Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 2003 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 2003 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

111.

XVI/149/03

30.12.2003

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

110.

XVI/148/03

30.12.2003

zamiany nieruchomości

109.

XVI/147/03

30.12.2003

zmian w budżecie Miasta na 2003 rok

108.

XVI/146/03

30.12.2003

ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasających z upływem roku 2003 

107.

XVI/145/03

30.12.2003

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

106.

XVI/144/03

30.12.2003

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

uchylona Uchwałą Nr XLV/381/10 z 29.04.2010

105.

XVI/143/03

30.12.2003

uchylenia uchwały

104.

XVI/142/03

30.12.2003

"Planu Zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło"
załącznik

103.

XV/141/03

04.12.2003

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia opinii na temat Realizacji Programu Przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie

102.

XV/140/03

04.12.2003

wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe

101.

XV/139/03

04.12.2003

określenia wzoru informacji o gruntach i wzoru deklaracji na podatek rolny

uchylona Uchwałą Nr XVII/108/15 z 10.12.2015

100.

XV/138/03

04.12.2003

określenia wzoru informacji o lasach i wzoru deklaracji na podatek leśny

uchylona Uchwałą Nr XVII/109/15 z 10.12.2015

99.

XV/137/03

04.12.2003

określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

uchylona Uchwałą Nr IV/19/10 z 30.12.2010

98.

XV/136/03

04.12.2003

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

97.

XIV/135/03

27.11.2003

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

96.

XIV/134/03

27.11.2003

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

95.

XIV/133/03

27.11.2003

określenia stawek podatku od nieruchomości

zmiana Uchwałą Nr XVI/145/03 z 30.12.2003

94.

XIV/132/03

27.11.2003

zmian w budżecie Miasta na 2003 rok

93.

XIV/131/03

27.11.2003

przyjęcia programu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Żyrardów

92.

XIV/130/03

27.11.2003

zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw

91.

XIV/129/03

27.11.2003

przyznania dodatku specjalnego dla Prezydenta Miasta

90.

XIV/128/03

27.11.2003

zmiany składu komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

89.

XIV/127/03

27.11.2003

obsadzenia mandatu radnego

88.

XIII/126/03

30.10.2003

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

87.

XIII/125/03

30.10.2003

zmian w budżecie Miasta na 2003 rok

86.

XIII/124/03

30.10.2003

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu gaśniczego

85.

XIII/123/03

30.10.2003

poręczenia kredytu

uchylona Uchwałą Nr XVI/143/03 z 30.12.2003

84.

XIII/122/03

30.10.2003

rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia

83.

XIII/121/03

30.10.2003

rozpatrzenia skargi

82.

XIII/120/03

30.10.2003

zawarcia porozumienia międzygminnego

81.

XIII/119/03

30.10.2003

sprzedaży nieruchomości przyległych oraz zamiany nieruchomości

unieważniona przez Wojewodę 25.11.2003 r.

80.

XIII/118/03

30.10.2003

przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste na rzecz Zakładu Energetycznego

79.

XIII/117/03

30.10.2003

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

78.

XIII/116/03

30.10.2003

o przystąpieni do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

77.

XIII/115/03

30.10.2003

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

76.

XIII/114/03

30.10.2003

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

75.

XIII/113/03

30.10.2003

wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję lat 2004–2007

74.

XIII/112/03

30.10.2003

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żyrardowie na kadencję lat 2004–2007

73.

XIII/111/03

30.10.2003

wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy w Żyrardowie na kadencję lat 2004–2007

72.

XII/110/03

25.09.2003

sprzedaży nieruchomości przyległych

71.

XII/109/03

25.09.2003

programu przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych

70.

XII/108/03

25.09.2003

przystąpienia do Porozumienia w sprawie programu dla Bzury i jej dorzecza

69.

XII/107/03

25.09.2003

Statutu Miasta Żyrardów
załącznik

zmieniona Uchwałą Nr X/79/07 z 21.06.2007; uchylona Uchwałą Nr XXIX/218/12 z 29.11.2012

68.

XI/106/03

28.08.2003

zmian w budżecie Miasta na 2003 rok

67.

XI/105/03

28.08.2003

poręczenia kredytu

uchylona Uchwałą Nr XXVIII/222/04 z 25.11.2004

66.

XI/104/03

28.08.2003

określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr LVII/440/18 z 28.06.2018

65.

XI/103/03

28.08.2003

nabycia przez Miasto nieruchomości przy ul. Okrzei 52 ł

64.

XI/102/03

28.08.2003

nabycia przez Miasto nieruchomości przy ul. Okrzei 51 b

uchylona Uchwałą Nr XVII/153/04 z 29.01.2004

63.

XI/101/03

28.08.2003

znisienia współwłasności nieruchomości

62.

XI/100/03

28.08.2003

sprzedaży nieruchomości przyległych

61.

XI/99/03

28.08.2003

zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

60.

XI/98/03

28.08.2003

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

59.

XI/97/03

28.08.2003

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

58.

XI/96/03

28.08.2003

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

57.

XI/95/03

28.08.2003

powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

56.

XI/94/03

28.08.2003

zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

55.

XI/93/03

28.08.2003

programu rewitalizacji
załącznik

54.

XI/92/03

28.08.2003

wyrażenia opinii na temat Realizacji Programu Przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XV/141/03 z 04.12.2003

53.

X/91/03

26.06.2003

podjęcia inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na rok 2003

52.

X/90/03

26.06.2003

nadania nazwy ulicy

51.

