uchwałą Nr XII/100/99 z 30.09.1999

41.

XLV/329/98

10.06.1998

uchylenia Uchwały Nr XLIV/307/98 z dnia 29 kwietnia 1998 roku

40.

XLV/328/98

10.06.1998

porozumienia z Sądem Wojewódzkim w Skierniewicach

39.

XLV/327/98

10.06.1998

zaciągnięcia  kredytu na budowę "Zespołu Sportowego przy szkole w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej"

38.

XLV/326/98

10.06.1998

zatwierdzenia zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1998 r.

zmieniona Uchwałą Nr III/14/98 z 17.12.1998

37.

XLV/325/98

10.06.1998

powołania Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

36.

XLV/324/98

10.06.1998

nabycia nieruchomości położonej przy ul. Limanowskiego 44

35.

XLV/323/98

10.06.1998

uchylenia Uchwały Nr XXX/191/96 z dnia 28 listopada 1996 r.

34.

XLV/322/98

10.06.1998

udostępnienia działki pod budowę tablicy pamiątkowej oraz budowy tej tablicy

33.

XLV/321/98

10.06.1998

rozwiązania użytkowania wieczystego z Żyrardowską Spółdzielnią Mieszkaniową

32.

XLV/320/98

10.06.1998

sprzedaży nieruchomości położonych w Żyrardowie

31.

XLV/319/98

10.06.1998

darowizny nieruchomości

30.

XLV/318/98

10.06.1998

zmiany ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa i miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Teklin III w Żyrardowie
załącznik

uchylona Uchwałą Nr XVII/145/11 z 29.12.2011

29.

XLV/317/98

10.06.1998

przekazania na własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" sp. z o.o. środków trwałych

28.

XLV/316/98

10.06.1998

zbycia udziałów

27.

XLV/315/98

10.06.1998

wystąpienia Gminy Żyrardów z Ogólnopolskiej Rady Gospodarczej Gmin

26.

XLIV/314/98

29.04.1998

sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Reymonta 2

25.

XLIV/313/98

29.04.1998

zaciągnięcia kredytu

zmieniona Uchwałą Nr I/7/98 z 26.11.1998

24.

XLIV/312/98

29.04.1998

powołania komisji konkursowej i zatwierdzenia regulaminu pracy komisji dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów  w placówkach oświatowo-wychowawczych

zmieniona Uchwałą Nr XLV/351/98 z 18.06.1998

23.

XLIV/311/98

29.04.1998

zmiany ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr IX/51/11 z 28.04.2011

22.

XLIV/310/98

29.04.1998

nabycia nieruchomości we wsi Feliksów

21.

XLIV/309/98

29.04.1998

nabycia nieruchomości położonej przy ulicy Mickiewicza i Jaktorowskiej

20.

XLIV/308/98

29.04.1998

oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Wysockiego 9

uchylona Uchwałą Nr III/28/02 z 19.12.2003

19.

XLIV/307/98

29.04.1998

zmiany Uchwały Nr XLII/288/97 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 29 grudnia 1997 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr XLV/329/98 z 10.06.1998

18.

XLIV/306/98

29.04.1998

zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1998 r.

zmieniona Uchwałą Nr XLV/326/98 z 10.06.1998

17.

XLIV/305/98

29.04.1998

zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1997 r.

16.

XLIV/304/98

29.04.1998

zmian w budżecie Miasta na 1998 rok

15.

XLIV/303/98

29.04.1998

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta

14.

XLIII/302/98

12.03.1998

zmian w budżecie Miasta na 1998 rok

13.

XLIII/301/98

12.03.1998

uchwała zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe  środkami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

12.

XLIII/300/98

12.03.1998

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

11.

XLIII/299/98

12.03.1998

szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Żyrardowa

zmieniona Uchwałą Nr V/49/07 z 22.02.2007

10.

XLIII/298/98

05.03.1998

wyznaczenia kandydatów do Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie

9.

XLIII/297/98

05.03.1998

zarzutu Pani Marianny Szlendak do zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obejmującego teren ograniczony ulicami: Leszno, I. Zielińskiej, J. Kilinskiego i rowem burzowym

8.

XLIII/296/98

05.03.1998

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/216/97 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia w mieście jednostek pomocniczych – Samorządów Mieszkańców

7.

XLIII/295/98

05.03.1998

wysokości bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

6.

XLIII/294/98

05.03.1998

zmiany nazwy placu w mieście Żyrardowie

5.

XLIII/293/98

05.03.1998

nabycia nieruchomości położonej przy ulicy 1 Maja 105

4.

XLIII/292/98

05.03.1998

zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

uchylona Uchwałą Nr XXI/155/00 z 20.05.2000

3.

XLIII/291/98

05.03.1998

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1998 rok

2.

XLIII/290/98

05.03.1998

przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Porblemów Alkoholowych

1.

XLIII/289/98

05.03.1998

poparcia reformy administracji publicznej kraju

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1998 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17546
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9026935
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-19 09:06

Stopka strony