X/89/03

26.06.2003

rozpatrzenia protestu wniesionego przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obejmującego obszar osiedla MAZOWIECKA 

50.

X/88/03

26.06.2003

rozpatrzenia zarzutu wniesionego przez Państwa Halinę i Stanisława Antolak do projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa obejmującego teren osiedla MAZOWIECKA

49.

X/87/03

26.06.2003

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr XIII/114/03 z 30.10.2003

48.

X/86/03

26.06.2003

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr XIII/117/03 z 30.10.2003

47.

X/85/03

26.06.2003

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr XIII/116/03 z 30.10.2003

46.

X/84/03

26.06.2003

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr XIII/115/03 z 30.10.2003

45.

X/83/03

26.06.2003

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

44.

X/82/03

26.06.2003

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

43.

X/81/03

26.06.2003

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr XXXVIII/258/17 z 26.01.2017

42.

X/80/03

26.06.2003

zmian w budżecie Miasta na 2003 rok

41.

IX/79/03

29.05.2003

ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Żyrardowie oraz wartości jednego punktu w złotych

40.

IX/78/03

29.05.2003

przejęcia zadań z zakresu właściwości Powiatu Żyrardowskiego

39.

IX/77/03

29.05.2003

zmian w budżecie Miasta na 2003 rok

38.

IX/76/03

29.05.2003

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

powiązana: Uchwała Nr XLVIII/378/06 z 31.08.2006, Uchwałą Nr XXXII/262/09 z 26.02.2009; uchylona Uchwałą Nr XLI/322/05 z 08.12.2005, Uchwałą Nr XXXV/278/13 z 29.08.2013, Uchwałą Nr VI/31/15 z 26.02.2015 oraz Uchwałą Nr XLIX/370/17 z 30.11.2017

37.

VIII/75/03

24.04.2003

sprzedaży nieruchomości

36.

VIII/74/03

24.04.2003

sprzedaży nieruchomości przyległych

35.

VIII/73/03

24.04.2003

nabycia przez Miasto części nieruchomości

34.

VIII/72/03

24.04.2003

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa - teren Centrum

powiązana: Uchwała Nr XXIV/200/08 z 26.06.2008, Uchwała Nr XXIX/231/08 z 30.10.2008; zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/295/09 z 18.06.2009; uchylona Uchwałą Nr XIV/96/11 z 22.09.2011

33.

VIII/71/03

24.04.2003

programu rewitalizacji

32.

VIII/70/03

24.04.2003

określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego używanego w podróży służbowej radnego

31.

VIII/69/03

24.04.2003

wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady do dokonywania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Miejskiej Żyrardowa

30.

VIII/68/03

24.04.2003

zmiany składu komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

29.

VIII/67/03

24.04.2003

utworzenia obwodów głosowania

28.

VIII/66/03

24.04.2003

zaciągnięcia kredytu lub pożyczki

27.

VIII/65/03

24.04.2003

zaciągnięcia kredytu lub pożyczki

26.

VIII/64/03

24.04.2003

zaciągnięcia kredytu lub pożyczki

25.

VIII/63/03

24.04.2003

zaciągnięcia kredytu lub pożyczki

24.

VIII/62/03

24.04.2003

zaciągnięcia kredytu lub pożyczki

23.

VIII/61/03

24.04.2003

zmian w budżecie Miasta na 2003 rok

22.

VIII/60/03

24.04.2003

Statutu Miasta Żyrardowa

uchylona

21.

VIII/59/03

24.04.2003

udzielenia absolutorium

20.

VII/58/03

27.03.2003

rozpatrzenia skargi

19.

VII/57/03

27.03.2003

zmian w budżecie Miasta na rok 2003

18.

VII/56/03

27.03.2003

upoważnienia Przewodniczącego Rady

17.

VII/55/03

27.03.2003

realizacji sporządzenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla MAZOWIECKA w Żyrardowie

16.

VII/54/03

27.03.2003

protestu wniesionego przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obejmującego teren ,,Dawnej Osady Fabrycznej" w Żyrardowie

15.

VII/53/03

27.03.2003

protestu wniesionego przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego  Miasta Żyrardowa obejmującego teren CENTRUM miasta Żyrardowa

14.

VII/52/03

27.03.2003

zmieniająca uchwałę ustalającą ceny za usługi przewozowe środkami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XXXVII/300/05 z 25.08.2005

13.

VII/51/03

27.03.2003

nadania statutu Zakładowi Budżetowemu "Targowisko Miejskie"

zmieniona Uchwałą Nr XLVI/386/10 z 27.05.2010

12.

VII/50/03

27.03.2003

likwidacji miejskiej jednostki budżetowej

11.

VII/49/03

27.03.2003

obsadzenia mandatu radnego

10.

VI/48/03

27.02.2003

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego

9.

VI/47/03

27.02.2003

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji proekologicznych

8.

VI/46/03

27.02.2003

zmiana w budżecie Miasta na 2003 rok

7.

VI/45/03

27.02.2003

zmieniająca Uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

6.

VI/44/03

27.02.2003

zmieniająca Uchwałę w sprawie poręczenia pożyczki

5.

VI/43/03

27.02.2003

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

4.

V/42/03

23.01.2003

oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

3.

V/41/03

23.01.2003

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok

2.

V/40/03

23.01.2003

określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr XI/104/03 z 28.08.2003

1.

V/39/03

23.01.2003

zmiany składu Komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 2003 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17689
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9110433
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 11:02

Stopka strony